Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 6. juuni 2019

Vaata eelmist privaatsuspoliitikat

Sinu privaatsus on ettevõtte Garmin jaoks oluline. Esitame selle privaatsuspoliitikas teavet selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme, kui lood konto Garmin, suhtled meie klienditeeninduse spetsialistidega, ostad mõnest meie poest, külastad veebisaiti Garmin.com või külastad teisi ettevõtte Garmin veebisaite või kasutad ettevõtte Garmin rakendusi, mis sisaldavad linki sellele privaatsuspoliitikale

Ettevõtte Garmin muud veebisaidid, rakendused ja tooted, millel pole linki kõnealusele privaatsuspoliitikale, kuid sisaldavad mõne muu privaatsuspoliitika linki, järgivad vastavat asjakohast privaatsuspoliitikat. Näiteks on meil eraldi privaatsusavaldus, mis kehtib teenusele Garmin Connect ning sellega ühilduvatele kantavatele ja muudele seadmetele.

“Isikuandmed” on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Kõnealuse privaatsuspoliitika konkreetse osa juurde liikumiseks klõpsa allolevat linki.

Ettevõtte Garmin töödeldavate Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui lood ettevõtte Garmin konto

Kui lood Garmin konto, palume sul esitada oma meiliaadressi ja nime. Võid soovi korral täisnime asemel sisestada vaid eesnime või hüüdnime.

Eesmärgid ja juriidilised alused

(a) Garmin töötleb su meiliaadressi, sest logid kontole sisse oma meiliaadressi ja parooli abil. Su meiliaadressi töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi su konto turvalisuse tagamiseks.

(b) Garmin töötleb su meiliaadressi ka ettevõtte Garmin toodete, rakenduste ja kontoga seotud olulise teabe edastamiseks (nt tähtis ohutusalane teave või käesoleva privaatsuspoliitika muudatused). Sinu esitatav nimi seotakse sinu konto profiiliga ning see kuvatakse siis, kui avaldad kommentaare või muud sisu ettevõtte Garmin veebisaidil või rakenduses. Sinu meiliaadressi ja nime töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi edastada sulle olulist ohutusteavet või muud ettevõtte Garmin tooteid, rakendusi või kontot või selle privaatsuspoliitika muudatusi puudutavat teavet ning pakkuda sulle võimalust suhelda teiste ettevõtte Garmin kasutajatega.

(c) Kui annad nõusoleku ettevõttelt Garmin turundusteadete saamiseks, siis töötleb Garmin su meiliaadressi ka oma toodete ja rakendustega seotud turundusteadete edastamiseks. Juriidiline alus su meiliaadressi selliseks töötlemiseks on su nõusolek. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta Garmin konto eelistuste muutmisega või turunduskirja all olevat tühistuslinki klõpsates. Ettevõttelt Garmin saadud turunduskirjad põhinevad konto Garmin eelistustel, Interneti-protokolli (IP) aadressi riigil, Garmin kontosse lisatud Garmin-seadmetel ja Garmin konto tellimustel. Juriidiline alus nende andmete taoliseks töötlemiseks on ettevõtte Garmin õigustatud huvi klientidele saadetavate turunduskirjade hulga vähendamiseks (valime konkreetse kirja adressaadid, mitte ei saada turunduskirju nõusoleku andnud kõikidele klientidele).

(d) Kui suhtled klienditeenindusega, töötleb Garmin su meiliaadressi selle sidumiseks sinu kontoga Garmin. Kõnealuse töötluse juriidiline alus on meie õigustatud huvi kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui sünkroonid oma Garmin seadet

Kui sünkroonid oma seadet teenuse Garmin Express kaudu, registreerime me edastamisega seotud andmeid, nagu sünkroonimisel kasutatav IP-aadress, sünkroonimise kellaaeg ja kuupäev, kokkujooksmiste/diagnostikalogid, seadme geograafiline asukoht, seadme teave, sünkroonimisel kasutatava võrgu teave (nt WiFi või mobiilsidevõrk) ning seadme aku laetuse tase.

Eesmärk ja juriidiline alus

Töötleme seda teavet, et tuvastada ja parandada vigu või lahendada sünkroonimisprobleeme. Kõnealuse teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi probleemide ja sünkroonimistõrgete lahendamiseks ja kvaliteetse klienditoe pakkumiseks.

Isikuandmed, mida töötleme, kui suhtled ettevõttega Garmin

kui suhtled meie klienditeenindusega e-posti, telefoni või Interneti kaudu või personaalselt, siis kogume isikuandmeid, nagu nimi, postiaadress, telefoninumber, meiliaadress ja kontakteerumiseelistus ning su seadmeid Garmin puudutav teave, nagu seerianumber ja ostukuupäev. Võime ka koostada sündmuste logisid, mis aitavad diagnoosida toote või rakenduse jõudlusega seotud probleeme või talletada klienditoega seotud teavet. Klienditeeninduse parendamiseks võime kohaldatavatest seadustest sõltuvalt ka salvestada ja kuulata sinu ja klienditoe esindaja vestlust ning analüüsida vabatahtliku kliendiküsitluse käigus jäetud tagasisidet. Sinu nõusolekul võib meie klienditoe töötaja logida su Garmin kontosse sisse ja aidata sul probleemi tuvastada ja lahendada.

Eesmärk ja juriidiline alus

Kasutame seda teavet kliendi- ja tootetoe pakkumiseks, pakutava kliendi- ja tootetoe kvaliteedi ja laadi jälgimiseks ning seadmete paranduse, tagastamise või vahetamise hõlbustamiseks. Nimetatud teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi kvaliteetse tootetoe pakkumiseks. Juriidiline alus su Garmin kontosse sisselogimiseks (kui on asjakohane) probleemide tuvastamisel ja lahendamisel on su nõusolek, mille võid tühistada.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui kasutad auto navigatsiooniseadet või -rakendust Garmin

Kui kasutad auto navigatsiooniseadet või -rakendust Garmin ja annad oma nõusoleku, kogub ja laadib Garmin üles sinu seadmest andmeid, nagu asukoht, kiirus, suund ning andmete salvestamise kellaaeg ja kuupäev. Kui annad nõusoleku, võib Garmin neid koondandmeid ka kolmandate isikutega jagada, et täiustada sisupakkujate liiklus-, parkimis- ja muude funktsioone kvaliteeti.

Eesmärk ja juriidiline alus

Need andmed liidetakse teiste nõusoleku andnud kasutajate andmetega, et nende abil meie toodete ja rakenduste ning ettevõtte Garmin või kolmandate isikute pakutavate liiklus-, parkimis- ja muude funktsioonide kvaliteeti täiustada. Nende andmete töötlemise juriidiline alus on nõusolek, millest võid ükskõik mis ajal Garmin seadme või rakenduse sätetes loobuda.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui ostad ettevõtte Garmin veebisaidilt või rakendusest või klienditeeninduse kaudu toote või teenuse

Kui ostad ettevõtte Garmin veebisaidilt või rakendusest või klienditeeninduse kaudu toote või teenuse, talletab Garmin sinu nime, meiliaadressi ja telefoninumbri. Me ei vaata ega talleta sinu maksekaarditeavet. Kolmas isik Adyen töötleb klientide makseteavet, kui ettevõtte Garmin kliendid ostavad ettevõtte Garmin veebisaidilt või rakendusest või klienditeeninduse kaudu toote või teenuse Soovitame hoolikalt läbi lugeda ettevõtte Adyen privaatsuspoliitika. Ettevõtte Adyen lisateavet leiad siit. Kolmas isik Narvar pakub tarneteavet, et saaksid veebisaidilt Garmin ostetud või klienditeeninduse kaudu ostetud, parandusse antud või vahetatud toodete teekonda jälgida. Soovitame ettevõtte Narvar privaatsuspoliitika hoolega läbi lugeda.

Eesmärk ja juriidiline alus

Talletame sinu nime, meiliaadressi ja telefoninumbri, et saaksime sinu tellimust töödelda ja täita. Sinu nime, meiliaadressi ja telefoninumbri töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine. Töötleme sinu isikuandmeid ka pettuste tuvastamise raames. Sinu isikuandmete töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi kaitsta ettevõtet Garmin ja oma kliente petturlike tehingute eest.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui ostad ettevõtte Garmin poest toote

Võime koguda su nime, telefoninumbri või muid kontaktandmeid, et oma süsteemides maksuaruandluse eesmärgil või sinu taotluse täitmiseks arve koostada.

Eesmärk ja juriidiline alus

Maksuaruandluse täitmise eesmärgil arve koostamiseks kogutava teabe töötlemise juriidiline alus on seadusliku kohustuse täitmine. Sinu taotluse täitmise eesmärgil arve koostamiseks kogutava teabe töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

Isikuandmed, mida töötleme, kui kasutad oma Garmin seadme või rakenduse asukohafunktsioone:

Kui otsustad kasutada asukohapõhiseid teenuseid, nagu vaadata ilmateadet, liiklusteavet, kütusehindu, filmide alguskellaaegu ja kohalike ürituste teavet, Garmin rakenduses või seadmes, talletatakse sinu seadme füüsiline asukoht, et Garmin või meie teenusepakkujad saaksid sulle selliseid asukohapõhiseid teenuseid pakkuda.

Eesmärk ja juriidiline alus

Seadme asukohateavet töödeldakse eesmärgiga pakkuda sulle asukohapõhiseid teenuseid. Nende andmete töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

Isikuandmete saajate kategooriad

Isikud, kellele oled teenuses LiveTrack kutse saatnud

LiveTrack on teatud Garmin seadmetes olev funktsioon, mille abil saad saata valitud inimestele lingi, kust nad saavad sinu seadme reaalajas asukohta vaadata. Kuna lingile juurdepääsevad isikud näevad su Garmin seadme asukohta reaalajas, peaksid adressaadi hoolikalt valima ja olema kindel, et Garmin seadme asukohaga linki soovimatutele isikutele edasi ei saadeta.

Muud teenusepakkujad

Garmin kasutab e-kirjade saatmiseks kolmandate osapoolte (nt Adobe ja Emarsys) pilveteenuste abi. Nimetatud teenused jälgivad e-kirjadega seotud tegevusi, nt kirjade avamist, kirjas sisalduvate linkide klõpsamist ja ostude sooritamist pärast linkide klõpsamist. Garmin kasutab neid andmeid e-kirjadega seotud aktiivsustaseme analüüsimiseks. Garmin kasutab kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et tarnida klientidele nende ostetud tooteid ning mõista paremini teenuse Garmin Express ning meie veebisaitide ja rakenduste kasutamist. Garmin kasutab kolmandast isikust teenusepakkujat Erply, et pakkuda poesisesteks ostudeks müügipunktiteenuseid.

Muud avalikustamised

Võime sinu või muude isikute isikuandmeid avalikustada: (a) sinu selgesõnalisel nõusolekul; (b) kohtumäärusest, seadusest, juriidilisest protsessist või korraldusest tulenevate nõuete täitmiseks; (c) oma sätete ja tingimuste või poliitikate jõustamiseks või (d) vajadusel seaduslike vahendite rakendamiseks või juriidiliste nõuete eest kaitsmiseks. Võime su isikuandmed edastada filiaalile, tütarettevõttele või kolmandale osapoolele ettevõtte Garmin ümberorganiseerimisel, liitumisel, müümisel, ühisettevõtte moodustamisel või mis tahes osa, vara või inventuuri üleandmisel, ülekandmisel või muul viisil paigutamisel, sh (kuid mitte sellega piiratud) seoses pankroti või sarnase protsessiga, kui isikuandmete saaja ei töötle isikuandmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas märgistust erinevalt ilma sind eelnevalt teavitamata ja sinult nõusolekut saamata, kui seda nõuab kehtiv seadus.

Isikuandmete ülekandmine

Garmin on ülemaailmne ettevõte. Meie toodete, rakenduste ja teenuste pakkumiseks peame sinu isikuandmed võib-olla edastama teistesse Garmin ettevõtetesse muudes riikides. Vaata Garmin ettevõtteid. Kui sa ei ela Hiinas ja lood Garmin konto, lisad oma konto profiilile isikuandmed või laadid andmed üles oma Garmin kontosse, kogutakse ja talletatakse sinu isikuandmed Garmin Garmin International Inc. serverites USA-s ja Garmin (Euroopa) Ltd. serverites Ühendkuningriigis. Kui sa elad Hiinas ja lood Garmin konto, lisad oma konto profiilile isikuandmed või laadid andmed üles oma Garmin kontosse, kogutakse ja talletetakse sinu isikuandmed Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. serverites Hiinas.

Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis resideeruvate isikute isikuandmeid kontrollib Garmin Würzburg GmbH ja neid töötleb ettevõtte nimel Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. täidavad EL-USA ja Swiss-USA privaatsuskaitse printsiipe seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega Euroopa Majanduspiirkkonnas, Ühendkuningriigis ja Šveitsis, nagu neid on kirjeldatud meie EL-USA privaatsuskaitse sertifikaadis ja Swiss-USA privaatsuskaitse sertifikaadis. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield lisateave.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. on USA föderaalse kaubanduskomisjoni järelevalve all ning vastutavad isikuandmete eest, mis edastatakse kolmandatele isikutele, kes neid andmeid meie eest töötlevad. Kui sul on kaebus andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete rikkumise kohta, võta meiega ühendust aadressil (mailto:[email protected] "Privaatsusalane e-posti aadress"). Võid kaebuse ka edastada meie valitud sõltumatule kaebuste lahendamise komisjonile JAMS ja teatud juhtudel pöörduda andmekaitseraamistiku Privacy Shield vahekohtusse.

Kõik Garmin ettevõtted peavad täitma privaatsusavalduses esitatud privaatsusnõudeid.

Küpsised ja sarnased tehnoloogilised lahendused

Veebisaidid:

et aidata analüüsida, kuidas sina ja teised kasutajad ettevõtte Garmin veebisaitidel navigeerivad, ning et koguda koondstatistikat saidi kasutuse ja vastamismäära kohta, kogume me koos kolmandatest isikutest analüüsiteenusepakkujatega teatud teavet, kui külastad meie saiti. Kõnealune teave sisaldab IP-aadressi, seadme geograafilist asukohta, brauseri tüüpi, brauseri keelt, päringu kuupäeva ja kellaaega, külastuste kellaaegasid, sinu ostetud tooteid, klõpsatavaid lehti ja elemente (nt linke). Võime sellise teabe kogumise ja analüüsimise lihtsustamiseks kasutada oma saidil või e-kirjades küpsiseid, pikslisilte, veebimajakaid, nähtamatuid GIF-e ja muid sarnaseid vahendeid. Kasutame seda teavet oma veebisaidil parema ja asjakohasema sisu pakkumiseks, reklaamide tõhususe mõõtmiseks, probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks ning üleüldise kasutuskogemuse parendamiseks. Samuti võime kasutada üht või mitut kolmandast isikust teenusepakkujat meie nimel veebireklaamide kuvamiseks. Nad võivad kasutada sinu saidikülastuste teabe kogumiseks pikslisilti või muud taolist tehnoloogiat ning saata selle teabe põhjal sulle huvipõhiseid reklaame. Lisateavet sellise tegevuse kohta ning meie kolmandate osapoolte korraldatavas andmekogumises ja -kasutamises mitteosalemiseks vt veebilehte Networkadvertising.org.

Kui sa ei soovi, et sinu kohta kogutaks teavet eelnimetatud tehnoloogiliste vahendite abil, siis tea, et enamik veebibrausereid võimaldavad selliste tehnoloogiliste vahendite automaatset keelamist või sinu käest loa küsimist.

Kui asud Euroopa Liidus või jurisdiktsioonis, kus on meie veebisaitidel küpsiste kasutamiseks vajalik sinu nõusolek, siis võid muuta veebisaitide küpsiste sätteid, ent pea meeles, et teatud küpsised on veebilehe põhifunktsioonide jaoks vajalikud ning neid küpsiseid ei saa välja lülitada.

Ettevõtte Garmin mobiilirakendused ja Garmin Express

Kogume kasutajatelt andmeid ka selle kohta, kuidas nad ettevõtte Garmin mobiilirakendusi ja teenust Garmin Express kasutavad. Kogutav analüütiline teave sisaldab serveritele rakendusega juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, rakenduse versiooni, seadme asukohta, keelesätet, rakendusse allalaaditud andmeid ja faile, kasutaja tegevust (nt kasutatud funktsioonid, kasutussagedus), seadme olekuteavet, seadme mudelit, riistvara ja opsüsteemi andmeid ja rakenduse tööga seotud andmeid. Garmin kasutab seda teavet oma mobiilirakenduste ja teenuse Garmin Express kvaliteedi ja töö täiustamiseks; kasulike toodete ja funktsioonide arendamiseks ja turundamiseks ning rakenduse stabiilsuse ja kasutamisega seotud probleemide võimalikult kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Kõnealuse analüütikateabe töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi, kuidas kliendid meie tooteid, rakendusi ja veebisaite kasutavad, et saaksime täiustada oma toodete, rakenduste ja veebisaitide kasutuskogemust.

Allpool on esitatud mõned kolmandatest isikutest analüütika- ja muude taoliste teenuste pakkujad, kelle teenuseid me praegu kasutame.

Analüütikateenused

  • Google: teenusega Google Analytics jälgitakse saitide statistikat ja kasutajate demograafilisi andmeid, huvisid ning käitumist veebisaitidel. Veebisaidi leitavuse analüüsiks ja otsingumootori optimeerimise parendamiseks kasutame ka rakendust Google Search Console. Vt lisateavet analüütikateabe kasutamise kohta, kuidas sinu teabe kasutamist kontrollida ja kuidas tühistada Google Analyticsile antud andmete kasutusluba.
  • Hotjar: see sait kasutab ettevõtte Hotjar veebianalüütikat. Hotjar aitab mõõta ja hinnata saidi kasutajate käitumist, nagu hiireklikke, hiire liikumist, klahvivajutusi (v.a isikut tõendav teave), kerimistegevust ning saidil külastatud lehti ja tehtud toiminguid. Lisateavet vt ettevõtte Hotjar privaatsuspoliitikast. Võid ettevõttel Hotjar keelata jälgida, kuidas saiti kasutad.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights aitab meil rakenduse Garmin Express kasutamist analüüsida ja kasutuskogemust parendada. Azure Application Insights on ettevõtte Microsoft teenus.
  • __HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: ettevõtte Microsoft teenus HockeyApp ning ettevõtte Google teenused Crashlytics ja Firebase aitavad meil paremini mõista meie rakenduste kasutusmustreid, et saaksime kasutuskogemust täiustada ning rakenduste tõrgete peapõhjused kõrvaldada.
  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry (Yahoo teenus), Umeng ja Amplitude aitavad meil paremini ettevõtte Garmin mobiilirakenduste kasutamist mõista, et parendada kasutuskogemust.

Sildihaldus:

Garmin kasutab rakendust Tealium IQ Tag Management, et hallata veebisaidi kasutuse analüüsiks vajalikke eri analüütikateenused ning pikslisildi- ja küpsiselahendusi. Kõnealuse teenuse pakkumiseks saab Tealium ettevõtte Garmin veebisaitide kasutajatelt serveri põhilogiteabe (nt IP-aadress, brauseri ja opsüsteemi teave).

Rakenduse jõudlusalane seire:

Garmin kasutab teenust AppDynamics, et analüüsida ja jälgida meie keeruka ökosüsteemi talitlust. Kõnealuste teenuste pakkumiseks saab AppDynamics päringute põhiteabe, sh IP-aadressi, mida läheb tarvis tavapäratute vigade ja reageerimisaegade tuvastamiseks ja diagnoosimiseks.

Sotsiaalvõrgud:

kolmandate isikute sotsiaalvõrgud, mis pakuvad ettevõtte Garmin veebisaitidel või mobiilirakendustes interaktiivseid pistikprogramme ning sotsiaalvõrgufunktsioone (nt ühenduse loomiseks Facebooki või Google’iga, et leida sõpru kontaktidena lisamiseks või märkida leht meeldivaks), võivad kasutada küpsiseid või muid lahendusi (nt veebimajakad), et koguda teavet selle kohta, kuidas sa veebisaite ja rakendusi kasutad. See, kuidas kolmas isik seda teavet kasutab, oleneb sotsiaalvõrgu veebisaidil avaldatud privaatsuspoliitikast, mille soovitame hoolega läbi vaadata. Need kolmandad isikud võivad kasutada neid küpsiseid või muid jälgimisviise oma eesmärkidel, seostades teabe selle kohta, kuidas sa meie saiti kasutad, ükskõik milliste nende valduses olevate sinu isikuandmetega. Võime sotsiaalvõrkudest hankida ka analüütilist teavet (nt esitamised ja klikid), mis aitab mõõta meie sisu ja reklaamide tõhusust sotsiaalvõrkudes.

Lapsed

Palume isikutel, kes USA-s alla 13. aasta vanused või muus maailmas alla 16. aasta vanused ettevõttele Garmin oma isikuandmeid mitte esitada. Kui selgub, et oleme kogunud USA-s alla 13-aastastelt lastelt või mõnes muus riigis alla 16-aastastelt lastelt isikuandmeid, võtame meetmeid, et need andmed kustutada nii kiiresti kui võimalik.

Privaatsuspoliitika uuendused

Uute toodete ja rakenduste lisamisel, kehtivate müügipakkumiste parendamisel ning tehnoloogia ja seaduste muutmisel võidakse käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Privaatsuspoliitika viimase paranduse kuupäeva saad teada, kui vaatad selle lehe ülaosas sissekannet "Viimati uuendatud". Muudatused jõustuvad uuendatud privaatsuspoliitika postitamisel.

Kui tegemist on oluliste muudatustega, siis edastame vastava teate ning piirkondades, kus see on kohaldatava seadusega sätestatud, küsime su nõusolekut. See muudatusi puudutav teade edastatakse e-kirjaga või postitatakse ettevõtte Garmin veebisaitidel ja rakendustes koos privaatsuspoliitika lingiga.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame su isikuandmeid su Garmin konto aktiivse perioodi vältel. Kustutamisega seotud õiguste kirjeldust vt allpool olevast punktist "Sinu õigused".

Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik

Kui sinu asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis haldab sinu isikuandmeid, mida Garmin kogub, ettevõte Garmin Würzburg GmbH asukohaga Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa. Ettevõtte Garmin Euroopa Liidu andmekaitseametnik asub samal aadressil ja tema e-posti aadress on [email protected].

Kui asud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi, siis ettevõtte Garmin kogutud sinu isikuandmete vastutav andmetöötleja on Garmin International, Inc. (aadress 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062). E-posti aadress: [email protected].

Sinu õigused

Kui asud Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis, siis isikuandmete kaitse üldmääruse või Ühendkuningriigi andmekaitseseaduse 2018 raames võid ettevõttelt Garmin taotleda järgmist: oma isikuandmetele juurdepääs ning nende parandamine või kustutamine, andmete teisaldamine, oma isikuandmete töötluse piiramine, oma isikuandmete töötlusest keeldumine ja järelevalvega tegelevale ametiasutusele kaebuse esitamine. Õiguste kohta leiad lisateavet Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse üldmääruse leheküljelt "Minu õigused", "Lehekülg "Minu õigused"") mis on saadaval eri keeltes. Kui asud väljaspool Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki, võivad sul kohalike seaduste järgi olla sarnased õigused.

Enda isikuandmete juurdepääsu, teisaldamise või kustutamise taotluse esitamiseks või kogu oma konto Garmin kustutamiseks ava kontohalduskeskus.

Kui elad Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis ja soovid kasutada oma õigust andmetöötlust piirata või sellest keelduda, võta ühendust ettevõtte Garmin EL-i andmekaitseametnikuga ettevõttes Garmin Würzburg GmbH (aadress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa) või saada e-kiri [email protected]

Kui sa elad Hiinas ja soovid oma andmekaitseõiguseid kasutada, võta ühendust ettevõttega Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. [email protected]

Kui sa ei ela Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis või Hiinas, aga leiad, et sul on õigus kasutada neid või muid kohalikest seadustest tulenevaid õiguseid, võta ühendust ettevõttega Garmin International, Inc. [email protected]

Privaatsustavade ja -õiguste teave California elanikele

Kui oled California elanik, võib sul California seaduste kohaselt olla täiendavaid isikuandmetega seotud õigusi. California privaatsusõiguste kohta lisateabe saamiseks vt CCPA privaatsusmärkust.

Kõik kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.