Teenuse Garmin Connect, Garmin Sports ja ühilduvate seadmete Garmin privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 6. juuni 2019

Vaata eelmist privaatsuspoliitikat

Sinu privaatsus on ettevõtte Garmin jaoks oluline. Esitame selles privaatsuspoliitikas teavet selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme, kui kasutad veebisaiti Garmin Connect, rakendust Garmin Connect Mobile, veebisaiti ja rakendust Garmin Sports ning kantavaid seadmeid Garmin või muid seadmeid Garmin, mis ühilduvad teenusega Garmin Connect.

Ettevõtte Garmin muud veebisaidid, rakendused ja tooted, millel pole linki kõnealusele privaatsuspoliitikale, kuid sisaldavad mõne muu privaatsuspoliitika linki, järgivad vastavat asjakohast privaatsuspoliitikat.

“Isikuandmed” on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Kõnealuse privaatsuspoliitika konkreetse osa juurde liikumiseks klõpsa allolevat linki.

Ettevõtte Garmin töödeldavate Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida töötleme, kui lood ettevõtte Garmin konto

Kui lood konto Garmin, palume sul esitada oma meiliaadressi ja nime. Võid soovi korral täisnime asemel sisestada vaid eesnime või hüüdnime.

Eesmärgid ja juriidilised alused

(a) Garmin töötleb sinu meiliaadressi, sest logid oma kontosse sisse oma meiliaadressi ja parooli abil. Su meiliaadressi töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi su konto turvalisuse tagamiseks.

(b) Garmin töötleb su meiliaadressi ka ettevõtte Garmin toodete, rakenduste ja kontoga seotud olulise teabe edastamiseks (nt tähtis ohutusalane teave või käesoleva privaatsuspoliitika muudatused). Sisestatud nimi seotakse konto profiiliga ja kuvatakse väljakutsetes, punktitabelites, rühmades ja segmentides osalemisel või kommentaaride jätmisel. Garmin töötleb su meiliaadressi ja nime Garmin seadmete, rakenduste ja kontoga seotud olulise ohutusteabe või muu info edastamiseks või käesoleva privaatsuspoliitika muudatustest teavitamiseks ning teenuse Garmin Connect teiste kasutajatega suhtlemisvõimaluse pakkumiseks.

(c) Kui annad nõusoleku ettevõttelt Garmin turundusteadete saamiseks, siis töötleb Garmin su meiliaadressi ka oma toodete ja rakendustega seotud turundusteadete edastamiseks. Juriidiline alus su meiliaadressi selliseks töötlemiseks on su nõusolek. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta Garmin konto eelistuste muutmisega või turunduskirja all olevat tühistuslinki klõpsates. Ettevõttelt Garmin saadud turunduskirjad põhinevad konto Garmin eelistustel, Interneti-protokolli (IP) aadressi riigil, Garmin kontosse lisatud Garmin-seadmetel ja Garmin konto tellimustel. Juriidiline alus nende andmete taoliseks töötlemiseks on ettevõtte Garmin õigustatud huvi klientidele saadetavate turunduskirjade hulga vähendamiseks (valime konkreetse kirja adressaadid, mitte ei saada turunduskirju nõusoleku andnud kõikidele klientidele).

(d) Kui annad nõusoleku, töötleb Garmin su meiliaadressi teavituste saatmiseks (nt väljakutsega liitumine, väljakutse lõpp, väljakutsega seotud kommentaaride jätmine jne). Juriidiline alus su meiliaadressi selliseks töötlemiseks on su nõusolek. Soovi korral võid teavituste saamise igal ajal tühistada.

(e) Klienditeenindusega suhtlemisel töötleb Garmin su meiliaadressi selle sidumiseks su Garmin kontoga. Kõnealuse töötluse juriidiline alus on meie õigustatud huvi kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

Töödeldavad täiendavad isikuandmed, kui edastad need Garmin konto loomisel

Võid oma profiili lisada täiendavat teavet, nt asukoht, tegevuste tüübid (nt jooksmine, matkamine, rattasõit, golf jne), sugu, sünnipäev, pikkus ja kaal.

Eesmärgid ja juriidiline alus

Selle teabe põhjal arvutatakse trenni käigus kulutatud kalorid ja soovi korral jagatakse teistega su aktiivsusteavet. Nimetatud teabe töötlemise juriidiline alus on su nõusolek. Nõusoleku tühistamiseks võid kõnealuse teabe oma konto profiilist kustutada.

Töödeldavad isikuandmed, kui laadid oma tegevused, asukoha ja aktiivsusandmed ettevõtte Garmin serveritesse

Võid soovi korral laadida üles tegevusi (nt jooksu-, kõnni-, jalgrattasõidu-, ujumis-, matka-, spordisaalitegevused jne) ning aktiivsusandmeid (nt sammud, vahemaa, tempo, tegevusaeg, põletatud kalorid, pulsisagedus, uni, asukoht, golfistatistika, menstruaaltsükliteave, vedeliku tarbimine, esitatav muusika jne) seadmest oma kontole Garmin. Seadme kasutamisel ei pea sa andma nõusolekut trenniandmete üleslaadimiseks ettevõtte Garmin serveritesse. Kui otsustad trenniandmed ettevõtte Garmin serveritesse üles laadida, võid Garmin konto privaatsussätetes määrata, kas teised kasutajad näevad su trenniandmeid. Su aktiivsusandmed on vaikimisi privaatsed.

Eesmärgid ja juriidilised alused

(a) Garmin töötleb su aktiivsusandmeid (kui laadid need ettevõtte Garmin serveritesse), et saaksid aktiivsusandmeid analüüsida, näha tegevuse marsruudil ja teelõikudel oma asukohta, vaadata pulsinäitajaid (nt koormusskoori), keha akut või pulssoksümeetriat, jälgida vormisolekuga seotud eesmärke ja soovi korral jagada aktiivsusandmeid teiste kasutajatega. Kui asud Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis on kõnealuse töötluse juriidiline alus sinu selgesõnaline nõusolek, mille võid kontol Garmin igal ajal tühistada.

(b) Kui otsustad seadmes Garmin oma aktiivsusandmed (nt sammud, vahemaa, tempo, aktiivsusaeg, kulutatud kalorid, pulss, uni, menstruaaltsükliteave, vedeliku tarbimine, esitatav muusika jne) kontole Garmin üles laadida ja saada soovitusi, ilmub Garmin konto soovituste, motiveerivate teadete ja huvipakkuvate artiklite linkidega aken, mis põhineb su aktiivsusandmetel ja võrdlusel teenuse Garmin Connect kogukonna kasutajate koondandmetega. Kui asud Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis on kõnealuste andmete töötlemise juriidiline alus sinu selgesõnaline nõusolek, mille võid kontol Garmin igal ajal tühistada.

(c) Kui otsustad oma tegevusandmeid ettevõtte Garmin serveritesse üles laadida, töötleb Garmin neid andmeid koondandmetena, et kasutust ja trende analüüsida ning funktsioone ja teenuseid arendada või parendada. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi pakkuda asjakohaseid ja kvaliteetseid funktsioone ja teenuseid.

(d) Kui otsustad oma aktiivsusandmeid ettevõtte Garmin serveritesse üles laadida ja nõustud osalema toodete täiustamisel, töötleb Garmin sinu kontole üles laaditud aktiivsusandmeid ettevõttesisesel uuringu- ja arenduseesmärgil, et aidata paremaid ja asjakohasemaid tooteid ja teenuseid Garmin luua. Kui asud Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis on kõnealuste andmete töötlemise juriidiline alus sinu selgesõnaline nõusolek, mille võid kontol Garmin igal ajal tühistada.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui lisad kontole Garmin oma seadme Garmin

Kui lisad kontole Garmin teatud seadme Garmin, siis küsime lisateavet, nt su sugu, pikkus, kaal, sünnikuupäev, aktiivsustase (madal, keskmine või kõrge) ning tavapäeva une- ja ärkvelolekuaeg.

Eesmärk ja juriidiline alus

Seda teavet töödeldakse trenni käigus kulutatud kalorite arvutamiseks, trenni ja unega seotud soovituste pakkumiseks (kui annad konkreetse nõusoleku soovituste saamiseks) ja magamise ajal häirimise vältimiseks. Nimetatud teabe töötlemise juriidiline alus on su nõusolek. Nõusoleku tühistamiseks võid mis tahes ajal oma seadme Garmin kontost eemaldada ja kõnealuse teabe kustutada.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui otsustad osaleda veebisaitide või mobiilirakenduse Garmin Sports kaudu võistlustel või treeningutegevustes

Võid osaleda teenuse Garmin Sports kaudu võistlustel või treeningutegevustes (nt treeninglaagrid, kursused või kavad) ning laadida oma tegevused (nt jooksud, kõnnid, jalgrattasõidud, ujumised, matkad, spordisaalitegevused jne) ning tegevusandmed (nt ajasumma, vahemaa, keskmine tempo, keskmine pulsisagedus, tempotsoon, pulsisageduse tsoon jne) üles seadmest oma kontole Garmin Connect. Treeningute või võistluste teave sünkroonitakse sinu kontoga Garmin Sports. Võid oma seadet kasutada ka ilma nõusolekuta osaleda veebisaidi või rakenduse Garmin Sports kaudu võistlustel või treeningutegevustes.

Eesmärk ja juriidiline alus

Kui otsustad oma aktiivsus- ja treeninguandmeid ettevõtte Garmin serveritesse üles laadida, töötleb Garmin neid andmeid, et saaksid oma aktiivsusandmeid analüüsida, oma treeningute kokkuvõtet, sh saavutuste suhet, isikliku ja klassi tulemuste võrdlust, klassi punkte, võistluste tulemusi, nagu kiiruse või tempo koondpunkte, rasvapõletusstatistikat, saavutusi, vahemaid, kõrgust jne vaadata. Selle teabe nendel eesmärkidel töötlemise juriidiline alus on sinu nõusolek. Võid sellest nõusolekust alati loobuda ning oma tegevus- ja treeninguandmed oma kontolt kustutada.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui sünkroonid oma seadet Garmin

Kui sünkroonid oma seadet teenuses Garmin Connect, Garmin Connect Mobile või Garmin Express, registreerime me edastamisega seotud andmeid, nagu sünkroonimisel kasutatav IP-aadress, sünkroonimise kellaaeg ja kuupäev, kokkujooksmiste/diagnostikalogid, seadme geograafiline asukoht, seadme teave, sünkroonimisel kasutata võrgu teave (nt WiFi või mobiilsidevõrk) ning seadme aku laetuse tase. Ühilduvate toodete puhul kogume ka analüütikat selle kohta, kuidas teatud funktsioone (nt Garmin Pay, Connect IQ, muusikafunktsioonid jne) seadistad ja kasutad.

Eesmärk ja juriidiline alus

Töötleme seda teavet, et tuvastada ja parandada vigu või lahendada sünkroonimisprobleeme. Kõnealuse teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi probleemide ja sünkroonimistõrgete lahendamiseks ja kvaliteetse klienditoe pakkumiseks. Töötleme seda teavet, et analüüsida kasutust ja trende või täiustada funktsioone ja teenuseid. Selle töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi pakkuda asjakohaseid ja kvaliteetseid funktsioone ja teenuseid.

Isikuandmed, mida töödeldakse siis, kui ühendad oma Garmin konto kolmanda osapoole rakendusega

Kui kasutad Garmin kontot muude rakendusetootjate kontodele juurdepääsuks (nt rakendused MyFitnessPal, Strava või TrainingPeaks), siis hangime kontost sinuga seotud teavet (nt MyFitnessPal konto põhjal konkreetsel päeval kulutatud kalorid või rajad ja lõigud Strava kontost).

Eesmärk ja juriidiline alus

Kõnealust teavet kasutatakse teenuse Garmin Connect aktiivsusandmete täiendamiseks kolmanda osapoole rakenduse teabega. Sellise töötluse juriidiline alus on su nõusolek. Nõusoleku mis tahes ajal tühistamiseks ühenda ettevõtte Garmin ja kolmanda osapoole konto lahti Garmin kontos.

Isikuandmed, mida töötleme, kui suhtled ettevõttega Garmin

Kui suhtled meie klienditeenindusega e-posti, telefoni või Interneti kaudu või personaalselt, siis kogume isikuandmeid, nagu nimi, postiaadress, telefoninumber, meiliaadress ja kontakteerumiseelistus ning su Garmin seadmeid puudutav teave, nagu seerianumber ja ostukuupäev. Võime ka koostada sündmuste logisid, mis aitavad diagnoosida toote või rakenduse jõudlusega seotud probleeme või talletada klienditoega seotud teavet. Klienditeeninduse parendamiseks võime kohaldatavatest seadustest sõltuvalt ka salvestada ja kuulata sinu ja klienditoe esindaja vestlust ning analüüsida vabatahtliku kliendiküsitluse käigus jäetud tagasisidet. Sinu nõusolekul võib meie klienditoe töötaja logida su Garmin kontosse sisse ja aidata sul probleemi tuvastada ja lahendada.

Eesmärk ja juriidiline alus

Kasutame seda teavet kliendi- ja tootetoe pakkumiseks ning pakutava kliendi- ja tootetoe kvaliteedi ja laadi jälgimiseks. Nimetatud teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi kvaliteetse tootetoe pakkumiseks. Juriidiline alus su Garmin kontosse sisselogimiseks (kui on asjakohane) probleemide tuvastamisel ja lahendamisel on su nõusolek, mille võid tühistada.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui kasutad oma seadme või rakenduse Garmin asukohafunktsioone Kui otsustad seadmes või rakenduses Garmin kasutada asukohapõhiseid teenuseid, kogutakse sinu seadme füüsilise asukoha teavet, et Garmin või meie teenusepakkujad saaksid sulle neid asukohapõhiseid teenuseid pakkuda.

Eesmärk ja juriidiline alus

Seadme asukohateavet töödeldakse eesmärgiga pakkuda sulle asukohapõhiseid teenuseid. Nende andmete töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui oled saanud teenuse LiveTrack kutse või oled kellegi kontol Garmin hädaabikontakt

Kui seadme Garmin kasutaja saadab sulle teenuse LiveTrack kutse või lisab su hädaabikontaktina oma kontole Garmin, edastab ta meile sinu telefoninumbri või e-posti aadressi.

Eesmärk ja juriidiline alus

Kasutame neid andmeid selleks, et saata sulle teenuse LiveTrack teavet või teavitada sind seadme Garmin kasutajaga juhtunud õnnetusest. Selle teabe nendel eesmärkidel töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi võimaldada kasutajatel oma sõpradele ja perele teenuse LiveTrack teavet saata ning võimaldada kasutajatel oma hädaabikontakte teavitada, kui nad on õnnetusse sattunud ja vajavad abi.

Isikuandmete saajate kategooriad

Muud teenuse Garmin Connect kasutajad

Sinu kontoga Garmin seotud tegevuste ja aktiivsusandmete vaikesäte on “Privaatne”. Oma treeningute ja aktiivsusandmete teistele näitamiseks võid muuta Garmin konto privaatsusseadeid. Võid teenuses Garmin Connect liituda rühmadega ja luua ühendusi. Lisaks võid liituda teenuse Garmin Connect kasutajate väljakutsete ja punktitabelitega. Kui teistega sellistel viisidel suhtled, kuvatakse neile sinu väljakutsete või edetabelitega seotud andmed (nt sammude koondarv sammude edetabeli või väljakutse kestel) isegi siis, kui sinu privaatsussätete seadeks kontol Garmin on “Privaatne.”

Teenuse Garmin Sports kasutajad

Võid veebisaitide või rakenduse Garmin Sports kaudu koos teiste teenuse Garmin Sports kasutajatega võistlustel või treeningutegevustes. Kui suhtled teiste teenuse Garmin Sports kasutajatega sellistel viisidel, kuvatakse neile teenuses Garmin Sports sinu treeningukokkuvõtete või võistlustulemuste andmed.

Perekonto vívofit jr. liikmed ja väljakutsetes osalejad

Kui osaled väljakutsetes, kus osalevad ka sinu perekonto vívofit jr. liikmed, näevad väljakutsetes osalejad ning kõik sinu perekonto liikmed sinu väljakutse ja selle edetabeli andmeid, isegi siis kui nad ei osale väljakutses ja isegi siis, kui sinu privaatsussätete seadeks kontol Garmin on “Privaatne.”

Isikud, kellele oled teenuses LiveTrack kutse saatnud

LiveTrack on teatud Garmin seadmetes olev funktsioon, mille abil saad saata valitud inimestele lingi, kust nad saavad sinu seadme reaalajas asukohta vaadata. Kuna lingile juurdepääsevad isikud näevad su Garmin seadme asukohta reaalajas, peaksid adressaadi hoolikalt valima ja olema kindel, et Garmin seadme asukohaga linki soovimatutele isikutele edasi ei saadeta.

Sinu hädaabikontaktid

Kui edastad ettevõttele Garmin oma hädaabikontaktid, kasutatakse neid õnnetuse tuvastamisel sellest teavitamiseks. Kui oled sattunud seadme Garmin tuvastatud õnnetusse, saadame SMS-i või e-kirjaga sinu hädaabikontaktidele õnnetusega seotud andmed, nt asukohateabe.

Sisu- ja funktsioonipakkujad ja muud kolmandad isikud

Aeg-ajalt müüme või jagame anonüümseid aktiivsusalaseid koondandmeid ettevõttele Garmin ja meie klientidele sisu või funktsioone pakkuvate ettevõtetega sisu või funktsioonide kvaliteedi parendamiseks või kolmandate isikutega uuringute või muudel eesmärkidel.

Kolmandatest isikutes rakenduse-, platvormi- või teenusepakkujad, kellega palud ettevõttel Garmin oma andmeid jagada

Kui Garmin võin sinu volitusel anda kolmandale isikule, nt sinu heaoluprogrammipakkujale või rakendusele (nt MyFitnessPal, Strava või TrainingPeaks) sinu kontol Garmin juurdepääsu sinu aktiivsusandmetele, siis jagame neid andmeid kolmanda isikuga. Me ei tee seda ilma su selgesõnalise nõusolekuta. Kui lubad meil andmeid kolmanda osapoolega jagada, vastutab su isikuandmete haldamise eest kolmas isik ja sa peaksid kolmanda isiku privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugema. Võid oma kontol Garmin kolmandast isikust rakenduse-, platvormi- või teenusepakkujaga andmete jagamise igal ajal katkestada.

Muud teenusepakkujad

Garmin kasutab e-kirjade saatmiseks kolmandate isikute (nt Adobe ja Emarsys) pilveteenuste abi. Nimetatud teenused jälgivad e-kirjadega seotud tegevusi, nt kirjade avamist, kirjas sisalduvate linkide klõpsamist ja ostude sooritamist pärast linkide klõpsamist. Garmin kasutab neid andmeid e-kirjadega seotud aktiivsustaseme analüüsimiseks. Garmin kasutab kolmandatest isikutest teenusepakkujaid veebisaidi ja rakenduse Garmin Express ja Garmin Connect kasutuse analüüsimiseks ja seonduvateks eesmärkideks.

Garmin Pay teenust haldab FitPay ning Garmin ei kogu ega töötle sinu FitPay seadistuse või kasutusega seotud andmeid; Garmin aga jagab ettevõttega FitPay sinu seadme andmeid pettuste tuvastamise ja tõkestamise eesmärgil. Soovitame ettevõtte FitPay privaatsuspoliitika hoolega läbi lugeda.

Muud avalikustamised

Võime sinu või muude isikute isikuandmeid avalikustada: (a) sinu selgesõnalisel nõusolekul; (b) kohtumäärusest, seadusest, juriidilisest protsessist või korraldusest tulenevate nõuete täitmiseks; (c) oma sätete ja tingimuste või poliitikate jõustamiseks või (d) vajadusel seaduslike vahendite rakendamiseks või juriidiliste nõuete eest kaitsmiseks.

Võime su isikuandmed edastada filiaalile, tütarettevõttele või kolmandale osapoolele ettevõtte Garmin ümberorganiseerimisel, liitumisel, müümisel, ühisettevõtte moodustamisel või mis tahes osa, vara või inventuuri üleandmisel, ülekandmisel või muul viisil paigutamisel, sh (kuid mitte sellega piiratud) seoses pankroti või sarnase protsessiga, kui isikuandmete saaja ei töötle isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas märgistust erinevalt ilma sind eelnevalt teavitamata ja sinult nõusolekut saamata, kui seda nõuab kehtiv seadus.

Isikuandmete ülekandmine

Garmin on ülemaailmne ettevõte. Meie toodete, rakenduste ja teenuste pakkumiseks peame sinu isikuandmed võib-olla edastama teistesse Garmin ettevõtetesse muudes riikides. Vaata Garmin ettevõtteid. Kui sa ei ela Hiinas ja lood Garmin konto, lisad oma konto profiilile isikuandmed või laadid andmed üles oma Garmin kontosse, kogutakse ja talletatakse sinu isikuandmed Garmin Garmin International Inc. serverites USA-s ja Garmin (Euroopa) Ltd. serverites Ühendkuningriigis. Kui sa elad Hiinas ja lood Garmin konto, lisad oma konto profiilile isikuandmed või laadid andmed üles oma Garmin kontosse, kogutakse ja talletetakse sinu isikuandmed Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. serverites Hiinas.

Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis resideeruvate isikute isikuandmeid kontrollib Garmin Würzburg GmbH ja neid töötleb ettevõtte nimel Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. täidavad EL-USA ja Swiss-USA privaatsuskaitse printsiipe seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega Euroopa Majanduspiirkkonnas, Ühendkuningriigis ja Šveitsis, nagu neid on kirjeldatud meie EL-USA privaatsuskaitse sertifikaadis ja Swiss-USA privaatsuskaitse sertifikaadis. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield lisateave.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. ja Garmin AT, Inc. on USA föderaalse kaubanduskomisjoni järelevalve all ning vastutavad isikuandmete eest, mis edastatakse kolmandatele isikutele, kes neid andmeid meie eest töötlevad. Kui sul on kaebus andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete rikkumise kohta, võta meiega ühendust aadressil (mailto:[email protected] "Privaatsusalane e-posti aadress"). Võid kaebuse ka edastada meie valitud sõltumatule kaebuste lahendamise komisjonile JAMS ja teatud juhtudel pöörduda andmekaitseraamistiku Privacy Shield vahekohtusse.

Kõik Garmin ettevõtted peavad täitma privaatsusavalduses esitatud privaatsusnõudeid.

Küpsised ja sarnased tehnoloogilised lahendused

Veebisait

Veebisaidi Garmin Connect kasutuse analüüsimiseks, saidi kasutamise ja reageerimiskiiruse koondstatistika koostamiseks, ettevõtte Garmin serveritega seotud probleemide lahendamiseks ja veebisaidi Garmin Connect haldamiseks kogume koos kolmandatest isikutest analüütikateenusepakkujatega teatud teavet, kui külastad meie veebisaiti. Kõnealune teave sisaldab IP-aadressi, seadme geograafilist asukohta, brauseri keelt, päringu kuupäeva ja kellaaega, külastuste kellaaegasid, klõpsatavaid lehti ja elemente (nt linke). Võime sellise teabe kogumise ja analüüsimise lihtsustamiseks kasutada oma saidil või e-kirjades küpsiseid, pikslisilte, veebimajakaid, nähtamatuid GIF-e ja muid sarnaseid vahendeid. Kasutame seda teavet oma veebisaidil parema ja asjakohasema sisu pakkumiseks, probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks ning üleüldise kasutuskogemuse parendamiseks.

Kui sa ei soovi, et sinu kohta kogutaks teavet eelnimetatud tehnoloogiliste vahendite abil, siis tea, et enamik veebibrausereid võimaldavad selliste tehnoloogiliste vahendite automaatset keelamist või sinu käest loa küsimist.

Kui asud Euroopa Liidus või jurisdiktsioonis, kus on meie veebisaitidel küpsiste kasutamiseks vajalik sinu nõusolek, siis võid muuta veebisaitide küpsiste sätteid, ent pea meeles, et teatud küpsised on veebilehe põhifunktsioonide jaoks vajalikud ning neid küpsiseid ei saa välja lülitada.

Rakendus Garmin Connect Mobile ja Garmin Express

Kogume kasutajatelt andmeid ka selle kohta, kuidas nad rakendusi Garmin Connect Mobile ja Garmin Express kasutavad. Kogutav analüütiline teave sisaldab serveritele rakendusega juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, rakenduse versiooni, seadme asukohta, keelesätet, rakendusse allalaaditud andmeid ja faile, kasutaja tegevust (nt kasutatud funktsioonid, kasutussagedus), seadme olekuteavet, seadme mudelit, riistvara ja opsüsteemi andmeid ja rakenduse tööga seotud andmeid. Garmin kasutab seda teavet rakenduse Garmin Connect Mobile, Garmin Express ja muude Garmin rakenduste kvaliteedi ja töö täiustamiseks; kasulike toodete ja funktsioonide arendamiseks ja turundamiseks ning rakenduse stabiilsuse ja kasutamisega seotud probleemide võimalikult kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Kõnealuse analüütikateabe töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi, kuidas kliendid meie tooteid, rakendusi ja veebisaite kasutavad, et saaksime täiustada oma toodete, rakenduste ja veebisaitide kasutuskogemust.

Allpool on esitatud mõned kolmandatest isikutest analüütika- ja muude taoliste teenuste pakkujad, kelle teenuseid me praegu kasutame.

Analüütikateenused

  • Google: teenusega Google Analytics jälgitakse saitide statistikat ja kasutajate demograafilisi andmeid, huvisid ning käitumist veebisaitidel. Veebisaidi leitavuse analüüsiks ja otsingumootori optimeerimise parendamiseks kasutame ka rakendust Google Search Console. Vaata lisateavet selle kohta, kuidas analüütikateavet võidakse kasutada, kuidas oma andmete kasutamist hallata ja kuidas teenusel Google Analytics oma andmete kasutamine ära keelata.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights aitab meil rakenduse Garmin Express kasutamist analüüsida ja kasutuskogemust parendada. Azure Application Insights on ettevõtte Microsoft teenus.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: ettevõtte Microsoft teenus HockeyApp ning ettevõtte Google teenused Crashlytics ja Firebase aitavad meil paremini mõista rakenduste Garmin kasutusmustreid, et saaksime kasutuskogemust täiustada ning rakenduste tõrgete peapõhjused kõrvaldada.

Sildihaldus

Garmin kasutab rakendust Tealium IQ Tag Management, et hallata veebisaidi kasutuse analüüsiks vajalikke eri analüütikateenused ning pikslisildi- ja küpsiselahendusi. Kõnealuse teenuse pakkumiseks saab Tealium ettevõtte Garmin veebisaitide kasutajatelt serveri põhilogiteabe (nt IP-aadress, brauseri ja opsüsteemi teave).

Rakenduste talitluse jälgimine

Garmin kasutab teenust AppDynamics, et analüüsida ja jälgida meie keeruka ökosüsteemi talitlust. Kõnealuste teenuste pakkumiseks saab AppDynamics päringute põhiteabe, sh IP-aadressi, mida läheb tarvis tavapäratute vigade ja reageerimisaegade tuvastamiseks ja diagnoosimiseks.

Lapsed

Palume isikutel, kes USA-s alla 13. aasta vanused või muus maailmas alla 16. aasta vanused ettevõttele Garmin oma isikuandmeid mitte esitada. Kui selgub, et oleme kogunud USA-s alla 13-aastastelt lastelt või mõnes muus riigis alla 16-aastastelt lastelt isikuandmeid, võtame meetmeid, et need andmed kustutada nii kiiresti kui võimalik.

Privaatsuspoliitika uuendused

Uute toodete ja rakenduste lisamisel, kehtivate müügipakkumiste parendamisel ning tehnoloogia ja seaduste muutmisel võidakse käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Privaatsuspoliitika viimase paranduse kuupäeva saad teada, kui vaatad selle lehe ülaosas sissekannet "Viimati uuendatud". Muudatused jõustuvad uuendatud privaatsuspoliitika postitamisel.

Kui tegemist on oluliste muudatustega, siis edastame vastava teate ning piirkondades, kus see on kohaldatava seadusega sätestatud, küsime su nõusolekut. See muudatusi puudutav teade edastatakse e-kirjaga või postitatakse ettevõtte Garmin veebisaitidel ja rakendustes koos privaatsuspoliitika lingiga.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame su isikuandmeid su Garmin konto aktiivse perioodi vältel. Kustutamisega seotud õiguste kirjeldust vt allpool olevast punktist "Sinu õigused".

Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik

Kui sinu asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis haldab sinu isikuandmeid, mida Garmin kogub, ettevõte Garmin Würzburg GmbH asukohaga Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa. Ettevõtte Garmin Euroopa Liidu andmekaitseametnik asub samal aadressil ja tema e-posti aadress on [email protected].

Kui asud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi, siis ettevõtte Garmin kogutud sinu isikuandmete vastutav andmetöötleja on Garmin International, Inc. (aadress 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062). E-posti aadress: [email protected].

Sinu õigused

Kui asud Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis, siis isikuandmete kaitse üldmääruse või Ühendkuningriigi andmekaitseseaduse 2018 raames võid ettevõttelt Garmin taotleda järgmist: oma isikuandmetele juurdepääs ning nende parandamine või kustutamine, andmete teisaldamine, oma isikuandmete töötluse piiramine, oma isikuandmete töötlusest keeldumine ja järelevalvega tegelevale ametiasutusele kaebuse esitamine. Õiguste kohta leiad lisateavet Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse üldmääruse leheküljelt "Minu õigused", "Lehekülg "Minu õigused"") mis on saadaval eri keeltes. Kui asud väljaspool Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki, võivad sul kohalike seaduste järgi olla sarnased õigused.

Enda isikuandmete juurdepääsu, teisaldamise või kustutamise taotluse esitamiseks või kogu oma konto Garmin kustutamiseks ava kontohalduskeskus.

Kui elad Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis ja soovid kasutada oma õigust andmetöötlust piirata või sellest keelduda, võta ühendust ettevõtte Garmin EL-i andmekaitseametnikuga ettevõttes Garmin Würzburg GmbH (aadress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa) või saada e-kiri [email protected]

Kui sa elad Hiinas ja soovid oma andmekaitseõiguseid kasutada, võta ühendust ettevõttega Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. [email protected]

Kui sa ei ela Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis või Hiinas, aga leiad, et sul on õigus kasutada neid või muid kohalikest seadustest tulenevaid õiguseid, võta ühendust ettevõttega Garmin International, Inc. [email protected]

Privaatsustavade ja -õiguste teave California elanikele

Kui oled California elanik, võib sul California seaduste kohaselt olla täiendavaid isikuandmetega seotud õigusi. California privaatsusõiguste kohta lisateabe saamiseks vt CCPA privaatsusmärkust.

Kõik kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.