Privacyverklaring

TRUSTe European Safe Harbor certificering

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2016

Uw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben deze Privacyverklaring opgesteld zodat u weet hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Lees deze Privacyverklaring door om vertrouwd te raken met ons privacybeleid.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met de gegevens die Garmin verzamelt op de websites en in toepassingen die verwijzen naar deze Privacyverklaring en via bepaalde producten en toepassingen van ons. Bovendien worden gebruikers van bepaalde producten en toepassingen van ons voorzien van privacyverklaringen die specifiek zijn voor die producten en toepassingen. In die gevallen vormen deze privacyverklaringen een aanvulling op, en moeten worden gelezen in combinatie met, deze Privacyverklaring.

1. VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS

A. Persoonlijke gegevens

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens aan de hand waarvan u als individu kunt worden geïdentificeerd. Wanneer u een account maakt op een Garmin website, uw producten registreert, een kaartupdate of product aanschaft op een Garmin website, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan promotieactiviteiten of contact opneemt met onze medewerkers van product support, verzamelen we mogelijk allerlei Persoonlijke gegevens van u, bijvoorbeeld uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalkaartgegevens (afhankelijk van de omstandigheden). Uw Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en/of opgeslagen door Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten. Als u zich in een ander land dan de Verenigde Staten bevindt, dient u zich ervan bewust te zijn dat de wetgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens en privacy in de Verenigde Staten kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land.

Het is ons toegestaan Persoonlijke gegevens van u te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. CommunicatieU ontvangt mogelijk communicatie van ons, bijvoorbeeld om u de gewenste producten en services te leveren, om met u te communiceren over uw account of transacties met ons, om u belangrijke informatie te verstrekken over uw producten of toepassingen en om u aanbiedingen en promoties toe te sturen over onze producten en toepassingen (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzemogelijkheden die u hebt zoals beschreven in Paragraaf 6 hieronder).
 2. Klantenservice Als u via e-mail, telefonisch of in persoon communiceert met medewerkers van onze klantenservice, verzamelen we wellicht Persoonlijke gegevens met betrekking tot de situatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over de Garmin producten die u bezit, zoals de serienummers, de aankoopdatum en (indien van toepassing) gebeurtenislogboeken die van pas kunnen komen bij het achterhalen van de oorzaak van prestatiegerelateerde problemen met producten of toepassingen, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. We gebruiken deze informatie om klantenservice en productondersteuning te kunnen bieden.
 3. Aankopen Als u op een Garmin website of direct in uw Garmin product uw betaalkaartgegevens invoert, gebruikt Garmin uw betaalkaartgegevens en hieraan gerelateerde betalings- en rekeninggegevens en uw naam en postadres (indien van toepassing), zodat we uw aankopen kunnen registreren of de betaling van terugkerende kosten kunnen innen (indien van toepassing).
 4. Promoties Als u meedoet aan een sweepstake, prijsvraag of een vergelijkbare promotie, kunnen we de gegevens die u verstrekt, gebruiken om die promoties uit te voeren. Wanneer de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke promotie met betrekking tot de behandeling van uw Persoonlijke gegevens in strijd zijn met deze Privacyverklaring, prevaleren de voorwaarden en bepalingen van de promotie.
 5. Door bezoekers gepubliceerde informatie Garmin kan op bepaalde websites services beschikbaar stellen (bijvoorbeeld bulletinboards, forums, chatfunctionaliteit of blogs) waarop u informatie en materialen kunt publiceren. Houd er rekening mee dat informatie die u via dergelijke services of op een andere manier op onze websites publiceert, openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de websites en het algemene publiek. We raden u aan heel goed na te denken voordat u Persoonlijke gegevens, of overige gegevens, publiceert op onze websites. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG PUBLICEERT OP DE WEBSITES.
 6. Gebruik voor Bedrijfsdoeleinden Garmin kan uw Persoonlijke gegevens gebruiken (a) voor interne statistische, marketing- of operationele doeleinden. Hieronder vallen onder andere het maken van verkooprapporten, het meten en begrijpen van de doelgroep, gebruikersinteresse, koopgedrag en andere trends onder onze klanten, (b) om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in deze Privacyverklaring, en (c) voor overige doeleinden waarover we u op de hoogte brengen op het moment dat de gegevens worden verzameld, of zoals verder beschreven staat in deze Privacyverklaring, of zoals is toegestaan of vereist volgens de wetgeving, regelgeving, dagvaarding of overige juridische procedures.

B. “Overige gegevens

Met "Overige gegevens" bedoelen we gegevens die uw identiteit niet onthullen of niet direct zijn gerelateerd aan een individu, zoals browser- en toestelgegevens, app-gebruiksgegevens, gegevens die worden verzameld door cookies, pixelcodes en andere technologieën, demografische gegevens en andere gegevens die door u zijn verstrekt, en samengevoegde gegevens. Houd er rekening mee dat we Overige gegevens kunnen gebruiken voor elk gewenst doeleinde, behalve wanneer dit niet wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wanneer de toepasselijke wetgeving ons verplicht om Overige gegevens te behandelen als Persoonlijke gegevens, kunnen we deze gebruiken zoals beschreven in de sectie "Persoonlijke gegevens" hierboven,. In sommige gevallen kunnen we Overige gegevens combineren met Persoonlijke gegevens. Als we Overige gegevens combineren met Persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens door ons behandeld als Persoonlijke gegevens zolang ze worden gecombineerd. Voorbeelden van Overige gegevens zijn:

 1. Locatiegegevens Als u ervoor kiest om op uw Garmin toepassing of toestel gebruik te maken van locatiegebaseerde services, bijvoorbeeld voor het weer, filmtijden, verkeersinformatie, brandstofprijzen en informatie over plaatselijke evenementen, worden de fysieke gegevens van uw toestel verzameld om locatiegebaseerde services te kunnen verlenen. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Als u hiervoor toestemming geeft bij gebruik van een Garmin navigatietoestel of toepassing, worden toestelgegevens zoals locatie, snelheid en richting door Garmin verzameld en geüpload. Deze gegevens worden samen met andere gebruikersgegevens gecombineerd om de kwaliteit van de verkeersgegevens en andere inhoud die wordt verzorgd door Garmin of haar inhoudsproviders, te verbeteren. Als u hiervoor toestemming geeft, mag Garmin deze gegevens ook delen met of verkopen aan externe partijen. Deze gegevens worden anoniem gedeeld en verkocht op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.
 2. Logs voor reclame-evenementen Als u ervoor kiest toepassingen te gebruiken die advertenties bevatten, zoals toepassingen met verkeersgegevens en andere inhoud, verzamelen we wellicht gegevens. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om welke advertenties u hebt bekeken, hoe vaak hierop is geklikt, hoe vaak u bijvoorbeeld een coupon hebt opgeslagen of hoe vaak u hebt gebeld met of bent doorgestuurd naar een locatie die bij een advertentie hoort. Op die manier kunnen de advertentieproviders u inhoud en advertenties tonen die specifiek op u zijn afgestemd. Deze informatie wordt anoniem verzameld en gedeeld met de desbetreffende partners, op zodanige wijze dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.
 3. Activiteiten en activiteitgegevens Op sommige Garmin websites en mobiele toepassingen (zoals Garmin Connect en Garmin Connect Mobile) kunt u vanaf uw Garmin toestel vrijwillig activiteiten uploaden (bijvoorbeeld hardloopsessies, wandelingen, zwemsessies, wandeltochten, geocaches, avonturen, enzovoort), evenals activiteitgegevens (bijvoorbeeld stappen, locatie, afstand, snelheid, duur, verbrande calorieën, hartslag, slapen, etc.). Op die websites en toepassingen kunt u bepalen wie deze activiteiten en activiteitgegevens kan inzien door de privacyinstellingen op die websites en toepassingen te beheren. Garmin mag deze geüploade activiteitgegevens samengevoegd en op anonieme wijze gebruiken, op zodanige wijze dat u niet persoonlijk identificeerbaar bent, met het doel de kwaliteit van de Garmin producten en toepassingen te verbeteren. Wanneer u wordt gevraagd toestemming te geven voor het delen van anonieme gegevens die zijn verzameld vanaf uw toestel en u die toestemming verleent, mag Garmin activiteitgegevens delen met strategische partners, mits deze anoniem blijven en u niet persoonlijke identificeerbaar bent. Dit is alleen toegestaan met als het doel het verbeteren van de kwaliteit van de producten en toepassingen van dergelijke strategische partners. Garmin zal uw activiteitgegevens niet overdragen of verkopen aan een derde partij zonder u hierover te informeren en uw toestemming te verkrijgen.
 4. Insights Als u een Garmin Connect account hebt waarnaar u activiteitgegevens uploadt (bijvoorbeeld stappen, locatie, afstand, tempo, duur, verbrande calorieën, hartslag, slaap, etc.) vanaf uw Garmin toestel, ziet u een gedeelte genaamd 'Insights' in uw Garmin Connect account. Hier ontvangt u informatie en koppelingen naar artikelen van derden die op basis van uw activiteitgegevens op u van toepassing zijn (bijvoorbeeld artikelen over de voordelen van genoeg bewegen als uw activiteitgegevens suggereren dat u niet voldoende beweegt). U kunt op elk moment ervoor kiezen geen 'Insights' meer te ontvangen in uw Garmin Connect account door de instructies hiervoor op Garmin Connect te volgen.
 5. Serverloginformatie Wij en onze serviceproviders gebruiken serverloginformatie voor de volgende doeleinden: Het berekenen van het gebruik van de sites, het helpen vaststellen van problemen met de servers van Garmin’ en het beheren van de websites van Garmin. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten over uw IP (Internet Protocol)-adres, het type browser, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, de tijd(en) van uw bezoek(en) en de webpagina('s) die u hebt bezocht. Het is bijzonder gebruikelijk op internet om IP-adressen te verzamelen; vele websites doen dit automatisch. IP-adressen, serverlogbestanden en verwante informatie worden behandeld als Overige gegevens, met uitzondering van gevallen waarin we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om dergelijke informatie te behandelen als Persoonlijke gegevens.
 6. Cookies en andere technologie We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, webbakens, clear GIF’'s en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken. Met behulp van deze technologieën kan Garmin uw bewegingen op onze websites bijhouden, de effectiviteit van advertenties meten en samengevoegde statistieken samenstellen over sitegebruik en reactiepercentages. Ze zorgen er ook voor dat u soepeler over onze websites kunt navigeren. Bovendien maakt Garmin gebruik van Google Analytics. Hiermee worden statistische websitegegevens, demografische gebruikersgegevens, interesses en gebruikersgedrag op veel van onze websites bijgehouden. We kunnen ook een of meer externe serviceproviders inhuren om namens ons onlineadvertenties te plaatsen. Zij kunnen een pixelcode of andere soortgelijke technologie gebruiken om anonieme informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en ze kunnen die informatie gebruiken om advertenties voor goederen en services te selecteren. Deze informatie wordt anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Voor meer informatie over deze werkwijze en om u af te melden van het verzamelen en gebruiken van deze informatie door onze externe serviceproviders, raadpleegt u Networkadvertising.org.

  Als u niet wilt dat er via deze technologieën informatie wordt verzameld, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u per geval kunt kiezen of u deze wilt weigeren of accepteren. Als u zich in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.

  In bepaalde gevallen maken we gebruik van lokaal opgeslagen objecten, ook wel Flash-cookies genoemd. We gebruiken dan de Adobe Flash Player om speciale inhoud, zoals video's of videoclips, weer te geven. Flash maakt gebruik van deze technologie om instellingen en voorkeuren te onthouden. Dit werkt ongeveer hetzelfde als bij browsercookies, alleen worden Flash-cookies niet beheerd via uw webbrowser. Ontdek hoe u privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies kunt beheren.

 7. Gebruik van apps Wanneer u apps downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw toestel zich toegang verschaft tot onze servers en welke informatie en bestanden er op de app zijn gedownload, op basis van uw toestelnummer. Garmin gebruikt een externe serviceprovider voor het verzamelen van analytische informatie over het gebruik van zijn mobiele apps, zoals informatie over de status, hardware, en besturingssysteem van het toestel, de werking van een app en de fysieke locatie van het toestel op het moment dat het toestel vastloopt. Deze informatie wordt verzameld en opgeslagen op zodanige wijze dat de identiteit van een gebruiker niet kan worden achterhaald. Garmin gebruikt deze gecombineerde gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van haar mobiele apps te verbeteren.

2. INFORMATIE OPENBAAR MAKEN

A. Gelieerde entiteiten

We kunnen Persoonlijke gegevens die u aan Garmin verstrekt met onze dochterbedrijven over de hele wereld delen voor de doeleinden die worden beschreven in de Privacyverklaring. Een lijst met onze dochterbedrijven staat in ons meest recente Jaarverslag in Form 10-K, dat te vinden is op www.sec.gov. Onze dochterbedrijven zijn verplicht uw Persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten is verantwoordelijk voor het beheer van gemeenschappelijk gebruikte Persoonlijke gegevens. Als u zich in een ander land dan de Verenigde Staten bevindt, dient u zich ervan bewust te zijn dat de wetgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens en privacy in de Verenigde Staten kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land.

B. Serviceproviders

Wij kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders die ons bij onze bedrijfsvoering en met onze websites helpen of die activiteiten namens ons beheren, zoals de afhandeling van aankopen, de verwerking van betalingen met behulp van betaalkaarten en de verzending van producten. We kunnen uw Persoonlijke gegevens, inclusief betaalkaartgegevens, met deze externe partijen delen met als enige doeleinde het uitvoeren van de services.

C. Andere openbaarmakingen

We kunnen uw Persoonlijke gegevens doorgeven aan anderen als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen en als deze toestemming is verkregen in de door de toepasselijke wetgeving vereiste vorm. We kunnen uw Persoonlijke gegevens ook doorgeven aan anderen als wij vinden dat dit nodig of gepast is: (a) onder de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving van een ander land dan het land waar u bent gevestigd; (b) om te voldoen aan juridische vereisten; (c) om verzoeken van openbare autoriteiten en rechtshandhavers, inclusief functionarissen van een ander land dan het land waar u bent gevestigd, in te willigen; (d) om mee te werken aan onderzoeken naar diefstal van producten of eigendommen van Garmin, (e) om onze voorwaarden en bepalingen of ons beleid toe te passen; (f) om onze activiteiten of die van onze dochterbedrijven of aangesloten bedrijven te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Garmin, haar dochterbedrijven of aangesloten bedrijven, uzelf of anderen te beschermen; of (h) om gebruik te maken van beschikbare middelen om de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

D. Overdracht

We kunnen informatie overdragen aan een dochterbedrijf, aangesloten bedrijf of externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een faillissement of soortgelijke procedure).

3. UW LOCATIEGEGEVENS VRIJWILLIG DELEN MET ANDEREN

Mogelijk kunt u ervoor kiezen om op uw toestel een toepassing van Garmin of externe partijen te gebruiken waarmee u externe partijen kunt uitnodigen om uw locatie te bekijken op een ander Garmin toestel en/of op een website. Als u ervoor kiest om een dergelijke toepassing te gebruiken, moet u goed nadenken over de vraag aan wie u toegang wilt verlenen tot uw locatiegegevens. Als u ervoor kiest om op sociale netwerken van externe partijen een uitnodiging te publiceren om uw locatiegegevens te bekijken, dan is het mogelijk, afhankelijk van het privacybeleid van die sociale netwerken, dat behalve de personen die u wilde uitnodigen om uw locatiegegevens te bekijken, nog andere personen toegang hebben tot deze gegevens. Daarom moet u heel goed nadenken voordat u een dergelijke uitnodiging publiceert op sociale netwerken van externe partijen en moet u het privacybeleid van die sociale netwerken goed lezen. Als u een toepassing of product van Garmin, zoals LiveTrack, gebruikt om externe partijen uit te nodigen om uw locatie te bekijken, kan Garmin u ook voorzien van een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op die toepassing of dat product, en die een aanvulling vormt op deze privacyverklaring.

4. KOPPELINGEN, TOEPASSINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN PRIVACYBELEID VAN EXTERNE PARTIJEN

Onze websites, toepassingen en producten kunnen koppelingen bevatten naar andere sites die niet worden beheerd door Garmin, en onze websites of uw product kan toepassingen bevatten die u kunt downloaden bij een externe partij. Deze gekoppelde sites, services en toepassingen worden niet beheerd door Garmin en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze gekoppelde sites, services en toepassingen. Als u Persoonlijke gegevens verstrekt via dergelijke externe sites, services of toepassingen van derden, vindt uw transactie plaats binnen de externe site, service en/of toepassing en worden de door u verstrekte gegevens verzameld onder de privacyverklaring van die externe partij en is hierop het privacybeleid van die externe partij van toepassing. GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET PRIVACYBELEID OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF TOEPASSINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN. We adviseren u om de privacyverklaring van externe partijen door te nemen.

5. BEVEILIGING

l

Garmin neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde Persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde vrijgave of wijziging. Ga voor meer informatie naar Gegevens veilig bewaren bij Garmin.

6. UW KEUZES MET BETREKKING TOT MARKETINGCORRESPONDENTIE

We delen uw Persoonlijke gegevens niet met externe partijen (behalve met onze dochterbedrijven) ten behoeve van marketingdoeleinden van deze externe partijen, tenzij u hiervoor toestemming geeft wanneer we u dit vragen. Wij en onze dochterbedrijven kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over producten of toepassingen van Garmin, tenzij u aangeeft dat u deze niet wilt ontvangen. Als u geen marketinggerelateerde correspondentie wilt ontvangen van Garmin of onze dochterbedrijven of als u uw eerder gegeven toestemming voor het delen van uw Persoonlijke gegevens met externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden van deze externe partijen wilt intrekken, stuurt u een e-mail naar productsupport.privacy@garmin.com. Laat ons weten of u geen marketinggerelateerde correspondentie meer wilt ontvangen van Garmin en onze dochterbedrijven en/of u uw eerder gegeven toestemming voor het delen van uw Persoonlijke gegevens met externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden van deze externe partijen wilt intrekken.

7. GEBRUIK VAN WEBSITES, PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN DOOR KINDEREN

Onze producten en toepassingen zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 13, en wij verzoeken personen jonger dan 13 geen Persoonlijke gegevens aan Garmin te verstrekken via een website van Garmin of via onze producten en toepassingen. Als we ontdekken dat we Persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 13, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

8. AANPASSINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het is ons toegestaan om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen als wij nieuwe producten en toepassingen toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding LAATST BIJGEWERKT boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste Privacyverklaring door ons op de desbetreffende websites is geplaatst. We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. We kunnen u dit, voordat de wijziging van kracht wordt, laten weten via e-mail, door op de desbetreffende websites een kennisgeving te plaatsen over de wijzigingen, of op een andere manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

10. CONTROLEREN, CORRIGEREN EN BIJWERKEN VAN GEGEVENS; GEGEVENSINTEGRITEIT

Garmin neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel zijn. U kunt vragen om toegang tot uw Persoonlijke gegevens en om onjuiste of onnauwkeurige Persoonlijke gegevens bij te werken. U kunt ons ook vragen uw Persoonlijke gegevens te verwijderen. Garmin zal snel, en in elk geval binnen 30 dagen of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, reageren op uw verzoeken. Voor uw eigen veiligheid kunnen we alleen verzoeken met betrekking tot Persoonlijke gegevens implementeren die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons op te sturen. Bovendien moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd. Houd er rekening mee dat wij bepaalde gegevens wellicht moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, en dat er mogelijk ook nog restgegevens zullen achterblijven in onze databases en andere bestanden. Deze worden niet verwijderd.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen als volgt worden ingediend:

E-mail: productsupport.privacy@garmin.com

Post: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.