vívomove™ HR
  • vívomove™ HR Uz vívomove™ HR bit ćete modno osviješteni i u kondiciji samo jednim dodirom. Ovaj moderan hibridni pametni sat opremljen je dodirnim zaslonom s diskretnim prikazom.

    Learn more
  • Natrag na sve videozapise