Chính sách về quyền riêng tư dành cho inReach và Garmin Explore

Cập nhật lần cuối: Ngày 10 tháng 3 năm 2020

Xem lại chính sách trước đây

Garmin đã phát triển Chính sách về Quyền riêng tư này để cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi và công ty con của chúng tôi, Garmin Services, Inc., trước đây gọi là inReach, Inc. ("Dịch vụ của Garmin") xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của Garmin Explore, tạo tài khoản Garmin, đăng ký và sử dụng thiết bị inReach, đăng ký và sử dụng các dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach và sử dụng ứng dụng Earthmate và ứng dụng Garmin Explore.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định được danh tính.

Để chuyển sang một phần cụ thể của Chính sách về Quyền riêng tư này, hãy nhấp vào liên kết dưới đây:

Danh mục dữ liệu cá nhân do Garmin xử lý

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn tạo tài khoản Garmin:

Khi bạn tạo tài khoản Garmin, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email của mình. Bạn có thể chọn chỉ cung cấp tên hoặc biệt danh thay cho tên đầy đủ nếu muốn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Dịch vụ Garmin xử lý địa chỉ email của bạn vì bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là dựa trên mong muốn chính đáng của Garmin trong việc bảo vệ tính bảo mật của tài khoản của bạn.

(b) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin quan trọng về thiết bị, ứng dụng, đăng ký hoặc tài khoản, chẳng hạn như thông tin an toàn quan trọng hoặc những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này. Tên do bạn cung cấp sẽ liên kết với tài khoản Garmin của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là dựa trên mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về thiết bị, ứng dụng, đăng ký hoặc tài khoản của bạn.

(c) Nếu bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ Garmin, Garmin cũng sẽ xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin tiếp thị về sản phẩm và ứng dụng của Garmin. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trong tài khoản Garmin hoặc thông qua liên kết hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị của chúng tôi. Email tiếp thị bạn nhận từ Garmin được dựa trên các tùy chọn bạn cung cấp trong tài khoản Garmin, địa điểm mà địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho biết, loại thiết bị Garmin bạn đã thêm vào tài khoản Garmin và bất kỳ đăng ký nào có trong tài khoản Garmin của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giảm số lượng email tiếp thị gửi cho từng khách hàng cụ thể bằng cách chọn những khách hàng nào nhận email tiếp thị cụ thể thay vì gửi mọi email tiếp thị cho mọi khách hàng đã đồng ý nhận email tiếp thị.

(d) Garmin cũng xử lý địa chỉ email để liên kết với tài khoản Garmin của bạn khi bạn tương tác với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho khách hàng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn mua gói đăng ký dịch vụ liên lạc vệ tinh InReach:

Khi bạn mua đăng ký InReach, Garmin Services sẽ thu thập địa chỉ email, địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện, địa chỉ thanh toán, số điện thoại của bạn và thông tin liên hệ của các liên hệ khẩn cấp mà bạn đã chọn. Bên thứ ba Worldpay sẽ xử lý thông tin thẻ thanh toán khi bạn mua đăng ký dịch vụ liên lạc vệ tinh InReach. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại cẩn thận Chính sách về Quyền riêng tư của Worldpay.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Dịch vụ Garmin xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích liên kết với đăng ký của bạn với các dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach, cho phép bạn gửi email đến và nhận email từ những người dùng khác của thiết bị InReach và gửi cho bạn hóa đơn và thông tin khác về đăng ký của bạn tới các dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là thực hiện hợp đồng đăng ký.

(b) Dịch vụ Garmin xử lý địa chỉ gửi thư của bạn vì GEOS và Trung tâm điều phối phản ứng khẩn cấp quốc tế GEOS ("IERCC") sử dụng địa chỉ gửi thư của các thuê bao inReach để xác định xem nút SOS có được vô tình kích hoạt bởi người đăng ký tại nơi cư trú của họ không. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin Services trong việc giảm thiểu số lượng cảnh báo giả.

(c) Dịch vụ Garmin xử lý số điện thoại của bạn bởi vì nó được GEOS và IERCC sử dụng để xác định xem thuê bao có vô tình kích hoạt nút SOS tại nơi cư trú của mình hay không và Dịch vụ của Garmin sử dụng để liên lạc với người đăng ký về thông tin thanh toán. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giảm thiểu số lượng cảnh báo giả và để liên lạc với người đăng ký về thông tin thanh toán của họ.

(d) Dịch vụ Garmin xử lý thông tin liên lạc cho các liên hệ khẩn cấp đã chọn của bạn để Dịch vụ của Garmin và/hoặc GEOS và IERCC có thể liên lạc với họ trong trường hợp bạn gặp phải tình huống khẩn cấp. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc liên lạc với các liên hệ khẩn cấp mà bạn đã chọn trong trường hợp bạn rơi vào tình thế khẩn cấp.

(e) Dịch vụ Garmin xử lý địa chỉ email của bạn cho các mục đích gửi cho bạn email giữ chân người đăng ký nếu bạn cư trú ở Hoa Kỳ và không từ chối nhận các email đó hoặc nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ và chọn tham gia nhận email đó. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ liên lạc vệ tinh InReach:

Các sản phẩm và dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach được thiết kế để dùng làm phương tiện thông báo cho cơ quan hữu trách về nhu cầu cần ứng phó khẩn cấp. Để Garmin Services, các đơn vị liên kết và nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện dịch vụ này, Garmin Services sẽ xử lý văn bản, SMS và email gửi đến và từ thiết bị inReach của bạn. Garmin Services cũng sẽ xử lý vị trí của thiết bị inReach khi thiết bị này liên lạc với vệ tinh Iridium®.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Thực hiện hợp đồng.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn đồng bộ thiết bị Garmin inReach:

Khi bạn đồng bộ thiết bị Garmin inReach của mình thông qua ứng dụng Garmin Explore, ứng dụng Earthmate, Garmin Express hoặc inReach Sync, chúng tôi sẽ ghi lại dữ liệu về việc truyền, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) được sử dụng khi đồng bộ, thời gian và ngày đồng bộ, nhật ký sự cố/chẩn đoán, vị trí địa lý của thiết bị, thông tin về thiết bị, thông tin về mạng được sử dụng để đồng bộ (ví dụ: Wi-Fi hoặc dữ liệu di động) và mức pin của thiết bị.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi dùng thông tin này để khắc phục các vấn đề xảy ra với thiết bị của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cải thiện mức độ ổn định của thiết bị và cung cấp sản phẩm có chất lượng cho khách hàng.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn chọn tải các hoạt động, địa điểm và dữ liệu hoạt động lên từ ứng dụng Garmin Explore:

Bạn có thể chọn tải lên các hoạt động (ví dụ: chạy bộ, đi bộ đường dài, chuyến phiêu lưu, săn bắn, các tuyến đường địa hình, v.v.) và dữ liệu hoạt động (ví dụ: vị trí, dấu thời gian, đường đi, độ cao, tốc độ, khoảng cách, v.v.) từ thiết bị của bạn tài khoản Garmin của bạn thông qua ứng dụng Garmin Explore. Bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần tải hoạt động của mình lên Garmin. Nếu chọn tải hoạt động lên Garmin, bạn có thể kiểm soát việc có chia sẻ dữ liệu hoạt động với những người dùng khác qua MapShare, mạng xã hội hoặc các phương tiện khác không.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Garmin xử lý dữ liệu hoạt động của bạn, nếu bạn chọn sử dụng ứng dụng Garmin Explore và tải dữ liệu lên Garmin, để cho phép bạn phân tích dữ liệu hoạt động, xem vị trí của bạn trên quá trình hoạt động, xem số liệu và, nếu bạn muốn, chia sẻ dữ liệu hoạt động của bạn với người khác. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn liên hệ với Garmin:

Khi bạn tiếp xúc với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại, trực tuyến hoặc gặp mặt trực tiếp, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, địa chỉ email và tùy chọn liên hệ; và thông tin về các sản phẩm Garmin mà bạn sở hữu, chẳng hạn như số sê-ri và ngày mua cũng như thông tin về gói đăng ký của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạo nhật ký sự kiện giúp chẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất sản phẩm hoặc ứng dụng và thu thập thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ. Để cải thiện dịch vụ khách hàng, tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi cũng có thể ghi lại và xem lại các cuộc trò chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng và phân tích bất kỳ phản hồi nào mà chúng tôi nhận được thông qua các cuộc khảo sát khách hàng tự nguyện. Khi có sự đồng ý của bạn, đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết, để giúp bạn khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và sản phẩm đồng thời giám sát chất lượng, các loại hình hỗ trợ khách hàng và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ các mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin và InReach trong việc cung cấp hỗ trợ sản phẩm có chất lượng. Cơ sở pháp lý cho việc đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết nhằm giúp bạn khắc phục và giải quyết vấn đề là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình.

Danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

GEOS và IERCC:

Khi bạn sử dụng dịch vụ liên lạc vệ tinh và kích hoạt tín hiệu tình trạng khẩn cấp SOS, Garmin Services sẽ cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện, số điện thoại của bạn, nội dung tin nhắn, thời gian gửi, danh tính và vị trí của người gửi cũng như người nhận tin nhắn cho GEOS và nhà cung cấp Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp quốc tế (“IERCC”) của GEOS. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin này cho cơ quan hữu trách, những nhân viên ứng phó đầu tiên và người thân trong gia đình bạn. GEOS và IERCC cũng có thể cung cấp những thông tin như vậy cho nhân viên ứng phó khẩn cấp khi cần thiết.

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ, nhân viên ứng phó khẩn cấp:

Khi bạn sử dụng dịch vụ liên lạc vệ tinh và kích hoạt tín hiệu tình trạng khẩn cấp SOS, Garmin Services cũng có thể cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện, số điện thoại của bạn, nội dung tin nhắn, thời gian gửi, danh tính và vị trí của người gửi cũng như người nhận tin nhắn cho cơ quan tìm kiếm và cứu hộ hữu trách cũng như nhân viên ứng phó khẩn cấp. GEOS và IERCC cũng có thể cung cấp những thông tin này cho cơ quan tìm kiếm và cứu trợ hữu trách cũng như nhân viên ứng phó khẩn cấp.

Thành viên gia đình:

Theo nội dung trong cài đặt đăng ký của chúng tôi, nếu bạn yêu cầu, Garmin Services cũng có thể cung cấp những thông tin như nội dung tin nhắn, thời gian gửi, danh tính và vị trí của người gửi cũng như người nhận tin nhắn cho người thân trong gia đình mà bạn đã xác định trong cài đặt đăng ký.

Những người mà bạn mời theo dõi vị trí của bạn:

Bạn có thể mời gia đình, bạn bè hoặc những người khác theo dõi tiến độ của mình trên máy tính hoặc thiết bị di động của họ bằng cách sử dụng cổng MapShare trên web. Thiết bị inReach sẽ gửi điểm trên đường đi tại quãng cách thời gian chọn sẵn để những người theo dõi có thể theo dõi vị trí của bạn trực tuyến. Bạn cũng có thể mời gia đình, bạn bè hoặc những người khác sử dụng MapShare để ping thiết bị inReach của bạn, xem vị trí GPS của bạn, theo dõi di chuyển của bạn và trao đổi tin nhắn khi bạn đang trong hành trình. Bạn cũng có thể nhúng trang MapShare của bạn lên blog, trang web hoặc mạng xã hội nếu muốn.

Các nhà cung cấp dịch vụ khác:

Garmin sử dụng dịch vụ đám mây của bên thứ ba như Adobe, Emarsys và Mailchimp để hỗ trợ gửi email. Các dịch vụ này sẽ theo dõi các hoạt động liên quan đến những email này, chẳng hạn như khách hàng có mở email, có nhấp vào liên kết trong email và có mua hàng sau khi nhấp vào các liên kết đó hay không. Garmin sử dụng dữ liệu này để phân tích mức độ tương tác với các email của mình. Garmin sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiểu rõ hơn mức độ sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi và cho các mục đích liên quan. Garmin cũng sử dụng Pipedrive để quản lý liên lạc với doanh nghiệp khách hàng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại cẩn thận Chính sách về Quyền riêng tư của MailchimpChính sách về Quyền riêng tư của Pipedrive. Garmin Services sử dụng SendGrid để gửi thư từ thiết bị Garmin inReach tới các địa chỉ email.

Garmin Services sử dụng Azure Cloud, một giải pháp của Microsoft, để lưu trữ dữ liệu và dịch vụ trên máy chủ ở Hoa Kỳ, Úc và châu Âu.

Các tiết lộ khác:

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn với người khác: (a) nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm việc này; (b) tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh pháp lý, lệnh của toà án, thủ tục tố tụng hoặc nghĩa vụ pháp lý hợp lệ khác; (c) thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào của chúng tôi; (d) thực hiện đến cùng các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý khi cần; hoặc (e) khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp cho các mục đích cố gắng giúp bạn trong trường hợp bạn gặp phải tình huống khẩn cấp.

Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị liên kết, công ty con hoặc bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc các chuyển nhượng khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp liên quan đến phá sản hoặc vụ kiện tương tự, với điều kiện là bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân sẽ không được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài những điều được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này mà không thông báo cho bạn và xin phép bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

Chuyển dữ liệu cá nhân

Garmin là một doanh nghiệp toàn cầu. Để cung cấp sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới công ty của Garmin tại quốc gia khác. Xem các công ty thuộc sở hữu của Garmin. Đối với khách hàng bên ngoài Trung Quốc, khi bạn tạo tài khoản Garmin, hãy thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ của Garmin International Inc. tại Hoa Kỳ và các máy chủ của Garmin (Europe) Ltd. tại Vương quốc Anh. Đối với khách hàng ở Trung Quốc, khi bạn tạo tài khoản Garmin, hãy thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ của Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. tại Trung Quốc.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân cư trú ở một quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh ("U.K.") hoặc Thụy sĩ do Garmin Würzburg GmbH kiểm soát và được thay mặt xử lý bởi Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. và Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. và Garmin AT, Inc. tuân thủ các nguyên tắc Privacy Shield của EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ liên quan đến việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu giữ thông tin cá nhân từ EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, như được mô tả trong Chứng nhận Privacy Shield của EU-Hoa Kỳ và Chứng nhận Privacy Shield củaThụy Sĩ-Hoa Kỳ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. và Garmin AT, Inc. chịu sự giám sát của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân được chuyển tới các bên thứ ba xử lý thay mặt cho chúng tôi. Nếu bạn có khiếu nại về việc tuân thủ Privacy Shield của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected]. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập được chọn của chúng tôi, JAMS và trong một số trường hợp, hãy tiến hành thủ tục trọng tài Privacy Shield.

Tất cả các công ty của Garmin đều phải tuân thủ các thông lệ về bảo mật được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Cookies và các công nghệ tương tự

Trang web:

Để giúp phân tích cách bạn và các khách truy cập khác truy cập vào trang web Garmin Explore, lập số liệu thống kê tổng hợp về mức độ sử dụng trang web và tỷ lệ phản hồi, giúp chẩn đoán bất kỳ vấn đề nào với máy chủ của Garmin và quản trị trang web Garmin Explore, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập trang web với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý của thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian bạn yêu cầu, thời gian bạn truy cập, lượt xem trang và các phần tử trang (ví dụ: các liên kết) mà bạn nhấp vào. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh (pixel tag), tập tin chỉ báo web (web beacon), clear GIF hoặc các công cụ tương tự khác trên trang web hoặc trong các thư email để giúp chúng tôi thu thập và phân tích thông tin đó. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung tốt hơn, có liên quan hơn trên trang web, để xác định và khắc phục sự cố và để cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn thông tin bị thu thập trong quá trình bạn sử dụng các công nghệ này, thì trong hầu hết các trình duyệt đều có một quy trình đơn giản cho phép bạn tự động từ chối nhiều công nghệ trong số này hoặc bạn sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận chúng.

Nếu bạn cư trú ở Liên minh Châu Âu hoặc khu vực pháp lý khác yêu cầu chúng tôi phải xin phép bạn để sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi, thì bạn sẽ có cơ hội quản lý các tùy chọn cookie trên các trang web đó; ngoại trừ trường hợp một số cookie là bắt buộc để hỗ trợ tính năng chính của trang web và bạn không thể chọn tắt các cookie đó.

Ứng dụng Garmin Explore, ứng dụng Earthmate và Garmin Express:

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ người dùng về mức độ sử dụng ứng dụng Garmin Explore, ứng dụng Earthmate và Garmin Express. Các loại thông tin phân tích được thu thập sẽ bao gồm ngày tháng và thời gian ứng dụng truy cập máy chủ của chúng tôi, phiên bản ứng dụng, vị trí thiết bị, cài đặt ngôn ngữ, thông tin và tập tin nào đã được tải xuống ứng dụng, hành vi của người dùng (ví dụ: các tính năng được sử dụng, tần suất sử dụng), thông tin tình trạng thiết bị, mẫu thiết bị, thông tin phần cứng và hệ điều hành và thông tin liên quan đến cách hoạt động của ứng dụng. Garmin sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng và tính năng của ứng dụng Garmin Explore, ứng dụng Earthmate, Garmin Express và các ứng dụng Garmin khác; để phát triển và tiếp thị sản phẩm và tính năng phục vụ tốt nhất cho bạn và những người dùng khác; và để giúp xác định và khắc phục các vấn đề ổn định ứng dụng và các vấn đề về khả năng sử dụng khác nhanh nhất có thể.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách khách hàng tương tác với sản phẩm, ứng dụng và trang web để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và tính năng của các sản phẩm, ứng dụng và trang web của mình.

Dưới đây là ví dụ về các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích và các dịch vụ tương tự mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

Dịch vụ phân tích:

  • Google: Google Analytics được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê về trang web và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trên trang web. Chúng tôi cũng sử dụng Google Search Console để giúp hiểu khách truy cập tìm thấy trang web của chúng tôi như thế nào và cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của chúng tôi. Tìm hiểu thêm thông tin về cách thông tin phân tích này có thể được sử dụng, cách kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn và cách chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.
  • Thông tin chi tiết ứng dụng Azure: Thông tin chi tiết về ứng dụng Azure được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc sử dụng Garmin Express để cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin chi tiết ứng dụng Azure là một dịch vụ của Microsoft.
  • New Relic: NewRelic được sử dụng để theo dõi hiệu suất và mức sử dụng trang web để có thể cung cấp trải nghiệm tổng thể tốt hơn.
  • Loggly: Loggily được sử dụng để theo dõi thông tin lỗi xảy ra trong trang web Garmin Explore và cơ sở hạ tầng xử lý tin nhắn InReach để có thể cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Trẻ em

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân dưới 13 tuổi tại Hoa Kỳ và dưới 16 tuổi ở những nơi còn lại trên thế giới không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Garmin. Nếu phát hiện ra chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi ở Hoa Kỳ hoặc dưới 16 tuổi ở ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp xóa thông tin đó sớm nhất có thể.

Cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này khi chúng tôi có thêm sản phẩm và ứng dụng mới, khi chúng tôi cải tiến các sản phẩm hiện tại và khi công nghệ và luật thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm sửa đổi lần cuối của Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách tham khảo chú thích "Lần cập nhật cuối" ở đầu trang này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng Chính sách về Quyền riêng tư đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn nếu thay đổi có tính chất trọng yếu và chúng tôi sẽ xin phép bạn trong trường hợp luật áp dụng yêu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo này qua email bằng cách đăng thông báo về thay đổi trên các trang web hoặc ứng dụng của Garmin có liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào tài khoản Garmin của bạn còn hoạt động. Ngoài ra, để biết mô tả về quyền xóa dữ liệu của bạn, hãy xem phần “Quyền hạn của bạn” dưới đây.

Cán bộ giám sát dữ liệu và Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn cư trú ở quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ chịu sự kiểm soát của Garmin Würzburg GmbH, có trụ sở tại Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Đức. Nhân viên bảo vệ dữ liệu EU của công ty được đặt tại cùng một địa chỉ và có thể liên hệ qua email tại [email protected]

Nếu bạn cư trú tại Trung Quốc, thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập được kiểm soát bởi Công ty TNHH Garmin China Shanghai RHQ, tọa lạc tại 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Trung Quốc và bạn có thể liên hệ qua email tại [email protected].

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Trung Quốc thì dữ liệu cá nhân do Garmin thu thập sẽ chịu sự kiểm soát của Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062 và bạn có thể liên hệ với họ qua email theo địa chỉ [email protected].

Quyền hạn của bạn

Nếu cư trú ở Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh thì theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) hoặc Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh năm 2018 thì bạn có quyền yêu cầu Garmin truy cập hay chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, di chuyển dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân và quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát. Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng truy cập trang “Quyền hạn của tôi” của Ủy ban châu Âu liên quan đến GDPR, có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu cư trú bên ngoài Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, thì bạn có thể có các quyền hạn tương tự theo luật pháp tại quốc gia sở tại của mình.

Để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc xóa tài khoản Garmin của mình, hãy truy cập Trung tâm quản lý tài khoản.

Nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh và bạn muốn thực hiện quyền hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối của mình, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty tại Garmin Würzburg GmbH ở địa chỉ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Đức hoặc qua email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn sống ở Trung Quốc và bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền áp dụng cho dữ liệu nào của mình, vui lòng liên hệ với Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. qua địa chỉ [email protected].

Nếu bạn không sống ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc nhưng bạn tin rằng bạn có quyền thực hiện các quyền này hoặc bất kỳ quyền nào khác theo luật địa phương, vui lòng liên hệ Garmin International, Inc. qua địa chỉ [email protected].

Thông báo về các thông lệ và quyền riêng tư của cư dân California

Nếu bạn là cư dân California, luật pháp California có thể bổ sung quy định về các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư tại California, hãy truy cập Thông báo về quyền riêng tư CCPA.

Tất cả nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.