Chính sách về quyền riêng tư dành cho inReach và Garmin Explore

Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Xem lại chính sách trước đây

Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa rất quan trọng với Garmin. Chúng tôi xây dựng Chính sách về quyền riêng tư này để cung cấp cho bạn thông tin về cách thức chúng tôi và các công ty khác thuộc sở hữu của Garmin, bao gồm Garmin Services, Inc., trước đây được gọi là inReach, Inc., xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web Garmin Explore, tạo tài khoản Garmin, đăng ký và sử dụng thiết bị inReach, đăng ký và sử dụng các dịch vụ liên lạc vệ tinh của inReach và sử dụng ứng dụng Earthmate và ứng dụng Garmin Explore.

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm khác của Garmin có chứa liên kết dẫn đến chính sách về quyền riêng tư khác của Garmin được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư đó. Nhấp vào đây để xem các chính sách về quyền riêng tư khác của chúng tôi.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định được danh tính.

Để chuyển sang một phần cụ thể của Chính sách về Quyền riêng tư này, hãy nhấp vào liên kết dưới đây:

Danh mục dữ liệu cá nhân do Garmin xử lý

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn tạo tài khoản Garmin:

Khi bạn tạo tài khoản Garmin, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email của mình. Bạn có thể chọn chỉ cung cấp tên hoặc biệt danh thay cho tên đầy đủ nếu muốn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Dịch vụ Garmin xử lý địa chỉ email của bạn vì bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là dựa trên mong muốn chính đáng của Garmin trong việc bảo vệ tính bảo mật của tài khoản của bạn.

(b) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin quan trọng về các sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản của Garmin, như thông tin an toàn quan trọng hoặc thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này. Tên do bạn cung cấp sẽ liên kết với hồ sơ tài khoản của bạn và hiển thị khi bạn gửi nhận xét. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email và tên của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp cho bạn thông tin về an toàn hoặc thông tin quan trọng khác về sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản của Garmin hay các thay đổi trọng yếu đối với Chính sách về Quyền riêng tư này và cung cấp cho bạn cơ hội tương tác với những người dùng Garmin khác.

(c) Nếu bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ Garmin, Garmin cũng sẽ xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin tiếp thị về sản phẩm và ứng dụng của Garmin. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trong tài khoản Garmin hoặc thông qua liên kết hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị của chúng tôi. Email tiếp thị bạn nhận từ Garmin được dựa trên các tùy chọn bạn cung cấp trong tài khoản Garmin, địa điểm mà địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho biết, loại thiết bị Garmin bạn đã thêm vào tài khoản Garmin và bất kỳ đăng ký nào có trong tài khoản Garmin của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giảm số lượng email tiếp thị gửi cho từng khách hàng cụ thể bằng cách chọn những khách hàng nào nhận email tiếp thị cụ thể thay vì gửi mọi email tiếp thị cho mọi khách hàng đã đồng ý nhận email tiếp thị.

(d) Garmin cũng xử lý địa chỉ email để liên kết với tài khoản Garmin của bạn khi bạn tương tác với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho khách hàng.

(e) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn để thông báo cho khách hàng khi họ đã vi phạm điều khoản sử dụng. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc đảm bảo trải nghiệm có chất lượng cho tất cả khách hàng và đảm bảo điều khoản sử dụng được tuân thủ.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn mua gói đăng ký dịch vụ liên lạc vệ tinh InReach:

Khi bạn mua gói đăng ký inReach, Garmin thu thập địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thanh toán và số điện thoại của bạn. Bên thứ ba, Adyen, sẽ xử lý thông tin thẻ thanh toán khi bạn mua gói đăng ký dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Adyen tại đây.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Garmin xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích liên kết địa chỉ email này với gói đăng ký dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach của bạn và chúng tôi xử lý địa chỉ email và số điện thoại của bạn để trao đổi thông tin hóa đơn và thông tin khác về gói đăng ký của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email và số điện thoại của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là việc thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ liên lạc vệ tinh InReach:

Khi bạn sử dụng các dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach, Garmin sẽ xử lý địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin liên lạc của bạn cho các liên hệ khẩn cấp, tin nhắn văn bản, tin nhắn SMS và email mà bạn đã chọn được gửi đến và gửi từ thiết bị inReach của bạn, cũng như vị trí của thiết bị inReach khi thiết bị inReach của bạn liên lạc với vệ tinh Iridium.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Các sản phẩm và dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach được thiết kế để dùng làm phương tiện thông báo cho cơ quan hữu quan về nhu cầu cần ứng phó khẩn cấp. Garmin xử lý thông tin liên hệ của bạn và của các liên hệ khẩn cấp hoặc của người nhận tin nhắn khác (email, số điện thoại hoặc địa chỉ gửi thư, nếu có), tin nhắn văn bản, tin nhắn SMS và email được gửi đến và gửi từ thiết bị của bạn và vị trí thiết bị của bạn khi thiết bị của bạn giao tiếp với vệ tinh Iridium để Garmin và các nhà cung cấp dịch vụ của họ thực hiện dịch vụ này. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là thực hiện hợp đồng.

(b) Garmin xử lý địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn để xác định xem nút SOS có bị một người đăng ký nào đó vô tình kích hoạt tại nơi cư trú của họ hay không. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giảm thiểu số lượng cảnh báo giả.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn đồng bộ thiết bị Garmin inReach:

Khi bạn đồng bộ thiết bị Garmin inReach của mình thông qua ứng dụng Garmin Explore, ứng dụng Earthmate, Garmin Express hoặc inReach Sync, chúng tôi sẽ ghi lại dữ liệu về việc truyền, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) được sử dụng khi đồng bộ, thời gian và ngày đồng bộ, nhật ký sự cố/chẩn đoán, vị trí địa lý của thiết bị, thông tin về thiết bị, thông tin về mạng được sử dụng để đồng bộ (ví dụ: Wi-Fi hoặc dữ liệu di động) và mức pin của thiết bị.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định chính xác các thiết bị kết nối với hệ thống của chúng tôi và khắc phục sự cố với thiết bị của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cải thiện mức độ ổn định của thiết bị và cung cấp sản phẩm có chất lượng cho khách hàng.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn chọn tải dữ liệu dựa trên vị trí lên thông qua ứng dụng Garmin Explore:

Bạn có thể chọn tải lên dữ liệu dựa trên vị trí của mình, chẳng hạn như tọa độ điểm, lộ trình, đường đi và các hoạt động (ví dụ như chạy, đi bộ đường dài, thám hiểm, săn bắn, các lộ trình đi trên địa hình phức tạp, v.v.), từ thiết bị của bạn đến tài khoản Garmin thông qua ứng dụng Garmin Explore. Dữ liệu hoạt động có thể bao gồm dữ liệu như vị trí, dấu thời gian, đường đi, độ cao, tốc độ và khoảng cách. Bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần tải dữ liệu này lên Garmin. Nếu chọn tải dữ liệu này lên Garmin, bạn có thể kiểm soát việc có chia sẻ dữ liệu này với những người dùng khác qua MapShare, mạng xã hội hoặc các phương tiện khác không.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Nếu bạn chọn dùng ứng dụng Garmin Explore và tải dữ liệu dựa trên vị trí lên Garmin thì Garmin sẽ xử lý dữ liệu này để cho phép bạn phân tích dữ liệu, xem vị trí của bạn trên hành trình hoạt động, xem các chỉ số và chia sẻ dữ liệu với những người khác nếu bạn muốn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn liên hệ với Garmin:

Khi bạn tiếp xúc với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại, trực tuyến hoặc gặp mặt trực tiếp, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, địa chỉ email và tùy chọn liên hệ; và thông tin về các sản phẩm Garmin mà bạn sở hữu, chẳng hạn như số sê-ri và ngày mua cũng như thông tin về gói đăng ký của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạo nhật ký sự kiện giúp chẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất sản phẩm hoặc ứng dụng và thu thập thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ. Để cải thiện dịch vụ khách hàng, tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi cũng có thể ghi lại và xem lại các cuộc trò chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng và phân tích bất kỳ phản hồi nào mà chúng tôi nhận được thông qua các cuộc khảo sát khách hàng tự nguyện. Khi có sự đồng ý của bạn, đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết, để giúp bạn khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và sản phẩm đồng thời giám sát chất lượng, các loại hình hỗ trợ khách hàng và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ các mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin và InReach trong việc cung cấp hỗ trợ sản phẩm có chất lượng. Cơ sở pháp lý cho việc đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết nhằm giúp bạn khắc phục và giải quyết vấn đề là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình.

Danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ, nhân viên ứng phó khẩn cấp:

Khi bạn sử dụng dịch vụ liên lạc vệ tinh inReach và kích hoạt tín hiệu tình trạng khẩn cấp SOS, Garmin cũng có thể cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ nhận thư, số điện thoại của bạn, nội dung tin nhắn, thời gian gửi, danh tính và vị trí của người gửi cũng như người nhận tin nhắn cho cơ quan tìm kiếm và cứu hộ hữu trách cũng như nhân viên ứng phó khẩn cấp.

Thành viên gia đình:

Garmin cũng có thể cung cấp những thông tin như nội dung tin nhắn, thời gian gửi, danh tính và vị trí của người gửi cũng như người nhận tin nhắn cho người thân trong gia đình, nếu có, mà bạn đã xác định trong cài đặt đăng ký của mình.

Những người mà bạn mời theo dõi vị trí của bạn:

Bạn có thể mời gia đình, bạn bè hoặc những người khác theo dõi tiến độ của mình trên máy tính hoặc thiết bị di động của họ bằng cách sử dụng cổng thông tin MapShare trên web. Thiết bị inReach sẽ gửi điểm trên đường đi tại quãng cách thời gian chọn sẵn để những người theo dõi có thể theo dõi vị trí của bạn trực tuyến. Bạn cũng có thể mời gia đình, bạn bè hoặc những người khác sử dụng MapShare để ping thiết bị của bạn và xem vị trí GPS, theo dõi di chuyển của bạn và trao đổi tin nhắn khi bạn đang trong hành trình. Bạn cũng có thể nhúng trang MapShare của bạn lên blog, trang web hoặc mạng xã hội nếu muốn.

Các nhà cung cấp dịch vụ khác:

Garmin sử dụng dịch vụ đám mây từ các bên thứ ba như Adobe, Emarsys SendGrid, dịch vụ TwilioMailchimp để hỗ trợ gửi email. Các dịch vụ này sẽ theo dõi các hoạt động liên quan đến những email này, chẳng hạn như khách hàng có mở email, có nhấp vào liên kết trong email và có mua hàng sau khi nhấp vào các liên kết đó hay không. Garmin sử dụng dữ liệu này để phân tích mức độ tương tác với các email của mình. Garmin sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiểu rõ hơn mức độ sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi và cho các mục đích liên quan. Garmin cũng sử dụng Pipedrive để quản lý thông tin liên lạc với doanh nghiệp khách hàng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại cẩn thận Chính sách về Quyền riêng tư của MailchimpChính sách về Quyền riêng tư của Pipedrive. Garmin cũng có thể thuê bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ thu nợ đối với các tài khoản khách hàng quá hạn.

Garmin sử dụng Azure Cloud, một giải pháp của Microsoft, để lưu trữ dữ liệu và dịch vụ trên máy chủ ở Hoa Kỳ, Úc và châu Âu. Garmin sử dụng VonageSendGrid, một dịch vụ Twilio để gửi tin nhắn văn bản thuộc dịch vụ của chúng tôi và theo dõi việc gửi các tin nhắn này dựa trên số điện thoại hoặc địa chỉ email của người nhận và nội dung đã chọn. Garmin cũng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiểu rõ hơn mức độ sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi và phục vụ các mục đích liên quan.

Các tiết lộ khác:

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn với người khác: (a) nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm việc này; (b) tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh pháp lý, lệnh của toà án, thủ tục tố tụng hoặc nghĩa vụ pháp lý hợp lệ khác; (c) thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào của chúng tôi; (d) thực hiện đến cùng các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý khi cần; hoặc (e) khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp cho các mục đích cố gắng giúp bạn trong trường hợp bạn gặp phải tình huống khẩn cấp.

Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị liên kết, công ty con hoặc bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc các chuyển nhượng khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp liên quan đến phá sản hoặc vụ kiện tương tự, với điều kiện là bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân sẽ không được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài những điều được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này mà không thông báo cho bạn và xin phép bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

Chuyển dữ liệu cá nhân quốc tế

Garmin là một doanh nghiệp toàn cầu. Để cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty thuộc sở hữu của Garmin ở các quốc gia khác. Xem các công ty thuộc sở hữu của Garmin.

Đối với khách hàng bên ngoài Trung Quốc đại lục, khi bạn tạo tài khoản Garmin, thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc đăng tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và/hoặc Úc. Đối với khách hàng ở Trung Quốc đại lục, khi bạn tạo tài khoản Garmin, thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc đăng tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên máy chủ của Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. tại Trung Quốc đại lục.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân cư trú tại một quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”), Vương quốc Anh (“U.K.”) hoặc Thụy Sĩ do Garmin Würzburg GmbH kiểm soát và được xử lý thay mặt bởi các công ty khác thuộc sở hữu của Garmin để cung cấp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, bảo mật và các chức năng chính khác. Garmin Würzburg GmbH đã tham gia vào các điều khoản hợp đồng mẫu đã được phê duyệt trong đó các công ty này không nằm trong EEA hoặc khu vực pháp lý được coi là thích hợp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Tất cả các công ty thuộc sở hữu của Garmin được yêu cầu tuân theo các nguyên tắc về quyền riêng tư được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

Cookies và các công nghệ tương tự

Để giúp phân tích cách bạn và các khách truy cập khác truy cập vào trang web Garmin Explore, lập số liệu thống kê tổng hợp về mức độ sử dụng trang web và tỷ lệ phản hồi, giúp chẩn đoán bất kỳ vấn đề nào với máy chủ của Garmin và quản trị trang web Garmin Explore, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập trang web với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý của thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian bạn yêu cầu, thời gian bạn truy cập, lượt xem trang và các phần tử trang (ví dụ: các liên kết) mà bạn nhấp vào. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh (pixel tag), tập tin chỉ báo web (web beacon), clear GIF hoặc các công cụ tương tự khác trên trang web hoặc trong các thư email để giúp chúng tôi thu thập và phân tích thông tin đó. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung tốt hơn, có liên quan hơn trên trang web, để xác định và khắc phục sự cố và để cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn trên trang web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách thức khách hàng tương tác với các trang web của chúng tôi để có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và chức năng của các trang web.

Nếu bạn không muốn thông tin bị thu thập trong quá trình bạn sử dụng các công nghệ này, thì trong hầu hết các trình duyệt đều có một quy trình đơn giản cho phép bạn tự động từ chối nhiều công nghệ trong số này hoặc bạn sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận chúng.

Nếu bạn cư trú ở Liên minh Châu Âu hoặc khu vực pháp lý khác yêu cầu chúng tôi phải xin phép bạn để sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi, thì bạn sẽ có cơ hội quản lý các tùy chọn cookie trên các trang web đó; ngoại trừ trường hợp một số cookie là bắt buộc để hỗ trợ tính năng chính của trang web và bạn không thể chọn tắt các cookie đó.

Dưới đây là ví dụ về các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích và các dịch vụ tương tự mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

  • Google: Google Analytics được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê về trang web và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trên trang web. Chúng tôi cũng sử dụng Google Search Console để giúp hiểu khách truy cập tìm thấy trang web của chúng tôi như thế nào và cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của chúng tôi. Tìm hiểu thêm thông tin về cách thông tin phân tích này có thể được sử dụng, cách kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn và cách chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.

  • New Relic; Loggly: New RelicLoggly được dùng để theo dõi hiệu suất, lỗi và cách sử dụng của trang web để cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm tổng thể tốt hơn và cải thiện hiệu suất hệ thống.

Phân tích ứng dụng

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ người dùng về mức độ sử dụng ứng dụng Garmin Explore, ứng dụng Earthmate và Garmin Express. Các loại thông tin phân tích được thu thập sẽ bao gồm ngày tháng và thời gian ứng dụng truy cập máy chủ của chúng tôi, phiên bản ứng dụng, vị trí thiết bị, cài đặt ngôn ngữ, thông tin và tập tin nào đã được tải xuống ứng dụng, hành vi của người dùng (ví dụ: các tính năng được sử dụng, tần suất sử dụng), thông tin tình trạng thiết bị, mẫu thiết bị, thông tin phần cứng và hệ điều hành và thông tin liên quan đến cách hoạt động của ứng dụng. Garmin sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng và chức năng của ứng dụng này và các ứng dụng khác; để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và tính năng phục vụ tốt nhất cho bạn và những người dùng khác; và để giúp xác định và khắc phục các sự cố về tính ổn định của ứng dụng và các vấn đề về khả năng sử dụng khác trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách thức khách hàng tương tác với các sản phẩm và ứng dụng để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và chức năng của các sản phẩm và ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

  • Thông tin chi tiết ứng dụng Azure: Thông tin chi tiết ứng dụng Azure, một dịch vụ Microsoft được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn mức độ sử dụng Garmin Express nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

  • Loggly: Loggly được sử dụng để theo dõi thông tin lỗi xảy ra trong trang web Garmin Explore và cơ sở hạ tầng xử lý tin nhắn inReach để cho phép Garmin cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Trẻ em

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân dưới 13 tuổi tại Hoa Kỳ và dưới 16 tuổi ở những khu vực còn lại trên thế giới không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Garmin. Nếu phát hiện ra chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi ở Hoa Kỳ hoặc dưới 16 tuổi ở các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp xóa thông tin đó sớm nhất có thể.

Cập nhật Chính sách Bảo mật

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này khi chúng tôi có thêm sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng mới, khi chúng tôi cải tiến các sản phẩm hiện tại và khi công nghệ và luật thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm sửa đổi lần cuối của Chính sách Bảo mật này bằng cách tham khảo chú thích “Lần cập nhật cuối” ở đầu trang này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn nếu thay đổi có tính chất trọng yếu và chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo này qua email bằng cách đăng thông báo về thay đổi trên các trang mạng hoặc ứng dụng của Garmin có liên kết đến Chính sách Bảo mật này.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là tài khoản Garmin của bạn được coi là tài khoản đang hoạt động hoặc tuân theo luật pháp và nghĩa vụ quy định hiện hành. Ngoài ra, để biết mô tả về quyền xóa dữ liệu của bạn, hãy xem phần “Quyền của bạn” dưới đây.

Đưa ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ

Garmin không đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thuật toán hoặc quy trình xử lý tự động khác có ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Cán bộ giám sát dữ liệu và Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn cư trú ở quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ chịu sự kiểm soát của Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany. Bạn có thể liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty qua email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn cư trú ở Trung Quốc đại lục, thì dữ liệu cá nhân do Garmin thu thập của bạn sẽ được kiểm soát bởi Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd., 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China. Bạn có thể liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của công ty tại Trung Quốc đại lục theo cùng địa chỉ trên và qua email [email protected].

Nếu bạn cư trú bên ngoài EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Trung Quốc đại lục, thì dữ liệu cá nhân do Garmin thu thập của bạn sẽ được kiểm soát bởi Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA. Bạn có thể liên hệ với họ qua email theo địa chỉ [email protected]. Cán bộ bảo vệ dữ liệu cho khu vực Brazil của công ty cũng làm việc tại địa chỉ này và bạn có thể liên hệ bằng cách gửi email đến [email protected]. Bạn có thể liên hệ với Đại diện ở Thổ Nhĩ Kỳ của công ty qua email theo địa chỉ [email protected].

Quyền hạn của bạn

Nếu bạn cư trú ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, theo các điều kiện được nêu trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”) hoặc luật pháp hiện hành khác, thì bạn có quyền yêu cầu Garmin truy cập hay chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, di chuyển dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân và quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát. Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng truy cập trang “Quyền của tôi” của Ủy ban châu Âu liên quan đến GDPR, có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu cư trú bên ngoài Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, thì bạn có thể có các quyền hạn tương tự theo luật pháp tại quốc gia sở tại của mình.

Để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc xóa tài khoản Garmin của bạn, vui lòng truy cập vào Trung tâm quản lý tài khoản.

Nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ và muốn thực thi quyền hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty ở Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany hoặc gửi email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn cư trú ở Trung Quốc đại lục và bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào về chủ thể dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. qua email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn không cư trú ở EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc đại lục nhưng bạn tin rằng bạn có quyền thực thi các quyền này hoặc bất kỳ quyền nào khác theo luật pháp địa phương, vui lòng liên hệ với Garmin International, Inc. qua địa chỉ email [email protected].

Thông báo về các thông lệ và quyền riêng tư của cư dân California

Nếu bạn là cư dân California, luật pháp California có thể bổ sung quy định về các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư tại California, hãy truy cập Thông báo về quyền riêng tư CCPA.

Tất cả nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.