นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชัน vívofit jr.

อัปเดตล่าสุด: 23 กันยายน 2019

ตรวจดูนโยบายก่อนหน้า

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Garmin เราพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณและลูกๆ ใช้แอปพลิเคชัน vívofit jr. (“แอปพลิเคชัน vívofit jr.”)

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Garmin ที่ไม่มีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Garmin อื่นๆ ได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึง “ข้อมูลส่วนตัว” ตามคำที่นิยามในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA)

ในการข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง:

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่ Garmin ประมวลผล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการรวบรวมและประมวลผลเมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin:

เมื่อคุณในฐานะผู้ปกครอง สร้างแอคเคาท์ Garmin เราขอให้คุณแจ้งอีเมล์แอดเดรส ชื่อ และรหัสผ่าน คุณสามารถเลือกที่จะแจ้งชื่อหรือชื่อเล่น แทนการแจ้งชื่อนามสกุลได้หากคุณต้องการ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin รวบรวมและประมวลผลอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเนื่องจากคุณใช้อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณตามวัตถุประสงค์นี้อ้างอิงตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชี

(b) นอกจากนี้ Garmin รวบรวมและประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน หรือแอคเคาท์ของ Garmin ให้กับคุณ เช่น ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ชื่อที่คุณให้ไว้ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์แอคเคาท์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสและชื่อของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันของ Garmin หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(c) หากคุณให้การยินยอมที่จะรับข้อมูลทางการตลาดจาก Garmin แล้ว Garmin จะยังประมวลผลอีเมล์แอดเดรสโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของ Garmin เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสตามวัตถุประสงค์นี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยน [การกำหนดค่า](https://www.garmin.com/account/ "preferences”) ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ หรือผ่านลิงค์การยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมล์ทางการตลาดของเรา อีเมล์ทางการตลาดที่คุณได้รับจาก Garmin ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่แจ้งไว้ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ท้องถิ่นที่ระบุโดย IP แอดเดรส, ประเภทของอุปกรณ์ Garmin ที่คุณเพิ่มไปยังแอคเคาท์ Garmin และการสมัครสมาชิกใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการลดจำนวนอีเมล์ทางการตลาดที่ส่งไปยังลูกค้าแต่ละคน แทนการส่งอีเมล์ทางการตลาดไปยังลูกค้าทุกคนที่ยินยอมที่จะรับอีเมล์ทางการตลาด

(d) นอกจากนี้ Garmin รวบรวมและประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณเพื่อเชื่อมโยงกับแอคเคาท์ Garmin เมื่อคุณโต้ตอบกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมที่ได้รับการเก็บรวบรวมและประมวลผลเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน vívofit jr. และสร้างโปรไฟล์ครอบครัวของคุณ:

เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ครอบครัวในแอปพลิเคชัน vívofit jr. ชื่อ Garmin Connect ของคุณจะถูกใช้เป็นชื่อผู้ดูแลในแอปพลิเคชัน vívofit jr. นอกจากนี้ระบบยังจะขอให้คุณป้อนชื่อสำหรับครอบครัวและชื่อของลูกแต่ละคนที่คุณเพิ่มอุปกรณ์ vívofit jr. ของพวกเขาไปยังโปรไฟล์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อครอบครัวที่ใช้จริง หรือชื่อเต็มของลูกๆ หรือแม้แต่ชื่อจริงของลูกๆ ในฟิลด์ “ชื่อ” ก็ได้ ระบบมีเวลาปลุกและเวลานอนเริ่มต้นสำหรับลูกๆ แต่ละคนที่คุณเพิ่มอุปกรณ์ vívofit jr. ของพวกเขาไปยังโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาปลุกและเวลานอนเริ่มต้นได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งของครอบครัวของคุณ (ข้อมูลใดก็ได้ที่คุณต้องการ เช่น ประเทศ รัฐ เมือง ฯลฯ) รวมถึงอายุและเพศของลูกๆ ของคุณ แต่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ คุณสามารถเว้นฟิลด์ว่างไว้ก็ได้

ระบบจะขอให้คุณกรอกข้อความแสดงสำหรับลูกๆ แต่ละคนที่คุณเพิ่มอุปกรณ์ vívofit jr. ของพวกเขาไปยังโปรไฟล์ของคุณ ข้อความแสดงที่คุณเลือกจะแสดงบนอุปกรณ์ vívofit jr. ของเด็กๆ และอาจแสดงให้ผู้อื่นเห็นเมื่อบุตรของคุณเข้าร่วมการแข่งขัน Toe-to-Toe ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้ *“ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อลูกของคุณใช้คุณสมบัติการแข่งขัน Toe-to-Toe” *

หากคุณเลือกที่จะเชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนอื่นๆ ในครอบครัว ให้ใช้แอปพลิเคชัน vívofit jr. เราจะเก็บรวบรวมชื่อและอีเมล์แอดเดรสของบุคคลนั้น

ในท้ายที่สุด ระหว่างการตั้งค่าและใช้งาน Garmin จะรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์ (ชื่อรุ่นและ ID เครื่อง) และการตั้งค่าอุปกรณ์จากอุปกรณ์ vívofit jr. แต่ละเครื่องที่ใช้งาน

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) เรารวบรวมและประมวลผลชื่อ Garmin Connect ของคุณและใช้เป็นชื่อผู้ดูแลของคุณ และเรารวบรวมและประมวลผลชื่อที่คุณใช้เป็นชื่อครอบครัวในแอปพลิเคชัน vívofit jr. เพื่อให้เพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัวสามารถค้นหาคุณได้ และเพิ่มคุณหรือครอบครัวของคุณเป็นการเชื่อมต่อได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณและสมาชิกในครอบครัวของคุณให้เข้าร่วมการแข่งขันกับครอบครัวอื่นได้หากคุณต้องการ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการให้คุณและผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถค้นหาการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมในการแข่งขัน

(b) เรารวบรวมและประมวลผลชื่อที่คุณใช้สำหรับลูกๆ ของคุณในโปรไฟล์ของแอปพลิเคชัน vívofit jr. เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของแอปพลิเคชัน vívofit jr. ได้ เช่น การตรวจสอบและการจัดการกิจกรรม งาน และรางวัลของลูกๆ แต่ละคน เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมได้โดยการใช้ข้อความที่ไม่ใช่ชื่อของลูกคุณในฟิลด์ชื่อ

(c) เรารวบรวมและประมวลผลชื่อหรือข้อความอื่นๆ ที่คุณป้อนไปยังฟิลด์ข้อความแสดง คุณจึงสามารถเลือกชื่อหรือข้อความอื่นๆ ที่แสดงบนอุปกรณ์ vívofit jr. ของลูกคุณได้ และเมื่อลูกของคุณเข้าร่วมในการแข่งขัน Toe-to-Toe ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลชื่อของลูกคุณตามวัตถุประสงค์นี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ชื่อของลูกของคุณในฟิลด์ข้อความที่แสดง คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเปลี่ยนข้อความที่แสดงเป็นข้อความอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของลูกคุณ

(d) เรารวบรวมและประมวลผลภาพถ่ายลูกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของลูกของคุณในแอปพลิเคชันได้ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลภาพถ่ายลูกของคุณเป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลภาพถ่ายลูกของคุณได้ตลอดเวลาโดยการลบภาพถ่ายออกจากโปรไฟล์ของลูกของคุณ

(e) เรารวบรวมและประมวลผลอายุลูกของคุณเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงแอปพลิเคชัน vívofit jr. และสร้างผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่ดีขึ้น เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอายุลูกของคุณเป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลอายุลูกของคุณได้ตลอดเวลาโดยการลบข้อมูลนี้ออกจากโปรไฟล์ของลูกของคุณ

(f) เรารวบรวมและประมวลผลเพศของลูกของคุณเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงแอปพลิเคชัน vívofit jr. และสร้างผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่ดีขึ้น เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเพศของลูกของคุณเป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลเพศของลูกของคุณได้ตลอดเวลาโดยการลบข้อมูลนี้ออกจากโปรไฟล์ของลูกของคุณ

(g) เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนที่สองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคำเชิญให้กับผู้ปกครองคนที่สองให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน vívofit jr. และ “เข้าร่วมกับครอบครัวของคุณ” เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนที่สองไปยังแอปพลิเคชัน vívofit jr. ได้

(h) เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่นชื่อรุ่นและ ID เครื่อง) และการตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกของคุณเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณกับโปรไฟล์ที่คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าอุปกรณ์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมและปฏิเสธการอนุญาตการรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อเราที่ 913-397-0872 หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการรวบรวมและประมวลผลเมื่อคุณอัปโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์ vívofit jr. ไปยัง Garmin:

เมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ vívofit jr. กับแอปพลิเคชัน vívofit jr. คุณจะอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวอุปกรณ์ (เช่น ชื่อรุ่นและ ID เครื่อง) และการตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกของคุณกับกิจกรรมของลูกของคุณ (งาน รางวัล จำนวนก้าว ระยะทาง เวลาของกิจกรรม และการนอน) ไปยัง Garmin

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

Garmin รวบรวมและประมวลผลข้อมูลกิจกรรมของลูกคุณเพื่อให้คุณสามารถดูและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมของลูกคุณได้ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกของคุณที่อัปโหลดเมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ vívofit jr. กับแอปพลิเคชัน vívofit jr. จะถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อช่วยเราระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการซิงค์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณในการอัปโหลดข้อมูลกิจกรรมของลูกคุณและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกของคุณไปยัง Garmin ได้ตลอดเวลาโดยการไม่ต้องซิงค์อุปกรณ์ vívofit jr. กับแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมที่ได้รับการรวบรวมและประมวลผลเมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ Garmin ของคุณ:

เมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ vívofit jr. กับแอปพลิเคชัน vívofit jr. คุณจะอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวอุปกรณ์ (เช่น ชื่อรุ่นและ ID เครื่อง) และการตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกของคุณกับกิจกรรมของลูกของคุณ (งาน รางวัล จำนวนก้าว ระยะทาง เวลาของกิจกรรม และการนอน) ไปยัง Garmin

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการซิงค์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการซิงค์ปัญหา และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัวที่อาจได้รับการรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยเมื่อลูกของคุณใช้คุณสมบัติการแข่งขัน Toe-to-Toe:

ข้อความที่แสดงที่คุณเลือกป้อนในฟิลด์ข้อความที่แสดงในแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของคุณ พร้อมกับจำนวนก้าวโดยรวมที่ลูกของคุณเดินระหว่างช่วงการแข่งขัน จะถูกแสดงบนอุปกรณ์ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของลูกคุณหากลูกคุณเข้าร่วมการแข่งขันก้าว Toe-to-Toe กับพวกเขา และจะถูกแสดงในแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของพ่อแม่ของเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว และในแอคเคาท์ Garmin Connect ของเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใช้อุปกรณ์ Garmin อื่นๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันก้าว Toe-to-Toe กับลูกของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ชื่อจริงของลูกคุณแสดงบนอุปกรณ์ของผู้อื่นหรือแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของพ่อแม่หรือแอคเคาท์ Garmin Connect ของผู้อื่น เมื่อลูกของคุณเข้าร่วมการแข่งขัน Toe-to-Toe จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อความใดก็ตามที่ไม่ใช่ชื่อของลูกคุณ ซึ่งคุณต้องการให้แสดงในฟิลด์ข้อความที่แสดง

หากคุณไม่ต้องการให้ข้อความที่แสดงทำการแสดงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้คนอื่น หรือแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของพ่อแม่ของพวกเขา หรือแอคเคาท์ Garmin Connect ของผู้อื่นเมื่อลูกของคุณเข้าร่วมการแข่งขัน Toe-to-Toe แม้ว่าข้อความที่แสดงจะไม่ใช่ชื่อของลูกคุณก็ตาม จากแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ให้เป็นไม่ระบุชื่อได้ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อความที่แสดงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้อื่นๆ หรือแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของพ่อแม่หรือแอคเคาท์ Garmin Connect ของผู้อื่นเมื่อลูกของคุณเข้าร่วมในการแข่งขัน Toe-to-Toe จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อสกุล “JR2” หรือชื่อสกุลที่คล้ายคลึงกัน และข้อความที่แสดงแบบไม่ระบุชื่อ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

หากคุณป้อนชื่อของลูกคุณในฟิลด์ข้อความที่แสดง เราทำการประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงชื่อนั้นอุปกรณ์ของลูกคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถถอนได้ตลอดเวลาโดยการเปลี่ยนข้อความที่แสดงเป็นข้อความอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของลูกคุณ หากคุณป้อนชื่อของลูกคุณในฟิลด์ข้อความที่แสดง เราจะยังประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อประมวลผลในอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของผู้อื่นเมื่อคุณลูกของคุณเข้าร่วมการแข่งขัน Toe-to-Toe เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถถอนได้ตลอดเวลาโดยการเปลี่ยนข้อความที่แสดงเป็นข้อความอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของลูกคุณ หรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นไม่ระบุชื่อ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณสื่อสารกับ Garmin:

เมื่อคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ออนไลน์ หรือโดยตัวบุคคล เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และค่าพึงใจของที่ติดต่อของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Garmin ที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์และวันที่ซื้อ เรายังอาจสร้างบันทึกเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับปัญหา และจับข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนหรือการบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า เรายังอาจบันทึกและตรวจสอบการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และวิเคราะห์การตอบกลับใดๆ ที่ให้กับเราโดยผ่านการสำรวจลูกค้าแบบสมัครใจ ทั้งนี้โดยซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎหมาย ด้วยความยินยอมของคุณ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราอาจลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ หากเหมาะสม เพื่อช่วยหาทางและแก้ไขปัญหาของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์แก่คุณ และตรวจสอบคุณภาพและประเภทของการบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบแก่ลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin ในการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ หากเหมาะสม เพื่อช่วยในการหาทางและแก้ไขปัญหาของคุณถือเป็นความยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถถอนได้

หมวดหมู่ของผู้ที่ข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผย

ผู้ใช้ Garmin อื่นๆ:

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน vívofit jr. คนอื่นจะสามารถเห็นโปรไฟล์ของคุณได้ ผู้ใช้ที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อของคุณจะสามารถเห็นชื่อครอบครัวที่คุณเลือกในโปรไฟล์ของคุณ ชื่อผู้ดูแลของคุณ ชื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพิ่มเติมใดๆ ก็ตามที่คุณเพิ่มไปยังโปรไฟล์ และจำนวนบุตรที่คุณเพิ่มไปยังโปรไฟล์ของคุณ ผู้ใช้ที่อยู่ในการเชื่อมต่อของคุณจะสามารถเห็นข้อมูลเดียวกันได้ รวมถึงชื่อที่คุณใส่ไว้ให้ลูกในโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถท้าทายครอบครัวอื่นให้แข่งขันก้าวได้ และคุณสามารถกำหนดการแข่งขันก้าวภายในครอบครัวสำหรับครอบครัวของคุณเองได้ เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันก้าวกับครอบครัวอื่น จำนวนก้าวทั้งหมดที่ก้าวระหว่างช่วงการแข่งขันโดยสมาชิกของครอบครัวของคุณแต่ละคนที่เข้าร่วม ชื่อของสมาชิกในครอบครัวของคุณที่เข้าร่วม และความเห็นที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน vívofit jr. โดยสมาชิกของครอบครัวของคุณที่เข้าร่วมจะถูกแสดงในแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของผู้ดูแลของครอบครัวอื่น

ผู้ให้บริการอื่นๆ:

Garmin ใช้บริการ Cloud จากบุคคลที่สาม เช่น Adobe และ Emarsys เพื่อช่วยในการส่งอีเมล์ บริการเหล่านั้นติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอีเมล์เหล่านี้ เช่น อีเมล์ถูกเปิดหรือไม่ ลิงค์ในอีเมล์ถูกคลิกหรือไม่ และมีการซื้อหลังจากคลิกลิงค์เหล่านั้นหรือไม่ Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมกับอีเมล์ดังกล่าว Garmin ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Garmin Express และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณและลูกๆ ของคุณกับผู้อื่น: (a) หากเราได้รับความยินยอมที่ถูกต้องให้ดำเนินการ (b) เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบาย หรือ (d) ตามความจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายหรือปกป้องความรับผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณและลูกๆ ของคุณไปยังบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ขายกิจการ ลงทุนร่วม โอนสิทธิ์ โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ Garmin บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวไปให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเหนือไปจากตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและ หากจำเป็นตามกฎหมาย ขอรับการยินยอมจากคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

Garmin เป็นธุรกิจระดับโลก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา เราอาจจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัท Garmin อื่นในประเทศอื่นๆ ดูบริษัที่ Garmin เป็นเจ้าของ เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เพิ่มข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกรวบรวมและเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin International Inc. ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลหนึ่งๆ ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) สหราชอาณาจักร ("U.K.") หรือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH และประมวลผลในนามของบริษัทดังกล่าวโดย Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. จะปฏิบัติตาม Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ตามอธิบายอยู่ใน ใบรับรอง Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง Privacy Shield ของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Federal Trade Commission และคงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Privacy Shield ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [[email protected]](mailto:[email protected] "อีเมล์แอดเดรสความเป็นส่วนตัว”) นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างถึงข้อร้องเรียนของคุณไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทที่เป็นอิสระของเราได้ JAMS และในบางกรณี สามารถอ้างถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ Privacy Shield ได้

บริษัท Garmin ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน vívofit jr. ของพวกเขา ประเภทของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่รวบรวมไว้ รวมถึงวันและเวลาที่แอปพลิเคชันเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา รุ่นของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือ การตั้งค่าภาษา ข้อมูลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงในแอปพลิเคชัน พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น ใช้คุณสมบัติใด ความถี่ในการใช้งาน) ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ ข้อมูลฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชัน Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชัน vívofit jr. และแอปพลิเคชัน Garmin อื่นๆ เพื่อพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ให้บริการกับคุณและผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ดีที่สุด และเพื่อช่วยจำแนกแยกแยะและแก้ปัญหาความเสถียรของแอปพลิเคชัน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์นี้ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราโต้ตอบกับแอปพลิเคชันของเราอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานของผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของเรา

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา เนื่องเราเพิ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ ปรับปรุงข้อเสนอปัจจุบันของเรา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยดูที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราติดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาระสำคัญ และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากคุณ ประกาศนี้จะแจ้งทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ Garmin Connect หรือผ่านแอปพลิเคชัน vívofit jr.

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่แอคเคาท์ Garmin มีสถานะใช้งานอยู่ นอกจากนี้ โปรดดูที่ด้านล่าง “สิทธิ์ของคุณ” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลบของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล

หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บรวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทปฏิบัติงานในที่เดียวกัน และยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected](mailto:[email protected] "อีเมล์แอดเดรส")

หากคุณพำนักอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062 ซึ่งยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

สิทธิ์ของคุณ

ผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา:

หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมา คุณมีสิทธิ์ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) ในการตรวจสอบหรือลบข้อมูลที่ Garmin รวบรวมจากลูกของคุณ และคุณอาจปฏิเสธการอนุญาตในการรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราโดยโทรหาเราที่ 913-397-0872 หรืออีเมล์มาถึง [email protected]

ข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราที่ สำนักงานความเป็นส่วนตัวของ Garmin Garmin Ltd. 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062-3426 อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: (913) 397-8200

ผู้พำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร:

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) หรือพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลทั่วไปสหราชอาณาจักร 2018 ในการร้องขอ Garmin ในการเข้าถึงและ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ การโอนย้ายข้อมูล ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดไปที่หน้า “สิทธิ์ของฉัน” ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ GDPR ซึ่งสามารถแสดงในภาษาต่างๆ ได้ หากคุณพำนักอยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ที่คล้ายกันภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

เพื่อร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไข การโอนย้ายหรือการลบข้อมูลส่วนตัว หรือลบแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ให้ไปที่ ศูนย์การจัดการแอคเคาท์

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทที่ Garmin Würzburg GmbH ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรแต่เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลภายใต้กฎหมายท้องถิ่น โปรดติดต่อ Garmin International, Inc. ที่ [email protected]

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง