นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันรถยนต์สำหรับลูกค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 6 มิถุนายน 2019

ตรวจดูนโยบายก่อนหน้า

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Garmin เราพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันนำทางมือถือ Garmin ("แอปพลิเคชัน") สำหรับระบบ Android หรือ Apple ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการแอปพลิเคชันรถยนต์สำหรับลูกค้า ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชัน Garmin HUD, แอปพลิเคชัน Navigon, แอปพลิเคชัน Navigon Select Telekom Edition, แอปพลิเคชัน Garmin StreetPilot, แอปพลิเคชัน Garmin Sony Xperia Edition และแอปพลิเคชัน Garmin SmartPhone Link โดย Navigon เป็นแบรนด์ของ Garmin

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Garmin ที่ไม่มีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Garmin อื่นๆ ได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้

ในการข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง:

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่ Garmin ประมวลผล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณสื่อสารกับ Garmin:

เมื่อคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ออนไลน์ หรือโดยตัวบุคคล เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และค่าพึงใจของที่ติดต่อของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Garmin ที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์และวันที่ซื้อ เรายังอาจสร้างบันทึกเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับปัญหา และจับข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนหรือการบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า เรายังอาจบันทึกและตรวจสอบการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และวิเคราะห์การตอบกลับใดๆ ที่ให้กับเราโดยผ่านการสำรวจลูกค้าแบบสมัครใจ ทั้งนี้โดยซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์แก่คุณ และตรวจสอบคุณภาพและประเภทของการบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบแก่ลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin ในการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณใช้บริการตามตำแหน่งสดของของบริษัทเรา:

เมื่อคุณใช้บริการตามตำแหน่งสดของ Garmin เช่น สภาพอากาศ, ค้นหาในท้องถิ่น, กล้องนิรภัย, การจราจร, ราคาน้ำมัน, การจอด, LiveTrack, Foursquare, Flinc, Glympse และเส้นทางหลายโหมดภายในแอปพลิเคชันของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลแอคเคาท์ App Store และตำแหน่งของคุณ นอกจากนี้เราอาจสร้างบันทึกการทำธุรกรรมที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหาบริการ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin ประมวลผลตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลแอคเคาท์ App Store และตำแหน่งสำหรับวัตถุประสงค์ของการอนุญาตและดำเนินการตามคำขอสำหรับบริการตามตำแหน่งสด ภายในแอปพลิเคชัน Android Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของแอคเคาท์ Google Play ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการและให้บริการแบบสมัครสมาชิกในอุปกรณ์ Android ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญา

(b) Garmin ประมวลผลข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าใช้หรือการตรวจสอบของคุณสำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกับบุคคลที่สามและช่วยในการให้บริการตามตำแหน่งสดบางอย่างภายในแอปพลิเคชันของเรา เช่น Flinc หรือ Foursquare เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกการเชื่อมต่อบริการตามตำแหน่งสดของบุคคลที่สามภายในแอปพลิเคชันของเรา

(c) Garmin ประมวลผลตำแหน่งของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลรถลอยตัว (FCD) เมื่อใช้บริการข้อมูลจราจรฟรีภายในบางแอปพลิเคชัน เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยหยุดการใช้งานบริการข้อมูลจราจรฟรีหรือซื้อการสมัครสมาชิกข้อมูลจราจร

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน Navigon Select Telekom Edition ของ Garmin หรือทำการซื้อในแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชัน Navigon Select Telekom Edition เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณคือสมาชิกของผู้ให้บริการ Telekom Select นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อประมวลผลการซื้อในแอปพลิเคชันผ่านผู้ให้บริการ Telekom Select เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการค้นหาด้วยเสียงในแอปพลิเคชัน Garmin Drive หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของเรา:

เมื่อคุณใช้การค้นหาด้วยเสียง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่ง คำขอการค้นหาด้วยเสียง และชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อหรือสถานที่น่าสนใจ (POI) ที่จัดเก็บไว้เพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกับคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin ประมวลผลตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่ง และคำขอการค้นหาด้วยเสียงสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำการค้นหาที่คุณร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญา

(b) Garmin ประมวลผลตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อ และชื่อสถานที่น่าสนใจที่บันทึกไว้ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ปรับปรุงการจำแนกชื่อและคำจากรายชื่อผู้ติดต่อและสถานที่น่าสนใจให้ดียิ่งขึ้น เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยการปิดใช้งานคุณสมบัติภายใต้การตั้งค่า

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันนำทางอัตโนมัติ Garmin ของคุณ:

หากคุณใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันนำทางอัตโนมัติ Garmin และคุณให้ความยินยอม Garmin จะรวบรวมและอัปโหลดข้อมูลจากข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทาง และเวลาและวันที่ของการบันทึก หากคุณให้ความยินยอมเมื่อถูกร้องขอ Garmin ยังอาจแบ่งปันข้อมูลรวมนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจราจร การจอด และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เปิดใช้งานโดยผู้ให้บริการเนื้อหา

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

ข้อมูลนี้รวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ยินยอมอื่นๆ และถูกใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการจราจร การจอด และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เปิดใช้โดย Garmin หรือบุคคลที่สาม เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นความยินยอมของคุณ ซึ่งคุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อภายในการตั้งค่าอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน Garmin ของคุณ

หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลส่วนตัว

ผู้ให้บริการตามตำแหน่งสด:

เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันตำแหน่ง ทิศทางมุ่งหน้า ความเร็ว หรือตัวระบุอุปกรณ์ที่มีการแฮชของคุณกับผู้ให้บริการตามตำแหน่งบุคคลที่สาม เช่น Cyclops, Foursquare, HERE หรือผู้ให้บริการอื่น สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ร้องขอ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้ให้บริการจำแนกเสียง:

เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันตัวระบุอุปกรณ์ที่มีการแฮช รายชื่อผู้ติดต่อ สถานที่น่าสนใจที่บันทึกไว้ และการบันทึกเสียงของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Nuance สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ร้องขอ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญา

การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณกับผู้อื่น: (a) หากเราได้รับความยินยอมที่ถูกต้องให้ดำเนินการ; (b) เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ; (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบาย; หรือ (d) ตามความจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายหรือปกป้องความรับผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ขายกิจการ ลงทุนร่วม โอนสิทธิ์ โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ Garmin บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวไปให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเหนือไปจากตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและ หากจำเป็นตามกฎหมาย ขอรับการยินยอมจากคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

Garmin เป็นธุรกิจระดับโลก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา เราอาจจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัท Garmin อื่นในประเทศอื่นๆ ดูบริษัทที่ Garmin เป็นเจ้าของ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลหนึ่งๆ ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร หรือในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH และประมวลผลในนามของบริษัทดังกล่าวโดย Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. จะปฏิบัติตาม Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ตามอธิบายอยู่ในใบรับรอง Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง Privacy Shield ของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield.

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Federal Trade Commission และคงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Privacy Shield ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [email protected] นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างถึงข้อร้องเรียนของคุณไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทที่เป็นอิสระของเราได้ JAMS และในบางกรณี สามารถอ้างถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ Privacy Shield ได้

บริษัท Garmin ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันของเรา ประเภทของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่รวบรวมไว้ รวมถึงวันและเวลาที่แอปพลิเคชันเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา รุ่นของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งของอุปกรณ์ การตั้งค่าภาษา ข้อมูลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงในแอปพลิเคชัน พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น ใช้คุณสมบัติใด ความถี่ในการใช้งาน) ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ ข้อมูลฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชัน Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชันของเรา เพื่อพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ให้บริการกับคุณและผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ดีที่สุด และเพื่อช่วยจำแนกแยกแยะและแก้ปัญหาความเสถียรของแอปพลิเคชัน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์นี้ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราโต้ตอบกับแอปพลิเคชันของเราอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานของแอปพลิเคชันของเรา

นี่คือตัวอย่างของผู้ให้การวิเคราะห์และบริการที่คล้ายกันที่เป็นบุคคลที่สามที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน:

บริการการวิเคราะห์:

  • Google: Firebase ซึ่งเป็นบริการของ Google ถูกใช้ในบางแอปพลิเคชันมือถือของเราเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและโฆษณาของเรา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นี้ และวิธีการควบคุมการใช้งานชองข้อมูลของคุณ และวิธีการยกเลิกการให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ

  • Facebook: Facebook services ถูกใช้ในบางแอปพลิเคชันมือถือของเราเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและโฆษณาของเรา คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นี้ และวิธีการควบคุมการใช้งานชองข้อมูลของคุณ และวิธีการยกเลิกการให้ Facebook advertising ใช้ข้อมูลของคุณโดยคลิกที่นี่

  • HockeyApp Crashlytics (Fabric) Firebase: มีการใช้ HockeyApp ซึ่งเป็นบริการของ Microsoft รวมถึง Crashlytics และ Firebase ซึ่งเป็นบริการของ Google เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชันของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อจำแนกและแก้สาเหตุหลักของเหตุขัดข้องของแอปพลิเคชัน

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา เนื่องเราเพิ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ ปรับปรุงข้อเสนอปัจจุบันของเรา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยดูที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาระสำคัญ และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากคุณ ประกาศนี้จะแจ้งทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Garmin ที่เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาสามสิบ (30) วัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในการวิเคราะห์และ FCD โดยไม่จำกัด นอกจากนี้ โปรดดูที่ด้านล่าง “สิทธิ์ของคุณ” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลบของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล

หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บรวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทปฏิบัติงานในที่เดียวกัน และยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected](mailto:[email protected] "อีเมล์แอดเดรส")

หากคุณพำนักอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062 ซึ่งยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

สิทธิ์ของคุณ

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์ภายใต้กฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) หรือพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลทั่วไปสหราชอาณาจักร 2018 ในการร้องขอ Garmin ในการเข้าถึงและ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ การโอนย้ายข้อมูล ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดไปที่หน้า “สิทธิ์ของฉัน” ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ GDPR ซึ่งสามารถแสดงในภาษาต่างๆ ได้ หากคุณพำนักอยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ที่คล้ายกันภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

เพื่อร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไข การโอนย้ายหรือการลบข้อมูลส่วนตัว หรือลบแอคเคาท์ Garmin ของคุณ โปรดติดต่อทีมฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร และคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปที่ Garmin Würzburg GmbH ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรแต่เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลภายใต้กฎหมายท้องถิ่น โปรดติดต่อ Garmin International, Inc. ที่ [email protected]

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง