นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเทคโนโลยีดาวเทียมทั่วโลก inReach

ปรับปรุงล่าสุด: 6 มิถุนายน 2019

ตรวจดูนโยบายก่อนหน้า

Garmin พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีที่เราและบริษัทสาขา Garmin Services, Inc. ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ inReach, Inc. (“Garmin Services”) ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Garmin Explore สร้างแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ลงทะเบียนและใช้อุปกรณ์ inReach ของคุณ สมัครสมาชิกและใช้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม inReach และใช้แอปพลิเคชัน Earthmate และแอปพลิเคชัน Garmin Explore

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้

ในการข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง:

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่ Garmin ประมวลผล

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin:

เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เราขอให้คุณแจ้งอีเมล์แอดเดรสและชื่อ คุณสามารถเลือกที่จะแจ้งชื่อหรือชื่อเล่น แทนการแจ้งชื่อนามสกุลได้หากคุณต้องการ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณเนื่องจากคุณใช้อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชี

(b) นอกจากนี้ Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน การสมัครสมาชิก หรือแอคเคาท์ให้กับคุณ เช่น ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ชื่อที่คุณให้ไว้ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์แอคเคาท์ Garmin ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณตามวัตถุประสงค์นี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน การสมัครสมาชิก หรือแอคเคาท์กับคุณ

(c) หากคุณให้การยินยอมที่จะรับข้อมูลทางการตลาดจาก Garmin แล้ว Garmin จะยังประมวลผลอีเมล์แอดเดรสโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของ Garmin เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสตามวัตถุประสงค์นี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยน การกำหนดค่าของคุณ ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ หรือผ่านลิงค์การยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมล์ทางการตลาดของเรา อีเมล์ทางการตลาดที่คุณได้รับจาก Garmin ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่แจ้งไว้ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ท้องถิ่นที่ระบุโดย IP แอดเดรส (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส), ประเภทของอุปกรณ์ Garmin ที่คุณเพิ่มไปยังแอคเคาท์ Garmin และการสมัครสมาชิกใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในแอคเคาท์ Garmin ของคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการลดจำนวนอีเมล์ทางการตลาดที่ส่งไปยังลูกค้าแต่ละคน แทนการส่งอีเมล์ทางการตลาดไปยังลูกค้าทุกคนที่ยินยอมที่จะรับอีเมล์ทางการตลาด

(d) นอกจากนี้ Garmin ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณเพื่อเชื่อมโยงกับแอคเคาท์ Garmin เมื่อคุณโต้ตอบกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายสำหรับกระบวนการนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม inReach:

เมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิก inReach แล้ว Garmin Services จะเก็บรวบรวมอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ติดต่อฉุกเฉินที่คุณเลือก Worldpay ซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะประมวลผลข้อมูลบัตรการชำระเงินของคุณเมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม inReach เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Worldpay อย่างละเอียด

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

(a) inReach ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณโดยมีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกบริการสื่อสารดาวเทียม inReach ของคุณ ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมล์กับผู้ใช้อุปกรณ์ inReach คนอื่นๆ และส่งข้อมูลการเรียกเก็บและอื่นๆ เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกบริการสื่อสารดาวเทียม inReach ให้กับคุณ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาของการสมัครสมาชิก

(b) inReach ประมวลผลที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณเนื่องจาก GEOS และ GEOS International Emergency Response Coordination Center (“IERCC”) จะใช้ที่อยู่ไปรษณีย์ของผู้สมัครสมาชิก inReach เพื่อระบุว่าปุ่ม SOS ถูกเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจโดยผู้สมัครสมาชิกในที่พักอาศัยหรือไม่ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ inReach ในการลดจำนวนการเตือนที่ผิดพลาด

(c) inReach ประมวลผลหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเนื่องจาก GEOS และ IERCC ใช้เพื่อระบุว่าผู้สมัครสมาชิกเปิดใช้งานปุ่ม SOS โดยไม่ได้ตั้งใจในที่พักอาศัย หรือ inReach ใช้เพื่อสื่อสารกับผู้สมัครสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลการเรียกเก็บ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ inReach ในการลดจำนวนการเตือนที่ผิดพลาดและการสื่อสารกับผู้สมัครสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลการเรียกเก็บ

(d) inReach ประมวลผลข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ติดต่อฉุกเฉินที่คุณเลือก เพื่อให้ inReach และ/หรือ GEOS และ IERCC สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อได้ในกรณีที่คุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ inReach ในการสื่อสารกับผู้ติดต่อฉุกเฉินที่คุณเลือกในกรณีที่คุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(e) InReach ประมวลผลอีเมล์แอดเดรสของคุณโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมล์รักษาความสัมพันธ์กับผู้สมัครสมาชิกหากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้เลือกยกเลิกอีเมล์ดังกล่าว หรือหากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและเลือกรับอีเมล์ดังกล่าว เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นไปตามคำยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถถอนได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณใช้บริการสื่อสารดาวเทียม inReach:

ผลิตภัณฑ์และบริการสื่อสารดาวเทียมของ inReach ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นวิธีการในการติดต่อสื่อสารความต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ inReach บริษัทในเครือและผู้ให้บริการสามารถให้บริการนี้ได้ inReach จะประมวลผลข้อความ, SMS และข้อความอีเมล์ที่รับและส่งในอุปกรณ์ inReach ของคุณ และ inReach จะประมวลผลตำแหน่งของอุปกรณ์ inReach ของคุณเมื่ออุปกรณ์ inReach ของคุณสื่อสารกับดาวเทียม Iridium

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

การปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ Garmin InReach ของคุณ:

เมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์ Garmin InReach ผ่านแอปพลิเคชัน Explore, แอปพลิเคชัน Earthmate, Garmin Express หรือ InReach Sync เราจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูล เช่น IP แอดเดรส (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส) ที่ใช้เมื่อทำการซิงค์ เวลาและวันที่ซิงค์ บันทึกเหตุขัดข้อง/การวิเคราะห์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่ใช้ในการซิงค์ (เช่น Wi-Fi หรือ เซลลูลาร์) และระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ของเรา เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Garmin ในการปรับปรุงความเสถียรของอุปกรณ์ของเราและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเลือกที่จะอัปโหลดกิจกรรม ตำแหน่ง และข้อมูลกิจกรรมของคุณไปยังแอปพลิเคชัน Garmin Explore:

คุณสามารถเลือกที่จะอัปโหลดกิจกรรมต่างๆ (เช่น การวิ่ง เดินเขา การผจญภัย การล่า ฝ่าเส้นออฟโรด ฯลฯ) และข้อมูลกิจกรรม (เช่น ตำแหน่ง คำนวณเวลา การติดตาม ความสูง ความเร็ว ระยะทาง ฯลฯ) จากอุปกรณ์ของคุณไปยังแอคเคาท์ Garmin ผ่านทางแอปพลิเคชัน Garmin Explore ซึ่งคุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องอัปโหลดกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin คุณสามารถควบคุมได้ว่าต้องการแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมให้ผู้ใช้คนอื่นๆหรือไม่ ผ่านทาง MapShare สื่อสังคมออนไลน์หรือวิธีการอื่นๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

Garmin ประมวลผลข้อมูลกิจกรรมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชัน Garmin Explore และอัปโหลดข้อมูลไปยัง Garmin เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม ดูตำแหน่งในแผนที่เส้นทางกิจกรรมของคุณ ดูการวัดต่างๆ และแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมของคุณกับผู้อื่นได้หากคุณต้องการ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณสื่อสารกับ Garmin หรือ inReach:

เมื่อคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ออนไลน์ หรือโดยตัวบุคคล เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และค่าพึงใจของที่ติดต่อของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Garmin ที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์และวันที่ซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของคุณ เรายังอาจสร้างบันทึกเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับปัญหา และจับข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนหรือการบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า เรายังอาจบันทึกและตรวจสอบการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และวิเคราะห์การตอบกลับใดๆ ที่ให้กับเราโดยผ่านการสำรวจลูกค้าแบบสมัครใจ ทั้งนี้โดยซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎหมาย ด้วยความยินยอมของคุณ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราอาจล็อกอินแอคเคาท์ Garmin ของคุณ หากเหมาะสม เพื่อช่วยหาทางและแก้ไขปัญหาของคุณ

วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมาย:

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์แก่คุณ และตรวจสอบคุณภาพและประเภทของการบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบแก่ลูกค้าของเรา เหตุผลทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้านกฎหมายของ Garmin และ inReach ในการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการล็อกอินแอคเคาท์ Garmin ของคุณ หากเหมาะสม เพื่อช่วยในการหาทางและแก้ไขปัญหาของคุณถือเป็นความยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถถอนได้

หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลส่วนตัว

GEOS และ IERCC:

เมื่อคุณใช้บริการสื่อสารดาวเทียมและเริ่มสัญญาณฉุกเฉิน SOS แล้ว inReach จะให้ข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาข้อความ เวลาที่ส่ง และข้อมูลการระบุรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ส่งและผู้รับข้อความ แก่ผู้ให้บริการ GEOS และ GEOS International Emergency Response Coordination Center (“IERCC”) และเรายังอาจให้ข้อมูลนี้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และสมาชิกในครอบครัวของคุณ GEOS และ IERCC ยังอาจให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ตามที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

หน่วยงานการค้นหาและกู้ภัยและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน:

เมื่อคุณใช้บริการสื่อสารดาวเทียมและเริ่มสัญญาณฉุกเฉิน SOS แล้ว inReach ยังอาจให้ข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาข้อความ เวลาที่ส่ง และข้อมูลการระบุรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ส่งและผู้รับข้อความแก่หน่วยงานการค้นหาและกู้ภัยที่มีอำนาจและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน GEOS และ IERCC ยังอาจให้ข้อมูลนี้ตามความเหมาะสมแก่หน่วยงานการค้นหาและกู้ภัยที่มีอำนาจและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

สมาชิกในครอบครัว:

หากคุณร้องขอโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการสมัครสมาชิกของคุณ inReach ยังอาจให้ข้อมูล เช่น เนื้อหาข้อความ เวลาที่ส่ง และข้อมูลการระบุรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ส่งและผู้รับข้อความแก่สมาชิกในครอบครัวของคุณตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าการสมัครสมาชิกของคุณ

บุคคลที่คุณเชิญให้ติดตามตำแหน่งของคุณ:

คุณสามารถเชิญครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่นให้ติดตามความก้าวหน้าของคุณบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของพวกเขาโดยใช้พอร์ทัล MapShare บนเว็บ อุปกรณ์ inReach จะส่งจุดแทร็คตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ล่วงหน้า ดังนั้นผู้ติดตามสามารถติดตามตำแหน่งของคุณออนไลน์ได้ คุณยังสามารถเชิญครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่นให้ใช้ MapShare เพื่อ Ping เครื่อง inReach ของคุณ ดูตำแหน่ง GPS ของคุณ ติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ และแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างการเดินทางของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มหน้า MapShare ของคุณในบล็อก เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมได้หากต้องการ

ผู้ให้บริการอื่นๆ:

Garmin ใช้บริการ Cloud จากบุคคลที่สาม เช่น Adobe Emarsys และ Mailchimp เพื่อช่วยในการส่งอีเมล์ บริการเหล่านั้นติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอีเมล์เหล่านี้ เช่น อีเมล์ถูกเปิดหรือไม่ ลิงค์ในอีเมล์ถูกคลิกหรือไม่ และมีการซื้อหลังจากคลิกลิงค์เหล่านั้นหรือไม่ Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมกับอีเมล์ดังกล่าว Garmin ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง Garmin ยังใช้ Pipedrive เพื่อจัดการการสื่อสารกับลูกค้าทางธุรกิจ เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mailchimp และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Pipedrive อย่างละเอียด Garmin Services ใช้ SendGrid เพื่อส่งข้อความจากอุปกรณ์ Garmin inReach ของคุณไปยังอีเมล์แอดเดรส

Garmin ใช้บริการ Cloud จากบุคคลที่สาม เช่น Adobe Emarsys และ Mailchimp เพื่อช่วยในการส่งอีเมล์ บริการเหล่านั้นติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอีเมล์เหล่านี้ เช่น อีเมล์ถูกเปิดหรือไม่ ลิงค์ในอีเมล์ถูกคลิกหรือไม่ และมีการซื้อหลังจากคลิกลิงค์เหล่านั้นหรือไม่ Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมกับอีเมล์ดังกล่าว Garmin ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง Garmin ยังใช้ Pipedrive เพื่อจัดการการสื่อสารกับลูกค้าทางธุรกิจ เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ

การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณกับผู้อื่น: (a) หากเราได้รับความยินยอมที่ถูกต้องให้ดำเนินการ; (b) เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ; (c) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบาย; (d) ตามความจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายหรือปกป้องความรับผิดทางกฎหมาย; หรือ (e) ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการพยายามให้ความช่วยเหลือคุณในกรณีที่คุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ขายกิจการ ลงทุนร่วม โอนสิทธิ์ โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ Garmin หรือ inReach บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวไปให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเหนือไปจากตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและ หากจำเป็นตามกฎหมาย ขอรับการยินยอมจากคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

Garmin เป็นธุรกิจระดับโลก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา เราอาจจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัท Garmin อื่นในประเทศอื่นๆ ดูบริษัที่ Garmin เป็นเจ้าของ เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ Garmin เพิ่มข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์แอคเคาท์ของคุณ หรืออัปโหลดข้อมูลไปยังแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกรวบรวมและเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin International Inc. ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลหนึ่งๆ ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) สหราชอาณาจักร ("U.K.") หรือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH และประมวลผลในนามของบริษัทดังกล่าวโดย Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. จะปฏิบัติตาม Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การแบ่งปัน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ตามอธิบายอยู่ใน ใบรับรอง Privacy Shield ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง Privacy Shield ของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield

Garmin International, Inc. Garmin Services, Inc. และ Garmin AT, Inc. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Federal Trade Commission และคงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Privacy Shield ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [[email protected]](mailto:[email protected] "อีเมล์แอดเดรสความเป็นส่วนตัว”) นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างถึงข้อร้องเรียนของคุณไปยังองค์กรระงับข้อพิพาทที่เป็นอิสระของเราได้ JAMS และในบางกรณี สามารถอ้างถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ Privacy Shield ได้

บริษัท Garmin ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เว็บไซต์:

เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าคุณหรือผู้เข้าชมคนอื่นๆ ใช้งานเว็บไซต์ Garmin Explore อย่างไรบ้าง รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์และอัตราการตอบสนอง ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin และการจัดการเว็บไซต์ Garmin Explore เรา ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการการวิเคราะห์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้รวมถึง IP แอดเดรส ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ ประเภทของเบราเซอร์ ภาษาของเบราเซอร์ วันที่และเวลาของการร้องขอของคุณ จำนวนครั้งที่คุณเยี่ยมชม หน้าที่ดูและองค์ประกอบของหน้า (เช่น ลิงค์) ที่คุณคลิก เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน เคลียร์ GIF หรือเครื่องมืออื่นที่คล้ายกันบนไซต์ของเราหรือในข้อความอีเมล์เพื่อช่วยให้เราเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและดียิ่งขึ้นบนไซต์ของเรา เพื่อจำแนกแยกแยะและแก้ไขปัญหา และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของคุณบนไซต์ของเรา

หากคุณไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ มีขั้นตอนง่ายๆ ในเบราเซอร์ส่วนใหญ่ให้คุณปฏิเสธเทคโนโลยีนี้ได้โดยอัตโนมัติ หรือมีตัวเลือกการปฏิเสธหรือยอมรับเทคโนโลยีนี้

นอกจากนี้ หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตอำนาจศาลที่กำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้คุกกี้บนไซต์ของเรา คุณจะมีโอกาสจัดการตั้งค่าคุกกี้ในไซต์ได้ ยกเว้นแต่บางคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของไซต์ซึ่งคุณไม่สามารถเลือกปิดใช้งานได้

แอปพลิเคชัน Garmin Explore แอปพลิเคชัน Earthmate และ Garmin Express:

เรายังรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Garmin Explore แอปพลิเคชัน Earthmate และ Garmin Express ประเภทของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่รวบรวมไว้ รวมถึงวันและเวลาที่แอปพลิเคชันเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา รุ่นของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งของอุปกรณ์ การตั้งค่าภาษา ข้อมูลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงในแอปพลิเคชัน พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น ใช้คุณสมบัติใด ความถี่ในการใช้งาน) ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ ข้อมูลฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชัน Garmin ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชัน Garmin Explore และแอปพลิเคชัน Earthmate Garmin Express และแอปพลิเคชัน Garmin อื่นๆ เพื่อพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ให้บริการกับคุณและผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ดีที่สุด และเพื่อช่วยจำแนกแยกแยะและแก้ปัญหาความเสถียรของแอปพลิเคชัน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์นี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานของผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของเรา

นี่คือตัวอย่างของผู้ให้การวิเคราะห์และบริการที่คล้ายกันที่เป็นบุคคลที่สามที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน:

บริการการวิเคราะห์:

  • Google: มีการใช้ Google Analytics เพื่อติดตามสถิติของไซต์และสถิติประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์ เรายังใช้คอนโซล Google Search เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค้นหาเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงโปรแกรมค้นหาของเราให้เหมาะสมที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นี้ และวิธีการควบคุมการใช้งานข้อมูลของคุณ และวิธีการยกเลิกการให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ

  • Azure Application Insights มีการใช้ Azure Application Insights เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้ Garmin Express เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น Azure Application Insights เป็นบริการของ Microsoft

  • NewRelic: มีการใช้ NewRelic เพื่อติดตามประสิทธิภาพและการใช้เว็บไซต์เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้นได้

  • Loggly: มีการใช้ Loggly เพื่อติดตามข้อมูลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ Garmin Explore และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อความของ inReach เพื่อช่วยให้ Garmin ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบได้

เด็ก

เราร้องขอไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีในสหรัฐอเมริกา และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนอื่นของโลกให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Garmin หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปีในสหรัฐอเมริกา และอายุต่ำกว่า 16 ปีในส่วนอื่นของโลก เราจะดำเนินการตามขั้นตอนในการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุด

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา เนื่องเราเพิ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ ปรับปรุงข้อเสนอปัจจุบันของเรา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยดูที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาระสำคัญ และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากคุณ ประกาศนี้จะแจ้งทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Garmin ที่เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่แอคเคาท์ Garmin มีสถานะใช้งานอยู่ นอกจากนี้ โปรดดูที่ด้านล่าง “สิทธิ์ของคุณ” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลบของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล

หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บรวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin Würzburg GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทปฏิบัติงานในที่เดียวกัน และยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected](mailto:[email protected] "อีเมล์แอดเดรส")

หากคุณพำนักอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่รวบรวมโดย Garmin จะได้รับการควบคุมโดย Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062 ซึ่งยังสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]

สิทธิ์ของคุณ

ผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา:

หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมา คุณมีสิทธิ์ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) ในการตรวจสอบหรือลบข้อมูลที่ Garmin รวบรวมจากลูกของคุณ และคุณอาจปฏิเสธการอนุญาตในการรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในการทำเช่นนั้น โปรดติดต่อเราโดยโทรหาเราที่ 913-397-0872 หรืออีเมล์มาถึง [email protected]

ข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราที่ สำนักงานความเป็นส่วนตัวของ Garmin Garmin Ltd. 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062-3426 อีเมล์: [email protected] โทรศัพท์: (913) 397-8200

ผู้พำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร:

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) หรือพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลทั่วไปสหราชอาณาจักร 2018 ในการร้องขอ Garmin ในการเข้าถึงและ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ การโอนย้ายข้อมูล ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดไปที่หน้า “สิทธิ์ของฉัน” ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ GDPR ซึ่งสามารถแสดงในภาษาต่างๆ ได้ หากคุณพำนักอยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ที่คล้ายกันภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

เพื่อร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไข การโอนย้ายหรือการลบข้อมูลส่วนตัว หรือลบแอคเคาท์ Garmin ของคุณ ให้ไปที่ ศูนย์การจัดการแอคเคาท์

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรปของบริษัทที่ Garmin Würzburg GmbH ที่ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg เยอรมนี หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรแต่เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลหรือสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลภายใต้กฎหมายท้องถิ่น โปรดติดต่อ Garmin International, Inc. ที่ [email protected]

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง