Din integritet är viktig för Garmin

Vårt mål är att du ska få information om hur du vi samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter när du använder den applikationen vívofit jr. (”appen vívofit jr.”).

Vilka data samlar Garmin in och varför?

Vi ber om personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress, efternamn, dina barns namn och plats, så att du kan logga in på dina konton, få personlig support, övervaka dina barns aktiviteter, få viktig säkerhetsinformation om dina enheter och få ut så mycket som möjligt av våra produkter och appar.

Läs mer

När du skapar ett konto

Garmin lagrar information såsom namn, e-postadress och lösenord så att du kan logga in, och den hjälper oss att verifiera ditt konto om du ringer kundsupport.

När du skapar en familjeprofil i appen vívofit jr.

Ditt Garmin Connect-namn används som ditt administratörsnamn för profilen. Vi ber även om ditt efternamn och namnen på barnen som du lägger till i profilen. Du behöver emellertid inte använda era riktiga namn. Du kan heta Johansson, Svensson eller vad som helst. Dina barn kan heta Barn 1 och Barn 2, det spelar ingen roll. Vi ber även att du tillhandahåller valfri visningstext för dina barns enheter. Du kan lägga till foton på dina barn, deras födelsedag och deras kön i din familjeprofil men du behöver inte göra det.

Vi ställer in förvalda sömn- och uppvakningstider så att du kan registrera barnens sömn. Du har möjlighet att ändra tiderna om du vill. Detsamma gäller för din plats och dina barns åldrar och kön. Allt är valfritt och beror på hur du använder appen.

När barnet använder Toe-to-toe-utmaningsfunktionen

När ditt barn gör en Toe-to-toe-stegutmaning visas visningstexten som du väljer för ditt barns enhet på enheten till barnet som ditt barn tävlar mot och i appen till hans eller hennes förälder eller vårdnadshavare.

När du utmanar andra familjer

Vi använder ditt administratörsnamn och efternamn för att hjälpa dig att hitta kontakter och andra familjer som du vill tävla mot. Under en utmaning visas ditt namn, namnen som du har valt på dina barn i profilen och det totala antalet steg som du och varje familjemedlem har tagit i appen till den andra familjens administratör.

När du bjuder in en andra förälder eller vårdnadshavare

Du kan bjuda in en annan förälder eller vårdnadshavare som får övervaka dina barns aktiviteter, upppgifter och belöningar. Vi ber om den vårdnadshavarens namn och e-postadress så att han eller hon kan bjudas in till din familj.

När du synkroniserar enheter

När du synkroniserar barnets enhet med vívofit jr.-appen överförs barnets aktiviteter, uppgifter, belöningar och sömntider till Garmin och du kan övervaka utvecklingen. Om du inte vill göra det undviker du bara att synkronisera med appen.

Vi samlar även in data såsom din IP-adress, tid och datum för synkroniseringen och batterinivå för att identifiera och åtgärda fel eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla bättre kundsupport.

När du kontaktar Garmin

Vi vet att du vill undvika att data om dig registreras, men vi kanske samlar in uppgifter såsom din kontakt- och enhetsinformation under supportsamtal för att kunna ge dig hjälpen som du behöver.

Säljer Garmin dina personuppgifter?

Nej! Vi säljer inte dina personuppgifter till någon. Och vi delar endast dina personuppgifter med andra i särskilda situationer.

Läs mer

Inom Garmin

Garmin är ett globalt bolag, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras mellan Garmin-företag. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i din profil och överför aktivitetsdata samlas sådana data in och lagras på servrar i USA som tillhör Garmin International Inc. Oavsett var din information finns inom Garmin så är den fortfarande säker i enlighet med denna sekretesspolicy.

Med tjänsteleverantörer

Vi delar personuppgifter med tredje part som tillhandahåller tjänster åt oss – såsom att slutföra order och skicka e-post till kunder.

Med andra

Garmin delar dina personuppgifter om vi ombeds att göra det av dig, av företrädare för rättsväsendet och i andra juridiska frågor.

Data som inte identifierar dig

Vi delar ibland aggregerade, avidentifierade data – t.ex. för forskning eller rapporter om hälsa och träning – med strategiska partner och allmänheten. Sådana data innehåller inte din platsinformation och de kan inte kopplas tillbaka till dig.

Hur kan du dela dina personuppgifter?

Dina aktivitetsdata tillhör dig och du styr vad du delar och med vem.

Läs mer

Steg

Dina barns aktivitetsdata ställs automatiskt in på privata när de överförs till Garmin. När ditt barn gör en Toe-to-toe-stegutmaning visas hans eller hennes visningstext och totala antal steg under utmaningen på det andra barnets enhet och i hans eller hennes förälders eller vårdnadshavares app. Uppgifter som namn och totalt antal steg vad gäller dig och familjemedlemmarna i din profil visas för andra familjer när du gör utmaningar mot dem.

vívofit jr.-appgruppen

Andra användare av vívofit jr.-appen kan se ditt efternamn, administratörsnamn, namn på eventuella tillagda föräldrar eller vårdnadshavare och antalet barn i din profil. Dina kontakter ser samma information plus namnen som du har gett barnen i din profil.

Hur begär jag att få visa, uppdatera, ta bort eller överföra mina uppgifter?

Besök Account Management Center för att lämna din begäran. Läs mer om dina rättigheter i sekretesspolicyn för vívofit jr.