Sekretesspolicy för inReach och Garmin Explore

Senast uppdaterad: 6 juni 2019

Granska tidigare policy

Garmin har utarbetat denna sekretesspolicy för att förse dig med information om hur vi och vårt dotterbolag, inReach, Inc. ("inReach") behandlar dina personuppgifter när du besöker Garmin Explore-webbplatsen, skapar ett Garmin-konto, registrerar och använder din inReach-enhet, abonnerar på och använder inReach-satellitkommunikationstjänster samt använder Earthmate-appen och Explore-appen.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som behandlas när du skapar ett Garmin-konto:

När du skapar ett Garmin-konto ber vi dig uppge din e-postadress och ditt namn. Du kan välja att endast uppge ditt förnamn eller ett smeknamn istället för ditt fullständiga namn om du så önskar.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar din e-postadress eftersom du använder din e-postadress och ditt lösenord för att logga in på ditt konto. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte baseras på Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina enheter, appar, ditt abonnemang eller ditt konto, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Det namn du tillhandahåller associeras med ditt Garmin-konto. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte baseras på Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig information om dina enheter, appar, ditt abonnemang eller ditt konto.

(c) Om du ger ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation från Garmin, kommer Garmin även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om Garmin-produkter och -appar. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i ditt Garmin-konto eller genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring. Den e-post med marknadsföring som du mottar från Garmin baseras på de inställningar du gör på ditt Garmin-konto, den plats som anges genom din IP-adress (Internet Protocol), de typer av Garmin-enheter som du har lagt till i ditt Garmin-konto och prenumerationer som hör till ditt Garmin-konto. Den juridiska grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Garmins legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.

(d) Garmin behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt Garmin-konto när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

Personuppgifter som behandlas när du köper ett abonnemang på inReach-satellitkommunikationstjänsterna:

När du köper ett inReach-abonnemang samlar Garmin Services in din e-postadress, postadress, faktureringsadress, telefonnummer och kontaktinformation för de nödsituationskontakter du har valt. En tredje part, Worldpay, behandlar din betalkortsinformation när du köper ett abonnemang på inReach-satellitkommunikationstjänsterna. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom Worldpays sekretesspolicy.

Syfte och rättslig grund:

(a) inReach behandlar din e-postadress i syfte att associera den med ditt abonnemang på inReach-satellitkommunikationstjänsterna, så att du kan skicka e-post till och ta emot e-post från andra som använder inReach-enheter, och för att skicka faktureringsinformation och annan information om abonnemanget på inReach-satellitkommunikationstjänsterna. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i dessa syften är fullgörandet av abonnemangsavtalet.

(b) inReach behandlar din postadress eftersom GEOS och GEOS International Emergency Response Coordination Center ("IERCC") använder postadresser för inReach-abonnenter till att fastställa om SOS-knappen har aktiverats oavsiktligt av en abonnent i dennes bostad. Den juridiska grunden för denna behandling är inReachs legitima intresse av att minimera antalet falsklarm.

(c) inReach behandlar ditt telefonnummer eftersom det används av GEOS och IERCC för att fastställa ifall abonnenten oavsiktligt har aktiverat SOS-knappen i dennes bostad och det används av inReach för att kommunicera med abonnenter om faktureringsinformation. Den juridiska grunden för denna behandling är inReachs legitima intresse av att minimera antalet falsklarm och av att kommunicera med abonnenter om faktureringsinformation.

(d) inReach behandlar kontaktinformation för dina nödsituationskontakter så att inReach och/eller GEOS och IERCC kan kommunicera med dem i den händelse du är inblandad i en nödsituation. Den juridiska grunden för denna behandling är inReachs legitima intresse av att kommunicera med dina nödsituationskontakter i den händelse du är inblandad i en nödsituation.

(e) inReach behandlar din e-postadress i syfte att skicka e-post för att behålla dig som abonnent om du är bosatt i USA och inte tackar nej till att motta sådan e-post eller om du är bosatt utanför USA och tackar ja till att motta sådan e-post. Den juridiska grunden för denna behandling är ditt samtycke, vilket du när som helst kan återta.

Personuppgifter som behandlas när du använder inReach-satellitkommunikationstjänsterna:

inReach-produkterna och -satellitkommunikationstjänsterna är utformade för att användas som ett sätt att kommunicera behovet av en räddningsinsats till lämpliga myndigheter. För att inReach, dess anknutna organisationer och dess tjänstleverantörer ska kunna utföra denna tjänst behandlar inReach textmeddelanden, sms och e-postmeddelanden som skickas till och från din inReach-enhet, och inReach behandlar platsen för din inReach-enhet när inReach-enheten kommunicerar med Iridiums satelliter.

Syfte och rättslig grund:

Fullgörandet av ett avtal.

Personuppgifter som behandlas när du synkroniserar din Garmin inReach-enhet:

När du synkroniserar din Garmin inReach-enhet genom Explore-appen, Earthmate-appen, Garmin Express eller inReach Sync loggar vi data om överföringen, till exempel vilken IP-adress (Internet Protocol) som används vid synkronisering, datum och tid för synkroniseringen, krasch-/diagnostikloggar, enhetens geografiska plats, information om enheten, information om nätverket som används för att synkronisera (t.ex. Wi-Fi eller mobilt) och enhetens batterinivå.

Syfte och rättslig grund:

Vi använder den här informationen för att felsöka problem med våra enheter. Den juridiska grunden för den här bearbetningen är Garmins legitima intresse av att förbättra stabiliteten hos våra enheter och tillhandahålla en kvalitetsprodukt till våra kunder.

Personuppgifter som bearbetas när du väljer att överföra dina aktiviteter, din plats och dina aktivitetsdata från Garmin Explore-appen:

Du kan välja att överföra aktiviteter (t.ex. löpturer, vandringar, äventyr, jakter, rutter för terrängkörning osv.) och aktivitetsdata (t.ex. plats, tidsstämpel, spår, höjd, hastighet, avstånd osv.) från enheten till ditt Garmin-konto via Garmin Explore-appen. Du kan använda enheten utan att överföra dina aktiviteter till Garmin. Om du väljer att överföra dina aktiviteter till Garmin styr du om dina aktivitetsdata delas med andra användare via MapShare, sociala medier eller på annat sätt.

Syfte och rättslig grund:

Garmin behandlar dina aktivitetsdata, om du väljer att använda Garmin Explore-appen och överföra den till Garmin, så att du kan analysera dina aktivitetsdata, se din plats på din aktivitetskurs, se mätvärden och, om du vill, dela dina aktivitetsdata med andra. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Garmin eller inReach:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, t.ex. deras serienummer och inköpsdatum samt information om dina abonnemang. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt Garmin-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

Syfte och rättslig grund:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins och inReachs legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt Garmin-konto – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

GEOS och IERCC:

När du använder satellitkommunikationstjänsterna och utlöser en SOS-nödsignal tillhandahåller inReach information som ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer, meddelandets innehåll, tiden när det skickades samt avsändarens och mottagarens identitet och plats till GEOS och GEOS International Emergency Response Coordination Center-leverantören ("IERCC"), och vi kan även tillhandahålla denna information till behöriga myndigheter och räddningsmanskap samt till dina familjemedlemmar. GEOS och IERCC kan även tillhandahålla sådan information till räddningspersonal efter behov.

Myndigheter som ansvarar för sökning och räddning samt räddningspersonal:

När du använder satellitkommunikationstjänsterna och utlöser en SOS-nödsignal kan inReach även tillhandahålla information som ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer, meddelandets innehåll, tiden när det skickades samt avsändarens och mottagarens identitet och plats till behöriga myndigheter som ansvar för sökning och räddning och till räddningspersonal. GEOS och IERCC kan även tillhandahålla denna information på lämpligt sätt till behöriga myndigheter som ansvar för sökning och räddning och till räddningspersonal.

Familjemedlemmar:

Om du, som en del av dina abonnemangsinställningar, så begär kan inReach även tillhandahålla information, som meddelandets innehåll, tiden när det skickades samt avsändarens och mottagarens identitet och plats, till familjemedlemmar som du uppgett i dina abonnemangsinställningar.

Personer som du bjuder in för att spåra var du är:

Du kan bjuda in familj, vänner eller andra och låta dem följa dig på sina datorer och mobila enheter, med hjälp av den webbaserade MapShare™-portalen. inReach-enheten skickar spårpunkter vid förvalda tidsintervall, så att följare kan spåra din position online. Du kan även bjuda in familj, vänner och andra att använda MapShare för att pinga din inReach-enhet och se din GPS-position, spåra dina rörelser och utbyta meddelanden under resan. Du kan också bädda in din MapShare-sida på en blogg, webbplats eller sociala medier om du vill.

Andra tjänsteleverantörer:

Garmin använder molntjänster från tredje part som Adobe, Emarsys och Mailchimp vid utskick av e-post. Med de här tjänsterna spåras de aktiviteter som är kopplade till den här e-posten, till exempel om de öppnades, om mottagarna klickade på länkar i e-posten och om inköp gjordes efter att de klickat på dessa länkar. Garmin använder dessa data till att analysera hur stort engagemang vår e-post frambringar. Garmin använder tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur våra webbplatser och appar används, och för liknande syften. Garmin använder även Pipedrive för att hantera kommunikation med företagskunder. Vi rekommenderar att du noga läser igenom Mailchimps sekretesspolicy och Pipedrives sekretesspolicy. Garmin Services använder SendGrid för att skicka meddelanden från dina Garmin inReach-enheter till e-postadresser.

Garmin Services använder Azure Cloud, en Microsoft-lösning, för värdhantering av data och tjänster på servrar som finns i USA, Australien och Europa.

Övriga utlämnanden:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga medgivande till att göra det; (b) för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav; eller (e) när vi finner det nödvändigt eller lämpligt i syfte att försöka skaffa hjälp i den händelse du är inblandad i en nödsituation.

Vi kan även överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda och uppdatera våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personliga data i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på Garmin International Inc.:s servrar i U.S Personal data för personer som bor i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), i Storbritannien eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och hanteras av Garmin International Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. uppfyller kraven i EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-principer för insamling, användning, delning och lagring av personlig information från EES, Storbritannien och Schweiz, enligt beskrivningen i vår EU-U-S. Privacy Shield-certifiering och Swiss-U.S. Privacy Shield-certifiering. Läs mer om Privacy Shield här.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. verkar under tillsyn av USA:s federala handelskommission och är fortsatt ansvariga för personuppgifter som överförts till tredje part för behandling på uppdrag av oss. Om du har ett klagomål gällande vår efterlevnad av Privacy Shield kan du kontakta oss på [email protected]. Du kan även vidarebefordra ett klagomål till vårt utvalda och oberoende organ för tvistlösning, JAMS, och under vissa omständigheter, åberopa skiljeförfarandet för Privacy Shield.

Alla Garmin-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande tekniker

Webbplats:

Som hjälp för att analysera hur du och andra besökare navigerar på Garmin Explore-webbplatsen, sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter, diagnostisera problem med Garmins servrar och administrera Garmin Explore-webbplatsen, samlar vi, med hjälp från tredje parts analystjänstleverantörer, in viss information när du besöker vår webbplats. Denna information omfattar IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på vår webbplats eller i våra e-postmeddelanden som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, för att identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dem, eller få välja om du vill avvisa eller acceptera dem.

Om du är bosatt i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

Explore-appen, Earthmate-appen och Garmin Express:

vi samlar även in data från användare om deras användning av Explore, Earthmate och Garmin Express. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då appen ansluter till våra servrar, appversion, enhetens plats, språkinställning, vilken information och vilka filer som hämtats till appen, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur appen fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i Explore, Earthmate-appen, Garmin Express och andra Garmin-appar, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att identifiera och åtgärda appstabilitetsproblem och andra användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Den juridiska grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra produkter, appar och webbplatser så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos våra produkter, appar och webbplatser

Här är exempel på tredjepartsleverantörer av analyser och liknande tjänster som vi för närvarande använder:

Analystjänster:

  • Google: Google Analytics används för att spåra webbplatsstatistik och användarnas demografi, intressen och beteende på webbplatser. Vi använder även Google Search Console för att bättre förstå hur våra webbplatsbesökare hittar vår webbplats och för att förbättra vår sökmotoroptimering. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, , hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.
  • Azure Application Insights Azure Application Insights används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmin Express används för att kunna förbättra användarupplevelsen. Azure Application Insights är en Microsoft-tjänst.
  • NewRelic: NewRelic används för att spåra webbplatsprestanda och -användning för att vi ska kunna tillhandahålla en bättre upplevelse.
  • Loggly: Loggly används för att spåra information om fel som uppstår på Garmin Explore-webbplatsen och inReach-meddelandens bearbetningsinfrastruktur så att Garmin kan förbättra systemprestandan.

Barn

Vi begär att personer under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen inte lämnar ut personuppgifter till Garmin. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt Garmin-konto anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, med adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Garmins EU-uppgiftsskyddsombud finns på samma adress och kan även nås via e-post på [email protected].

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien och Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du även kan kontakta via e-post på [email protected].

Dina rättigheter

Om du bor i USA:

Om du bor i USA har du som förälder eller vårdnadshavare enligt COPPA-reglerna (Children’s Online Privacy Protection) rätt att granska och ta bort den information Garmin samlar in från ditt barn. Du kan även neka till ytterligare insamling och användning av informationen. Om du vill göra det kontaktar du oss genom att ringa oss på 913-397-0872 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Mer information Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426, USA
E-postadress: [email protected] Telefon: (913) 397-8200

Om du bor i EU eller Storbritannien:

Om du bor i EU eller Storbritannien har du rätt att i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) eller UK Data Protection Act 2018 begära följande från Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida "Mina rättigheter" i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kan du besöka Account Management Center.

Om du bor i EU eller Storbritannien och vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling kontaktar du Garmins EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland, eller skickar ett e-postmeddelande till [email protected]. Om du inte bor i EU eller Storbritannien men anser att du har rätt till begränsning av behandling eller rätt att invända mot behandling enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. på [email protected].

Alla varumärken tillhör respektive ägare.