Skip navigation links
FÖRETAG
Socialt ansvar

Socialt ansvar

Våra affärsmetoder och policyer speglar vårt engagemang för att skydda vår planet och stärka människor och samhällen.

Produktdesign
Garmin arbetar för att skapa produkter som lever upp till höga krav på miljömedvetenhet med minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel. Som en del av vår produktomsorg och arbetsmiljösäkerhet tillhandahåller vi på begäran materialsäkerhetsdatablad för batterier och andra artiklar som säljs med en produkt.

Återvinning
Garmin stöder återanvändning av värdefulla material och förespråkar säker hantering av farliga komponenter.

Mänskliga rättigheter
Garmin tar sitt ansvar gentemot samhället på största allvar. Vi förväntar oss även att våra leverantörer agerar med integritet och tillämpar de mest etiska, samhälls- och miljöfrämjande affärsmetoderna.