Skip navigation links

NAŠA ZAVEZA

Naše stranke se zanašajo na Garminove izdelke in storitve ob preživljanju časa na prostem, tako na kopnem kot na morju in v zraku. Za ohranitev teh okolij smo zavezani varovanju okolja z vseh vidikov poslovanja. Nenehno se trudimo zviševati svojo učinkovitost s postavljanjem okoljevarstvenih ciljev, v katerih se odražajo učinki naših dejavnosti na okolje in ki presegajo naše zakonske obveznosti.

CERTIFICIRANJE

CERTIFICIRANJE

Garmin je zavezan vključitvi upoštevanja okolja v svoje poslovanje. Poleg skladnosti z vsemi pravnimi zahtevami smo prejeli tudi certifikat za skladnost z mednarodnim standardom ISO 14001 za oblikovanje, proizvodnjo, distribucijo in podporo svojih izdelkov.

VEČ INFORMACIJ
PROIZVODI IN EMBALAŽA

PROIZVODI IN EMBALAŽA

V skladu z okoljskimi standardi smo sprejeli več ukrepov za zmanjšanje količine nevarnih materialov v izdelkih. Med njimi je analiza vseh delov našega poslovanja, s katero odkrivamo materiale, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi in okolje, vzpostavitev ustreznega nadzora in varoval ter dokumentiranje vseh izvedenih ukrepov.

Izvajamo tudi stalne pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, povezanih z embalažo. Nenehno si prizadevamo izboljšati oblikovanje embalaže z uporabo bolj trajnostnih materialov in z zmanjšanjem njene velikosti. Večino naših izdelkov odpošljemo v kartonski embalaži, ki je izdelana iz več kot 80-odstotno recikliranega materiala. Ukinili smo tudi uporabo plastičnih škatel za enkratno uporabo in mehurjaste embalaže. V nekaterih primerih, kjer v programih proizvajalcev originalne opreme (OEM) sodelujemo s proizvajalci letal, letalsko elektroniko pošiljamo nepakirano v transportnih vsebnikih za večkratno uporabo. S temi vsebniki lahko proizvajalci letal uporabljajo našo opremo po svojih potrebah in nam jih vrnejo, ko jih izpraznijo, kar zmanjša potrebo po odvečni embalaži.

Recikliranje

RECIKLIRANJE

Garmin spodbuja varno upravljanje nevarnih sestavnih delov in podpira predelavo in ponovno uporabo dragocenih materialov z recikliranjem. Prirejamo redna srečanja z okoljskimi temami in spremljamo trende na področju recikliranja, da smo na tekočem s potrebami po recikliranju in zagotavljamo skladnost v drugih državah. Posvečanje pozornosti recikliranju v naših obratih ima izjemen učinek in zmanjšuje količino odpadkov, ki jih odlagamo na deponije.

Leta 2020 smo s svojimi programi recikliranja v proizvodnih obratih v mestu Olathe (Kansas), v Združenem kraljestvu in na Tajvanu zbrali in reciklirali več kot 1950 metričnih ton materiala.

Vzpostavili smo tudi protokole za recikliranje naprav v ZDA, na Japonskem, v Evropi, na Kitajskem in v drugod po svetu.


MATERIALI

Da bi zmanjšali vpliv na okolje in strankam ponudili dodatna zagotovila glede varnosti izdelkov za zdravje, je Garmin v izdelkih in materialih omejil uporabo nevarnih snovi. Upoštevamo direktivo Evropske unije za Omejevanje uporabe nevarnih snovi (RoHS), ki prepoveduje vsebnost nevarnih snovi v novi električni in elektronski opremi nad dovoljeno mero. Podpiramo tudi Uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), ki izboljšuje zaščito zdravja ljudi in okolja z zgodnjim in boljšim odkrivanjem bistvenih lastnosti kemičnih snovi.

VEČ INFORMACIJ

KONEC ŽIVLJENJSKE DOBE

Garmin upošteva Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), ki pomaga spodbujati varno in odgovorno odlaganje in recikliranje. Nadaljujemo z iskanjem globalnih priložnosti za pomoč pri varovanju okolja ter pravilnem odlaganju in recikliranju izdelkov ob koncu njihove življenjske dobe. V sklopu svojih prizadevanj obnavljamo izdelke, ponovno uporabljamo njihove sestavne dele in vzpostavljamo partnerstva z izvajalci recikliranja elektronskih odpadkov za dele izdelkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti.

Leta 2020 smo reciklirali več kot 183 metričnih ton e-odpadkov.

Na zahtevo posredujemo informacije, ki jih centri za ponovno uporabo in predelavo ter obrati za recikliranje potrebujejo za ponovno uporabo, predelavo ali recikliranje naših izdelkov. Obrazec zahtevka za informacije o OEEO

Če izdelki vsebujejo majhne količine živega srebra, kot jih npr. zasloni s tekočimi kristali ali žarnice, to navedemo v navodilih za uporabo, skupaj s priporočilom, da popravila in zamenjave takšnih izdelkov izvaja samo pooblaščen Garminov serviser.

Vprašanja glede trajnosti
pošljite na e-poštni naslov [email protected]