Pravilnik o varovanju zasebnosti za storitve inReach in program Garmin Explore

Zadnja posodobitev: 6. junij 2019

Pregled prejšnjega pravilnika

Družba Garmin je ta pravilnik o varovanju zasebnosti pripravila, da vas seznani s tem, kako družba Garmin in povezana družba inReach, Inc. (v nadaljnjem besedilu: družba inReach) obdelata vaše osebne podatke, ko obiščete spletno mesto Garmin Explore, ustvarite račun Garmin, registrirate in uporabite napravo inReach, se naročite na satelitske komunikacijske storitve inReach in jih uporabljate, uporabljate program Earthmate in program Explore.

"Osebni podatki" so podatki, ki so povezani z določeno ali določljivo fizično osebo.

Če se želite premakniti na določen razdelek tega pravilnika o varovanju zasebnosti, kliknite ustrezno spodnjo povezavo:

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba Garmin

Osebni podatki, ki se obdelajo, ko ustvarite račun Garmin:

Ko ustvarite račun Garmin, vas prosimo za vnos vašega e-poštnega naslova in imena. Če želite, lahko namesto svojega polnega imena vnesete le svoje osebno ime ali vzdevek.

Nameni in pravna podlaga:

(a) Družba Garmin vaš e-poštni naslov obdela zato, ker za vpis v račun uporabljate svoj e-poštni naslov in geslo. Pravna podlaga za obdelavo vašega e-poštnega naslova za ta namen temelji na upravičenem interesu družbe Garmin za zaščito varnosti vašega računa.

(b) Družba Garmin vaš e-poštni naslov obdela tudi zato, da vam pošilja pomembne informacije o izdelkih, programih, naročnini ali računu, kot so pomembne varnostne informacije ali bistvene spremembe tega pravilnika o varovanju zasebnosti. Ime, ki ga vnesete, je povezano z vašim računom Garmin. Pravna podlaga za obdelavo vašega e-poštnega naslova za ta namen temelji na upravičenem interesu družbe Garmin, da vam posreduje pomembne informacije o vaših napravah, programih, naročnini in računu.

(c) Če se strinjate s prejemanjem tržnih informacij družbe Garmin, bo družba Garmin vaš e-poštni naslov obdelala tudi zato, da vam bo nanj pošiljala tržne informacije o izdelkih in programih Garmin. Pravna podlaga za obdelavo vašega e-poštnega naslova za ta namen je vaše soglasje. Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da spremenite svoje nastavitve v svojem računu Garmin, ali pa soglasje prekličete na povezavi za odjavo, ki je navedena na koncu naših tržnih e-poštnih sporočil. Tržna e-poštna sporočila, ki jih prejmete od družbe Garmin, temeljijo na nastavitvah v vašem računu Garmin, območnih nastavitvah, ki jih določa vaš naslov internetnega protokola (IP), vrstah naprav Garmin, ki ste jih dodali v svoj račun Garmin, in naročninah, ki so vključene v vaš račun Garmin. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov za ta namen je upravičen interes družbe Garmin za zmanjšanje števila tržnih e-poštnih sporočil, poslanih vsaki posamezni stranki, in sicer tako, da se izbere stranke, ki prejmejo točno določeno tržno e-poštno sporočilo, namesto da bi se vsako tržno e-poštno sporočilo poslalo vsaki stranki, ki se je strinjala s prejemanjem tržnih e-poštnih sporočil.

(d) Družba Garmin vaš e-poštni naslov obdela tudi zato, da se ga v primeru vaše interakcije s predstavniki naše podpore za stranke lahko poveže z vašim računom Garmin. Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je naš upravičen interes za zagotavljanje kakovostne podpore za stranke.

Osebni podatki, ki se obdelajo, ko kupite naročnino na satelitske komunikacijske storitve inReach:

Ko kupite naročnino na storitve InReach, družba Garmin Services od vas pridobi vaš e-poštni naslov, poštni naslov, naslov plačnika, telefonsko številko in kontaktne podatke vaših izbranih stikov v sili. Ko kupite naročnino na satelitske komunikacijske storitve InReach, informacije o plačilnih karticah obdeluje tretja stranka, Worldpay. Priporočamo, da pozorno preberete Pravilnik družbe Worldpay o varovanju zasebnosti.

Namen in pravna podlaga:

(a) Družba inReach obdela vaš e-poštni naslov z namenom, da ga poveže z naročnino na satelitske komunikacijske storitve inReach, vam omogoči pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil drugih uporabnikov naprav inReach ter da vam pošlje informacije o obračunavanju in druge informacije o vaši naročnini na satelitske komunikacijske storitve inReach. Pravna podlaga za obdelavo vašega e-poštnega naslova za te namene je izvršitev naročniške pogodbe.

(b) Družba inReach obdela vaš poštni naslov, ker družba GEOS in Mednarodni center za usklajevanje nujnega odziva družbe GEOS (v nadaljnjem besedilu: center IERCC) uporabita poštne naslove naročnikov na storitev inReach, da določita, ali je naročnik v svojem prebivališču nenamerno aktiviral gumb SOS. Pravna podlaga za to obdelavo je upravičen interes družbe inReach za zmanjšanje števila lažnih alarmov.

(c) Družba inReach obdela vašo telefonsko številko, ker jo družba GEOS in center IERCC uporabita, da določita, ali je naročnik v svojem prebivališču nenamerno aktiviral gumb SOS, in ker jo družba inReach uporabi za komunikacijo z naročniki glede informacij o obračunavanju. Pravna podlaga za to obdelavo je upravičen interes družbe inReach za zmanjšanje števila lažnih alarmov in komunikacija z naročniki glede informacij o obračunavanju.

(d) Družba inReach obdela kontaktne informacije vaših izbranih stikov v sili, da lahko družba inReach in/ali družba GEOS in center IERCC komunicirajo z njimi, če ste vpleteni v nujni primer. Pravna podlaga za to obdelavo je upravičen interes družbe inReach, da komunicira z vašimi izbranimi stiki v sili, če ste vpleteni v nujni primer.

(e) Družba inReach obdela vaš e-poštni naslov z namenom, da vam pošlje shranjena e-poštna sporočila naročnikov, če prebivate v ZDA in ne zavrnete prejemanja takih e-poštnih sporočil ali če prebivate zunaj ZDA in sprejmete prejemanje takih e-poštnih sporočil. Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je vaše soglasje, ki ga lahko kadarkoli prekličete.

Osebni podatki, ki se obdelajo, ko uporabite satelitske komunikacijske storitve inReach:

Izdelki in satelitske komunikacijske storitve družbe inReach se uporabljajo kot sredstvo, s katerim se ustreznim organom sporoči, da je potrebno ukrepanje v sili. Da lahko družba inReach, njene povezane družbe in ponudniki storitev izvajajo to storitev, družba inReach obdela besedila, sporočila SMS in e-poštna sporočila, ki ste jih prejeli ali poslali z naprave inReach; družba inReach obdela tudi lokacijo naprave inReach med komunikacijo s sateliti Iridium.

Namen in pravna podlaga:

Izvršitev pogodbe.

Osebni podatki, ki se obdelajo, ko sinhronizirate napravo Garmin inReach:

Ko sinhronizirate napravo Garmin inReach prek programov Explore, Earthmate, Garmin Express ali inReach Sync, zabeležimo podatke o prenosu, kot so na primer naslov internetnega protokola (IP), ki je bil uporabljen pri sinhronizaciji, čas in datum sinhronizacije, dnevniki zrušitve/diagnostični dnevniki, geografska lokacija naprave, informacije o napravi, informacije o omrežju, ki je bilo uporabljeno za sinhronizacijo (npr. omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje) in napolnjenost baterije naprave.

Namen in pravna podlaga:

Te podatke uporabimo za odpravljanje težav s svojimi napravami. Pravna podlaga za to obdelavo je upravičeni interes družbe Garmin za izboljšanje stabilnosti vaših naprav in zagotavljanje kakovostnega izdelka našim strankam.

Osebni podatki, ki se obdelajo, ko se odločite za nalaganje dejavnosti, lokacije in podatkov o dejavnostih iz programa Garmin Explore:

Izberete lahko prenos dejavnosti (npr. tek, pohodništvo, pustolovščine, lov, brezpotja itd.) ter podatkov o dejavnostih (npr. lokacija, časovni žig, sledi, nadmorska višina, hitrost, razdalja itd.) iz naprave v račun Garmin prek programa Garmin Explore. Napravo lahko uporabljate brez prenosa svojih dejavnosti v račun Garmin. Če prenesete svoje dejavnosti v račun Garmin, sami odločate o tem, ali želite podatke o svojih dejavnostih deliti z drugimi uporabniki prek spletnega mesta MapShare, družabnih omrežij ali kako drugače.

Namen in pravna podlaga:

Družba Garmin obdela podatke o vaši dejavnosti, če se odločite za uporabo programa Garmin Explore in jih naložite v strežnike družbe Garmin, s čimer vam omogoči analizo podatkov o vaši dejavnosti, ogled vaše lokacije na progi, ogled parametrov in po želji tudi deljenje podatkov o vaši dejavnosti z drugimi. Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je izvršitev pogodbe.

Osebni podatki, ki se obdelajo, ko komunicirate z družbo Garmin ali inReach:

Ko se po e-pošti, telefonu, na spletu ali osebno obrnete na predstavnike naše podpore za stranke, pridobimo osebne podatke, kot so vaše ime, poštni naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in želje glede vzpostavitve stika; informacije o vaših izdelkih Garmin, kot so njihove serijske številke in datumi nakupa, ter informacije o vaših naročninah. Prav tako lahko ustvarimo dnevnike dogodkov, ki so uporabni za ugotavljanje vzrokov težav pri delovanju izdelka ali programa, ter zajamemo podatke v zvezi s težavo, za katero je potrebna pomoč podpore ali servisa. Za izboljšanje podpore za stranke v skladu z veljavnimi zakoni lahko tudi posnamemo in pregledujemo pogovore s predstavniki podpore za stranke ter analiziramo vse povratne informacije, ki jih zberemo s prostovoljnimi raziskavami strank. Z vašim soglasjem se lahko predstavniki naše podpore za stranke vpišejo v vaš račun Garmin, če je to primerno, da vam tako pomagajo odpraviti napako in razrešiti vašo težavo.

Namen in pravna podlaga:

Te podatke uporabljamo za zagotavljanje podpore za stranke in izdelke ter za nadzorovanje kakovosti in vrst podpore za stranke in izdelke, ki ju zagotavljamo našim strankam. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov za te namene je upravičeni interes družbe Garmin in inReach za zagotavljanje kakovostne podpore za izdelke. Pravna podlaga za vpis v vaš račun Garmin, če je to primerno, da vam tako pomagamo odpraviti napako in razrešiti vašo težavo, je vaše soglasje, ki ga lahko prekličete.

Vrste prejemnikov osebnih podatkov

Družba GEOS in center IERCC:

Ko uporabljate satelitske komunikacijske storitve in pošljete signal SOS za ukrepanje v sili, družba inReach posreduje podatke, kot so vaše ime, e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka, vsebina sporočila, čas pošiljanja ter identiteta in lokacija pošiljatelja in prejemnika sporočila, družbi GEOS in Mednarodnemu centru za usklajevanje nujnega odziva družbe GEOS (v nadaljnjem besedilu: center IERCC), te podatke pa lahko posreduje tudi pristojnim organom in službam, ki se prve odzovejo, ter članom vaše družine. Družba GEOS in center IERCC lahko po potrebi takšne podatke posredujeta tudi službam za odzivanje v sili.

Organi iskanja in reševanja ter službe za odzivanje v sili:

Ko uporabljate satelitske komunikacijske storitve in pošljete signal SOS za ukrepanje v sili, družba inReach posreduje podatke, kot so vaše ime, e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka, vsebina sporočila, čas pošiljanja ter identiteta in lokacija pošiljatelja in prejemnika sporočila, pristojnim organom za iskanje in reševanje ter službam za odzivanje v sili. Tudi družba GEOS in center IERCC lahko te informacije, če je primerno, posredujeta pristojnim organom za iskanje in reševanje ter službam za odzivanje v sili.

Družinski člani:

Če to zahtevate v svojih nastavitvah naročnine, lahko družba inReach posreduje tudi informacije, kot so vsebina sporočila, čas pošiljanja ter identiteta in lokacija pošiljatelja in prejemnika sporočila, vaši družini, ki ste jo določili v nastavitvah naročnine.

Osebe, ki jih povabite, da spremljajo vašo lokacijo:

Svojo družino, prijatelje in druge lahko povabite, da vas z računalniki ali mobilnimi napravami spremljajo na spletnem portalu MapShare™. Naprava inReach pošilja točke sledi v vnaprej izbranih intervalih, zato lahko sledilci spremljajo vašo lokacijo na spletu. Družino, prijatelje in druge lahko tudi povabite, da na portalu MapShare s pingom preverijo vašo napravo inReach ter si ogledajo vašo lokacijo GPS, spremljajo vaše premikanje in si med potovanjem izmenjajo sporočila z vami. Če želite, lahko svojo stran MapShare tudi vdelate v spletni dnevnik, spletno mesto ali družabno omrežje.

Drugi ponudniki storitev:

Družba Garmin za pomoč pri pošiljanju e-poštnih sporočil uporablja storitve v oblaku tretjih oseb, kot so Adobe, Emarsys in Mailchimp. Te storitve sledijo dejavnostim, povezanim z omenjenimi e-poštnimi sporočili, denimo, ali so bila e-poštna sporočila odprta, ali so bile uporabljene povezave v njih in ali so klikom na omenjene povezave sledili nakupi. Družba Garmin te podatke uporablja za analizo stopnje aktivnosti, povezane z njenimi e-poštnimi sporočili. Družba Garmin uporablja tretje ponudnike storitev za pomoč pri boljšem razumevanju uporabe naših spletnih mest in programov ter s tem povezane namene. Družba Garmin uporablja družbo Pipedrive tudi za vodenje komunikacij s poslovnimi strankami. Priporočamo, da pozorno preberete Pravilnik družbe Mailchimp o varovanju zasebnosti in Pravilnik družbe Pipedrive o varovanju zasebnosti. Storitve Garmin Services uporabljajo storitev SendGrid za pošiljanje sporočil iz vaših naprav Garmin inReach na e-poštne naslove.

Storitve Garmin Services uporabljajo Azure Cloud, storitev družbe Microsoft, za gostovanje podatkov in storitev v strežnikih v ZDA, Avstraliji in Evropi.

Druga razkritja:

Vaše osebne podatke bomo morda razkrili drugim v primeru, da: (a) imamo vaše veljavno soglasje, da to lahko storimo; (b) nas k temu zavezuje veljavni sodni poziv, pravni red, sodni nalog, pravni postopek ali druga pravna obveznost; (c) s tem izpolnjujemo katerega koli od naših pogojev in določil ali politik; (d) je to potrebno za uporabo dostopnih pravnih sredstev ali obrambo pravnih zahtevkov; ali (e) menimo, da je to potrebno ali primerno zato, da dobite pomoč, če ste vpleteni v nujni primer.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo povezani družbi, podružnici ali tretji osebi tudi v primeru reorganizacije, združitve, prodaje, ustanovitve mešane družbe, dodelitve, prenosa ali kakršnega koli drugega dejanja v povezavi z vsemi ali katerim koli delom družbe, sredstvi ali delnicami, med drugim tudi v povezavi s stečajem ali podobnim postopkom, in sicer pod pogojem, da kateri koli takšen subjekt, ki mu posredujemo osebne podatke, ne sme obdelovati osebnih podatkov, ki niso osebni podatki, opisani v tem pravilniku o varovanju zasebnosti, ne da bi vas o tem obvestil in, če je to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo, pridobil vaše soglasje.

Prenos osebnih podatkov

Garmin je globalno podjetje. Za ponudbo in posodabljanje izdelkov, programov in storitev bomo morali vaše osebne podatke morda posredovati drugim družbam Garmin v drugih državah. Oglejte si družbe v lasti družbe Garmin. Ko ustvarite račun Garmin, dodate osebne podatke v svoj profil računa ali naložite podatke v svoj račun Garmin, bodo vaši osebni podatki zbrani in shranjeni v strežnikih družbe Garmin International Inc. v ZDA. Osebne podatke, povezane s posamezniki, ki prebivajo v državi Evropskega gospodarskega prostora ("EGS"), Združenem kraljestvu ("ZK") ali Švici, upravlja družba Garmin Würzburg GmbH, zanjo pa jih obdelujejo družbe Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. in Garmin AT, Inc.

Družbe Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. in Garmin AT, Inc. izpolnjujejo načela zasebnostnega ščita EU-ZDA in Švica-ZDA o zbiranju, uporabi, deljenju in hranjenju osebnih podatkov iz EGP, Združenega kraljestva in Švice, kot je opisano v našem certifikatu v okviru zasebnostnega ščita EU-ZDA in certifikatu v okviru zasebnostnega ščita Švica-ZDA. Več o zasebnostnem ščitu lahko izveste tukaj.

Družbe Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. in Garmin AT, Inc. so pod nadzorom Zvezne komisije za trgovino Združenih držav in so odgovorne za osebne podatke, ki se posredujejo tretjim osebam, ki jih obdelajo v našem imenu. Če želite vložiti pritožbo v zvezi z našim spoštovanjem zasebnostnega ščita, nam pišite na [email protected]. Pritožbo lahko naslovite tudi na naš izbrani neodvisni organ za reševanje sporov, JAMS, in v določenih okoliščinah uporabite arbitražni postopek v okviru zasebnostnega ščita.

Vse Garminove družbe morajo upoštevati prakse varstva zasebnosti, ki so določene v tej izjavi o varstvu zasebnosti.

Piškotki in podobne tehnologije

Spletno mesto:

Med vašim obiskom našega spletnega mesta ob pomoči tretjih ponudnikov analitičnih storitev zbiramo določene informacije za analizo vašega krmarjenja in krmarjenja drugih obiskovalcev po spletnem mestu Garmin Explore, za zbiranje združenih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta in odzivnih časih, za pomoč pri diagnosticiranju morebitnih težav s strežniki družbe Garmin ter za urejanje spletnega mesta Garmin Explore. Te informacije vključujejo naslov IP, geografsko lokacijo naprave, vrsto brskalnika, jezik brskalnika, datum in čas vaše zahteve, čase vaših obiskov, oglede strani in elemente strani (npr. povezave), ki jih kliknete. Na spletnem mestu ali v e-poštnih sporočilih lahko uporabljamo piškotke, oznake iz slikovnih pik, spletne signale, prosojne datoteke GIF ali druga podobna orodja, ki nam pomagajo pri zbiranju in analizi takšnih informacij. Te informacije uporabimo za to, da na spletnem mestu zagotovimo boljšo in ustreznejšo vsebino, določimo in odpravimo težave ter izboljšamo vašo celovito izkušnjo na spletnem mestu.

Če ne želite, da bi se informacije zbirale s temi tehnologijami, je v večini brskalnikov na voljo preprost postopek za onemogočenje veliko izmed teh tehnologij ali izbiro, ali jih želite onemogočiti ali sprejeti.

Če prebivate v Evropski uniji ali na drugem območju, kjer moramo pridobiti vaše soglasje za uporabo piškotkov na svojih spletnih mestih, boste lahko nastavitve piškotkov upravljali na spletnih mestih. Izjema so določeni piškotki, ki omogočajo osnovno delovanje spletnega mesta, zato teh piškotkov ne morete onemogočiti.

Programa Explore, programa Earthmate in Garmin Express:

Zbiramo tudi podatke o tem, kako uporabniki uporabljajo programa Explore, Earthmate in Garmin Express. Vrste analitičnih informacij, ki jih zbiramo, vključujejo datum in čas, ko program dostopa do naših strežnikov, različico programa, lokacijo naprave, nastavitev jezika, podatek o tem, kakšne informacije in datoteke so bile prenesene v program, vedenje uporabnika (npr. katere funkcije je uporabil in kako pogosto jih je uporabil), informacije o stanju naprave, model naprave, informacije o strojni opremi in operacijskem sistemu ter informacije v zvezi s tem, kako program deluje. Garmin te podatke uporabi za izboljšanje kakovosti in delovanja programov Explore, Earthmate, Garmin Express in drugih programov Garmin; za razvoj in trženje izdelkov in funkcij, ki najbolj ustrezajo vam in drugim uporabnikom; ter za lažje določanje in odpravljanje težav v zvezi s stabilnostjo programa in drugih težav v zvezi z uporabnostjo v najkrajšem možnem času.

Pravna podlaga za obdelavo tovrstnih analitičnih informacij je naš upravičen interes za razumevanje, kako naše stranke komunicirajo z našimi izdelki, programi in spletnimi mesti, da lahko tako izboljšamo uporabniško izkušnjo in funkcionalnost naših izdelkov, programov in spletnih mest.

V nadaljnjem besedilu so navedeni primeri tretjih ponudnikov analitičnih in podobnih storitev, ki jih trenutno uporabljamo:

Analitične storitve:

  • Google: Google Analytics se uporablja za spremljanje statističnih podatkov o spletnem mestu ter demografskih lastnosti, interesov in vedenja uporabnikov na spletnih mestih. Uporabljamo tudi Google Search Console, ki nam pomaga razumeti, kako obiskovalci našega spletnega mesta najdejo naše spletno mesto, in izboljšati optimiziranje mehanizma za iskanje. Več informacij o tem, kako se lahko uporabijo te analitične informacije, , kako lahko nadzirate uporabo svojih informacij in kako lahko zavrnete, da Google Analytics uporablja vaše podatke.
  • Azure Application Insights Azure Application Insights nam pomaga bolje razumeti uporabo programa Garmin Express, s čimer izboljšamo uporabniško izkušnjo. Azure Application Insights je storitev družbe Microsoft.
  • NewRelic: Za spremljanje delovanja in uporabe spletnega mesta uporabljamo platformo NewRelic, ki nam pomaga zagotoviti boljšo celovito izkušnjo.
  • Loggly: Za spremljanje informacij o napakah, do katerih pride na spletnem mestu Garmin Explore in v infrastrukturi za obdelavo sporočil storitve inReach uporabljamo storitve Loggly, ki družbi Garmin pomagajo izboljšati sistemsko učinkovitost.

Otroci

Osebe, mlajše od 13 let v ZDA in mlajše od 16 let v preostalih državah sveta, ne smejo posredovati osebnih podatkov družbi Garmin. Če bomo ugotovili, da smo zbrali osebne podatke otroka, mlajšega od 13 let v ZDA ali mlajšega od 16 let v preostalih državah sveta, bomo naredili vse, da njegove podatke izbrišemo, takoj ko bo to mogoče.

Posodobitve pravilnika o varovanju zasebnosti

Ta pravilnik o varovanju zasebnosti lahko občasno posodobimo zaradi dodajanja novih izdelkov ali programov, izboljšanja trenutne ponudbe ali zaradi spremembe tehnologij in zakonov. Čas zadnje spremembe tega pravilnika o varovanju zasebnosti lahko določite tako, da si ogledate točko "Zadnja posodobitev" na vrhu te strani. Vse spremembe začnejo veljati ob objavi posodobljenega pravilnika o varovanju zasebnosti.

Če bodo te spremembe bistvene, vas bomo o njih obvestili in, kjer to zahteva ustrezna zakonodaja, pridobili vaše privoljenje. Obvestilo bo poslano po e-pošti ali pa bodo spremembe objavljene v obvestilu na spletnem mestu Garmin Connect ali v programu vívofit jr.

Hranjenje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, dokler bo vaš račun Garmin veljal za aktivnega. Poleg tega je v razdelku "Vaše pravice" opisana vaša pravica do izbrisa.

Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Če prebivate v državi Evropskega gospodarskega prostora, Združenem kraljestvu ali Švici, osebne podatke, ki jih zbere družba Garmin, upravlja družba Garmin Würzburg GmbH s sedežem na naslovu Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemčija. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družbe Garmin za EU ima sedež na istem naslovu, nanjo pa se lahko obrnete tudi prek e-poštnega naslova [email protected].

Če ne prebivate v Evropskem gospodarskem prostoru, Združenem kraljestvu ali Švici, osebne podatke, ki jih zbere družba Garmin, upravlja družba Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, na katero se lahko obrnete tudi na e-poštnem naslovu [email protected].

Vaše pravice

Osebe s stalnim prebivališčem v Združenih državah Amerike:

Če imate stalno prebivališče v Združenih državah Amerike, imate kot starš ali zakoniti skrbnik v skladu z zakonom o varstvu zasebnosti otrok v spletu (Children's Online Privacy Protection – COPPA) pravico do pregleda in brisanja podatkov, ki jih družba Garmin pridobi o vašem otroku. Prav tako lahko zavrnete nadaljnje zbiranje ali uporabo podatkov. Če želite to storiti, nas pokličite na telefonsko številko 913-397-0872 ali nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov [email protected].

Dodatne informacije Če imate kakšno posebno vprašanje, se obrnite na nas na naslovu:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426
E-poštni naslov: [email protected] Telefonska številka: (913) 397-8200

Osebe s stalnim prebivališčem v EU ali Združenem kraljestvu:

Če prebivate v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu, imate v skladu s pogoji v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) ali zakonom Združenega kraljestva o varstvu podatkov iz leta 2018 (Data Protection Act 2018) pravico, da od družbe Garmin zahtevate dostop do in popravek ali izbris vaših osebnih podatkov, prenos podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Za več informacij o teh pravicah pojdite na spletno mesto Evropske komisije in obiščite stran "Moje pravice«, ki je povezana z uredbo GDPR in si jo je mogoče ogledati v več jezikih. Če ne prebivate v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu, imate v skladu z lokalnimi zakoni morda podobne pravice.

Če želite zahtevati dostop do ali popravek, prenos ali izbris osebnih podatkov ali izbris računa Garmin obiščite Središče za upravljanje računov.

Če prebivate v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu in želite uveljaviti svojo pravico do omejitve obdelave ali svojo pravico do ugovarjanja obdelavi, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe za EU pri družbi Garmin Würzburg GmbH s sedežem na naslovu Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemčija, ali pa se nanjo obrnite prek e-poštnega naslova [email protected]. Če ne prebivate v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu, vendar menite, da imate v skladu z lokalnimi zakoni pravico do omejitve obdelave ali pravico do ugovarjanja obdelavi, se obrnite na družbo Garmin International, Inc. prek e-poštnega naslova [email protected].

Vse blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.