Spoločnosti Garmin záleží na vašom súkromí

Chceme, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame vaše osobné údaje, keď používate aplikáciu vívofit jr. („aplikácia vívofit jr.“)

Aké údaje spoločnosť Garmin zhromažďuje a prečo?

Žiadame o osobné údaje, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, rodinné meno, mená vašich detí, miesto a iné informácie, aby ste sa mohli prihlásiť do svojich účtov, získať personalizovanú podporu, monitorovať aktivity svojich detí, prijímať dôležité informácii o bezpečnosti svojich zariadení a využívať všetky funkcie našich produktov a aplikácií.

Ďalšie informácie

Keď si vytvoríte účet

Spoločnosť Garmin ukladá informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu a heslo, aby ste sa mohli prihlásiť, a tieto informácie nám pomáhajú overiť váš účet pri telefonovaní na oddelenie podpory zákazníkom.

Keď si vytvoríte rodinný profil aplikácie vívofit jr.

Vaše meno zo služby Garmin Connect používame ako vaše meno správcu pre váš profil. Tiež vás požiadame, aby ste pridali meno vašej rodiny a mená detí, ktoré pridáte do profilu. Nemusíte však použiť skutočné mená. Ak chcete byť Mrkvičkovci, nám to nevadí. Ak chcete ako mená detí použiť Starší a Mladší, môžete. Tiež vás požiadame o zadanie textu na zobrazenie pre každé zo zariadení vašich detí, čo môže byť akýkoľvek text. Do svojho rodinného profilu môžete alebo nemusíte pridať fotografie svojich detí, ich vek a pohlavie.

Nastavíme predvolené časy spánku a bdenia, aby ste mohli monitorovať spánok vašich detí. Ak chcete, máte možnosť ich zmeniť, ale nemusíte. To isté platí o vašej polohe a o veku a pohlaví vašich detí. Všetky tieto údaje sú nepovinné a ich zadanie závisí od toho, ako chcete aplikáciu používať.

Keď vaše dieťa používa funkciu výzvy Toe-to-Toe

Keď sa vaše dieťa zúčastní krokovej výzvy Toe-to-Toe, text na zobrazenie, ktoré ste vybrali pre zariadenie vášho dieťaťa, sa zobrazí na zariadení dieťaťa, s ktorým súťaží, a v aplikácii jeho rodiča alebo opatrovníka.

Keď vyzvete iné rodiny

Používame vaše meno správcu a rodinné meno, aby sme vám pomohli nájsť kontakty a iné rodiny, s ktorými chcete súťažiť. Počas výzvy sa bude vaše meno, mená, ktoré používate pre vaše deti vo vašom profile, a celkový počet krokov pre vás a každého člena rodiny zobrazovať v aplikácii správcu druhej rodiny.

Keď pozvete druhého rodiča alebo opatrovníka

Môžete sa rozhodnúť pozvať ďalšieho rodiča alebo opatrovníka, aby vám pomohol monitorovať aktivity, drobné činnosti a odmeny vašich detí. Požiadame vás o meno a e-mail daného opatrovníka na pozvanie, aby sa pridal k vašej rodine.

Keď synchronizujete zariadenia

Keď zosynchronizujete zariadenie vášho dieťaťa s aplikáciou vívofit jr., aktivity, drobné činnosti, odmeny a časy spánku sa odošlú spoločnosti Garmin a vy môžete monitorovať ich postup. Ak si to neprajete, prestaňte vykonávať synchronizáciu s aplikáciou.

Zhromažďujeme aj údaje, ako je vaša IP adresa, čas a dátum synchronizácie a úroveň nabitia batérie, aby sme ľahšie zistili a vyriešili prípadné chyby alebo problémy so synchronizáciou a poskytovali vám lepšiu zákaznícku podporu.

Keď kontaktujete spoločnosť Garmin

Vieme, že by ste najradšej zostali v utajení, ale naša spoločnosť môže počas hovorov podpory zhromažďovať informácie ako vaše kontaktné údaje a informácie o zariadení, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu.

Predáva spoločnosť Garmin vaše osobné údaje?

Rozhodne nie. Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Okrem toho vaše osobné údaje zdieľame s inými len v špecifických situáciách.

Ďalšie informácie

V rámci spoločnosti Garmin

Garmin je globálna spoločnosť. To znamená, že vaše osobné údaje si môžu jednotlivé spoločnosti Garmin medzi sebou postúpiť. Keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte osobné údaje do svojho profilu alebo nahráte údaje o aktivite, tieto údaje sa budú zhromažďovať a uchovávať na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA. Nezáleží na tom, kde v rámci spoločnosti Garmin sa vaše údaje nachádzajú, po celý čas sú chránené v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

S poskytovateľmi služieb

Osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré nám poskytujú svoje služby, napr. vybavujú objednávky či odosielajú e-maily našim zákazníkom.

S inými stranami

Spoločnosť Garmin sprístupní vaše osobné údaje, ak nás o to požiadate, ak to budú požadovať orgány činné v trestnom konaní alebo v prípade iných právnych záležitostí.

Údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu vašej osoby

Niekedy zdieľame súhrnné údaje bez možnosti identifikácie, napríklad údaje na výskum alebo štúdie o životnom štýle a kondícii, so strategickými partnermi a verejnosťou. Tieto údaje nezahŕňajú informácie o vašej polohe a nemožno ich pripojiť k vašej osobe.

Ako môžete zdieľať svoje osobné údaje?

Vaše údaje o aktivitách patria vám a vy rozhodujete o tom, čo a s kým budete zdieľať.

Ďalšie informácie

Kroky

Údaje o aktivitách vašich detí sú automaticky nastavené ako súkromné, keď ich odošlete spoločnosti Garmin. Keď sa vaše dieťa zúčastní krokovej výzvy Toe-To-Toe, jeho text na zobrazenie a celkový počet krokov počas tejto výzvy sa zobrazia na zariadení druhého dieťaťa a v aplikácii jeho rodiča alebo opatrovníka. Vaše meno a kroky a meno a kroky členov rodiny vo vašom profile sa zobrazia iným rodinám, keď sa zúčastníte výziev spolu s týmito rodinami.

Komunita aplikácie vívofit jr.

Iní používatelia aplikácie vívofit jr. budú môcť vidieť vaše rodinné meno, meno správcu, meno prípadných pridaných rodičov alebo opatrovníkov a počet detí vo vašom profile. Vaše kontakty budú môcť vidieť rovnaké informácie a navyše aj mená, ktoré ste priradili deťom vo vašom profile.

Ako môžem požiadať o prezretie, aktualizáciu, odstránenie alebo postúpenie mojich údajov?

Príslušnú žiadosť môžete podať v centre správy účtu. Zistite viac o svojich právach v pravidlách ochrany osobných údajov pre aplikáciu vívofit jr.