Pravidlá ochrany osobných údajov služieb inReach a Garmin Explore

Posledná aktualizácia: 29. apríla 2021

Zobraziť predchádzajúce pravidlá

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Vypracovali sme tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, aby vám poskytla informácie o tom, ako naša spoločnosť a iné spoločnosti vlastnené spoločnosťou Garmin, vrátane spoločnosti Garmin Services, Inc. (pôvodne inReach, Inc.) spracúvajú vaše osobné údaje, keď navštívite webovú lokalitu Garmin Explore, vytvoríte si účet Garmin, zaregistrujete a používate zariadenie inReach, prihlásite sa na odber a používate satelitné komunikačné služby inReach a používate aplikácie Earthmate a Garmin Explore.

Ostatné webové stránky, služby, aplikácie a produkty spoločnosti Garmin, ktoré obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov, sa riadia danými pravidlami ochrany osobných údajov. Kliknite tu a prečítajte si naše ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Ak chcete prejsť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri vytvorení účtu Garmin:

Pri vytváraní účtu Garmin vás požiadame o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, mena a hesla. Ak chcete, namiesto celého mena môžete uviesť len krstné meno alebo prezývku.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

(a) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu a heslo, pretože ich používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a hesla na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin o ochranu zabezpečenia vášho účtu.

(b) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o vašich produktoch, službách, aplikáciách alebo účte Garmin, ako sú napríklad dôležité informácie týkajúce sa zabezpečenia alebo podstatné zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Meno, ktoré uvediete, sa priradí k profilu vášho účtu a zobrazí sa, keď na webových stránkach alebo v aplikácií spoločnosti Garmin odošlete komentáre alebo iný materiál, či keď budete interagovať s ďalšími používateľmi produktov Garmin. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o vašich produktoch, službách, aplikáciách alebo účte Garmin, prípadne podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov a umožňovať vám interakciu s inými produktov Garmin.

(c) Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií od spoločnosti Garmin, spoločnosť Garmin spracuje vašu e-mailovú adresu aj na účely odosielania marketingových informácií o produktoch, službách a aplikáciách Garmin, ako aj informačných bulletinov. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou svojich preferencií v vašom Garmin účte alebo prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu uvádzaného v dolnej časti marketingových e-mailov. Marketingové e-maily, ktoré dostávate od spoločnosti Garmin, vychádzajú z predvolieb nastavených vo vašom účte Garmin, z miestneho nastavenia vašej adresy IP, z typov zariadení Garmin, ktoré ste si pridali do svojho účtu Garmin, a z prípadných odberov v tomto účte. Právnym základom na spracovanie týchto údajov na tento účel je legitímny záujem spoločnosti Garmin redukovať počet marketingových e-mailov rozosielaných jednotlivým zákazníkom tým, že namiesto rozosielania každého marketingového e-mailu všetkým zákazníkom, ktorí súhlasili s doručovaním takýchto e-mailov, sa vyberie, ktorým konkrétnym zákazníkom sa jednotlivé marketingové e-maily pošlú.

(d) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k vášmu Garmin účtu, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

(e) Spoločnosť Garmin tiež spracováva vašu e-mailovú adresu na účely upozornenia používateľov, keď porušia zmluvné podmienky. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem zaistiť kvalitu zážitku všetkých zákazníkov a zaistiť dodržiavanie zmluvných podmienok.

Osobné údaje spracované pri zakúpení predplatného služieb satelitnej komunikácie inReach:

Keď si zakúpite predplatné služieb inReach, spoločnosť Garmin zhromažďuje vašu e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu a telefónne číslo. Pri nákupe predplatného služieb inReach údaje vašej platobnej karty tretia strana, spoločnosť Adyen. Viac informácií o spoločnosti Adyen môžete nájsť tu.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Spoločnosť Garmin spracúva vašu e-mailovú adresu na účely jej prepojenia s vaším predplatným služieb satelitnej komunikácie inReach a váš e-mail a telefónne číslo spracujeme na účely komunikácie týkajúcej sa fakturácie a iných informácii o vašom predplatnom. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je plnenie zmluvy.

Osobné údaje spracované pri použití služieb satelitnej komunikácie inReach:

Keď používate služby satelitnej komunikácie inReach, spoločnosť Garmin spracuje vašu poštovú adresu, telefónne číslo, kontaktnú údaje vami vybraných núdzových kontaktov, správy, SMS a e-mailové správy odoslané z vášho zariadenia inReach a polohu vášho zariadenia inReach, keď komunikuje so satelitmi Iridium.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

(a) Produkty a služby satelitnej komunikácie inReach sú navrhnuté tak, aby boli použité ako komunikačné prostriedky v prípade pohotovosti na kontaktovanie príslušných orgánov. Spoločnosť Garmin spracuje kontaktné údaje vás a vašich núdzových kontaktov (e-mail, telefónne číslo alebo poštovú adresu, podľa potreby), správy, SMS a e-mailové správy odoslané na vaše zariadenie alebo z neho a polohu vášho zariadenia, keď komunikuje so satelitmi Iridium, aby spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia služieb mohli poskytovať túto službu. Právnym základom na toto spracovanie je dodržanie zmluvy.

(b) Spoločnosť Garmin spracuje vašu poštovú adresu a telefónne číslo, za účelom určenia, či bolo tlačidlo SOS aktivované omylom predplatiteľom v jeho dome. Právnym základom na toto spracovanie je legitímny záujem spoločnosti Garmin minimalizovať počet falošných núdzových volaní.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri synchronizácii vášho zariadenia inReach:

Keď synchronizujete svoje zariadenie inReach prostredníctvom aplikácie Garmin Explore, Earthmate, Garmin Express alebo inReach Sync, zaznamenávame údaje o prenose, napr. adresu IP použitú pri synchronizácii, čas a dátum synchronizácie, denníky zlyhaní alebo diagnostické denníky, geografickú polohu zariadenia, informácie o zariadení, informácie o sieti použitej pri synchronizácii (napr. Wi-Fi alebo mobilná) a informácie o úrovni nabitia batérie zariadenia.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie použijeme na presnú identifikáciu služieb prepojených s našimi systémami a na riešenie problémov s našimi zariadeniami. Právnym základom na toto spracovanie je legitímny záujem spoločnosti Garmin zlepšovať stabilitu našich zariadení a poskytovať našim zákazníkom kvalitné produkty.

Osobné údaje spracúvané, keď sa rozhodnete nahrať svoje údaje súvisiace s polohou z aplikácie Garmin Explore:

Môžete sa rozhodnúť nahrať údaje súvisiace s polohou, ako sú zemepisné body, trasy, ihriská, trate, aktivity (napr. behy, turistiku, dobrodružstvá, lovy, cesty v teréne atď.) a údaje o aktivitách z vášho zariadenia do účtu Garmin cez aplikáciu Garmin Explore. Medzi údaje o aktivitách môže patriť poloha, časová značka, trate, nadmorská výška, rýchlosť a vzdialenosť. Zariadenie môžete používať aj bez nahratia údajov súvisiacich z polohou do účtu Garmin. Ak sa rozhodnete nahrať svoje údaje súvisiace s polohou do účtu Garmin, môžete regulovať, či sa majú vaše údaje zdieľať s ostatnými používateľmi prostredníctvom služby MapShare, sociálnych médií alebo iných kanálov.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Spoločnosť Garmin spracúva vaše údaje súvisiace s polohou, ak sa rozhodnete používať aplikáciu Garmin Explore a nahrať ich do účtu Garmin na účely analýzy vašich údajov, zobrazenia vašej polohy počas aktivity, zobrazenia metrík, a ak máte záujem, zdieľania vašich údajov s inými používateľmi. Právnym základom na toto spracovanie je dodržanie zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri komunikácii so spoločnosťou Garmin:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje, napríklad vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a preferovaný spôsob kontaktovania, a údaje o produktoch Garmin, ktoré vlastníte, napríklad ich sériové čísla a dátumy nákupu a informácie o vašich zakúpených odberoch. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Zástupcovia našej zákazníckej podpory sa môžu v prípade potreby s vaším súhlasom prihlásiť do vášho účtu Garmin a pomôcť vám zistiť a vyriešiť váš problém.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a povahy zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, a na sprostredkovanie opráv, vrátení a výmen. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu. Právnym základom na prihlásenie do vášho účtu Garmin (v prípade potreby), aby sme vám pomohli zistiť a vyriešiť váš problém, je váš súhlas. Tento súhlas môžete odvolať.

Kategórie príjemcov osobných údajov

PÁTRACIE A ZÁCHRANNÉ ORGÁNY A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY:

Keď používate služby satelitnej komunikácie inReach a vyšlete pohotovostný signál SOS, spoločnosť Garmin môže poskytnúť informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, obsah správy, čas odoslania a identifikáciu a polohu odosielateľa a príjemcu správy kompetentným pátracím a záchranným orgánom a záchranným službám.

ČLENOVIA RODINY:

Spoločnosť Garmin môže tiež poskytovať informácie, ako napríklad obsah správy, čas odoslania, identita a poloha odosielateľa a príjemcu, členom vašej rodiny, ak ste ich uviedli v nastaveniach predplatného.

ĽUDIA, KTORÝCH POZVETE NA SLEDOVANIE VAŠEJ POLOHY:

Môžete pozvať rodinu, priateľov alebo iných používateľov, aby sledovali váš postup prostredníctvom počítačov či mobilných zariadení pomocou webového portálu MapShare. Zariadenie inReach pošle body sledovania vo vopred nastavených časových intervaloch, aby vaši sledovatelia mohli online sledovať vašu polohu. Môžete tiež pozvať svoju rodinu, priateľov a iných, aby používali službu MapShare a kontaktovali vaše zariadenie, aby si pozreli vašu polohu GPS, sledovali váš pohyb a posielali si s vami správy počas cesty. Svoju stránku MapShare tiež môžete vložiť na blog, web alebo sociálne médiá.

INÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB:

Spoločnosť Garmin využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Adobe, SendGrid, Twilio a Mailchimp na účely pomoci pri posielaní e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch, a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Spoločnosť Garmin na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela. Spoločnosť Garmin tiež používa službu Pipedrive na správu komunikácie s firemnými zákazníkmi a môže využívať tretie strany na vykonávanie služieb inkasa pohľadávok v prípade neplatiacich účtov.

Spoločnosť Garmin využíva službu Azure Cloud, riešenie spoločnosti Microsoft, na hostenie údajov a služieb na serveroch v USA, Austrálii a Európe. Spoločnosť Garmin využíva službu Vonage, SendGrid a službu Twilio na odosielanie textových správ v rámci našich služieb a sledovanie doručenia týchto správ na telefónne číslo alebo e-malovú adresu príjemcu a tiež vybraný obsah. Spoločnosť Garmin tiež využíva poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán, aby jej pomohli lepšie pochopiť používanie našich webov a aplikácií a na podobné účely.

INÉ SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) na dodržiavanie právnych povinností, ako napríklad platné predvolanie na súd, súdny alebo justičný príkaz alebo právny proces; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov alebo (e) ak to uznáme za potrebné alebo vhodné na účely pokusu privolať vám pomoc v prípade núdzovej situácie.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje odoslať pridruženej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme tak môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Prenosy osobných údajov

Garmin je globálna spoločnosť. Je možné, že na účel poskytovania našich produktov, aplikácií a služieb budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných firiem vlastnených spoločnosťou Garmin v iných krajinách. Pozrite si zoznam firiem, ktoré vlastní spoločnosť Garmin.

Pokiaľ ste zákazníkom v inej krajine ako je Čína, keď si vytvoríte účet Garmin, vyplníte osobné údaje do profilu účtu, alebo nahráte údaje do svojho účtu Garmin, vaše osobné údaje budú zhromaždené a uložené na serveroch v USA, Spojenom kráľovstve alebo Austrálii. Pokiaľ ste zákazníkom v Číne, keď si vytvoríte účet Garmin, vyplníte osobné údaje do profilu účtu alebo nahráte údaje do svojho účtu Garmin, vaše osobné údaje budú zhromaždené a uložené na serveroch spoločnosti Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. v Číne.

Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré majú bydlisko v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH a sú v jej mene ich spracúvajú firmy vlastnené spoločnosťou Garmin s cieľom poskytovať podporu, infraštruktúru, bezpečnosť a ďalšie kľúčové funkcie. Spoločnosť Garmin Würzburg GmbH uzavrela vzorové zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, ak sa tieto spoločnosti nenachádzajú v EHP alebo v jurisdikcii, ktorú Európska komisia považuje za adekvátnu.

Všetky spoločnosti vlastnené spoločnosťou Garmin musia dodržiavať postupy ochrany osobných údajov stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

S pomocou externých poskytovateľov služieb pri vašej návšteve webovej lokality Garmin Explore zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako sa vy a iní návštevníci pohybujete na webovej lokalite Garmin Explore, kompilovať súhrnné štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev, diagnostikovať prípadné problémy so servermi spoločnosti Garmin a spravovať webovú lokalitu Garmin Explore. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napríklad odkazy), na ktoré kliknete. Na našej lokalite alebo v e-mailových správach môžeme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našich stránkach, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našich stránok.

Právnym základom na spracovanie týchto analytických informácií je náš legitímny záujem pochopiť, ako naši zákazníci interagujú s našimi webovými stránkami, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov a funkcie našich webových stránok.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať.

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Tu je niekoľko príkladov externých poskytovateľov, ktorých služby momentálne využívame:

  • Google: Google Analytics sa využíva na sledovanie štatistík webových stránok a demografických údajov, záujmov a správania používateľov na webových stránkach. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nachádzajú naše webové stránky, a zlepšovaní optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

  • New Relic; Loggly: New Relic a Loggly sa používajú na sledovanie výkonnosti webovej lokality, chýb a používania, aby nám umožnili vylepšiť celkový zážitok používateľov a výkonnosť systému.

Analýza aplikácie

Od používateľov zhromažďujeme údaje o tom, ako používajú aplikácie Garmin Explore, Earthmate a Garmin Express. Medzi typy zhromažďovaných analytických informácií patrí dátum a čas prístupu aplikácie na naše servery, verzia aplikácie, poloha zariadenia, nastavenie jazyka, aké informácie a súbory boli stiahnuté do aplikácie, správanie používateľa (napr. aké funkcie používa a ako často ich používa), informácie o stave zariadenia, model zariadenia, informácie o hardvéri a operačnom systéme, ako aj informácie týkajúce sa fungovania aplikácie. Spoločnosť Garmin využíva tieto údaje na zlepšenie kvality a fungovania týchto a ďalších aplikácií, na vývoj a marketing produktov a funkcií, ktoré sa budú najviac hodiť vám a iným používateľom, a na pomoc pri čo najrýchlejšej identifikácii a oprave problémov so stabilitou aplikácie a iných problémov s používaním.

Právnym základom na spracovanie týchto analytických informácií je náš legitímny záujem pochopiť, ako naši zákazníci interagujú s našimi produktmi a aplikáciami, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov a funkcie našich produktov a aplikácií.

Tu je niekoľko príkladov externých poskytovateľov, ktorých služby momentálne využívame:

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights, službu spoločnosti Microsoft, používame na lepšie pochopenie používania aplikácie Garmin Express, aby sme mohli zlepšovať dojem používateľov.

  • Loggly: Loggly používame na sledovanie informácií o chybách, ktoré vznikajú v rámci infraštruktúry spracovania správ inReach, aby spoločnosť Garmin mohla zlepšovať výkonnosť systému.

Deti

Žiadame osoby mladšie ako 13 rokov v USA a mladšie ako 16 rokov v ostatných častiach sveta, aby spoločnosti Garmin neposkytovali žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje detí mladších ako 13 rokov v USA a mladších ako 16 rokov vo zvyšných častiach sveta, čo najskôr podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov, služieb a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ na vrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, či sú tieto zmeny závažné, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Takéto oznámenie o zmenách vám poskytneme e-mailom alebo ho zverejníme na webových lokalitách a v aplikáciách Garmin, ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme váš účet Garmin považovať za aktívny. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť Garmin nerobí žiadne rozhodnutia, ktoré sa vás významným spôsobom týkajú, na základe algoritmov ani iného automatizovaného spracovávania.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Nemecko. Pracovníka EÚ pre ochranu údajov spoločnosti môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Ak máte pobyt v Číne, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd., 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Číny, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]. Zodpovedná osoba spoločnosti pre ochranu údajov v rámci Brazílie sídli na rovnakej adrese a možno ju kontaktovať e-mailom na adrese [email protected].

Vaše práva

Ak máte pobyt v rámci EHP, v Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“) alebo iného príslušného právneho predpisu máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie „Moje práva“ týkajúcej sa nariadenia GDPR, ktorú si môžete pozrieť vo viacerých jazykoch. Ak máte pobyt mimo EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne o odstránenie svojho účtu Garmin, navštívte naše centrum správy účtu.

Ak žijete v rámci EHP alebo v Spojenom kráľovstve či Švajčiarsku a chcete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracovávania alebo svoje právo namietať voči spracovávaniu, obráťte sa na nášho úradníka EÚ pre ochranu údajov na adrese Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Nemecko, alebo e-mailom na adrese [email protected].

Ak žijete v Číne a chcete si ako dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, obráťte sa na spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].

Ak nežijete v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku ani Číne, ale domnievate sa, že máte právo uplatniť si tieto alebo iné práva na základe miestnych právnych predpisov, obráťte sa na spoločnosť Garmin International, Inc. prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].

Oznámenie pre obyvateľov Kalifornie v súvislosti s postupmi a právami na ochranu osobných údajov

Ak ste obyvateľom Kalifornie, zákony Kalifornie vám môžu poskytovať ďalšie práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ďalšie informácie o právach na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia nájdete v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa zákona CCPA.

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.