{lv_sk-SK_google} Vyhlásenie o ochrane osobných údajov | Garmin | {lv_sk-SK_locale}

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

TRUSTe European Safe Harbor certification

Last updated: May 15, 2015

Your privacy is important to Garmin. We developed this Privacy Statement so you know how we collect, use, disclose, transfer and store your information. Please read through this Privacy Statement to familiarize yourself with our privacy practices. If you have any questions, please let us know by emailing us at webmaster@garmin.com or by sending us a letter to the address set forth at the end of this Privacy Statement.

This Privacy Statement describes the treatment of information Garmin collects on the websites where this Privacy Statement is posted and from certain of our products and applications. Certain Garmin websites or those of our affiliates may be governed by privacy practices different from those set forth below. We encourage you to check the privacy statement of each Garmin website you visit. In addition, users of certain of our products and applications are provided with privacy statements that are specific to those products and applications — in those instances, those privacy statements supplement and should be read in conjunction with this Privacy Statement.

For individuals who provide information online to our affiliates in the European Economic Area ("EEA"), our affiliates may share such information with Garmin International, Inc. in the U.S. Garmin International, Inc. complies with the U.S. – E.U. Safe Harbor framework and the U.S. - Swiss Safe Harbor framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of personal data from European Union member countries and Switzerland. Garmin International, Inc. has certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access, and enforcement. For additional information regarding the Safe Harbor Program and to view Garmin’s certification, see the U.S. Dept. of Commerce.

Garmin has been awarded TRUSTe's Privacy Seal signifying that this privacy statement and practices have been reviewed by TRUSTe for compliance with TRUSTe's program requirements, including transparency, accountability and choice regarding the collection and use of your Personal Information. The TRUSTe Seal covers information that is collected through our websites, www.garmin.com, garmin.blogs.com and connect.garmin.com, but does not cover information that may be collected through other websites or through downloadable software or on any of our applications or products. TRUSTe's mission, as an independent third party, is to accelerate online trust among consumers and organizations globally through its leading privacy trustmark and innovative trust solutions. If you have questions or complaints regarding our privacy statement or practices, please contact us at webmaster@garmin.com. If you are not satisfied with our response you can contact TRUSTe.

1. COLLECTION AND USE OF INFORMATION

A. Osobné údaje

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca. Keď si na lokalite Garmin vytvoríte účet, zaregistrujete svoj produkt, kúpite si alebo inak získate aktualizáciu mapy alebo produktu, prihlásite sa na odoberanie noviniek, zapojíte sa do propagačných aktivít alebo budete kontaktovať zamestnanca produktovej podpory, môžeme zhromažďovať rôzne osobné údaje, ktoré podľa daných okolností môžu obsahovať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie na platbu kartou. Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 1. Komunikácia Môžeme s vami komunikovať, aby sme vám poskytli vyžiadané produkty a služby, ako aj o vašom účte a transakciách s našou spoločnosťou, aby sme vám poskytli dôležité informácie o produktoch a aplikáciách a (v súlade s príslušnými zákonmi a výberom, ktorý vám je k dispozícií podľa Odseku 6 nižšie) posielať vám ponuky a propagačné materiály súvisiace s našimi produktmi a aplikáciami.
 2. Zákaznícka podpora Pri komunikácii s našimi zástupcami pre zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, ktoré sú v danej situácii relevantné, ako napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a preferovaný spôsob kontaktovania, informácie o produktoch spoločnosti Garmin, ktoré vlastníte, ako sériové čísla, dátum zakúpenia a (ak je to relevantné) záznamy o činnosti, ktoré sú užitočné pri diagnostikovaní problémov spojených s činnosťou produktu alebo aplikácie a informácie týkajúce sa podpory alebo služby. Tieto informácie využijeme na to, aby sme vám poskytli zákaznícku a produktovú podporu.
 3. Nákupy Ak na lokalite spoločnosti Garmin uvediete údaje spojené s platbou kartou alebo ich uvediete priamo na vašom produkte značky Garmin, spoločnosť Garmin použije tieto údaje, ako aj údaje spojené s platbou a účtom, vaše meno a adresu, ak je to potrebné, na účel realizovania vašich nákupov alebo inkasovania platby opakovaných poplatkov, ak je to relevantné.
 4. Propagácia Ak sa zapojíte do stávky, súťaže alebo podobnej formy propagácie, môžeme použiť vaše údaje na účely prevádzkovania tejto propagácie. V prípade, že pravidlá a podmienky takejto propagačnej činnosti spojené s používaním vašich osobných údajov budú v konflikte s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, platia pravidlá a podmienky propagačnej činnosti.
 5. Údaje uverejnené návštevníkmi Spoločnosť Garmin môže sprístupniť údaje prostredníctvom konkrétnych služieb našich lokalít (napríklad prostredníctvom správ, fór, funkcie chatu a blogov a iných služieb), na ktorých môžete zverejniť údaje a materiály. Upozorňujeme, že údaje, ktoré na našich lokalitách zverejníte prostredníctvom takýchto služieb alebo iným spôsobom, môžu byť zverejnené a sprístupnené pre návštevníkov týchto lokalít a verejnosť. Snažte sa teda o diskrétnosť a opatrnosť pri rozhodovaní o zverejnení svojich osobných údajov alebo iných údajov na našich lokalitách. NEZODPOVEDÁME ZA POUŽITIE AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NA NAŠICH LOKALITÁCH DOBROVOĽNE ZVEREJNÍTE.

B. Iné údaje

„Iné údaje“ sú akékoľvek údaje, ktoré neodhalia vašu identitu alebo sa priamo netýkajú jednotlivca, ako napríklad údaje o prehľadávači a zariadení, údaje o použití aplikácií, informácie zhromaždené pomocou súborov cookie, označení pixlov a iných technológií, demografické informácie, iné údaje, ktoré poskytnete, a súhrnné informácie. Upozorňujeme, že iné údaje môžeme použiť alebo zverejniť na akékoľvek účely, pokiaľ na základe príslušných zákonov nebudeme mať povinnosť konať inak. Ak budeme mať povinnosť podľa príslušného zákona pristupovať k iným údajom ako k osobným údajom, môžeme tieto údaje používať ako osobné údaje spôsobom, ktorý je popísaný vyššie, a takisto aj na rovnaké účely, na ktoré používame a zverejňujeme osobné údaje. V niektorých prípadoch môžeme spojiť iné a osobné údaje. Ak skombinujeme iné a osobné údaje, budeme k tejto kombinácii údajov počas jej trvania pristupovať ako k osobným údajom.

 1. Informácie o polohe Ak budete vo svojej aplikácii alebo zariadení Garmin využívať služby založené na polohe, ako počasie, časy premietania v kine, dopravné informácie, ceny paliva a informácie o miestnych udalostiach, budeme zhromažďovať informácie o fyzickej polohe vášho zariadenia, aby sme vám mohli tieto služby poskytovať. Tieto údaje o polohe sú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Ak nám poskytnete svoj súhlas, počas používania navigačného zariadenia alebo aplikácie Garmin bude spoločnosť Garmin zhromažďovať a nahrávať údaje z vášho zariadenia, ako je napríklad vaša poloha, rýchlosť a smer. Tieto údaje budú zlúčené s údajmi zo zariadení ďalších používateľov, ktorí poskytli svoj súhlas, s cieľom zlepšenia kvality dopravných údajov a iného obsahu, ktorý poskytuje spoločnosť Garmin alebo poskytovatelia obsahu. Ak nám poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin môže tieto údaje zdieľať aj s tretími stranami alebo im ich predávať. Tieto údaje budú zdieľané a predávané anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.
 2. Záznamy o reklamných udalostiach Ak budete využívať aplikácie, napríklad dopravné informácie alebo iný obsah, súčasťou ktorého sú reklamy, môžeme zhromažďovať informácie o tom, aké reklamy ste si prezerali, koľkokrát ste na ne klikli a ako často boli vykonané niektoré činnosti, ako napríklad uloženie kupónu, volanie alebo nasmerovanie na lokalitu zodpovedajúcu reklame, aby vám poskytovatelia reklamy mohli poskytovať obsah a reklamu, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto údaje sú zhromažďované a zdieľané s našimi zainteresovanými partnermi anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.
 3. Aktivity a údaje o aktivitách Niektoré lokality a aplikácie spoločnosti Garmin (napr. Garmin Connect a Garmin Connect Mobile) vám umožňujú dobrovoľne nahrávať z vášho zariadenia Garmin aktivity (napr. beh, prechádzky, plávanie, turistiku, skrýše geocache, dobrodružstvá atď.) a údaje o aktivite (napr. kroky, polohu, vzdialenosť, tempo, dobu trvania aktivity, spálené kalórie atď.). Na týchto lokalitách a v týchto aplikáciách môžete pomocou správy nastavení ochrany osobných údajov ovládať, kto má k týmto aktivitám a údajom o aktivitách prístup. Spoločnosť Garmin môže nahraté údaje o aktivitách používať ako anonymné a súhrnné informácie, ktoré vás nebudú osobne identifikovať, na účel zlepšenia kvality svojich produktov a aplikácií. Ak nám po požiadaní poskytnete súhlas so zdieľaním anonymných údajov zozbieraných z vášho zariadenia, spoločnosť Garmin môže zdieľať anonymné údaje o aktivitách, ktoré vás nebudú osobne identifikovať, so svojimi strategickými partnermi na účel zlepšenia kvality produktov a aplikácií týchto strategických partnerov. Spoločnosť Garmin nebude prenášať ani predávať vaše údaje o aktivitách tretím stranám bez toho, aby vás najprv upozornila a vyžiadala si váš súhlas.
 4. Informácie z denníka serveraNaša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb používajú informácie z denníka servera na účely, ako napríklad vypočítanie úrovní využitia lokalít, pomoc pri diagnostikovaní problémov so servermi spoločnosti Garmin a spravovanie lokalít spoločnosti Garmin. Tieto denníky serverov môžu obsahovať údaje, ako je napr. adresa internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, jazyk prehľadávača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev a navštívené webové stránky. Zhromažďovanie IP adries predstavuje štandardnú prax v rámci internetu a mnohé webové lokality túto činnosť realizujú automaticky. Upozorňujeme, že IP adresy, denníky serverov a sprievodné informácie sa považujú za iné údaje, a to okrem prípadov, kedy na základe príslušných zákonov budeme mať povinnosť konať inak.
 5. Súbory cookie a iné technológie Na našich lokalitách alebo v e-mailových správach môžeme použiť súbory cookie, označenie pixlov, webové signály, čisté súbory GIF alebo iné podobné nástroje. Tieto technológie pomáhajú spoločnosti Garmin sledovať váš pohyb na našich lokalitách, merať efektivitu reklamy a vytvárať súhrnné štatistiky o využití stránky a odpovediach. Umožňujú vám aj jednoduchšiu navigáciu na našich lokalitách. Spoločnosť Garmin navyše využíva službu Google Analytics na sledovanie štatistík lokalít a demografických údajov, záujmov a správania používateľov na mnohých našich lokalitách. Pre potreby online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať označenie pixlov, aby zhromažďovali anonymné informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na zacielenie reklamy na výrobky a služby. Tieto údaje sú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používanie údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org.

  Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, využite niektorý z jednoduchých spôsobov, ktoré sú súčasťou väčšiny prehľadávačov, a umožňujú vám automaticky odmietnuť mnohé z týchto technológií alebo vám dávajú možnosť odmietnuť či povoliť ich. Navyše, ak sa nachádzate v krajine, ktorej zákony od nás vyžadujú, aby sme pri používaní týchto technológií na našich lokalitách požiadali o váš súhlas, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby súvisiace so súbormi cookie na našich lokalitách, s výnimkou konkrétnych súborov cookie, ktoré nemôžete zakázať, keďže sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť lokality.

  Používame lokálne uložené objekty, známe aj ako súbory Flash cookie, a to v prípadoch, keď používame prehrávač Adobe Flash Player, aby sme vám mohli poskytnúť špeciálny obsah vo forme videí alebo videoklipov. Prehrávač Flash využíva tieto technológie, podobne ako súbory cookie prehľadávača, na zapamätanie nastavení, predvolieb a použitia, ale súbory Flash cookie nie sú spravované pomocou webového prehľadávača. Naučte sa spravovať nastavenia ochrany osobných údajov a ukladania pre súbory Flash cookie.

 6. Funkcie sociálnych sietí a miniaplikácie Niektoré z našich lokalít môžu obsahovať funkcie sociálnych sietí, ako napríklad tlačidlo Páči sa mi siete Facebook a miniaplikácie (interaktívne miniprogramy, ktoré fungujú na lokalitách). Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu adresu IP, ktorú stránku na našej lokalite navštívite a môžu nastaviť súbor cookie tak, aby funkcia fungovala správne. Funkcie sociálnych sietí a miniaplikácie sú uložené na lokalitách tretích strán alebo priamo na našich lokalitách. Vaša interakcia s týmito funkciami podlieha vyhláseniu o ochrane osobných údajov spoločnosti, ktorá danú funkciu poskytuje. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za pravidlá a praktiky zhromažďovania, použitia a zverejňovania údajov (vrátanie praktík zabezpečenia údajov) iných organizácií, ako napr. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM alebo iných aplikácií, platforiem sociálnych sietí alebo poskytovateľov bezdrôtových služieb.
 7. Rámcovanie Niektoré z našich webových stránok môžu na poskytnutie obsahu našich partnerov využívať rámcovacie alebo maskovacie technológie, aby sa zachoval vzhľad a dojem našich lokalít.
 8. Použitie aplikácií Keď prevezmete a používate aplikácie, naša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb môžu sledovať a zhromažďovať údaje o používaní aplikácie, napr. dátum a čas prístupu aplikácie z vášho zariadenia na naše servery a aké informácie a súbory boli aplikáciou prevzaté podľa čísla vášho zariadenia. Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb tretích strán na zhromažďovanie analytických údajov spojených s používaním mobilných aplikácií. Ide napr. o informácie o stave zariadenia, hardvéri a operačnom systéme zariadenia, informácie týkajúce sa funkčnosti aplikácie a fyzickej polohy používateľovho zariadenia v čase jeho zlyhania. Tieto údaje sú zhromažďované a uložené vo forme, ktorá osobne neidentifikuje žiadneho konkrétneho používateľa. Spoločnosť Garmin využíva tieto súhrnné informácie na zlepšenie kvality a funkcií svojich mobilných aplikácií.
 9. Jediná registrácia Na rôznych častiach našich lokalít sa môžete prihlásiť pomocou služieb prihlásenia, ako napr. Facebook Connect, alebo poskytovateľa služieb Open ID. Tieto služby overia vašu identitu a poskytnú vám možnosť zdieľať niektoré osobné údaje, ako je vaše meno a e-mailová adresa, na vyplnenie registračného alebo prihlasovacieho formulára. Služby ako Facebook Connect poskytujú aj možnosť zverejňovať informácie o vašich aktivitách v niektorých častiach našich lokalít na vašej profilovej stránke a zdieľať ich tak s inými členmi vašej siete.

2. DISCLOSURE OF INFORMATION

A. Affiliated Entities

We may share information that you provide to Garmin with our affiliates worldwide for the purposes described in this Privacy Statement. You may access a list of our affiliates in our latest Annual Report on Form 10-K, which can be found at www.sec.gov. Our affiliates are required to protect Personal Information about you in a manner consistent with this Privacy Statement. Garmin International, Inc. is the party responsible for managing jointly used Personal Information.

B. Service Providers

We may use third party service providers to help us operate our business and websites or administer activities on our behalf, such as fulfilling purchases, processing payment card payments and shipping products to you. We may share Personal Information about you, including payment card information, with these third parties to enable them to perform the services.

C. Other Disclosures

We may disclose Personal Information about you to others if we have your consent to do so in such form of consent as may be required under applicable law. We may also disclose Personal Information about you to others as we believe to be necessary or appropriate: (a) under applicable law or regulation, including laws or regulations outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public authorities and law enforcement officials, including officials outside your country of residence; (d) to assist or support theft investigations involving Garmin products or property, (e) to enforce any of our terms and conditions or policies; (f) to protect our operations or those of any of our affiliates and subsidiaries; (g) to protect the rights, privacy, safety or property of Garmin, its affiliates and subsidiaries, you, or others; or (h) to permit us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

D. Assignment

We may transfer information to an affiliate, a subsidiary, or a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or any portion of Garmin's business, assets, or stock, including, without limitation, in connection with any bankruptcy or similar proceeding.

3. VOLUNTARILY SHARING YOUR LOCATION INFORMATION WITH OTHERS

You might have an opportunity to choose to use a Garmin or third party application on your device that allows you to invite third parties to view your location on another Garmin device and/or on a website. If you choose to use such an application, then you should use caution when determining to whom you want to make your location information available. If you choose to post an invitation to view your location information on third party social networks, then, depending on the privacy practices of those social networks, it is possible that persons in addition to those to whom you intended to invite to view your location information could have access to such information. Accordingly, you should use caution when making such an invitation via third party social networks and you should carefully review the privacy practices of such social networks. If you use a Garmin application or product to invite third parties to view your location, then Garmin will also provide you with a privacy statement that relates specifically to such application or product and which supplements this privacy statement.

4. LINKS, THIRD PARTY APPLICATIONS, AND THIRD PARTIES' PRIVACY PRACTICES

Our websites, applications and products may contain links to other sites that are not operated by Garmin, and our websites or your product may contain applications that you can download from third parties. These linked sites, services, and applications are not under Garmin's control and we are not responsible for the privacy practices or the content of any linked sites, services, and applications. If you provide any Personal Information through any third-party sites, services, or applications, your transaction will occur on the third party's site, service, and/or application and the information you provide will be collected by, and controlled by, the privacy statement of that third party. GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE PRIVACY PRACTICES OR THE CONTENT OF THIRD-PARTY WEB SITES OR THIRD-PARTY APPLICATIONS. We recommend you review the privacy statement of any third parties.

5. SECURITY

Garmin takes reasonable security measures to help protect against loss, misuse, unauthorized access, and unauthorized disclosure or alteration of the Personal Information under its control. On some of our sites you can create an account to participate or secure additional benefits. The transmission of information you provide to Garmin during the registration processes is encrypted using secure socket layer technology (SSL). If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you might have with us has been compromised), please immediately notify us of the problem by contacting us in accordance with Paragraph 10 below.

6. YOUR CHOICES REGARDING MARKETING CORRESPONDENCE

We will not share your Personal Information with third parties (other than our affiliates) for the third parties’ marketing purposes unless you opt-in if and when we give you the opportunity to do so. We and our affiliates may use your Personal Information to send you marketing-related correspondence (including emails) related to Garmin products or applications unless you opt-out of receiving them. To opt out of receiving marketing-related correspondence from Garmin and our affiliates, or to withdraw your previously given consent for us to share Personal Information about you with third parties for the third parties' marketing purposes, please email us at webmaster@garmin.com. Please tell us whether you are opting out of receiving marketing-related correspondence from Garmin and our affiliates and/or withdrawing your previously given consent to share Personal Information about you with third parties for their marketing purposes.

7. USE OF WEBSITES, PRODUCTS AND APPLICATIONS BY CHILDREN

Our products and applications are not directed to individuals under the age of 13, and we request that individuals under 13 not provide Personal Information to Garmin through any Garmin website or through our products and applications. If we learn that we have collected the Personal Information of a child under 13, we will take steps to delete the information as soon as possible.

8. UPDATES TO THIS PRIVACY STATEMENT

We may change this Privacy Statement from time to time as we add new products and applications, as we improve our current offerings, and as technologies and laws change. You can determine when this Privacy Statement was last revised by referring to the "LAST UPDATED" legend at the top of this page. Any changes will become effective upon our posting of the revised Privacy Statement on our affected websites. We will provide notice to you if these changes are material and, where required by applicable law, we will obtain your consent. This notice may be provided by email, by posting notice of the changes on our affected websites or by other means prior to the change becoming effective, consistent with applicable laws.

9. RETENTION OF PERSONAL INFORMATION

We will retain your Personal Information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Statement unless a longer retention period is required or permitted by law.

10. REVIEWING/CORRECTING/UPDATING/DELETING INFORMATION; DATA INTEGRITY

Garmin takes reasonable steps to ensure that the Personal Information we collect from you is accurate, complete, and current. You may request access and request that erroneous or inaccurate Personal Information be updated. You may also request that your Personal Information be deleted. Consistent with applicable law, Garmin will respond promptly to your requests and in any event within 30 days. For your protection, we may only implement requests with respect to the Personal Information associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We may decline to process requests that jeopardize the privacy of others, are extremely impractical, or would cause us to take any action that is not permissible under applicable laws. Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes, and there may also be residual information that will remain in our databases and other records, which will not be removed.

Access, correction or deletion requests can be made as follows:

Email: webmaster@garmin.com

Mail: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.


Related Links

Garmin Safe Harbor Privacy Policy
{lv_sk-SK_ad_tracking}