Garmin Custom Maps

Överför papperskartor eller elektroniska kartor till din enhet


Lägg in dina papperskartor i din kompatibla enhet med Custom Maps — en kostnadsfri och enkel process som förvandlar både pappers- och elektroniska kartor till nedladdningsbara kartor som är möjliga att överföra till din enhet. Custom Maps skapas genom vår egen teknologi för kartritning och kartbilder.

Custom Maps erbjuder praktiska lösningar och bekvämlighet i ditt vardagsliv.

  • För studenter: Ladda ner kartor över universitetsområdet från skolans hemsida och för över kartorna till din handenhet för att lätt kunna ta dig runt på området.
  • Då du campar: För över en papperskarta som täcker området du ska resa runt i för ökad säkerhet då du är ute och vandrar.
  • Kul och lärorikt: Ladda ner en historisk karta över området, tank dig in i hur det var förr i tiden och jämför med hur det är idag.

           Custom Maps

           Custom Map

World's Fair Custom Map           In Unit Custom Map

Innan du för över en custom map till din enhet är det några saker du bör tänka på:

  • Kontrollera att din enhet är kompatibel.
  • Din enhet behöver ha senast tillgängliga mjukvara.
  • Skapa en anpassad karta endast från ett material som är publikt, du har upphovsrätt på eller har tillstånd från den som har upphovsrätt.

Printer-friendly Instructions

Steg 1: Spara kartan som en JPEG-fil..

Om kartan är i pappersformat, scanna den i lämplig upplösning¹, och spara bilden som en JPEG-fil. Om din karta är i elektroniskt format, t ex PDF, kan den behöva göras om genom att använda GIMP eller något annat lämpligt program så att du kan spara den som en JPEG-fil.

Step 2: Skapa en “Bild I 3D-vyn”

Använd Google Earth, gå in på det område² du uppskattar att din anpassade karta (custom map) är ifrån. I den övre menyn klickar du Lägg till > Bild i 3D-vyn.

Steg 3: Länka mot JPEG-filen

I det nya fönstret:

  • Skapa ett namn.
  • Skriv in sökvägen till din JPEG-fil i rutan “Länk”.
  • o Använd fliken “Plats” för att lägga bilden rätt om det behövs.

Step 4: JPEG-fil i förhållande till kartan

Anpassa (georeference) JPEG-filen så den matchar satellitbilden bakom.

Flytta de gröna markeringarna för att anpassa hörnena och mitten samt rotera JPEG-filen. Du kan behöva anpassa transparensen på JPEG-filen så du ser kartan under. Använd transparens-knappen och reglera efter behov.

Klicka OK för att spara din anpassade karta (custom map).

Steg 5: Skicka din Custom Map till din enhet

Koppla ihop din kompatibla outdoor-GPS från Garmin med din dator med en USB-kabel. I Google Earth högerklickar du på din anpassade karta och väljer "Spara plats som..".

I dialogrutan som dyker upp letar du upp din handenhet och sparar³ din custom map i /Garmin/CustomMaps/ directory (du kan behöva skapa ett nytt "CustomMaps" om detta ej finns). Spara filen i KMZ-format.

Din anpassade karta (custom map) kommer att synas som en del av kartbilden på din enhet.

Ta bort Custom Maps


I grundinställningarna är Custom Maps aktiverat på din enhet. För att ta bort din custom map i Dakota® eller Oregon®, välj Setup > Map > Map Information, och ta därefter bort checkrutan för din custom map.

För att ta bort en custom map på Colorado®, gå till kartsidan och välj Options > Select Map, scrolla sedan ner till din custom map och avmarkera checkrutan.

¹Oregon och Colorado har en inbyggd lösning på 155 dpi, och Dakota har en upplösning på 110 dpi. Använd dessa upplösningar som guidelines då du reglerar din bildstorlek.
²Ju närmare du kan komma området du vill lägga kartan och ju mer du kan se av din JPEG, desto enklare blir det att anpassa och lägga kartan rätt.
³Filen kan också sparas på ett microSD™-kort och installeras i din handburna outdoor-gps.