Byggnader reses, gator förändras. Se till att din Garmin har de senaste tillgängliga kartorna.

Garmin nüvi sat nav map updates

Kostnadsfria kartuppdateringar

nüMaps Guarantee™- eller livstidskartuppdateringar

Mer information

nüMaps Onetime

Uppdatera kartorna bara en gång - 495 SEK

Mer information

nüMaps Lifetime

Upp till tre kartuppdateringar per år - 799 SEK

Mer information

Uppdatera och få de senaste kartorna till din GPS-enhet.

Ge dig iväg på dina turer i förvissning om att din GPS-enhet har den allra senaste bilden av din fortsatta resa. Gator må ändras, företag flytta och trafikbegränsningar komma och gå, men med Garmin nüMaps har din navigeringsenhet tillgång till de senaste Garmin-uppdateringarna för vägar, korsningar, vägmärken och hastighetsbegränsningar, allt som behövs för att beräkna den bästa möjliga vägen till din destination.

Våra kartuppdateringar uppdaterar till och med dina intressanta platser med de mest aktuella företagsnamnen, adresserna, telefonnumren och öppettiderna – för anvisningar som du kan lita på för varje sväng.

Se till att din Garmin har de senaste tillgängliga kartorna. Välj det bästa alternativet för dig och din Garmin:

Garmin nüvi sat nav map updates
Garmin nüvi sat nav map updates - nüMaps Guarantee

Gratis kaartupdates

nüMaps Guarantee

Garmin vill att du ska vara helt nöjd med ditt nya köp och strävar efter att tillhandahålla de mest korrekta, uppdaterade kartorna. Om en uppdatering finns tillgänglig inom 90 dagar från inköpsdatum, berättigar dig nüMaps Guarantee att uppdatera dina GPS-kartor helt kostnadsfritt.

Observera att detta erbjudande endast är tillgängligt inom 90 dagar från din första satellitsökning under körning OCH när du registrerat din enhet. När 90-dagarsperioden har gått ut måste du köpa en av våra ONETIME- eller LIFETIME-kartuppdateringsprodukter.

Check For Free 90 Day Map Update

Lifetime Map Updates

Navigera i trygg förvissning om att du alltid har de senaste kartorna. Lita på att din Garmin känner till nya företag, väg- och korsningsförändringar. Med det här engångsköpet uppdaterar du dina intressanta platser, rutter och adresser så snart som nytt innehåll finns tillgängligt.

Anslut din Garmin via USB-kabel och klicka här för att hämta den senaste kartuppdateringen.

Njut av resan med Garmin och navigera med förtroende, i vetskap om att du har de senaste kartorna.

Villkor

nüMaps Onetime

Se till att din Garmin-GPS-enhet har de senaste tillgängliga kartorna.

Gator ändras och nya företag öppnar. Det här engångsköpet ersätter GPS-enhetens kartor med de mest uppdaterade gatorna, motorvägarna och intressanta platserna som restauranger, hotell, uttagsautomater, bensinstationer med mera.

Att hämta kartuppdateringen är enkelt – använd din nüMaps Onetime-produktnyckel för att hämta din engångskartuppdatering.

Garmin-GPS-enheter levereras förinlästa med valfria City Navigator NT regionala, kontinentala eller transatlantiska kartor. Se till att du reser med den senaste informationen, kontrollera lämpliga nüMaps Onetime-uppdateringar för din Garmin:

nüMaps Onetime
Garmin Map Updates - nüMaps Onetime

VIKTIGT! Observera, att på grund av ständiga förbättringar av och utökad täckning för våra Europa-kartor (City Navigator Europa NT), kan det hända att din Garmin-enhet inte har tillräckligt mycket ledigt minne för att det ska gå att installera en fullständig Europakartuppdatering. Om så är fallet måste du klicka på ""Fler alternativ"" och välja en region eller reducerad kartuppsättning från den automatiska listrutan. Du kan vara trygg i att kartor för hela Europa i alla händelser kommer att installeras på din dator med hjälp av Garmin MapSource-programvara. Detta ger dig möjligheten att hämta innehållet till ett microSD-/SD-kort för plug-and-play i din produkt närhelst full täckning av Europa krävs.

nüMaps Lifetime

Upp till tre kartuppdateringar om året under GPS-enhetens hela linslängd.

Navigera i trygg förvissning om att alltid ha de senaste kartorna och känn dig säker på att din Garmin känner till nya företag, väg- och korsningsförändringar. Med det här engångsköpet uppdaterar du dina intressanta platser, rutter och adresser så snart som nytt innehåll finns tillgängligt.

Gå till my.garmin.com för att hämta en ny uppsättning kartuppdateringar upp till tre gånger per år. Oavsett vilka ursprungliga kartor du har på Garmin-enheten – så länge det finns en uppdaterad karta kan du få nüMaps och njuta av säker navigering under enhetens hela livslängd. Välj kartområde nedan för att köpa och hämta:

nüMaps Lifetime

Europa

Handla nu

nüMaps Lifetime

Nordamerika

Handla nu

nüMaps Lifetime

Nordamerika
och Europa

Handla nu

nüMaps Lifetime

Australien
och Nya Zeeland

Handla nu

nüMaps Lifetime

Mellanöstern
och Nordafrika

Handla nu

nüMaps Lifetime

Södra Afrika

Handla nu

Köp kartor över nya regioner

Behöver du kartor över andra regioner än de som följde med enheten? Se alla kartor som är kompatibla med din enhet.

Handla nu

Garmin Express

Garmin Express är den nya direktbutiken för att hålla din nüvi, zūmo eller dēzl uppdaterad.

Meer informatie