Garmin® och Jeppesen utvidgar sitt strategiska samarbete

2012-08-01 05:35

Garmin, världsledande inom satellitnavigation, och Jeppesen, marknadsledande leverantör av lösningar inom digital navigation och fartygsservice, meddelar idag att man utvidgar ett viktigt strategiskt samarbete inom marin kartografi.

Jeppesen kommer att tillhandahålla utvidgad sjökortsinformation till fördel för Garmins BlueChart® g2 och g2 Vision® som används i Garmins serie av marina navigationsprodukter. I denna nya fas kommer Garmin att förse sina kunder med de senaste sjökorten från Jeppesen i Medelhavet och Indiska oceanen, detta som ett komplement till sjökorten som redan finns över Bahamas, där Jeppesen varit Garmins sjökortsleverantör under de senaste åren.

“Som världsledande inom satellitnavigation har vi en skyldighet att förse våra kunder med de bästa kartlösningarna till våra marina navigationsprodukter” säger Dan Bartel, Garmins försäljningschef världen över. “Av denna anledning är det ett viktigt strategiskt steg för oss att välja Jeppesen, världsledande inom navigationslösningar och sjökort, som vår långsiktiga bundsförvant. Detta gör att våra kunder även i framtiden kommer att kunna förlita sig på att Garmins BlueChart sjökort framställs av de bästa marina kartprodukterna. Garmin ser en stor potential i detta samarbete och ser fram mot att utvidga samarbetet under säsongen 2013 och därefter.” 
James Detar, Marknadsdirektör inom Jeppesens marina segment, säger: “Detta utvidgade avtal mellan Jeppesen och Garmin grundas på det lyckade samarbete som tidigare varit mellan de båda företagen och bekräftar Jeppesens avsikt att välja strategiska partners för att dela med sig av sin högkvalitativa navigationsinformation.”

Till att börja med kommer Garmin kunna tillhandahålla elektroniska sjökort från Jeppesen – licensierade för användning i Garmins BlueChart-produkter – innehållande Italien, Indien och Bahamas. Italien innefattar 440 uppdaterade hamnar och marinor samt detaljerad kartografi som inkluderar många nya marinor vid Sardinien och Sicilien. I Indien har över 270 kort lagts till. Av dessa är över 150 för väldigt detaljerade kort (1:40,000 eller mer), över 60 kort i medeldetaljrikedom (mellan 1:150,000 och 1:40,000) och över 50 kort för generell översikt (i en skala mindre än 1:150,000). Vad gäller Bahamas har den existerande kartografin helt och hållet ersatts av Jeppesens nautiska sjökort. Den nya kartografin kommer ut som Garmin “BlueChart v2012.5” och finns tillgängliga from början av augusti, 2012.