CHIRP Ekolodsteknik

Vad är CHIRP?

CHIRP är den mest sofistikerade ekolodstekniken som finns för den fiske- och båtintresserade allmänheten. Själva ordet är en förkortning av Compressed High-Intensity Radiated Pulse.

Vanligt ekolod

Ett vanligt ekolod sänder bara en frekvens i taget. Eftersom den enda feedbacken kommer från denna enda frekvens finns det inte mycket information att jobba med, och det begränsar tydligheten och upplösningen för vanliga ekolod.

CHIRP-ekolod

I stället för att skicka en frekvens i taget skickar CHIRP ett kontinuerligt svep av frekvenser, från låg till hög. Med CHIRP-ekolodstekniken tolkas sedan frekvenserna individuellt när de kommer tillbaka. Eftersom det här kontinuerliga svepet av frekvenser ger CHIRP ett betydligt bredare spektrum av information kan CHIRP skapa en tydligare bild med högre upplösning.

Fördelar med CHIRP

CHIRP har den kraft och bearbetningskänslighet som krävs för att leverera mycket bättre målupplösning, skärpa och klarhet än ett vanligt ekolodssystem.

Varför Garmin CHIRP?

Nyckeln till CHIRP-ekolodet är tolkningen av den data som hämtas. Ju bättre datatolkning, desto bättre bild på skärmen. Jämför verkliga skärmbilder från verkliga Garmin-ekolodsägare med vilka andra CHIRP-ekolodsbilder som helst. Vi tror att du håller med om att när det gäller CHIRP-ekolodsteknik så är Garmin bäst på att skapa produkter som tolkar CHIRP-ekolodsdata.

Previous
Next

Produkter som kan använda Garmin CHIRP

Produkter som kan använda Garmin CHIRP-ekolod finns för inlands- och kustfiske, och det finns även svarta lådan-enheter för riktigt djuphavsfiske.

CHIRP capable products CHIRP capable products CHIRP capable products