Skip navigation links
COMPANIE
Reciclarea

Eliminarea şi reciclare produselor

Promovăm gestionarea sigură a componentelor periculoase şi susţinem recuperarea şi reutilizarea materialelor valoroase prin reciclare. Organizăm întâlniri periodice pentru protecţia mediului şi monitorizăm tendinţele privind reciclarea pentru a rămâne la curent cu nevoile de reciclare şi pentru a asigura conformitatea în alte ţări şi pentru a implementa protocoale de reciclare a dispozitivelor în SUA, Japonia, Europa, China şi în alte locuri din lume.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Profităm de oportunităţile de a contribui la protejarea sănătăţii oamenilor, la o recuperare şi eliminare a reziduurilor electronice care protejează mediul în conformitate cu Directiva WEEE.

Dacă ni se cere, oferim toate informaţiile necesare centrelor de reutilizare şi tratare şi centrelor de reciclare pentru reutilizarea, tratarea sau reciclarea produselor noastre.

Formular pentru solicitare de informaţii WEEE

Eliminarea corespunzătoare şi în siguranţă a produselor

Unele dintre produsele noastre conţin cantităţi mici de mercur în panoul de afişare cu cristale lichide sau în lampa internă. În manualul de utilizare al dispozitivului dvs. se specifică dacă acesta conţine mercur.

Aceste componente trebuie întreţinute sau înlocuite numai de un tehnician de service certificat de Garmin. În plus, aceste produse trebuie eliminate în conformitate cu toate cerinţele federale, statale şi locale.