Skip navigation links
COMPANIE
Responsabilitate socială

Responsabilitate socială

Practicile și politicile de afaceri reflectă angajamentul nostru în protejarea planetei noastre și mobilizarea oamenilor și comunităților.

Designul produsului
Garmin se angajează să creeze produse ecologice, cu un impact minim asupra mediului prin ciclurile lor de viaţă. Ca parte a managementului produselor şi a siguranţei la locul de muncă, oferim date de siguranţă a materialelor, la cerere, pentru baterii şi alte elemente vândute împreună cu produsul.

Reciclarea
Garmin acceptă recuperarea şi reutilizarea materialelor de valoare şi promovează gestionarea sigură a componentelor periculoase.

Drepturile omului
Garmin îşi ia în serios responsabilitățile faţă de comunitatea globală. De asemenea, ne aşteptăm ca furnizorii noştri să acţioneze cu integritate şi să adere la cele mai bune practici etice, sociale şi la cele privind mediul.