Skip navigation links

Kontakt

Godziny pracy: 9:00-17:00 Poniedziałek - Piątek

Garmin Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Polska

T: 00 800 441 24 54* | F: +48 22 205 8975

* Zwracamy Państwa uwagę na konieczność wybrania dwóch zer w numerze telefonu.
Numer bezpłatny dla połączeń wykonywanych z linii stacjonarnych. Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni (w szczególności telefonii mobilnej) mogą naliczać opłaty za połączenia z numerami *800* dlatego też, prosimy sprawdzić rzeczywisty koszt połączenia u Państwa operatora.

Informacje na temat produktów i ich sprzedaży można uzyskać: Kontakt.

Garmin Polska Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000326980, NIP: PL 525-246-38-54, REGON: 141718840, kapitał zakładowy: 1 877 800 PLN, GIOŚ: E0011727WBW

{pl_co_page_sidebar_block}

{pl_co_page_sidebar_title}

{pl_co_page_sidebar_content}

{/pl_co_page_sidebar_block}