Skip navigation links

NASZE ZOBOWIĄZANIE

Nasi klienci polegają na produktach i usługach firmy Garmin podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu — na lądzie, na morzu i w powietrzu. Aby chronić te przestrzenie, angażujemy się w ochronę środowiska we wszystkich aspektach naszej działalności. Dążymy do ciągłej poprawy naszych wyników poprzez ustanawianie celów środowiskowych, które uwzględniają wpływ naszej działalności na środowisko i spełniają lub przekraczają nasze obowiązki w zakresie zgodności z przepisami.

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

Firma Garmin jest zaangażowana w uwzględnianie kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym we wszystkich swoich działaniach. Poza spełnieniem wszystkich wymogów prawnych otrzymaliśmy certyfikat międzynarodowej normy ISO 14001 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i wsparcia technicznego naszych produktów.

WIĘCEJ
PRODUKTY I OPAKOWANIA

PRODUKTY I OPAKOWANIA

Zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi wprowadziliśmy kontrole w celu ograniczenia ilości materiałów niebezpiecznych stosowanych w naszych produktach. Obejmują one analizę każdego etapu naszej działalności w celu zidentyfikowania materiałów, które mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko, przyjęcie odpowiednich środków kontroli i zabezpieczeń oraz dokumentowanie wszystkich podjętych działań.

Aktualnie prowadzimy również inicjatywy mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko związane z opakowaniami. Stale dążymy do udoskonalania projektów opakowań poprzez stosowanie bardziej ekologicznych materiałów do ich produkcji oraz zmniejszanie rozmiarów opakowań. Większość naszych produktów jest wysyłana w opakowaniach kartonowych wykonanych w ponad 80% z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyeliminowaliśmy również stosowanie plastikowych opakowań typu clamshell i blistrów. W niektórych przypadkach, gdy współpracujemy z producentami samolotów w ramach zastosowań OEM (Original Equipment Manufacturer), wysyłamy nasz sprzęt lotniczy luzem, używając kontenerów transportowych wielokrotnego użytku. Kontenery te umożliwiają producentom samolotów korzystanie z naszego sprzętu lotniczego zgodnie z potrzebami i zwrot kontenera po jego rozpakowaniu, co eliminuje konieczność stosowania nadmiernej ilości opakowań.

Recykling

RECYKLING

Firma Garmin angażuje się w bezpieczne zarządzanie niebezpiecznymi komponentami i uczestniczy w odzyskiwaniu oraz ponownym wykorzystaniu cennych surowców poprzez recykling. Organizujemy regularne spotkania dotyczące ochrony środowiska i monitorujemy trendy w recyklingu, aby być na bieżąco z potrzebami w zakresie recyklingu i zapewnić zgodność z przepisami w innych krajach. Skupienie się na recyklingu w naszych zakładach miało ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska.

W 2020 roku nasze programy recyklingu w Olathe w stanie Kansas, w Zjednoczonym Królestwie i w zakładach produkcyjnych na Tajwanie zebrały i przetworzyły ponad 1950 ton materiałów.

Mamy również ustanowione protokoły recyklingu urządzeń w USA, Japonii, Europie, Chinach i innych miejscach na całym świecie.


MATERIAŁY

Aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i zaoferować naszym konsumentom dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa zdrowotnego produktów, firma Garmin ogranicza wykorzystanie materiałów niebezpiecznych w projektach i materiałach naszych produktów. Działamy zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), która zakazuje, aby nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierał substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Wspieramy rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które poprawia stan zdrowia osób i ma pozytywny wpływ na środowisko poprzez wczesną i trafną identyfikację rzeczywistych właściwości substancji chemicznych.

WIĘCEJ

KONIEC CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Firma Garmin spełnia wymogi dyrektywy UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która pomaga promować bezpieczną i odpowiedzialną utylizację i recykling. Stale poszukujemy na całym świecie możliwości, które pomagają w ochronie środowiska oraz w prawidłowej utylizacji i recyklingu produktów, których cykl życia dobiegł końca. Nasze wysiłki obejmują odnawianie produktów, ponowne wykorzystywanie komponentów i współpracę z firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów elektronicznych w przypadku elementów, których nie jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać.

W 2020 roku poddaliśmy recyklingowi ponad 183 ton odpadów elektronicznych.

Na żądanie przedstawiamy informacje na temat ponownego użycia, obróbki oraz recyklingu naszych produktów potrzebne centrom utylizacji oraz zakładom obróbki i recyklingu. Formularz wniosku o informacje WEEE

Ponadto, jeśli produkt zawiera niewielkie ilości rtęci w panelu wyświetlacza ciekłokrystalicznego lub w wewnętrznej lampie, informujemy o tym w instrukcji obsługi i zalecamy, aby serwisem lub wymianą urządzenia zajmował się wyłącznie certyfikowany technik serwisowy firmy Garmin.

W przypadku pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju
należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]