Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin.

Naszym celem jest poinformowanie użytkowników o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy ich dane osobowe podczas korzystania z aplikacji vívofit jr. („aplikacja vívofit jr.”).

Jakie dane gromadzi firma Garmin i dlaczego?

Prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwisko rodowe, imię i nazwisko dzieci, lokalizacja i inne informacje, aby użytkownik mógł założyć konta, otrzymać spersonalizowaną pomoc techniczną, monitorować aktywność dzieci, otrzymywać ważne informacje na temat bezpieczeństwa urządzeń oraz w pełni korzystać z naszych produktów i aplikacji.

Dowiedz się więcej

Podczas zakładania konta

Firma Garmin przechowuje informacje, takie jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail i hasło, które umożliwiają logowanie, a także pomagają nam zweryfikować konto w przypadku kontaktu z działem obsługi klienta.

Podczas tworzenia profilu rodziny w aplikacji vívofit jr.

Twoja nazwa z Garmin Connect zostanie użyta jako nazwa administratora profilu użytkownika. Prosimy również o podanie imion i nazwisk dzieci, które użytkownik chce dodać do swojego profilu. Jednak nie ma konieczności podawania prawdziwych imion i nazwisk. To żaden problem, jeśli zamiast swojego nazwiska zechcesz wpisać "Kowalski". Można wpisać imiona dzieci jako Dziecko 1 i Dziecko 2 — nie ma problemu. Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie wyświetlanego tekstu dla każdego dziecka, który może być dowolnie wybranym tekstem. Możesz dodać zdjęcia dzieci, ich datę urodzenia i płeć do profilu rodziny, ale nie jest to konieczne.

Ustawiamy domyślne godziny zasypiania i budzenia się, aby pomóc użytkownikowi w monitorowaniu snu dzieci. Użytkownik ma możliwość ich zmiany, jeśli chce, ale nie musi tego robić. To samo dotyczy lokalizacji, daty urodzenia i płci dzieci. Wszystkie te dane są opcjonalne, w zależności od sposobu korzystania z aplikacji.

Podczas korzystania przez dziecko z funkcji wyzwań bezpośrednich

Kiedy dziecko użytkownika bierze udział w wyzwaniu bezpośrednim, wyświetlany tekst wybrany dla jego urządzenia będzie wyświetlany na urządzeniu dziecka, z którym dziecko użytkownika konkuruje, a także w aplikacji jego rodzica lub opiekuna.

Podczas stawiania do wyzwania z innymi rodzinami

Będziemy używać nazwy administratora oraz nazwiska rodowego, aby pomóc użytkownikowi znaleźć znajomych i inne rodziny, z którymi zechce konkurować. Podczas wyzwania nazwa użytkownika, nazwy dzieci używane w profilu oraz całkowita liczba kroków użytkownika i każdego członka jego rodziny będą wyświetlane w aplikacji administratora drugiej rodziny.

W przypadku wysyłania zaproszenia do drugiego rodzica lub opiekuna

Można zaprosić innego rodzica lub opiekuna, aby pomagał w monitorowaniu aktywności, obowiązków i nagród dzieci. Prosimy o podanie nazwy opiekuna i jego adresu e-mail, aby zaprosić go do dołączenia do rodziny.

Podczas synchronizacji urządzenia

W przypadku synchronizowania urządzenia dziecka użytkownika z aplikacją vívofit jr. aktywność, obowiązki, nagrody i czas snu dziecka użytkownika są przesyłane do firmy Garmin, a użytkownik może monitorować ich postępy. Jeśli użytkownik nie chce tego robić, nie powinien synchronizować aplikacji.

Gromadzimy również informacje, takie jak adres IP, zsynchronizowane data i godzina oraz poziom naładowania baterii, w celu ułatwienia identyfikacji i rozwiązywania problemów z synchronizacją oraz usprawnienia obsługi klienta.

Podczas kontaktu z firmą Garmin

Wiemy, że użytkownicy woleliby pozostać anonimowi, jednak możemy gromadzić dane, takie jak dane kontaktowe i informacje o urządzeniu, podczas rozmów telefonicznych, aby mieć pewność, że zapewniamy użytkownikom potrzebną pomoc.

Czy firma Garmin sprzedaje dane osobowe?

Nie! Nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkowników. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w określonych sytuacjach.

Dowiedz się więcej

W ramach firmy Garmin

Garmin jest przedsiębiorstwem globalnym, co oznacza możliwość przesyłania danych pomiędzy należącymi do niej podmiotami. Dane osobowe użytkowników są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych aktywności, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od tego, gdzie dokładnie w ramach firmy Garmin znajdują się dane użytkownika, nadal podlegają one zasadom ochrony prywatności.

Dostawcy usług

Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym firmom świadczącym dla firmy Garmin takie usługi, jak realizacja zamówień czy wysyłanie wiadomości e-mail do klientów.

Inne podmioty

Firma Garmin udostępnia dane osobowe użytkowników na prośbę użytkownika lub na żądanie organów ścigania lub w innych kwestiach prawnych.

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika

Czasami udostępniamy publicznie oraz naszym partnerom strategicznym zagregowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób, na potrzeby badań lub tworzenia raportów na temat zdrowia i sprawności fizycznej. Dane te nie obejmują informacji o lokalizacji użytkownika i nie można ich z nim połączyć.

W jaki sposób możesz udostępniać dane osobowe?

Dane aktywności należą do poszczególnych użytkowników i to oni sprawują kontrolę nad przekazywanymi informacjami oraz ich widocznością.

Dowiedz się więcej

Etapy

Dane dotyczące aktywności dzieci domyślnie skonfigurowane są jako „Prywatne” w przypadku przesyłania ich do firmy Garmin. Kiedy dziecko użytkownika bierze udział w wyzwaniu bezpośrednim, jego tekst wyświetlany oraz całkowita liczba kroków będą wyświetlane na urządzeniu drugiego dziecka oraz w aplikacji jego rodzica lub opiekuna. Nazwisko i kroki użytkownika oraz członków rodziny w jego profilu będą pokazywane innym rodzinom w przypadku uczestnictwa w wyzwaniach z nimi.

Społeczność aplikacji vívofit jr.

Inni użytkownicy aplikacji vívofit jr. będą widzieć nazwę rodziny, nazwę administratora, nazwy drugiego rodzica lub opiekuna dodanego do profilu oraz liczbę dzieci dodanych do profilu użytkownika. Znajomi użytkownika będą mogli wyświetlać te same informacje oraz nazwy wprowadzone dla dzieci w profilu użytkownika.

W jaki sposób mogę zażądać dostępu do swoich danych, poprawienia ich lub usunięcia?

Odwiedź stronę Centrum Zarządzania Kontem w celu złożenia wniosku. Dowiedz się więcej o prawach użytkownika wynikających z zasad ochrony prywatności vívofit jr.