Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin.

Naszym celem jest poinformowanie użytkowników o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy ich dane osobowe podczas korzystania z mobilnych aplikacji nawigacyjnych firmy Garmin, w tym aplikacji Garmin HUD, aplikacji NAVIGON, aplikacji NAVIGON Select Telekom Edition, aplikacji Garmin StreetPilot, aplikacji Garmin Sony Xperia Edition, aplikacji Garmin Smartphone Link oraz aplikacji Garmin Drive. NAVIGON jest marką firmy Garmin.

Jakiego rodzaju dane gromadzi firma Garmin?

Podczas korzystania z mobilnych aplikacji nawigacyjnych firmy Garmin prosimy o podanie danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, lokalizacja, informacje o urządzeniu i adres e-mail, w celu uzyskania spersonalizowanej pomocy technicznej, uzyskania ważnych informacji o urządzeniach oraz jak najlepszego wykorzystania naszych produktów.

Dowiedz się więcej

Podczas kontaktu z firmą Garmin

Wiemy, że użytkownicy woleliby pozostać anonimowi, jednak możemy gromadzić dane, takie jak dane kontaktowe i informacje o urządzeniu, podczas rozmów telefonicznych, aby mieć pewność, że zapewniamy użytkownikom potrzebną pomoc.

Podczas korzystania z dostarczanych na żywo usług lokalizacji lub usług głosowych

Musimy gromadzić informacje o urządzeniu i lokalizacji użytkownika, aby zapewnić wysokiej jakości usługi dostarczane na żywo. Czy otrzymanie dokładnej prognozy pogody lub aktualnych danych o ruchu drogowym bez podania informacji o lokalizacji wydaje się realne? To byłoby trudne!

Gromadzimy powyższe informacje oraz żądanie użytkownika i inne istotne informacje, które mogą być potrzebne do udzielenia właściwej odpowiedzi na polecenie głosowe lub żądanie.

Przetwarzamy również adres e-mail podany w sklepie z aplikacjami w celu dostarczania subskrybowanych lub wykupionych usług.

Podczas korzystania z aplikacji Telekom Select Edition

Gromadzimy informacje o urządzeniach podczas korzystania z aplikacji Telekom Select Edition lub dokonywania za jej pomocą zakupów, aby upewnić się, że użytkownik jest abonentem usługi i pomóc w realizacji jego zamówień.

Dlaczego prosimy o podanie danych osobowych?

Od zapewniania pomocy technicznej po udostępnianie najnowszej wersji oprogramowania — wszelkie dane, o przekazanie których prosimy, służą poprawie doświadczeń użytkownika.

Dowiedz się więcej

W celu dostarczenia informacji

Gdy mamy coś ważnego do przekazania na temat produktów, aplikacji i konta użytkownika — na przykład ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aktualizacji aplikacji, nowych produktów lub ofert i aktualizacji naszych zasad ochrony prywatności — wykorzystujemy zebrane dane kontaktowe, aby skontaktować się z użytkownikiem.

W celu ulepszania naszych witryn i aplikacji

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania z mobilnych aplikacji nawigacyjnych gromadzimy informacje, takie jak adres IP, lokalizacja, czasy odwiedzin i inne, aby wiedzieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i aplikacji oraz w jaki sposób możemy je ulepszyć.

Aby dostarczać informacji, które rzeczywiście mogą zainteresować użytkownika

Używamy plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych narzędzi, aby poprawiać jakość i funkcjonalność naszych aplikacji.

Używamy tych narzędzi również po to, aby sprawdzać, jak skuteczne są nasze reklamy, a także identyfikować problemy, które wymagają rozwiązania. Podsumowując, chcemy po prostu udostępniać aplikację, z której warto korzystać.

Czy firma Garmin sprzedaje dane osobowe?

Nie! Nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkowników. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w określonych sytuacjach.

Dowiedz się więcej

W ramach firmy Garmin

Garmin jest przedsiębiorstwem globalnym, co oznacza możliwość przesyłania danych pomiędzy należącymi do niej podmiotami. Dane osobowe użytkowników są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych lub przesyłania danych aktywności, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od tego, gdzie dokładnie w ramach firmy Garmin znajdują się dane użytkownika, nadal podlegają one niniejszym zasadom ochrony prywatności.

Dostawcy usług

Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym firmom świadczącym dla firmy Garmin usługi, takie jak realizacja zamówień lub dostarczenie danych na żywo, aby użytkownik mógł skorzystać z możliwości, jakie dają.

Inne podmioty

Firma Garmin udostępnia dane osobowe użytkowników na żądanie organów ścigania lub w innych kwestiach prawnych.

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika

Udostępniamy lub sprzedajemy w niektórych przypadkach strategicznym partnerom i firmom zewnętrznym dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację.

W jaki sposób mogę zażądać dostępu do swoich danych, poprawienia ich lub usunięcia?

Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej w celu złożenia wniosku. Dowiedz się więcej o prawach użytkownika wynikających z zasad ochrony prywatności dla mobilnych aplikacji nawigacyjnych.