Polityka prywatności dla użytkowników inReach i Garmin Explore

Ostania aktualizacja: 29 kwiecień 2021 r.

Zobacz poprzednie polityki

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby dostarczyć użytkownikowi informacji o tym, w jaki sposób my i inne firmy należące do firmy Garmin, w tym Garmin Services, Inc. (wcześniej znana jako inReach, Inc.), przetwarzają dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej Garmin Explore, tworzenia konta Garmin, rejestrowania i korzystania z urządzenia inReach, subskrybowania i korzystania z usług komunikacji satelitarnej inReach, a także korzystania z aplikacji Earthmate i aplikacji Garmin Explore.

Inne witryny internetowe, usługi, aplikacje i produkty firmy Garmin, które zawierają łącze do innej polityki prywatności Garmin, podlegają tej polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z innymi naszymi politykami prywatności.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz hasła. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail i hasło użytkownika, ponieważ są one używane do logowania do konta. Podstawa prawna przetwarzania adresu e-mail i hasła użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o produktach, usługach, aplikacjach i koncie Garmin, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności. Nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z profilem jego konta i wyświetla się podczas przesyłania komentarzy oraz innych materiałów do witryny internetowej lub aplikacji Garmin bądź kontaktowania się z innymi użytkownikami Garmin. Podstawą prawną dla przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska lub pseudonimu dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, usługach, aplikacjach lub koncie Garmin, lub informacji o zmianach w niniejszej Polityce prywatności, a także w zapewnieniu użytkownikowi możliwości interakcji z innymi użytkownikami Garmin Connect.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i aplikacji firmy Garmin oraz biuletynów informacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, zmieniając swoje preferencje na koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

(e) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiadamiać klientów o naruszeniu przez nich naszego regulaminu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiej jakości wrażeń użytkowych wszystkim klientom oraz zapewnieniu zgodności z naszym regulaminem.

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupu subskrypcji usług komunikacji satelitarnej inReach:

Przy zakupie subskrypcji inReach firma Garmin gromadzi adres e-mail, adres pocztowy, adres do faktury i numer telefonu użytkownika. Strona trzecia, firma Adyen, przetwarza dane karty płatniczej użytkownika, gdy ten dokonuje zakupu subskrypcji usług komunikacji satelitarnej inReach. Więcej informacji na temat firmy Adyen można znaleźć tutaj.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza adres e-mail użytkownika w celu powiązania go z subskrypcją usług komunikacji satelitarnej inReach, a także przetwarza adres e-mail i numer telefonu użytkownika w celu przekazywania informacji o opłatach i innych informacji dotyczących subskrypcji. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail i numeru telefonu użytkownika w tym celu jest realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania z usług komunikacji satelitarnej inReach:

Gdy użytkownik korzysta z usług komunikacji satelitarnej inReach, firma Garmin przetwarza jego adres pocztowy, numer telefonu, informacje kontaktowe wybranych przez użytkownika osób kontaktowych na wypadek sytuacji awaryjnych, wiadomości tekstowe, wiadomości SMS i wiadomości e-mail wysyłane do i z urządzenia inReach oraz lokalizację urządzenia inReach podczas komunikacji z satelitami Iridium.

Cele i podstawa prawna:

(a) Produkty i usługi komunikacji satelitarnej firmy inReach zostały stworzone do wykorzystywania jako środki komunikacji z odpowiednimi organami w sytuacjach wymagających pomocy ratunkowej. Firma Garmin w nagłych wypadkach przetwarza dane kontaktowe użytkownika i jego kontaktów lub innych odbiorców wiadomości (adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy, zależnie od sytuacji), wiadomości tekstowe, wiadomości SMS i wiadomości e-mail wysyłane do i z urządzenia użytkownika oraz lokalizację urządzenia podczas komunikacji z satelitami Iridium w celu umożliwienia firmie Garmin i jej usługodawcom świadczenia tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest realizacja umowy.

(b) Firma Garmin przetwarza adres pocztowy i numer telefonu użytkownika, aby ustalić, czy przycisk SOS został przypadkowo aktywowany przez subskrybenta w jego miejscu zamieszkania. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin w zminimalizowaniu liczby fałszywych alarmów.

Dane osobowe przetwarzane podczas synchronizowania urządzenia inReach:

Podczas synchronizacji urządzenia inReach za pośrednictwem aplikacji Garmin Explore, Earthmate, Garmin Express lub inReach Sync rejestrowane są dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, data i godzina synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia.

Cele i podstawa prawna:

Używamy tych informacji do dokładnej identyfikacji urządzeń łączących się z naszymi systemami oraz do rozwiązywania problemów z naszymi urządzeniami. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest uzasadniony interes firmy Garmin poprawy stabilności naszych urządzeń i dostarczenia naszym klientom wysokiej jakości produktów.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku zdecydowania się na przesłanie danych opartych na lokalizacji za pośrednictwem aplikacji Garmin Explore:

Użytkownik może przesłać dane dotyczące lokalizacji, takie jak punkty orientacyjne, trasy, kursy, ślady, aktywności (np. biegi, wędrówki, przygody, polowania, trasy po bezdrożach itp.) oraz dane dotyczące aktywności z urządzenia do konta Garmin za pośrednictwem aplikacji Garmin Explore. Dane dotyczące aktywności mogą obejmować dane, takie jak lokalizacja, znacznik czasu, ślady, wysokość, prędkość i dystans. Użytkownik może korzystać z urządzenia bez przesyłania do firmy Garmin danych opartych na lokalizacji. W przypadku przesyłania opartych na lokalizacji danych do firmy Garmin użytkownik może określić, czy te dane oparte na lokalizacji mają być udostępniane innym użytkownikom za pośrednictwem usługi MapShare, serwisów społecznościowych lub w inny sposób.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza dane użytkownika oparte na lokalizacji, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z aplikacji Garmin Explore i prześle te dane do firmy Garmin, aby umożliwić analizę danych, wyświetlić swoją pozycję na kursie aktywności, wyświetlić pomiary i ewentualnie udostępnić dane innym osobom. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest realizacja umowy.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, gromadzimy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i daty zakupu oraz subskrypcje. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta, pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi, jak również ułatwiania napraw, zwrotów lub wymian. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w wymienionych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Kategorie odbiorców danych osobowych

ORGANY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE I SŁUŻBY RATUNKOWE:

Gdy użytkownik korzysta z usług komunikacji satelitarnej inReach i uruchamia sygnał alarmowy SOS, firma Garmin może przekazać informacje, takie jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, treść wiadomości, czas wysłania oraz tożsamość i lokalizacja nadawcy oraz odbiorcy wiadomości, właściwym organom poszukiwawczo-ratowniczym oraz służbom ratunkowym.

CZŁONKOWIE RODZINY:

Firma Garmin może również przekazywać informacje, takie jak treść wiadomości, czas wysłania oraz tożsamość i lokalizacja nadawcy i odbiorcy wiadomości, członkom rodziny użytkownika, w stosownym przypadku, określonym w ustawieniach subskrypcji.

OSOBY WYBRANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO ŚLEDZENIA JEGO MIEJSCA POBYTU:

Użytkownik może zapraszać członków rodziny, znajomych lub inne osoby do śledzenia jego postępów na ich komputerach lub urządzeniach mobilnych przy użyciu portalu internetowego MapShare. Urządzenie inReach będzie wysyłać punkty śledzenia we wcześniej ustalonych odstępach czasu, aby osoby śledzące mogły śledzić miejsce pobytu użytkownika online. Użytkownik może również zaprosić członków rodziny, znajomych lub inne osoby, aby za pomocą portalu MapShare wysyłały sygnał do urządzenia użytkownika, co umożliwi im śledzenie jego pozycji GPS i przebiegu trasy oraz wysyłanie wiadomości podczas podróży użytkownika. Użytkownik może również umieszczać swoją stronę MapShare na blogu, w witrynie internetowej lub w serwisie społecznościowym.

INNI DOSTAWCY USŁUG:

Firma Garmin korzysta z usług chmury podmiotów zewnętrznych, takich jak Adobe i SendGrid, która jest usługą firmy Twilio, a także Mailchimp, które pomagają w wysyłaniu wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy. Firma Garmin wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma Garmin korzysta również z usługi Pipedrive do zarządzania komunikacją z klientami biznesowymi i może zatrudniać podmioty zewnętrzne do świadczenia usług windykacyjnych w przypadku zaległych rachunków.

Firma Garmin wykorzystuje rozwiązanie Azure Cloud firmy Microsoft do przechowywania danych i usług na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Australii i Europie. Firma Garmin wykorzystuje usługę Vonage i usługę SendGrid firmy Twilio do wysyłania wiadomości tekstowych w ramach naszych usług i śledzenia dostarczania tych wiadomości na podstawie numeru telefonu lub adresu e-mail odbiorcy oraz wybranej treści. Firma Garmin wykorzystuje również zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z jej witryn internetowych i aplikacji oraz w powiązanych celach.

INNE PRZYPADKI UDOSTĘPNIANIA:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych uzasadnionych procesów prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi; lub (e) jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe w celu podjęcia próby uzyskania pomocy w przypadku, gdy użytkownik znajdzie się w sytuacji awaryjnej.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom powiązanym, podmiotom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin.

W przypadku klientów spoza Chin podczas tworzenia konta Garmin, dodawania danych osobowych do profilu konta lub przesyłania danych do konta Garmin dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i/lub Australii. W przypadku klientów w Chinach podczas tworzenia konta Garmin, dodawania danych osobowych do profilu konta lub przesyłania danych do konta Garmin dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach firmy Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. w Chinach.

Dane osobowe dotyczące osób zamieszkujących w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Wielkiej Brytanii ("Wlk. Bryt.") lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez inne firmy należące do firmy Garmin w celu zapewnienia wsparcia, infrastruktury, bezpieczeństwa i innych kluczowych funkcji. Firma Garmin Würzburg GmbH przystąpiła do zatwierdzonych przez Komisję Europejską wzorcowych klauzul umownych, w przypadku gdy firmy te nie znajdują się w EOG lub w jurysdykcji uznanej przez Komisję Europejską za odpowiednią.

Wszystkie firmy należące do firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących prywatności zamieszonych w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Aby wspomóc analizę sposobu nawigowania przez użytkownika i inne osoby w witrynie internetowej Garmin Explore, kompilację zbiorczych statystyk dotyczących użycia witryny internetowej i wskaźników reakcji, diagnozę problemów z serwerami Garmin oraz administrowanie witryną internetową Garmin Explore, firma Garmin we współpracy z podmiotami zewnętrznymi zbiera określone informacje podczas korzystania przez użytkownika z jej witryny internetowej. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swojej witrynie internetowej oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi aplikacjami, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz funkcjonalność naszych witryn internetowych.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług, z których aktualnie korzystamy:

  • Google: Narzędzie Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

  • New Relic; Loggly: Usługi New Relic i Loggly są wykorzystywane do śledzenia działania strony internetowej, błędów i użytkowania, aby umożliwić nam zapewnienie lepszej ogólnej obsługi i poprawę wydajności systemu.

Analiza aplikacji

Gromadzimy dane od użytkowników na temat korzystania przez nich z aplikacji Garmin Explore, Earthmate i Garmin Express. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Firma Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności tych i innych aplikacji, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz rozwiązywania innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes firmy Garmin w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi produktami i aplikacjami, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz poprawić funkcjonalność naszych produktów i aplikacji.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług, z których aktualnie korzystamy:

  • Azure Application Insights: Aplikacja Azure Insights, usługa Microsoft, pomaga nam lepiej zrozumieć użycie aplikacji Garmin Express, aby móc podnosić komfort obsługi aplikacji.

  • Loggly: Loggly służy do śledzenia informacji o błędach występujących w obrębie infrastruktury przetwarzania wiadomości inReach, aby umożliwić firmie Garmin poprawę wydajności systemu.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Politykę prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów, usług i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana na witrynie internetowej Garmin i w aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Firma Garmin nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie algorytmów lub innego automatycznego przetwarzania istotnie wpływającego na użytkownika.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Niemcy. Z inspektorem ochrony danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, jego dane osobowe gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd z siedzibą pod adresem 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Szanghaj 200233, Chiny, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Chin, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] Inspektor ochrony danych osobowych dla Brazylii ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO") lub innych obowiązujących przepisów prawa do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić nasze centrum zarządzania kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Niemcy lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Chin i chce skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinien skontaktować się ze spółką Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. drogą mailową pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik nie mieszka w EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Chinach, ale uważa, że ma prawo skorzystać z tych lub dowolnych innych praw wynikających z lokalnych przepisów, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc. drogą mailową pod adresem [email protected]

Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia: praktyki i prawa dotyczące ochrony prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może mieć dodatkowe prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw dotyczących prywatności w stanie Kalifornia, patrz Oświadczenie o ochronie prywatności CCPA.

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.