Polska | Poland
Skip navigation links
Darmowa dostawa przy zamówieniu na kwotę powyżej 30€.

Dynamika jazdy

Aero Testing. Dowiedz się więcej.Monitorowanie kluczowych aspektów w jeździe i kondycji zapewnia lepszy wgląd w bieżący poziom wydajności oraz zapewnia informacje na temat tego, jakie należy podjąć działania, aby dalej robić postępy. Wybrane urządzenia Garmin zbierają dane podczas jazdy, aby zapewnić te pomiary fizjologiczne i dotyczące jazdy na rowerze. Należy mieć na uwadze, że do niektórych pomiarów, np. mocy i tętna, potrzebne są dodatkowe czujniki. Jeśli urządzenie wyświetla statystyki, ale chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat ich znaczenia, jesteś we właściwym miejscu. Co mogę zrobić z tymi obliczeniami? To zależy od Ciebie, ale mamy pewne sugestie.

Pomiary fizjologiczne

Stan wytrenowania

Stan wytrenowania dostarcza informacji na temat długoterminowych nawyków treningowych. Zapewnia to bardzo dobry wgląd w rzeczywiste postępy w treningu.

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje stan wytrenowania. Te oparte na technologii firmy Firstbeat obliczenia wykorzystują różne wymiary modelu fizjologii analizowanej osoby. W oparciu o dane, takie jak zmiany poziomu kondycji (pułap tlenowy), bieżące krótkoterminowe (7-dniowe) obciążenie treningowe oraz wszelkie zmiany obciążenia treningowego, funkcja ta opracowuje wskazówki umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji treningowych.

Mówiąc prosto, zaprzestanie treningu powoduje spadek poziomu kondycji, ale w zależności od wcześniejszego obciążenia treningowego odejście od normalnych zwyczajów treningowych może podnieść poziom kondycji. Podobnie oczekuje się, ze regularne intensywne treningi podnoszą poziom kondycji, ale należy uważać, gdyż zbyt częste przeciążenia powodują spadek poziomu kondycji ze względu na zjawisko przetrenowania.

Jako przykład wyobraź sobie, że trenujesz systematycznie przez kilka tygodni, a Twój ogólny poziom kondycji, mimo drobnych dziennych wahań, stale rośnie. Ten trend zostanie automatycznie zauważony, a trening zostanie zaklasyfikowany jako „produktywny”. Możliwe też, że trenujesz bardzo ciężko, ale Twój poziom kondycji zaczyna spadać. W takiej sytuacji trening zostanie uznany za „przeciążenie” i zostanie zalecony dłuższy odpoczynek.

Zdefiniowane stany treningowe przedstawiono poniżej.

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje definicje określonych stanów treningowych. Szczytowy – Znajdujesz się w idealnej formie do zawodów. Niedawno zmniejszone obciążenie treningowe pozwala organizmowi na regenerację i pełną kompensację po wcześniejszych treningach. Taka szczytowa forma trwa krótko.

Efektywny – Oby tak dalej. Obciążenie treningowe sprawia, że Twój poziom sprawności zmierza w dobrą stronę. Zaplanuj okresy regeneracji w treningu, aby utrzymać obecną sprawność.

Utrzymanie – Aktualne obciążenie treningowe wystarcza do utrzymania obecnego poziomu sprawności fizycznej. Aby zaobserwować poprawę, spróbuj urozmaicić treningi lub zwiększyć liczbę treningów.

Odpoczynek – Lżejsze obciążenie treningowe pozwala organizmowi na regenerację, która ma kluczowe znaczenie podczas długich okresów intensywnego treningu. Możesz wrócić do bardziej wymagającego obciążenia treningowego, gdy uznasz to za stosowane.

Bezproduktywny – Obciążenie treningowe jest na dobrym poziomie, jednak poziom sprawności się obniża. Organizm może mieć problemy z regeneracją, więc należy zwrócić uwagę na ogólny stan zdrowia, w tym na wysiłek, odżywianie i odpoczynek.

Roztrenowanie – Przez tydzień lub dłużej trenujesz znacznie mniej niż zwykle i ma to wpływ na Twój poziom sprawności. Spróbuj zwiększyć obciążenie treningowe, aby zaobserwować poprawę.

Ponad siły – Obciążenie treningowe jest bardzo duże i zaczęło przynosić odwrotne skutki od zamierzonych. Organizm potrzebuje odpoczynku. Należy przeznaczyć pewien czas na regenerację przez włączenie lżejszych treningów do harmonogramu.

Brak stanu – Zazwyczaj do określenia stanu wytrenowania potrzebne są dane z jednego lub dwóch tygodni treningowych, w tym ostatnie aktywności z wynikami pułapu tlenowego.

Pułap tlenowy

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje pułap tlenowy. Pułap tlenowy to klucz do wyświetlania, zrozumienia oraz, co ważniejsze, zarządzania osobistym poziomem kondycji. Na poziomie technicznym opisuje on maksymalną szybkość wprowadzania tlenu do organizmu, jego transportu do mięśni i wykorzystania go do efektywnej produkcji energii aerobowej. Na poziomie osobistym jest to wyjątkowe, wszechstronne narzędzie na różne sposoby dotyczące zdrowia i wydajności.

Aby zrozumieć, co oznacza dany pułap tlenowy, można łatwo zapamiętać, że niski wynik pułapu tlenowego odpowiada niskiemu poziomowi kondycji, a wyższe poziomy pułapu tlenowego wskazują na lepszą kondycję. Podobnie jak w przypadku większości aspektów związanych z wydajnością fizyczną, efektywność wykorzystania tlenu przez organizm, a co za tym idzie zakres pułapu tlenowego, ma wymiar genetyczny. Mimo to pułap tlenowy jest wartością dynamiczną i reaguje na sposób życia oraz treningu. Przy odpowiednim podejściu praktycznie każdy jest w stanie podnieść swój wynik pułapu tlenowego.

Osoby, u których potencjał podniesienia pułapu tlenowego jest najniższy, to wyczynowi sportowcy, ponieważ są oni już w doskonałej formie. To świetna wiadomość dla wszystkich innych osób.

Badania pokazują, że aktywność podnosi poziom szczęścia i przedłuża życie. Pułap tlenowy to podstawowy pomiar stosowany do badania i weryfikowania tej kwestii z perspektywy naukowej. Jeśli chcesz poprawić swoje wyniki, urządzenie oferuje także narzędzia, które pomogą to osiągnąć.

Osoby zainteresowane wynikami mogą stosować pułap tlenowy w nieco inny sposób. Im więcej tlenu ciało może wykorzystać podczas ćwiczeń, tym większa jest generowana moc, a co za tym idzie szybkość.

Moc i tętno to parametry potrzebne do zarejestrowania pułapu tlenowego dla jazdy rowerem.

Wskazówki dotyczące szacowanego pułapu tlenowego

Powodzenie i dokładność obliczeń maksymalnego pułapu tlenowego zwiększa się, gdy jazda odbywa się ze stałym tempem i przy umiarkowanie dużym obciążeniu, a tętno i moc utrzymują się na względnie stałym poziomie. Podczas 20-minutowej jazdy:

 • staraj się utrzymywać tętno na poziomie przekraczającym 70% tętna maksymalnego;
 • staraj się generować względnie stałą moc;
 • unikaj pagórków;
 • unikaj jazdy w grupie, gdzie występuje zjawisko draftingu.

Obciążenie treningowe

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje tarczę obciążenia treningowego. Obciążenie treningowe to pomiar łącznej ilości treningów z ostatnich 7 dni. Licznik rowerowy Edge® 1030 porównuje to tygodniowe obciążenie treningowe z obciążeniem treningowym w dłuższej perspektywie (biorąc także pod uwagę poziom kondycji) i pokazuje, czy obciążenie to jest na optymalnym poziomie.

Obciążenie treningowe pokazuje, czy trenujesz zbyt dużo, zbyt mało, czy też obciążenie treningowe jest idealne.

Dostępne zakresy obciążeń treningowych to między innymi:

Wysokie – Biorąc pod uwagę bieżący poziom sprawności fizycznej i Twoje nawyki treningowe, obciążenie treningowe może być za duże, aby zapewnić pozytywne wyniki.

Optymalne – Ten zakres obciążeń gwarantuje utrzymanie i poprawę poziomu sprawności fizycznej. Oby tak dalej.

Niskie – Obciążenie treningowe jest za niskie w kontekście bieżącego poziomu sprawności fizycznej i Twoich nawyków treningowych. Jeśli tego nie zmienisz, prawdopodobnie nie osiągniesz dalszych postępów.

Czas odpoczynku

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje pułap tlenowy. Odpoczynek to niezwykle ważna, ale często pomijana część procesu treningowego. Okres odpoczynku jest związany z przystosowaniem ciała do treningu i uzupełnianiem kluczowych zasobów. Niewystarczająca ilość odpoczynku może prowadzić do całkowitego braku korzyści z treningu. Śledzenie poziomów odpoczynku pokazuje, kiedy intensywne treningi są korzystne, a także pozwala zadbać o to, aby praca przyniosła oczekiwane wyniki. Daje to możliwość pewnego aktualizowania i optymalizacji programów treningowych.

Po każdej jeździe urządzenie pokazuje liczbę godzin, po których odzyskasz niemal 100% sprawności i gotowość do intensywnej jazdy. Te oparte na technologii firmy Firstbeat pomiary są wykonywane i personalizowane przy użyciu wyjątkowego cyfrowego modelu fizjologii osoby analizowanej. Pomiary wykorzystują połączenie wyników efektu treningu danej sesji, ocen wydolności i poziomu kondycji przeprowadzonych podczas sesji oraz liczby godzin odpoczynku pozostałych w momencie rozpoczęcia jazdy.

Czas odpoczynku może wynosić nawet 4 dni.

W celu uzyskania najlepszych wyników korzystne jest wykonanie kilku jazd po rozpoczęciu korzystania z urządzenia, aby dokładnie poznać swój ogólny poziom kondycji. Po określeniu tych współczynników kolejne wyniki czasu odpoczynku powinny być bardziej dokładne.

Współczynnik FTP (FTP)

Twój współczynnik FTP pokazuje, jaki poziom mocy możesz utrzymać przez 1 godzinę. Twój współczynnik FTP posłuży jako podstawa do osobistych stref mocy i do większości planów treningowych związanych z mocą.

Urządzenie Edge 1030 mierzy współczynnik FTP podczas treningu z instrukcjami lub automatycznie podczas normalnej jazdy. Niezależnie od metody, poprzez zbieranie danych na temat tętna przy różnych poziomach mocy urządzenie określi próg mocy. Zobaczysz, że szacunkowy współczynnik FTP z czasem wzrośnie, w miarę jak urządzenie będzie poznawać Twój ogólny poziom sprawności. Urządzenie Edge 1030 pokazuje również współczynnik FTP w porównaniu z masą jako wartość W/kg, którą wyświetla na wskaźniku łukowym. To pozwala szybko porównać własny stosunek mocy do masy z rowerzystami o różnych posturach.

Urządzenie Edge 1030 może obliczyć współczynnik FTP na 2 sposoby:

Test z instrukcjami:

 • Używając danych dotyczących tętna i mocy, licznik rowerowy Edge przeprowadzi Cię przez rozgrzewkę, po której sukcesywnie będziesz zwiększać wysiłek docelowy co 3–4 minuty w czasie od 15 do 20 minut.
 • Na podstawie zmian tętna w odpowiedzi na zwiększanie mocy licznik rowerowy Edge obliczy wartość FTP.
 • Możesz zaakceptować lub odrzucić tę wartość. Twoje strefy mocy zostaną przeliczone automatycznie w oparciu o nową wartość, jeśli ją zaakceptujesz.
 • Zalecamy wykonać ten test na pochyłej drodze lub na trenażerze rowerowym.

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje automatyczne wykrywanie FTP. Automatyczne wykrywanie FTP:

 • Jeśli ustanowisz osobisty średni rekord mocy z 20 minut i 95% tej wartości przekroczy obecną szacunkową wartość FTP, zostanie wyświetlona sugestia, aby zaakceptować nową wartość FTP.
 • Tu też możesz zaakceptować lub odrzucić tę wartość.

Efekt treningu

Ze względu na sposób działania naszych ciał typ treningu określa typ wyników, jakich można oczekiwać oraz rodzaj wydolności, na które można być przygotowanym w przyszłości.

Efekt treningu to pomiar, który zapewnia podgląd oczekiwanego wpływu każdej sesji treningowej na przyszły poziom kondycji. Jednym z najczęstszych zastosowań funkcji pomiaru efektu treningu jest koordynacja i równoważenie treningów w celu utrzymania i podniesienia bieżącego poziomu kondycji. Urządzenie Edge 1030 wyświetla 2 rodzaje pomiarów efektu treningu:

Efekt treningu aerobowego

Ta funkcja mierzy korzyści dla wydolności aerobowej płynące z ćwiczeń, co powinno korelować z oczekiwanym wzrostem kondycji.

Trening aerobowy:

 • Zwiększenie produkcji energii beztlenowej
 • Wykorzystanie tłuszczu do produkcji energii
 • Wytrzymałość i wytrwałość
 • Przedłużona zdolność do wysiłku

Efekt treningu beztlenowego

Najbardziej wydajna metoda przekształcania paliwa w energię wymaga tlenu, ale czasami zapotrzebowanie na energię jest wyższe niż natychmiastowa dostępność wystarczającej ilości tlenu. Na szczęście ciało dysponuje gotowym wsparciem. Choć proces wykorzystania energii beztlenowej nie jest aż tak wydajny, może zacząć działać i pozwolić na dalszą aktywność. Jego wadą jest to, że energia ta szybko się wyczerpuje.

Trening beztlenowy:

 • Zwiększenie produkcji energii beztlenowej
 • Lepsza zdolność do sprintu
 • Odporność na zmęczenie
 • Maksymalna zdolność do wysiłku

Efekty treningów aerobowego i beztlenowego są przedstawiane w skali od 0 do 5, która jest wskaźnikiem stanu kondycji fizycznej i nawyków treningowych.

0 — Brak, 1 — Nieznaczna korzyść, 2 — Utrzymanie, 3 — Wzrost, 4 — Znaczna poprawa, 5 — Przeciążenie.

Przygotowanie wydolnościowe

Wykres przedstawiający przygotowanie wydolnościowe w trakcie jazdy.

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje pułap tlenowy. Aby uzyskać ocenę swoich zdolności w czasie rzeczywistym, sprawdź, jakie jest Twoje przygotowanie wydolnościowe. Podczas pierwszych 6–20 minut jazdy ten pomiar pozwala analizować moc, tętno i zmienność tętna. Wynikiem jest ocena w czasie rzeczywistym odchyleń od podstawowego pułapu tlenowego, gdzie każdy punkt na skali odpowiada około 1% pułapu tlenowego. Im wyższa liczba, tym wyższe potencjalne oczekiwania wobec wyników. Należy pamiętać, że wyniki mogą różnić się nieco podczas pierwszych kilku jazd z nowym urządzeniem, gdy nadal zbiera ono dane na temat poziomu kondycji. Wyniki te ustabilizują się, a sprawdzanie przygotowania wydolnościowego stanie się niezawodnym codziennym wskaźnikiem możliwości.

Poza alertem w pierwszej części jazdy przygotowanie wydolnościowe można dodać jako pole danych do ekranów treningowych i zerkać na nie w trakcie jazdy. Wartość ta może się nieco zmieniać w przypadku jazdy po pagórkach lub przy silnym wietrze, ale ogólny trend będzie spadający po chwili intensywnego wysiłku, gdy zacznie on wpływać na kondycję. Jest to obiektywna metoda sprawdzania potencjalnego spadku możliwości, ponieważ informuje o tym, że ciało pracuje ciężej niż zazwyczaj, by utrzymać bieżącą moc podczas jazdy. Dzięki temu przygotowanie wydolnościowe może zapewnić wczesne ostrzeżenie o zbliżającej się „ścianie”.

Test tętna do wysiłku

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje ciało jest gotowe na intensywną jazdę, czy też potrzebuje czegoś lżejszego, spójrz na natężenie wysiłku. Kiedy czujesz się świeżo, a Twoje ciało jest wypoczęte, trening jest zdecydowanie efektywniejszy. Jednak taki sam trening może przynieść odwrotne skutki, gdy organizm jest zmęczony lub na skraju przetrenowania. Natężenie wysiłku jest obliczane podczas 3-minutowego testu, podczas którego analizowana jest zmienność tętna (HRV). Wynik natężenia wysiłku jest wyświetlany jako liczba od 0 do 100, gdzie im niższa wartość, tym mniejszy poziom zmęczenia. Ten pomiar pomaga w ocenie poziomu aktywności, na który Twoje ciało jest gotowe. Dokładniejsze wyniki można uzyskać, przeprowadzając test w tym samym czasie i w tych samych warunkach każdego dnia (najlepiej przed jazdą, nie po niej). To również pomaga zobaczyć, jak wyglądają codzienne i cotygodniowe wahania.

Testu tętna do wysiłku trzeba przeprowadzać w pozycji stojącej, ponieważ dzięki temu można lepiej zarejestrować niski i średni poziom wysiłku. W pozycji leżącej średnie poziomy wysiłku mogą nie być widoczne, ale w postawie stojącej obciążony jest nieco układ sercowo-naczyniowy. To obciążenie powoduje znaczący spadek zmienności tętna w przypadku średniego wysiłku w porównaniu z bardzo niskim.

Dynamika jazdy

Obraz licznika rowerowego Edge 1000 z ekranem dynamiki jazdy. Bez względu na to, czy jeździsz w zawodach, krajoznawczo, czy dla relaksu, Garmin pomoże Ci zebrać dane, które potwierdzą Twój wysiłek lub pomogą Ci poprawić formę. A to dlatego, że wybrane urządzenia, np. miernik mocy z dwoma czujnikami w pedałach Garmin Vector™, dają dostęp do danych dotyczących dynamiki jazdy. Dane dynamiki jazdy to gama zaawansowanych pomiarów, których celem jest informowanie o tym, jak przebiega jazda i jak zmienia się wydajność w zależności od pozycji, ustawień roweru, długości jazdy i nie tylko. Dzięki danym dynamiki jazdy rowerzyści, kolarze, trenerzy, doradcy pomagający wybrać rower, a nawet fizjoterapeuci mogą analizować dane konkretnej osoby i podejmować dokładne i słuszne działania.

Pozycja siedząca/stojąca

Grafika pokazująca porównanie pozycji siedzącej i stojącej na rowerze. Z pewnością masz własne upodobania co do pozycji na rowerze podczas wspinaczki i sprintu. Urządzenie Vector może wykryć i oznaczyć pozycję jazdy (siedzącą lub stojącą), porównując siłę nacisku na pedały. Twój zgodny licznik rowerowy Edge wyświetli wtedy obecną pozycję, raport o tym, jak często i jak długo jedziesz w takiej pozycji oraz dane dotyczące mocy — wszystko w czasie rzeczywistym.

Po jeździe możesz udostępnić swoje dane na stronie społeczności internetowej Garmin Connect™. Tam możesz przejrzeć pozycje jazdy oraz związane z nimi dane dotyczące rytmu i prędkości. Możesz też porównać czas spędzony w pozycji siedzącej z czasem spędzonym w pozycji stojącej. Możesz nawet dowiedzieć się, w jaki sposób dana pozycja wpływa na Twoją moc wyjściową oraz przeanalizować wspinaczki i sprinty. Te szczegółowe dane precyzyjnie określają parametry jazdy i mogą pomóc określić efektywność pozycji i zidentyfikować tendencje do zmiany pozycji w określonych momentach jazdy.

Faza mocy (FM)

Ilustracja fazy mocy podczas ruchu pedałami. Faza mocy to przydatny opis generowania mocy w danym momencie podczas ruchu pedałami. Urządzenie Vector wykrywa, w którym miejscu noga generuje dodatni moment obrotowy i w którym miejscu występuje najwięcej tego momentu. Wykrywa również kąty, pod którymi siły te występują, i gdzie produkowana jest największa moc. Jeśli korzystasz z miernika mocy Vector z dwoma czujnikami, możesz posunąć się o krok dalej i sprawdzić różnice między prawą a lewą nogą.

Fazę mocy mierzy się, łącząc stopnie i długość łuku. 0 stopni to pozycja „na dwunastą”, a 180 stopni „na szóstą”. Długość fazy mocy to wynik różnicy między kątami rozpoczęcia i kątami zakończenia. Na przykład kąt rozpoczęcia fazy mocy o wartości 5 stopni i kąt zakończenia o wartości 220 stopni dadzą długość łuku fazy mocy równą 215 stopni. Jeśli masz czujniki na obu pedałach, pomiary są prowadzone dla lewej i prawej nogi. Wtedy możesz sprawdzić, gdzie produkowana jest największa moc, używając pomiaru amplitudy fazy mocy (PPP). Domyślnie PPP oznacza 50% mocy wyjściowej, ale wartość tę można regulować w zależności od upodobań.

Pomiary fazy mocy można obejrzeć w formie graficznej na urządzeniach Edge i na stronie Garmin Connect. To pomaga zwizualizować ruchy podczas pedałowania.

Przesunięcie od środka pedału (PoŚ)

Ilustracja pokazująca przesunięcie od środka pedału. Pomiar przesunięcia od środka pedału wykonywany jest poprzez identyfikację rozłożenia siły przykładanej do pedału podczas jego ruchu. To oznacza, że możesz sprawdzić i przeanalizować, gdzie przykładana jest siła w odniesieniu do środka pedału i jak rozkłada się PoŚ w danym okresie. Analiza tych danych może pomóc w ustaleniu właściwej pozycji na rowerze i pozycji bloków do pedałów. Może być również pomocna przy zapobieganiu kontuzjom i rehabilitacji.

Przesunięcie od środka pedału mierzy się w milimetrach. Wartości dodatnie, np. +6 mm, oznaczają zwiększoną moc ukierunkowaną na zewnątrz pedału, a wartości ujemne, np. -4 mm, oznaczają zwiększoną moc ukierunkowaną do wewnątrz pedału. Dane te można obejrzeć w formie wykresu na urządzeniu Edge. Czerwona linia wyznacza bieżącą średnią za 10 sekund, a niebieska linia wyznacza średnią za poprzednie 30 sekund.

Bilans prawa/lewa

Ilustracja pokazująca różnicę w poziomie mocy wyjściowej pomiędzy lewą i prawą nogą. Pedały Vector z dwoma czujnikami potrafią zmierzyć połączoną moc wyjściową, a także rozdzielić pomiary dla lewej i prawej nogi oraz poinformować, czy jedna noga produkuje więcej mocy niż druga. Innymi słowy, pokazują, czy pedałujesz symetrycznie.

Badania dowodzą, że duża różnica pomiędzy siłą wytwarzaną przez nogi może spowodować szybsze zmęczenie, a nawet zwiększyć ryzyko wystąpienia kontuzji. Dlatego tak ważne jest posiadanie informacji o tym, czy asymetria jest znacząca. Wtedy można popracować nad jej zmniejszeniem. Symetria oznacza, że obie nogi pracują z taką samą siłą, co wiąże się z lepszą wydajnością.

Większe bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem

Narzędzia Garmin pomagają Ci widzieć i być widocznym podczas jazdy rowerem. Zapewnij sobie spokój dzięki funkcjom i akcesoriom zwiększającym bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem.

Funkcje GroupTrack i LiveTrack

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje funkcje GroupTrack i LiveTrack Pozostań w kontakcie z tymi, którzy jadą z Tobą w grupie i tymi, którzy czekają na Ciebie w domu. Kiedy rozpoczynasz jazdę, korzystając z funkcji LiveTrack lub GroupTrack, dajesz wybranym kontaktom możliwość śledzenia informacji o swoim położeniu w czasie rzeczywistym.

Komunikator dla rowerzystów

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje komunikator dla rowerzystów. Rowerzyści używający licznika rowerowego Edge 1030 mogą teraz komunikować się za pomocą gotowych wiadomości. Pozwala to pozostać w kontakcie z innymi rowerzystami, nawet jeśli znajdują się poza zasięgiem wzroku.

Wykrywanie zdarzeń

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje wykrywanie zdarzeń. Zgodne urządzenia Edge mają wbudowaną funkcję wykrywania zdarzeń. W przypadku wykrycia zdarzenia pozycja GPS rowerzysty jest automatycznie wysyłana do wyznaczonych kontaktów, np. znajomych lub członków rodziny.

Rowerowy radar wsteczny Varia™

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje rowerowy radar wsteczny Varia. Radar wsteczny Varia wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu z odległości do 140 metrów i wyświetla ostrzeżenie na zgodnym urządzeniu Edge lub urządzeniu Varia.

Inteligentne oświetlenie rowerowe Varia

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje inteligentne oświetlenie rowerowe Varia. Nasze inteligentne oświetlenie rowerowe pozwala widzieć i być widocznym. Po sparowaniu ze zgodnymi urządzeniami Edge oświetlenie automatycznie dostosowuje się do panujących warunków świetlnych i prędkości.

Ostrzeżenia o ostrych zakrętach

Ekran urządzenia Edge, który pokazuje ostrzeżenie o ostrym zakręcie. Podczas jazdy rowerem nie wszystkie niespodzianki są mile widziane. Otrzymuj na urządzeniu ostrzeżenia o zbliżaniu się do ostrych zakrętów.

Rowerzyści rowerzystom

Zaangażowanie społeczności rowerowej przyczyniło się do opracowania nowych funkcji Garmin, takich jak wyznaczanie tras według popularności. Cały czas pracujemy nad usprawnieniem działania tej funkcji, a Ty możesz nam w tym pomóc. Im dokładniej kategoryzujesz swoje jazdy lub biegi w Garmin Connect, tym bardziej przydatna staje się funkcja wyznaczania tras według popularności dla konkretnych typów aktywności. Dokładnie oznaczaj jazdy rowerem górskim i jazdy po drodze, odróżniając je od siebie, a społeczność Garmin Connect będzie Ci naprawdę wdzięczna.