Skip navigation links
Darmowa dostawa przy zamówieniu na kwotę powyżej 30€.

Warunki handlowe

Wstęp

 1. Strona internetowa http://www.garmin.pl (Strona) jest obsługiwana przez firmę Garmin (Europe) Ltd. (określaną w niniejszych warunkach także jako my i nas). Warunki korzystania. Należy również zapoznać się z dokumentem Oświadczenie o ochronie prywatności.
 2. Warunki zawarte w niniejszym dokumencie (Warunki handlowe) mają zastosowanie do wszystkich transakcji kupna produktów ze Strony. Przed złożeniem zamówienia na Stronie należy uważnie przeczytać Warunki handlowe. Zamawiając produkt ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki handlowe. Warunki stanowią prawną umowę pomiędzy firmą Garmin a użytkownikiem i mogą zostać zmienione tylko za zgodą firmy Garmin. Użytkownik może wydrukować kopię niniejszych warunków, wybierając opcję „Drukuj” z menu „Plik” przeglądarki.
 3. Korzystanie z samej Strony jest uzależnione od działania strony internetowej firmy Garmin.
 4. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków handlowych w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez ich zmianę na Stronie, o ile taka zmiana nie wpłynie na wszelkie zakupy zrealizowane przed wprowadzeniem zmiany.

Zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup produktu reklamowanego na Stronie, klikając odpowiednią pozycję oraz wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. Użytkownik ma okazję do sprawdzenia i skorygowania wszelkich błędów w zamówieniu do momentu jego złożenia poprzez kliknięcie przycisku „prześlij zamówienie” na stronie Faktura i przegląd.
 2. Wszystkie zamówienia złożone przez użytkownika muszą zostać przyjęte przez firmę Garmin. Firma może zdecydować, aby nie przyjąć zamówienia z dowolnego powodu i nie ponosi w tych okolicznościach odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec innych osób.
 3. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Uwaga: wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia i nie oznacza jego przyjęcia.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne na stanie, firma Garmin skontaktuje się z użytkownikiem w celu ustalenia, w jaki sposób ma zostać przetworzone zamówienie. Użytkownik może poczekać, aż produkty staną się dostępne na stanie, albo anulować zamówienie.
 5. Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy pomiędzy firmą Garmin a użytkownikiem ma miejsce z chwilą wysłania do użytkownika przez firmę Garmin wiadomości e-mail informującej o wysyłaniu produktów do użytkownika, o ile użytkownik nie został poinformowany, że firma Garmin nie przyjmie zamówienia, i o ile zamówienie nie zostało wcześniej anulowane przez użytkownika zgodnie z poniższymi postanowieniami (patrz „Anulowanie i zwroty” poniżej).
 6. Status niezrealizowanego zamówienia można sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do sekcji myGarmin na Stronie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, których utworzenie jest wymagane, aby stać się zarejestrowanym klientem Strony, a następnie wyszukując odpowiednie zamówienie.

Ceny i płatność

 1. Ceny produktów reklamowanych na Stronie są określone na Stronie. Wszystkie ceny zostały podane w euro i zawierają podatek VAT (o ile nie określono inaczej), nie zawierają natomiast kosztu dostawy. Koszt dostawy, jeśli ma zastosowanie, jest określony w sekcji „Informacje o dostawie” poniżej. Koszt dostawy zostanie doliczony do łącznej kwoty do zapłaty po wybraniu jednej z opcji dostawy w sposób określony w sekcji „Informacje o dostawie”.
 2. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia (ale nie po nim).
 3. Nie możemy przyjąć zamówienia do czasu opłacenia przez użytkownika pełnej należności za zamówienie. Płatności można dokonać, korzystając z większości popularnych kart kredytowych i debetowych, wpisując odpowiednie dane na stronie kasy. [Nie akceptujemy kart kredytowych ani debetowych, w przypadku których adres posiadacza zarejestrowany u wystawcy kart znajduje się poza terytorium Polski].
 4. Używając karty kredytowej/debetowej do opłacenia zamówienia, użytkownik gwarantuje i potwierdza, że użyta karta stanowi jego własność. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych podlegają kontroli weryfikacyjnej oraz autoryzacji ze strony wystawcy karty. Jeśli wystawca karty odmówi autoryzacji płatności, nie przyjmiemy zamówienia, jak również nie będziemy zobligowani do poinformowania użytkownika o przyczynie odmowy, a także nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty nałożone na użytkownika przez wystawcę karty lub bank w wyniku procesu przetwarzania płatności za zamówienie dokonywanej za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej.
 5. Używając karty kredytowej/debetowej do opłacenia zamówienia, użytkownik gwarantuje i potwierdza, że użyta karta stanowi jego własność. Wszyscy posiadacze kart kredytowych/debetowych podlegają kontroli weryfikacyjnej oraz autoryzacji ze strony wystawcy karty. Jeśli wystawca karty odmówi autoryzacji płatności, nie przyjmiemy zamówienia, jak również nie będziemy zobligowani do poinformowania użytkownika o przyczynie odmowy, a także nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty nałożone na użytkownika przez wystawcę karty lub bank w wyniku procesu przetwarzania płatności za zamówienie dokonywanej za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej.

Dostawa

 1. Zależnie od dostępności, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkty jak najszybciej po przyjęciu przez nas zamówienia. Jeśli zamówione pozycje są dostępne na stanie, dostawa ma zwykle miejsce w ciągu 4–7 dni roboczych. Zwykle dostarczamy wszystkie produkty należące do jednego zamówienia w ramach jednej dostawy, chyba że zamówienie składa się z wielu produktów, z których niektóre nie są dostępne na stanie. W takim przypadku, jeśli wszystkie produkty nie staną się dostępne na stanie w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia, pozycje dostępne na stanie zostaną wysłane oddzielnie.
 2. Po dostarczeniu produkty stają się własnością użytkownika (pod warunkiem, że zostały one w pełni opłacone), za którą ponosi on odpowiedzialność. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mające miejsce po dostarczeniu (wyjątek stanowią produkty, które są uszkodzone lub wadliwe w chwili dostawy lub które zostały nieprawidłowo dostarczone).
 3. Koszty dostawy: dostawa jest realizowana zgodnie z warunkami przedstawionymi użytkownikowi podczas składania zamówienia.
 4. Produkty zostaną dostarczone na adres określony w formularzu zamówienia. Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 5. Można oczekiwać, że przesyłka zostanie dostarczona przez kuriera w ciągu 4–7 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Znacząca większość przesyłek dostarczana jest w tym terminie, jednak w niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w przewidywanym terminie, prosimy o cierpliwość. Przesyłka kurierska uznawana jest za potencjalnie zagubioną po upływie 7 dni ROBOCZYCH od daty wysyłki. W przypadku opóźnienia dostawy nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań przed upływem 7 dni roboczych.

Anulowanie i zwroty

 1. Użytkownik może anulować zamówienie (lub dowolną jego część) w dowolnym momencie przed jego dostarczeniem oraz do 14 dni od daty dostawy; wyjątek stanowią produkty określone w kolejnym punkcie. W tym celu należy nas powiadomić (patrz „Kontakt z firmą Garmin”), podając swoje pełne imię i nazwisko, adres i numer referencyjny zamówienia; istnieje także możliwość zwrotu produktu zgodnie z poniższymi postanowieniami (patrz sekcja 5.4). Użytkownik nie musi podawać powodu anulowania zamówienia, jednak podanie krótkiego wyjaśnienia pomoże nam w przyszłości ulepszyć usługi oferowane naszym klientom.
 2. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w następujących okolicznościach:
  1. Jeśli użytkownik wyjął oprogramowanie z zaplombowanego opakowania, w którym zostało ono dostarczone; lub
  2. [Jeśli zamówienie dotyczy oprogramowania do pobrania ze Strony.]
   Wyjątek stanowi sytuacja, w której produkty te były wadliwe w chwili dostawy lub zostały nieprawidłowo dostarczone.
 3. W przypadku anulowania zamówienia kwota pobrana przez nas z karty kredytowej/debetowej zostanie zwrócona w całości na tę samą kartę.
 4. Jeśli użytkownik zdecyduje się anulować zamówienie po wysłaniu przez nas produktów, będzie miał obowiązek zwrotu produktów firmie Garmin na własny koszt i odpowiedzialność. Wszelkie tego rodzaju produkty należy zwrócić w ciągu 14 dni od momentu anulowania zamówienia (w przypadku gdy użytkownik powiadomi firmę Garmin o anulowaniu) oraz w każdym przypadku nie później niż 28 dni od daty dostarczenia produktów użytkownikowi. Do momentu, gdy produkty zostaną zwrócone, użytkownik musi pozostać w ich posiadaniu oraz odpowiednio o nie dbać. Produkty należy zwrócić w stanie nieużywanym (z wyjątkiem stopnia użycia wymaganego do sprawdzenia ich stanu) wraz z oryginalnym opakowaniem i zgodnie z wytycznymi określonymi w warunkach gwarancji dostarczonych z produktami.

Wadliwe produkty

 1. Jeśli dowolny zakupiony produkt jest uszkodzony lub wadliwy w momencie dostawy, zgodnie z prawami użytkownika i Gwarancją możemy zaoferować odpowiednio naprawę, wymianę produktu lub zwrot kosztów zakupu. W przypadku podejrzeń, że produkt jest wadliwy, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie (patrz „Kontakt z firmą Garmin”) LUB o zwrot produktu zgodnie z powyższymi postanowieniami (patrz sekcja 5.4).
 2. Nasze zasady dotyczące wadliwych produktów nie mają wpływu na prawa użytkownika.

Informacje o produkcie

 1. Podjęliśmy odpowiednie kroki, aby przedstawić jak najdokładniej kolory i inne detale naszych produktów na zdjęciach, które pojawiają się na Stronie. Sposób wyświetlania kolorów i detali widocznych na ekranie zależą od ustawień monitora. Nie możemy zagwarantować, że sposób wyświetlania kolorów na ekranie monitora dokładnie odzwierciedla kolor lub inne detale produktu otrzymanego w momencie dostawy.
 2. Wszelkie zawarte na Stronie informacje dotyczące rozmiarów produktów mają jedynie charakter poglądowy. W przypadku wątpliwości dotyczących rozmiaru dowolnego produktu zalecamy kontakt z firmą Garmin przed złożeniem zamówienia (patrz „Kontakt z firmą Garmin”).

Bezpieczeństwo

 1. Rozumiemy, że użytkownicy mogą mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Podczas internetowego procesu składania zamówień Strona korzysta z bezpiecznego serwera [który wykorzystuje technologię Secure Sockets Layer (SSL)] w celu ochrony danych osobowych użytkowników. (Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Polityka prywatności firmy Garmin) [UWAGA: Polityka prywatności nie spełnia swoich zastosowań w przypadku klientów z Polski; została ona sformułowana z myślą o rynku amerykańskim].
 2. Zalecamy nie podawać nikomu za pośrednictwem poczty e-mail, w tym także firmie Garmin, danych karty używanej do płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie może ponieść użytkownik, przesyłając nam informacje z użyciem łącza internetowego lub poczty e-mail. Za wszelkie straty tego rodzaju odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 3. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Odpowiedzialność firmy Garmin

 1. Firma Garmin nie odpowiada przed użytkownikiem w sytuacji, gdy z przyczyn od niej niezależnych i w niezależnych od niej okolicznościach realizacja zobowiązań użytkownika będzie uniemożliwiona lub ograniczona.
 2. Użytkownik odpowiada za sposób, w jaki wykorzystuje zamówione przez siebie produkty. W zakresie dozwolonym przez prawo, firma Garmin nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których nie można było racjonalnie przewidzieć oraz za jakiekolwiek szkody biznesowe (w tym za utratę zysków, kontraktów, reputacji, możliwości oraz za podobne szkody).
 3. Firma Garmin ponosi odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem firmy oraz za świadome wprowadzenie w błąd, jak również innego rodzaju odpowiedzialność, której zgodnie z prawem angielskim nie można wyłączyć.
 4. Zadne z postanowień zawartych w tej sekcji ani w innym miejscu w niniejszych Warunkach handlowych nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika.

Informacje ogólne

 1. Firma Garmin (Europe) Ltd. jest zarejestrowana w Anglii. Zarejestrowany numer firmy to 2724437, a adres jej siedziby to: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9LR. Numer rejestracyjny podatnika VAT to: 568 6978 58.
 2. Wszelkie formalne zawiadomienia urzędowe należy wysyłać do nas pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą e-mail na adres podany w końcowej części niniejszych Warunków handlowych.
 3. Niewyegzekwowanie przez nas danego prawa nie powoduje naszego odstąpienia od niego. Zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi użytkownik nie może przypisywać ani przenosić swoich praw.
 4. Uznanie którejkolwiek części niniejszych Warunków handlowych za niewykonalne w świetle prawa nie ma wpływu na pozostałe części niniejszych Warunków handlowych; w takiej sytuacji pozostałe Warunki handlowe pozostają w mocy.

Kontakt z firmą Garmin

Z firmą Garmin można kontaktować się w następujący sposób:

pocztą e-mail na adres: [email protected]

telefonicznie na numer: 0808 238 0000.

korespondencyjnie na adres: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9LR.

Aktualizacje

Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków handlowych miała miejsce w dniu 02.05.2012.