Oświadczenie o ochronie prywatności

„Certyfikacja

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2017 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Stworzyliśmy to Oświadczenie o ochronie prywatności, aby powiadomić użytkowników o tym, jak zbieramy, używamy, udostępniamy i przechowujemy ich Dane osobowe.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich witryn internetowych, aplikacji i produktów, w których jest dostępne. Jeśli witryna internetowa, aplikacja lub produkt firmy Garmin odsyła do innego oświadczenia o ochronie prywatności, użytkowanie danej witryny, aplikacji lub produktu podlega postanowieniom tego oświadczenia. Przykładowo, przygotowaliśmy oddzielne oświadczenie o ochronie prywatności, które stosuje się do oprogramowania Garmin Connect oraz zgodnych z nim urządzeń Garmin noszonych na ciele i innych urządzeń. Tę politykę prywatności można znaleźć tutaj.

Aby przejść do określonej sekcji tego Oświadczenia o ochronie prywatności, kliknij poniższe łącze:

Metody zbierania i użytkowania Danych osobowych przez firmę Garmin

„Dane osobowe” to informacje, które (samodzielnie lub w połączeniu z innymi zebranymi informacjami) umożliwiają określenie tożsamości osoby. W przypadku połączenia innych informacji (tj. informacji, które samodzielnie nie umożliwiają określenia tożsamości osoby) z Danymi osobowymi, traktujemy połączone informacje jako Dane osobowe.

Tworzenie konta Garmin

Podczas tworzenia konta w witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej firmy Garmin prosimy o podanie Danych osobowych, w tym nazwiska i adresu e-mail. Nie jest konieczne podawanie pełnego imienia i nazwiska, ale jest to możliwe. Adres e-mail i hasło są używane do logowania do konta użytkownika. Konto Garmin jest chronione hasłem. Nazwiska użytkownika używamy do weryfikacji konta podczas kontaktów działem obsługi klienta.

Logowanie do konta Garmin przy użyciu danych logowania serwisu społecznościowego

Użytkownik może zdecydować się na zalogowanie do konta Garmin przy użyciu danych logowania serwisu mediów społecznościowych (np. danych logowania serwisu Facebook). W takim przypadku przy pierwszym logowaniu do konta Garmin przy użyciu danych logowania serwisu mediów społecznościowych użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przekazywanie firmie Garmin przez dostawcę mediów społecznościowych pewnych informacji, takich jak nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, posty, komentarze i inne informacje powiązane z kontem mediów społecznościowych użytkownika.

Wszystkie te informacje są udostępniane firmie Garmin przez dostawcę mediów społecznościowych ze względu na sposób działania konfiguracji logowania z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Jednakże firma Garmin przechowuje i wykorzystuje jedynie adres e-mail użytkownika. Firma Garmin wykorzystuje adres e-mail podany przez dostawcę mediów społecznościowych do powiązania go z kontem Garmin użytkownika, co umożliwia zastosowanie go do logowania do konta Garmin w przyszłości, jeśli użytkownik zrezygnuje z logowania przy użyciu danych logowania mediów społecznościowych.

Jeśli użytkownik nie chce udostępniania informacji firmie Garmin przez dostawcę mediów społecznościowych, może po prostu logować się na konto Garmin przy użyciu danych logowania konta Garmin, bez korzystania z danych logowania mediów społecznościowych.

Zakup produktów w witrynie firmy Garmin

W przypadku zakupu produktu w witrynie firmy Garmin firma Garmin zbiera od użytkownika Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu, co pozwala na obsługę zamówienia i dostarczenie zakupu. Nie przeglądamy ani nie przechowujemy informacji dotyczących kart płatniczych użytkowników. Strona trzecia, firma Adyen, przetwarza informacje dotyczące kart płatniczych klientów, gdy używają oni kart płatniczych podczas zakupów na stronie internetowej firmy Garmin. Zalecamy dokładne zapoznanie się z Polityką prywatności firmy Adyen.

Komunikacja z firmą Garmin

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub osobiście, możemy zbierać Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje kontaktu, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i daty zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia użytkownikom wsparcia i pomocy technicznej. Firma Garmin może uzyskać dostęp do konta Garmin użytkownika, aby zapewnić użytkownikowi niezbędną pomoc. Aby usprawnić obsługę klienta, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy, możemy także rejestrować i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta, jak również analizować wszelkie opinie przekazane nam za pośrednictwem dobrowolnych ankiet klientów.

Możemy wykorzystywać Dane osobowe do komunikacji z użytkownikiem, w tym komunikacji na temat konta i transakcji, przekazywania ważnych informacji na temat produktów i aplikacji, przesyłania powiadomień na temat istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opcjami dostępnymi w sekcji Możliwości dotyczące korespondencji marketingowej, przesyłania ofert i promocji dotyczących naszych produktów i aplikacji.

Korzystanie z funkcji lokalizacji na urządzeniu lub w aplikacji Garmin

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z usług opartych na lokalizacji takich jak prognozy pogody, informacje o ruchu, ceny paliw, godziny wyświetlania filmów i informacje o wydarzeniach lokalnych, fizyczna lokalizacja urządzenia jest rejestrowana w celu umożliwienia firmie Garmin lub jej dostawcom zapewnienia takich usług opartych na lokalizacji.

Korzystanie z urządzenia lub aplikacji Garmin do nawigacji samochodowej

W przypadku stosowania urządzenia lub aplikacji Garmin do nawigacji samochodowej i wyrażenia zgody, firma Garmin zbiera i przesyła z urządzenia dane, takie jak lokalizacja, prędkość, kierunek oraz data i godzina zapisu. Te dane zostaną pozbawione przez firmę Garmin możliwości ich identyfikacji i wykorzystane do poprawy jakości produktów i aplikacji oraz funkcji dotyczących ruchu drogowego, parkingów i innych funkcji dostarczanych przez firmę Garmin lub dostawców zawartości. W przypadku wyrażenia zgody po otrzymaniu monitu, firma Garmin może również udostępniać te dane pozbawione możliwości identyfikacji lub sprzedawać je stronom trzecim w celu podniesienia jakości funkcji ruchu ulicznego, parkingów i innych funkcji udostępnianych przez dostawców zawartości.

Inne sposoby wykorzystywania Danych osobowych przez firmę Garmin

Firma Garmin może wykorzystywać Dane osobowe do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych i operacyjnych, w tym generowania raportów sprzedaży oraz pomiarów i zrozumienia danych demograficznych, zainteresowań użytkowników, zakupów i innych trendów występujących wśród klientów.

Podmioty, którym firma Garmin może udostępniać Dane osobowe

Inne firmy grupy Garmin

Firma Garmin jest przedsiębiorstwem globalnym. Aby oferować produkty, aplikacje i usługi, może być konieczne przekazanie Danych osobowych użytkownika innym firmom Garmin w innych krajach, w tym firmie Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się nasze serwery. W tych krajach przepisy dotyczące ochrony danych mogą być inne niż w kraju, w którym dane zostały przekazane. Zobacz firmy należące do grupy Garmin.

Wszelkie takie transfery Danych osobowych z firm Garmin w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii do firmy Garmin International, Inc. w Stanach Zjednoczonych są prowadzone zgodnie z wzorcowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Wszystkie firmy należące do grupy Garmin są zobowiązane do przestrzegania praktyk dotyczących prywatności określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Dostawcy danych i zawartości

W przypadku stosowania urządzenia lub aplikacji Garmin do nawigacji samochodowej i wyrażenia zgody, firma Garmin zbiera i przesyła z urządzenia dane, takie jak lokalizacja, prędkość, kierunek oraz data i godzina zapisu. W przypadku wyrażenia zgody, firma Garmin może również udostępniać te dane pozbawione możliwości identyfikacji lub sprzedawać je stronom trzecim w celu podniesienia jakości funkcji ruchu ulicznego, parkingów i innych funkcji udostępnianych przez dostawców zawartości.

Dostawcy mediów społecznościowych

Co pewien czas przekazujemy adresy e-mail wybranych klientów firmy Garmin, którzy zdecydowali się na otrzymywanie korespondencji marketingowej na temat produktów i aplikacji firmy Garmin, dostawcom mediów społecznościowych, co pomaga nam w wyświetlaniu reklam na stronach mediów społecznościowych innych użytkowników, którzy współdzielą określone cechy (takie jak dane demograficzne i zainteresowania) z wybranymi klientami firmy Garmin.

W przypadku zdecydowania się na otrzymywanie powiadomień e-mail na temat dostępności określonych produktów lub aplikacji firmy Garmin, poza wykorzystaniem adresu e-mail do przesyłania powiadomień o dostępności danego produktu lub aplikacji, możemy również przekazywać adres e-mail użytkownika dostawcom mediów społecznościowych, co pomaga nam w wyświetlaniu reklam na temat danego produktu lub usługi na stronach mediów społecznościowych.

Dostawcy usług

Wykorzystujemy niezależnych dostawców usług w celu ułatwienia zarządzania określonymi działaniami, takimi jak dostarczanie zakupów i przesyłanie produktów, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi, przesyłanie wiadomości e-mail, dostarczanie reklam, analizowanie wykorzystania naszych witryn i aplikacji, śledzenie efektywności naszych kampanii marketingowych oraz umożliwienie użytkownikom łączenia się z sieciami społecznościowymi. Możemy udostępnić Dane osobowe użytkownika takiemu zewnętrznemu dostawcy usług wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia mu zapewnienia usług w naszym imieniu.

Przedstawiamy przykłady zewnętrznych dostawców usług, z których usług korzystamy:

 • Dostawcy e-mail: Firma Garmin do wysyłania wiadomości e-mail wykorzystuje usługi w chmurze firmy Adobe, zgodnie z właściwymi przepisami i dostępnymi dla użytkownika wyborami, o których mowa w zamieszczonej poniżej części „Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej”.
 • Usługi analityczne: Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia korzystania z aplikacji Garmin Express oraz innych produktów i aplikacji mobilnych Garmin oraz do powiązanych z tym celów. Strony trzecie wykorzystywane obecnie do dostarczania takich danych analitycznych i powiązanych usług opisano poniżej w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

Dzienniki zdarzeń reklam

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z aplikacji Garmin zawierających reklamy, możemy zbierać informacje na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości ich klikania oraz częstotliwości działań, takich jak zapisanie kuponu lub kontakt/nawigacja do lokalizacji odpowiadającej reklamie, dzięki czemu dostawcy reklam mogą udostępniać zawartość i reklamy, które mogą interesować użytkowników.

Inne ujawnienia

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika innym, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę w formie wymaganej przez przepisy obowiązujące zgodnie z przepisami prawa.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, możemy także ujawniać Dane osobowe innym, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami, w tym przepisami i regulacjami spoza kraju zamieszkania użytkownika; (b) w celu zapewnienia zgodności z procesem prawnym; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski organów publicznych i przedstawicieli organów ścigania, w tym spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu wspierania dochodzeń związanych z kradzieżami obejmującymi produkty lub własność firmy Garmin, (e) w celu wymuszania zgodności z naszym regulaminem lub zasadami; (f) w celu ochrony naszych operacji lub operacji naszych filii i podmiotów zależnych; (g) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i majątku firmy Garmin, jej filii i podmiotów zależnych, użytkowników i innych osób; or (h) w celu umożliwienia nam zastosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, których możemy doznać.

Możemy również przesyłać Dane osobowe filii, podmiotowi zależnemu lub stronie trzeciej w przypadku dowolnej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, przydziału, transferu lub innego przekazania całości lub części działalności biznesowej, mienia lub akcji firmy Garmin, w tym, bez ograniczeń, w przypadku bankructwa lub podobnego postępowania.

Metody udostępniania Danych osobowych przez użytkowników oraz instruowania firmy Garmin w kwestii udostępniania Danych osobowych

LiveTrack

LiveTrack to funkcja dostępna w niektórych urządzeniach Garmin, umożliwiająca przesyłanie wybranym osobom łączy pozwalających na śledzenie lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Każda osoba z dostępem do łącza będzie w stanie oglądać w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia Garmin użytkownika, więc należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się łącze i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą łącza innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić lokalizacji urządzenia Garmin.

W przypadku dodania przez użytkownika na stronie serwisu społecznościowego innej firmy zaproszenia do wyświetlenia pozycji należącego do użytkownika urządzenia firmy Garmin, w zależności od zasad dotyczących prywatności danych obowiązujących w danym serwisie może się okazać, że dostęp do tych informacji będą mieć także inne osoby poza tymi, dla których były przeznaczone informacje o pozycji. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas przesyłania takich zaproszeń za pośrednictwem mediów społecznościowych innych firm, jak również zapoznać się dokładnie z zasadami prywatności takich mediów społecznościowych.

Grupy dyskusyjne, fora

Niektóre witryny internetowe i aplikacje firmy Garmin oferują funkcje grup dyskusyjnych, forów i czatu, blogi oraz podobne funkcje pozwalające na publikowanie informacji, wiadomości i materiałów. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które użytkownik ujawni za pośrednictwem takich usług lub w inny sposób na naszych stronach, mogą stać się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla odwiedzających strony oraz innych osób. Zalecamy zachowanie ostrożności i dyskrecji w przypadku podjęcia decyzji o ujawnieniu Danych osobowych lub wszelkich innych informacji za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub aplikacji.

Promocje

W przypadku wzięcia udziału w loterii, konkursie lub podobnej promocji możemy wykorzystywać podane informacje do zarządzania daną promocją. W zakresie, w którym warunki promocji odnoszące się do korzystania z Danych osobowych użytkownika naruszają warunki tego Oświadczenia, wiążące są warunki zasad promocji.

Pliki cookie i podobne technologie

W celu analizowania sposobu korzystania ze stron Garmin przez użytkowników, tworzenia sumowanych statystyk użytkowania strony i współczynnika odpowiedzi, firma Garmin z pomocą zewnętrznych dostawców usług analitycznych gromadzi określone dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej przez użytkowników. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, dane demograficzne, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, mierzyć skuteczność reklam, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony. Możemy także angażować jednego lub więcej dostawców usług do zapewnienia w naszym imieniu internetowych usług reklamowych. Mogą oni korzystać ze znaczników pikselowych lub innej podobnej technologii w celu gromadzenia informacji o odwiedzinach na stronach, a także wykorzystywać te informacje w celu przesyłania reklam określonym grupom odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zasady postępowania oraz aby wycofać zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez innych dostawców usług, prosimy odwiedzić stronę Networkadvertising.org.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie. Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje jurysdykcję, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

W określonych sytuacjach, gdy korzystamy z programu Adobe Flash Player do dostarczenia szczególnego rodzaju zawartości, np. filmu lub klipu wideo, korzystamy z lokalnie zapisywanych obiektów, znanych także jako pliki „flash cookie”. Program Flash wykorzystuje tę technologię do zapamiętywania ustawień, preferencji i sposobów użycia zawartości. Pod tym względem działanie plików flash cookie przypomina działanie plików cookie w przeglądarce, tyle że plikami flash cookie nie można zarządzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami prywatności oraz ustawieniami przechowywania plików flash cookie.

W przypadku zsynchronizowania urządzenia Garmin za pomocą programu Garmin Express dane zarejestrowane w urządzeniu dotyczące aktywności zostaną przesłane z urządzenia użytkownika na serwery firmy Garmin. Przy każdej synchronizacji firma Garmin rejestruje dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, datę i godzinę synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia. Firma Garmin wykorzystuje te informacje do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z synchronizacją.

Śledzimy i gromadzimy dane od użytkowników dotyczące używania przez nich programu Garmin Express i aplikacji mobilnych Garmin. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z naszymi serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały pobrane do urządzenia, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania urządzenia. Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności aplikacji Garmin Express oraz innych produktów i aplikacji firmy Garmin; do tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze użytecznością tak szybko, jak to możliwe.

Przedstawiamy przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych, z których usług obecnie korzystamy:

 • Usługi analityczne:
  • Google: Usługa Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych. Firebase, kolejna usługa Google, jest wykorzystywana w wybranych aplikacjach mobilnych do śledzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych i reklam. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Dowiedz się więcej na temat tego, jak mogą być wykorzystane te dane analityczne oraz na temat sposobów kontrolowania wykorzystaniem takich informacji.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights pomaga nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji Garmin Express, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia. Azure Application Insights jest usługą firmy Microsoft. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności firmy Microsoft.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): Usługa firmy Microsoft HockeyApp oraz Crashlytics pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji mobilnych firmy Garmin, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności firmy Crashlytics.
  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry, która jest usługą firmy Yahoo, Umeng i Amplitude pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji mobilnych firmy Garmin, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności firmy Umeng or Zasady ochrony prywatności firmy Amplitude.
  • Splunk: Splunk służy do analizowania i rozwiązywania problemów, które mogą od czasu do czasu występować w przypadku funkcji logowania się do konta Garmin, a także pomaga firmie Garmin zabezpieczyć jej witryny internetowe przed złośliwym wykorzystaniem. Wyświetl zasady ochrony prywatności usługi Splunk.
 • Zarządzanie znacznikami: Firma Garmin wykorzystuje usługę Tealium IQ Tag Management, która pomaga jej zarządzać rożnymi usługami analitycznymi i technologiami związanymi z plikami cookie oraz znacznikami pikselowymi wykorzystywanymi przez firmę Garmin do mierzenia korzystania ze stron. Aby zapewniać takie usługi, firma Tealium odbiera informacje z dzienników serwera od osób korzystających z witryn firmy Garmin (np. adres IP, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego). Wykorzystanie takich informacji przez firmę Tealium podlega polityce prywatności firmy Tealium.
 • Sieci społecznościowe: Sieci społecznościowe innych firm dostarczające interaktywne wtyczki i funkcje mediów społecznościowych (na przykład umożliwiają nawiązanie połączenia z serwisem Facebook lub Google w celu odszukania znajomych do dodania lub „polubienia” strony) w witrynach i aplikacjach mobilnych Garmin mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne metody (na przykład sygnalizatory sieci Web) do zbierania informacji na temat wykorzystania naszych witryn i aplikacji przez użytkownika. Wykorzystanie takich informacji przez stronę trzecią podlega polityce prywatności dostępnej w witrynie danej sieci społecznościowej. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nią. Te strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne metody śledzenia do ich własnych celów, łącząc informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszej witryny z dowolnymi posiadanymi przez nie Danymi osobowymi użytkownika. Możemy również uzyskiwać z serwisów społecznościowych analizy pozwalające nam ocenić skuteczność naszych materiałów i reklam w serwisach społecznościowych (np. wrażenia i kliknięcia).

Łącza, aplikacje i zasady ochrony prywatności stron trzecich

Firma Garmin stosuje odpowiednie zabezpieczenia względem posiadanych Danych osobowych, które mają je zabezpieczać przed utratą, nieodpowiednim użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniami i zmianą. Dowiedz się więcej.

Zabezpieczenia

Firma Garmin stosuje odpowiednie zabezpieczenia względem posiadanych Danych osobowych, które mają je zabezpieczać przed utratą, nieodpowiednim użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniami i zmianą. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat środków wykorzystywanych przez firmę Garmin do zabezpieczania danych lub aby zgłosić lukę w zabezpieczeniach lub zdarzenia związanego z zabezpieczeniami, należy kliknąć here.

Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej

Firma Garmin i firmy należące do grupy Garmin mogą wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do przesyłania korespondencji o charakterze marketingowym (w tym wiadomości e-mail) związanych z produktami i aplikacjami firmy Garmin zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi wiadomości e-mail w centrum preferencji myGarmin. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych.

Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym of firmy Garmin, należy zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail w centrum preferencji myGarmin lub kliknąć „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi otrzymanej od firmy Garmin.

Zasady ochrony danych w odniesieniu do dzieci

Nasze witryny internetowe i aplikacje nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 16 lat i osoby takie nie powinny podawać Danych osobowych na żadnej ze stron internetowych firmy Garmin ani za pośrednictwem jej aplikacji. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone Dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych. W przypadku posiadania informacji na temat użytkownika w wieku poniżej 16 lat, który korzysta z witryny internetowej lub aplikacji firmy Garmin, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres productsupport.privacy@garmin.com.

Aktualizacje oświadczenia o ochronie prywatności

Możemy zmienić Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności można sprawdzić w sekcji „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności na stronach internetowych, w przypadku których ma ono zastosowanie. W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa ta informacja zostanie użytkownikowi przekazana za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez dodanie informacji o zmianach na stronach internetowych lub w produktach bądź aplikacjach, których zmiany te dotyczą.

Przechowywanie Danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga, aby okres ten był dłuższy.

Metody sprawdzania, poprawiania, aktualizowania i usuwania Danych osobowych użytkowników

Firma Garmin podejmuje uzasadnione działania mające na celu zapewnienie, że gromadzone przez nas Dane osobowe są dokładne, pełne i aktualne. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych osobowych oraz poprawienia błędnych lub niedokładnych Danych osobowych. Użytkownik może również zażądać usunięcia Danych osobowych i konta Garmin. Firma Garmin bezzwłocznie odpowie na żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla ochrony naszych użytkowników możemy przyjmować jedynie żądania odnoszące się do Danych osobowych powiązanych z określonym adresem e-mail wykorzystywanym do wysyłania żądań. Przed przyjęciem żądania może być konieczne potwierdzenie przez nas tożsamości użytkownika. Możemy odmówić przetworzenia żądań, które zagrażają bezpieczeństwu prywatności innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub które mogą wymagać od nas podjęcia jakichkolwiek działań zabronionych w świetle odnośnych przepisów prawa. Dodatkowo, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, możemy być zmuszeni do przechowywania określonych Danych osobowych przez dłuższy czas do celów archiwizacyjnych, na przykład przechowywania rekordów powiązanych z zakupami do celów gwarancyjnych i księgowych.

Wnioski o dostęp, korektę lub usunięcie danych można składać w następujący sposób:

Poczta e-mail: productsupport.privacy@garmin.com
Poczta: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.