Skip navigation links
O FIRMIE
Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Nasze praktyki biznesowe i zasady świadczą o naszym zaangażowaniu w ochronę naszej planety oraz wspieranie ludzi i społeczności.

Projektowanie produktu
Firma Garmin angażuje się w ochronę środowiska naturalnego poprzez tworzenie produktów mających minimalny wpływ na środowisko przez cały okres ich przydatności. W ramach zarządzania produktem i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy dostarczamy na żądanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla baterii i innych elementów sprzedawanych wraz z produktem.

Recykling
Firma Garmin wspiera odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie cennych materiałów oraz promuje bezpieczne zarządzanie podzespołami zawierającymi niebezpieczne substancje.

Prawa człowieka
Firma Garmin poważnie traktuje swoje obowiązki wobec globalnej społeczności. Oczekujemy również, że nasi dostawcy będą postępować uczciwie i przestrzegać najwyższych standardów etycznych, społecznych i środowiskowych.