Skip navigation links
Darmowa dostawa przy zamówieniu na kwotę powyżej 30€.

Dokładamy starań, aby mieć swój wkład w ochronę środowiska we wszystkich aspektach naszej działalności, oferując produkty, które są zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami. Dążymy do tego, aby nieustannie zwiększać naszą wydajność poprzez określanie celów, które uwzględniają wpływ naszych działań na środowisko. Wśród tych celów można wyróżnić zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska oraz pomoc w zagwarantowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla naszych pracowników.

Bezpieczeństwo substancji niebezpiecznych

W ramach zarządzania produktem i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy dostarczamy na żądanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla baterii i innych elementów sprzedawanych wraz z produktem.

Projektowanie produktu

Firma Garmin angażuje się w ochronę środowiska naturalnego poprzez tworzenie produktów mających minimalny wpływ na środowisko przez cały okres ich przydatności.

Recykling

Firma Garmin stosuje zasadę „3U”: unikaj marnotrawstwa, użyj powtórnie, utylizuj.

Bezpieczna i właściwa utylizacja produktów

Niektóre produkty firmy Garmin zawierają niewielkie ilości rtęci. Te produkty firmy Garmin powinny być utylizowane w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymogami krajowymi, stanowymi i lokalnymi.