Garmin nuMaps Guarantee

Garmin nüMaps garanti - Gratis

Registrer navigatoren og få en kartoppdatering gratis!Garmin vil at du er fornøyd med navigatoren du har kjøpt og forplikter seg til å gi deg nøyaktige og oppdaterte kart til enhver tid. Registrer enheten via myGarmin.com og om det foreligger kartoppdateringer innenfor de første 90 dagene etter kjøp vil nüMaps garantien dekke en gratis kartoppdatering.

Om du registrerer eller behøver kartoppdateringer etter de første 90 dager etter kjøp må du velge enten Garmin nüMaps Onetime eller Garmin nüMaps Lifetime.

Klikk her og tast inn ditt serienummer - vi sjekker samtidig om du har krav på gratis kartoppdateringer.

Klikk her for brukerbetingelser.