CHIRP Ekkoloddteknologi

Hva er CHIRP?

CHIRP er den mest avanserte ekkoloddteknologien som er tilgjengelig for fisking og båtkjøring. Ordet er et akronym for Compressed High-Intensity Radiated Pulse.

Standard ekkolodd

Standard ekkolodd sender én frekvens om gangen. Siden den eneste tilbakemeldingen kommer fra denne ene frekvensen, har du lite informasjon å jobbe ut fra, noe som begrenser klarheten og oppløsningen som er tilgjengelig med et standard ekkolodd.

CHIRP-ekkolodd

I stedet for å sende bare én frekvens, sender CHIRP en kontinuerlig bølge av lave til høye frekvenser. Ekkoloddteknologien CHIRP tolker deretter hver enkelt frekvens når de returnerer. Siden denne kontinuerlige bølgen av frekvenser gir CHIRP en større mengde informasjon, kan CHIRP-ekkoloddet generere et mye klarere bilde med høyere oppløsning.

Fordeler med CHIRP

CHIRP har kraften og behandlerfølsomheten til å vise objektet i mye bedre oppløsning, klarhet og skarphet enn standard ekkoloddsystemer.

Hvorfor velge Garmin CHIRP?

Nøkkelen til CHIRP-ekkolodd er hvordan dataene som mottas, tolkes. Jo bedre dataene tolkes, jo bedre bilde får du på skjermen. Sammenlign uendrede skjermbilder som er levert av eiere av Garmin-ekkolodd, med andre bilder fra CHIRP-ekkolodd du har sett. Vi tror du vil være enig i at når det gjelder ekkoloddteknologien CHIRP, produserer Garmin produkter som tolker ekkoloddata fra CHIRP på beste måte.

Previous
Next

Garmin-produkter som er kompatible med CHIRP

Garmin-produkter som er kompatible med CHIRP, er tilgjengelige for fisking i innsjøer og på kysten. Garmin leverer også kraftige enheter til ekte dyphavsfiske.

CHIRP capable products CHIRP capable products CHIRP capable products