TOPO Sverige/Friluftskartan™ PRO

Friluftskartan PRO er de nyeste topografiske kart over Sverige for friluftsbruk. Disse kartene kan anvendes i de fleste av Garmins håndholdte GPS'er. Tilpasset friluft og jakt inneholder Friluftskartan PRO oppdatert informasjon om veier, stier, fjellstuer, innsjøer, høydekurver, vassdrag, skogsområder og mye mer. Skyggekonturer og ulike farger gir deg overlegen kartpresentasjon på den lyssterke skjermen, du kan til og med se terrenget i 3D (kun på 3D kompatible enheter).
Du kan søke etter interessante plasser som SFT Vandrarhem og fjellstuer, restauranter og mye mer. Nytt er at du kan få guiding om hvordan du skal ta deg frem til destinasjonen til fots. Gjelder ikke kjøretøy.
Friluftskartan Pro v3 er utviklet med hjelp av kartmatriale levert av Lantmäteriet i skala 1:50 000 og 1:100 000. Terrängkartan (1:50 000), Fjällkartan (1:100 000) og Vägkartan (1:100 000).

Friluftskartan™ PRO - Sverige
Norra Norrland
Mellersta og Södra Norrland
Svealand
Gøtaland

Friluftskartan™ Prime

Friluftskartan Prime er den beste topografiske kartografien du kan laste inn i din Garmin GPS. Med kartdata i skala 1:10 000 levert av Lantmäteriverket får du all tenkelig hjelp til jakten, turen eller utfordringen du skal ut på. Du får tilgang til informasjon som høydekurver med høydeinformasjon, grenseoppmerkinger, eiendomsgrenser, bebyggelse, veier, stier, fjellinformasjon og mye mer. Alt presenteres detaljert på GPS'en med en kvalitet av ypperste klasse..

For å finne det området du ønsker kan du zoome deg inn i det svenske friluftskartet her
(Vær obs på at du linkes til Garmins svenske nettsider)

Trykk her for en mer detaljert visning av "Friluftskartan Prime"
(Vær obs på at du linkes til Garmins svenske nettsider)