Privacybeleid voor inReach® wereldwijde satelliettechnologie

Last updated: March 6, 2019

Garmin heeft dit Privacybeleid ontwikkeld om u van informatie te voorzien over hoe wij en onze dochteronderneming, inReach, Inc. ("inReach") uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u de Garmin Explore website bezoekt, een Garmin account maakt, uw inReach toestel registreert en gebruikt, u abonneert op inReach satellietcommunicatieservices en deze gebruikt en de Earthmate app en de Explore app gebruikt.

"Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Om naar een specifiek deel van dit Privacybeleid te gaan, klikt u op een koppeling hieronder:

Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Garmin

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een Garmin account aanmaakt:

Wanneer u een Garmin account maakt, vragen we u uw e-mailadres en naam te verstrekken. U kunt desgewenst alleen uw voornaam of een bijnaam in plaats van uw volledige naam verstrekken.

Doelen en Juridische gronden:

(a) Garmin verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Garmins rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.

(b) Garmin verwerkt uw e-mailadres ook om uw belangrijke informatie over uw toestellen, apps, abonnement of account toe te sturen, zoals belangrijke veiligheidsinformatie of materiële wijzigingen aan dit Privacybeleid. De naam die u opgeeft is verbonden met uw Garmin account. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Garmins rechtmatige belang bij het verstrekken van belangrijke informatie over uw toestellen, apps, abonnement of account.

(c) Indien u uw toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie van Garmin, zal Garmin uw e-mailadres ook verwerken om u marketinginformatie over Garmin producten en apps te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken middels het wijzigen van uw voorkeuren in uw Garmin account of via de afmeldkoppeling onderaan in onze marketinge-mails. De marketinge-mails die u van Garmin ontvangt zijn gebaseerd op de voorkeuren die u in uw Garmin account opgeeft, de locatie aangegeven door uw IP-adres, de soorten Garmin toestellen die u aan uw Garmin account hebt toegevoegd en mogelijke abonnementen in uw Garmin account. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Garmins rechtmatige belang bij het verminderen van het aantal marketinge-mails verzonden naar elke particuliere klant door te selecteren welke klanten een bepaalde marketinge-mail ontvangen in plaats van elke marketinge-mail naar elke klant te verzenden die toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinge-mails.

(d) Garmin verwerkt uw e-mailadres ook om het aan uw Garmin account te koppelen wanneer u communiceert met onze ondersteuningsmedewerkers. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang in het bieden van hoogwaardige klantenservice.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u zich bij uw Garmin account aanmeldt met de aanmeldgegevens van sociale media:

U kunt ervoor kiezen met de inloggegevens van uw socialemedia-account (bijv. de inloggegevens van uw Facebook-account) op uw Garmin account in te loggen. Als u ervoor kiest dit te doen, wordt u de eerste keer gevraagd of u ermee akkoord gaat dat de aanbieder van sociale media bepaalde gegevens aan Garmin verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, profielfoto, berichten, opmerkingen en overige informatie verbonden aan uw socialemedia-account. Al deze informatie wordt door de aanbieder van sociale media beschikbaar gesteld aan Garmin vanwege de manier waarop de gebruikmaking van inloggegevens voor sociale media is geconfigureerd. De informatie die Garmin bewaart en gebruikt is echter alleen uw e-mailadres. Als u niet wilt dat uw informatie door de aanbieder van sociale media met Garmin wordt gedeeld, logt u gewoon in op uw Garmin account met de Garmin accountgegevens in plaats van met uw inloggegevens voor sociale media.

Doel en Juridische grond:

Garmin koppelt het e-mailadres dat wordt verschaft door de aanbieder van de sociale media aan uw Garmin account, zodat u uw e-mailadres in de toekomst kunt gebruiken om in te loggen op uw Garmin account als u niet meer wenst in te loggen via uw inloggegevens voor sociale media. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens is Garmins rechtmatige belang bij het verstrekken van een alternatieve inlogmethode en het beveiligen van uw account.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een abonnement op de inReach satellietcommunicatieservices aanschaft:

Wanneer u een inReach abonnement aanschaft, verzamelt inReach uw e-mailadres, postadres, factuuradres, telefoonnummer en contactgegevens van uw gekozen noodcontacten. Een derde, Vantiv, verwerkt uw betaalkaartgegevens wanneer u een abonnement op de inReach satellietcommunicatieservices aanschaft. We raden u aan het Privacybeleid van Vantiv zorgvuldig te bekijken.

Doel en Juridische grond:

(a) inReach verwerkt uw e-mailadres om het te koppelen aan uw abonnement op de inReach satellietcommunicatieservices, zodat u e-mailberichten kunt verzenden naar en ontvangen van andere gebruikers van inReach toestellen en om uw factuur- en andere informatie te sturen over uw abonnement op de inReach satellietcommunicatieservices. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor deze doelen is uitvoering van de abonnementsovereenkomst.

(b) inReach verwerkt uw postadres omdat GEOS en het GEOS International Emergency Response Coordination Center (het "IERCC") de postadressen van inReach abonnees gebruikt om te bepalen of de SOS-knop per ongeluk thuis door een abonnee is geactiveerd. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang bij het minimaliseren van het aantal valse alarmen.

(c) inReach verwerkt uw telefoonnummer omdat het wordt gebruikt door GEOS en IERCC om te bepalen of de abonnee per ongeluk thuis de SOS-knop heeft geactiveerd, en het wordt gebruikt door inReach om factuurinformatie met abonnees te communiceren. De juridische grond voor dit verwerken is het rechtmatige belang van inReach bij het minimaliseren van het aantal valse alarmen en het communiceren met abonnees over hun factuurinformatie.

(d) inReach verwerkt contactgegevens van uw gekozen noodcontacten zodat inReach en/of GEOS en IERCC met hen kan communiceren in het geval dat u betrokken bent bij een noodgeval. De juridische grond voor dit verwerken is het rechtmatige belang van inReach bij het communiceren met uw gekozen noodcontacten in het geval dat u betrokken bent bij een noodgeval.

(e) inReach verwerkt uw e-mailadres om u e-mails te sturen over het behouden van uw abonnement als u in de Verenigde Staten woont en u zich niet voor het ontvangen van dergelijke e-mails afmeldt of als u buiten de Verenigde Staten woont en u voor het ontvangen van dergelijke e-mails aanmeldt. De juridische grond voor dit verwerken is uw toestemming; u kunt deze op elk moment intrekken.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u de inReach satellietcommunicatieservices gebruikt:

De inReach producten en satellietcommunicatieservices zijn ontwikkeld om in het geval van noodgevallen te worden gebruikt om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten. inReach verwerkt tekst-, sms- en e-mailberichten verzonden naar uw en van uw inReach toestel zodat inReach, zijn dochterondernemingen en zijn serviceproviders deze service kunnen uitvoeren, en inReach verwerkt de locatie van uw inReach toestel wanneer uw inReach toestel met Iridium satellieten communiceert.

Doel en Juridische grond:

Uitvoering van een overeenkomst.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u uw Garmin inReach toestel synchroniseert:

Wanneer u uw Garmin inReach toestel via de Express app, de Earthmate app, Garmin Express of inReach Sync synchroniseert, registreren we gegevens over de transmissie, zoals het bij de synchronisatie gebruikte IP-adres, het tijdstip en de datum van de synchronisatie, logbestanden met informatie over crashes of problemen, de geografische locatie van het toestel, informatie over uw toestel, informatie over het netwerk dat werd gebruikt bij de synchronisatie (bijvoorbeeld WiFi of mobiel) en het batterijniveau van het toestel.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u met Garmin of inReach communiceert:

Als u via e-mail, telefoon, online of in persoon met onze ondersteuningsmedewerkers communiceert, verzamelen we persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdatum van uw Garmin producten en informatie over uw abonnementen. We kunnen ook gebeurtenislogboeken bijhouden die van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van prestatiegerelateerde problemen met producten of apps, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. Om onze klantenservice te verbeteren, kunnen we - met inachtneming van de toepasselijke wetgeving - telefoongesprekken die u voert met onze ondersteuningsmedewerkers opnemen, zodat we deze later nog eens kunnen afspelen. Ook analyseren we de feedback die we hebben verkregen via vrijwillige enquêtes onder klanten. Met uw toestemming kunnen onze ondersteuningsmedewerkers, indien nodig, op uw Garmin account inloggen voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen.

Doel en Juridische grond:

We gebruiken deze informatie om u klantenservice en productondersteuning te bieden en om de kwaliteit van en de soorten klantenservice en productondersteuning die we onze klanten bieden te volgen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is het rechtmatige belang van Garmin en inReach bij het bieden van hoogwaardige productondersteuning. De juridische grond voor het inloggen op uw Garmin account, indien nodig, voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen is toestemming; u kunt deze intrekken.

Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

GEOS en IERCC:

Wanneer u de satellietcommunicatieservices gebruikt of een SOS-signaal verstuurt, verstrekt inReach gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht, de tijd waarop het bericht is verzonden en de identiteit en locatie van de afzender en ontvanger, aan GEOS en het GEOS International Emergency Response Coordination Center (het "IERCC"). De gegevens worden mogelijk ook verzonden naar bevoegde autoriteiten en hulpverleners, en naar uw familieleden. GEOS en IERCC kunnen indien noodzakelijk ook zulke informatie bieden aan hulpverleners.

Zoek- en reddingsinstanties en spoedhulpverleners:

Wanner u de satellietcommunicatieservices gebruikt of het SOS-noodsignaal verstuurt, kan inReach ook gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht, de tijd waarop het bericht is verzonden en de identiteit en locatie van de afzender en ontvanger, aan bevoegde zoek- en reddingsinstanties en spoedhulpverleners verstrekken. GEOS en IERCC kunnen deze gegevens ook aan bevoegde zoek- en reddingsinstanties en spoedhulpverleners verstrekken wanneer dit gepast is.

Familieleden:

Indien u dit als onderdeel van uw abonnementsinstellingen verzoekt, kan inReach gegevens, zoals de inhoud van het bericht, de tijd waarop het bericht is verzonden en de identiteit en locatie van de afzender en de ontvanger, verstrekken aan leden van uw familie opgegeven in uw abonnementsinstellingen.

Mensen die u uitnodigt om uw locatie te volgen:

U kunt familie, vrienden of anderen uitnodigen uw voortgang op hun computer of mobiele toestel te volgen met de webgebaseerde MapShare™ portal. Het inReach toestel zal op vooraf ingestelde momenten spoorpunten versturen, zodat uw volgers uw locatie online kunnen volgen. U kunt ook uw familie, vrienden of anderen uitnodigen om MapShare te gebruiken om uw inReach eenheid te pingen om uw GPS-locatie te zien, uw verplaatsing te volgen en berichten uit te wisselen tijdens uw reis. U kunt uw MapShare pagina ook op een blog, website of sociale media inbouwen als u dat wilt.

Andere dienstverleners:

Garmin gebruikt cloudservices van derden zoals Adobe en Emarsys ter assistentie bij het verzenden van e-mails. Deze services volgen de activiteiten gekoppeld aan deze e-mails, bijvoorbeeld of de e-mails zijn geopend, of er op koppelingen in de e-mails werd geklikt en of er aankopen werden gedaan na het klikken op deze koppelingen. Garmin gebruikt deze gegevens om de mate van betrokkenheid met de e-mails te analyseren. Garmin maakt gebruik van externe serviceproviders om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze websites en apps, en voor gerelateerde doeleinden.

inReach gebruikt SendGrid om berichten van Garmin inReach toestellen naar e-mailadressen te sturen en SmartFocus om nieuwsbrieven en andere inhoud naar abonnees te sturen.

Andere openbaarmakingen:

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen af te dwingen; (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims; of (e) als we menen dat dit noodzakelijk of gepast is om u te helpen in het geval dat u betrokken bent bij een noodgeval.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin of inReach (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het dergelijke entiteit waaraan we persoonlijke gegevens overdragen niet is toegestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in dit Privacybeleid zonder u daar kennisgeving van te geven en zonder uw toestemming te verkrijgen, indien door toepasselijk recht vereist.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

Garmin is een wereldwijd opererende onderneming. Om onze producten, apps en diensten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere Garmin bedrijven in andere landen. Bekijk Garmin bedrijven. Wanneer u een Garmin account maakt, persoonlijke gegevens aan uw accountprofiel toevoegt of uw activiteitgegevens uploadt naar uw Garmin account, worden uw persoonlijke en activiteitgegevens verzameld en opgeslagen op servers van Garmin International Inc.in de Verenigde Staten. Persoonlijke gegevens over personen die wonen in een land in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden beheerst door Garmin Würzburg GmbH en verwerkt namens haar door Garmin International, Inc. .

Elke overdracht van persoonlijke gegevens vanuit Garmin bedrijven in de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland naar Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten vinden plaats op grond van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

Alle Garmin bedrijven zijn verplicht om de privacypraktijken uiteengezet in deze Privacyverklaring op te volgen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Website:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we met hulp van externe aanbieders van analysediensten bepaalde informatie over u om te analyseren hoe u en andere bezoekers van de Garmin Explore website navigeren, om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen, om problemen met de servers van Garmin te diagnosticeren en om de Garmin Explore website te beheren. We verzamelen onder andere het IP-adres, de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, het tijdstip van uw bezoek, welke pagina's u hebt bekeken en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) u hebt geklikt. We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, webbakens, clear GIF's en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyseren. We gebruiken deze informatie om betere, meer relevante content op onze site aan te bieden, om problemen te identificeren en op te lossen en om uw algehele ervaring op onze site te verbeteren.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld doordat u deze technologieën gebruikt, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u kunt kiezen of u ze wilt weigeren of accepteren.

Als u zich bovendien in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.

Explore app, Earthmate app en Garmin Express:

We verzamelen ook gegevens van gebruikers over hun gebruik van Explore, Earthmate en Garmin Express. Tot de analytische informatie die we verzamelen, behoren de datum en het tijdstip waarop de app onze servers benaderde, de versie van de app, de locatie van het toestel, de taalinstelling, welke informatie en bestanden werden gedownload naar de app, het gebruikersgedrag (bijv. gebruikte functies, hoe vaak de app werd gebruikt), informatie over de status van het toestel, het toestelmodel, informatie over de hardware en het besturingssysteem en informatie over de werking van de app. Garmin gebruikt deze gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van de Explore, Earthmate app, Garmin Express en andere Garmin apps te verbeteren, om producten en functies te ontwikkelen en op de markt te brengen die aansluiten bij uw behoeften en die van andere gebruikers en problemen met de stabiliteit van de app en andere gebruiksproblemen zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen.

De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met onze producten, apps en websites communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze producten, apps en websites kunnen verbeteren.

Hier volgen voorbeelden van externe providers van analytische en vergelijkbare diensten die we momenteel gebruiken:

Analytische diensten:

  • Google: Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gegevens, interesses en gedrag op websites van gebruikers te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, , hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.
  • Azure Application Insights Azure Application Insights wordt gebruikt zodat we het gebruik van Garmin Express beter kunnen begrijpen om de gebruikerservaring te verbeteren. Azure Application Insights is een dienst van Microsoft.
  • NewRelic: NewRelic wordt gebruikt om de prestaties en het gebruik van de website te volgen zodat wij een betere algehele ervaring kunnen bieden.
  • Loggly: Loggly wordt gebruikt om foutgegevens te volgen die ontstaan binnen de Garmin Explore website en inReach berichtverwerkingsinfrastructuur zodat Garmin de systeemprestaties kan verbeteren.

Kinderen

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16, en wij verzoeken personen jonger dan 16 geen persoonlijke gegevens aan Garmin te verstrekken. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.

Updates van Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Garmin Connect website of via de vívofit jr. app

Behoud van Persoonlijke gegevens

We behouden uw persoonlijke gegevens zo lang als uw Garmin account als actief wordt beschouwd. Kijk daarnaast hieronder naar "Uw rechten" voor een beschrijving van uw recht op wissen.

Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris

Als u in een land in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland woont, worden uw persoonlijke gegevens verzameld door Garmin beheerd door Garmin Würzburg GmbH, gevestigd te Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Duitsland. Garmins Europese gegevensbeschermingfunctionaris is op hetzelfde adres gevestigd en kan ook per e-mail worden bereikt via [email protected].

Als u niet in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland woont, worden de persoonlijke gegevens door Garmin verzameld beheerd door Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, VS; ook per e-mail te bereiken via [[email protected]]mailto:[email protected]).

Uw rechten

Als u in de Europese Unie woont, hebt u krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming het recht Garmin te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Als u buiten de Europese Unie woont, hebt u mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig uw lokale wetten. Ga voor meer informatie over deze rechten naar de pagina "Mijn rechten" van de Europese Commissie met betrekking tot GDPR, die in een aantal talen kan worden weergegeven.

Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen of om uw Garmin account te verwijderen, bezoekt u het Accountbeheercentrum.

Als u in de Europese Unie woont en uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen, neemt u contact op met Garmins Europese gegevensbeschermingfunctionaris van Garmin Würzburg GmbH te Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Duitsland of via e-mail naar [email protected]. Als u niet in de Europese Unie woont, maar gelooft dat u overeenkomstig lokale wetten het recht hebt op beperking van verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, neemt u contact met Garmin International, Inc. op via [email protected].