Skip navigation links
Gratis bezorging voor bestellingen vanaf € 30.

Privacyverklaring Golf

Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2017

Uw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en opslaan wanneer u gebruik maakt van de Garmin Golf app.

Klik op een van de onderstaande koppelingen om naar het bijbehorende onderdeel van deze privacyverklaring te gaan:

Hoe Garmin uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt

"Persoonlijke informatie" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu. Als we andere informatie (dat wil zeggen: informatie die op zichzelf onvoldoende is om een persoon te identificeren) combineren met persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie op dezelfde wijze als persoonlijke informatie.

Wanneer u een Garmin account aanmaakt

Wanneer u een Garmin account aanmaakt, vragen we u om persoonlijke informatie te verschaffen, bijvoorbeeld uw e-mailadres en naam. U bent niet verplicht om uw volledige naam op te geven, maar het mag wel. U gebruikt uw e-mailadres en wachtwoord om in te loggen op uw account. Uw Garmin account wordt beveiligd met een wachtwoord.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzes die u hebt, zoals hieronder beschreven in 'Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie', kan Garmin deze informatie ook gebruiken om u te informeren over producten of apps van Garmin die voor u mogelijk interessant zijn.

Wanneer u inlogt op uw Garmin Connect account met inloggegevens voor sociale media

Indien gewenst kunt u inloggen op uw Garmin Connect account met behulp van uw inloggegevens voor sociale media (bijv. uw inloggegevens voor Facebook). Als u ervoor kiest om dit te doen en u voor de eerste keer met uw inloggegevens voor sociale media inlogt op uw Garmin account, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat dat de aanbieder van de sociale media bepaalde informatie verschaft aan Garmin, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, profielfoto, berichten, opmerkingen of andere informatie die verband houdt met uw sociale media-account.

Al deze informatie wordt door de aanbieder van de sociale media ter beschikking gesteld aan Garmin als gevolg van de manier waarop de gebruikmaking van inloggegevens voor sociale media is geconfigureerd. Van deze informatie bewaart en gebruikt Garmin echter alleen uw e-mailadres. Garmin koppelt het e-mailadres verstrekt door de aanbieder van de sociale media aan uw Garmin account, zodat u uw e-mailadres kunt gebruiken om in te loggen op uw Garmin account als u niet meer wenst in te loggen via uw inloggegevens voor sociale media.

Als u niet wilt dat uw informatie met Garmin wordt gedeeld door de aanbieder van sociale media, logt u eenvoudigweg in op uw Garmin account met de bijbehorende inloggegevens, zonder gebruik te maken van uw inloggegevens voor sociale media.

Wanneer u machtigingen verleent aan de Garmin Golf app

Om u de mogelijkheid te geven om te zoeken naar nabijgelegen golfbanen, vraagt de Garmin Golf app toestemming om toegang te krijgen tot locatiegegevens op uw mobiele telefoon. Deze toestemming is optioneel. Als u op enig moment van gedachten verandert of u wel of geen toestemming wilt verlenen, kunt u uw keuze altijd aanpassen via het instellingenmenu van uw mobiele toestel.

Wanneer u communiceert met Garmin

Als u via e-mail, telefoon of in persoon met onze ondersteuningsmedewerkers communiceert, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdatum van uw Garmin producten. We kunnen ook gebeurtenislogboeken bijhouden die van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van prestatiegerelateerde problemen met producten of apps, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. We gebruiken deze informatie om u klantenservice en productondersteuning te bieden. We kunnen ons toegang verschaffen tot uw Garmin account, zodat we u de benodigde bijstand kunnen verlenen. Om onze klantenservice te verbeteren, kunnen we - met inachtneming van de toepasselijke wetgeving - telefoongesprekken die u voert met onze ondersteuningsmedewerkers opnemen, zodat we deze later nog eens kunnen afspelen. Ook analyseren we de feedback die we hebben verkregen via vrijwillige enquêtes onder klanten.

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld over uw account of transacties met Garmin, om u informatie te verschaffen over uw producten of apps en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzes die u kunt maken (zoals hieronder beschreven in 'Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie'), om u aanbiedingen en promoties voor onze producten en apps te sturen.

Ander gebruik van persoonlijke informatie door Garmin

Garmin kan persoonlijke informatie ook gebruiken voor interne statistische, marketingtechnische of operationele doeleinden, bijvoorbeeld voor het genereren van verkooprapportages en het meten en analyseren van demografische gegevens, interesses van gebruikers, kooptrends en andere trends onder onze klanten.

Manieren waarop u persoonlijke informatie kunt delen of Garmin kunt instrueren om uw persoonlijke informatie te delen

Scorekaarten

"Scorekaart delen" is standaard ingesteld op "Na ronde". Wanneer Scorekaart delen is ingesteld op "Na ronde" worden uw scorekaarten niet weergegeven in het klassement totdat uw ronde is voltooid. U kunt besluiten om uw scorekaart niet weer te geven in het klassement voordat u uw scorekaart opslaat. Als u de instelling Scorekaart delen wijzigt naar "Tijdens ronde" worden uw scores tijdens uw ronde bijgewerkt en weergegeven in het klassement zodra u dat bereikt. Om deel te namen aan een toernooi moet "Scorekaart delen" worden ingesteld op "Tijdens ronde". Als Scorekaart delen is ingesteld op "Niet nu" wordt uw scorekaart niet weergegeven in de klassementen.

Opmerkingen plaatsen

De Garmin Golf app beschikt over functies waarmee u informatie, berichten en materialen kunt plaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld een opmerking plaatsen bij een klassement. Houd er rekening mee dat informatie die u via dergelijke voorzieningen of op enige andere wijze op onze websites publiceert, openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de websites en het algemene publiek. We raden u aan heel goed na te denken voordat u Persoonlijke gegevens, of overige gegevens, publiceert in de Garmin Golf app.

Entiteiten waarmee Garmin uw persoonlijke informatie kan delen

Met andere Garmin bedrijven

Garmin is een wereldwijd opererende onderneming. Om onze producten, apps en diensten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonlijke informatie overdragen aan andere Garmin bedrijven in andere landen, met inbegrip van Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten, waar veel van onze servers zich bevinden. In de desbetreffende landen geldt wellicht andere wetgeving op het vlak van gegevensbescherming dan in het land waar u de informatie oorspronkelijk verschafte. U kunt een overzicht van de Garmin bedrijven inzien door hier te klikken.

Dergelijke overdrachten van persoonlijke informatie van Garmin bedrijven in de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland naar Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten vinden plaats op grond van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractclausules.

Alle Garmin bedrijven zijn verplicht om het privacybeleid te volgen dat is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Met serviceproviders

Garmin maakt gebruik van clouddienst van Adobe voor hulp bij het verzenden van e-mails. Deze e-mails worden verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de voor u beschikbare keuzes zoals beschreven onder Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie.

Op welke derden we een beroep doen voor het verschaffen van analyses en aanverwante diensten staat hieronder vermeld onder 'Analyse'.

Andere openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan anderen als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen en als deze toestemming is verkregen in de door de toepasselijke wetgeving vereiste vorm.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied kunnen we uw persoonlijke informatie ook openbaar maken aan anderen als wij menen dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving van een ander land dan het land waar u bent gevestigd; (b) om rechtshandhaving mogelijk te maken; (c) om verzoeken van overheidsinstanties en rechtshandhavers, inclusief functionarissen van een ander land dan het land waar u bent gevestigd, in te willigen; (d) om mee te werken aan onderzoeken naar diefstal van producten of eigendommen van Garmin; (e) om onze voorwaarden en bepalingen of ons beleid toe te passen; (f) om onze activiteiten of die van onze dochterbedrijven of gelieerde bedrijven te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Garmin, haar dochterbedrijven of gelieerde bedrijven, uzelf of anderen te beschermen; of (h) om gebruik te maken van beschikbare rechtsmiddelen of om de schade die wij mogelijk oplopen, te beperken.

We kunnen ook persoonlijke informatie overdragen aan een dochterbedrijf, gelieerde onderneming of externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure).

Koppelingen, apps van derden en privacybeleid van derden

De Garmin Golf app kan koppelingen bevatten naar andere websites of apps die niet door Garmin worden geëxploiteerd. Aangezien deze gekoppelde sites en apps niet door ons worden beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze gekoppelde sites en apps. Als u gebruik maakt van sites of apps van derden, is het gebruik van alle persoonlijke informatie die wordt verzameld via de site en/of app van derden onderhevig aan het privacybeleid van de desbetreffende derden.

Locatie voor gegevensopslag

Wanneer u informatie verschaft aan Garmin, wordt uw persoonlijke informatie verzameld en opgeslagen door Garmin International, Inc. in de Verenigde Staten. Uw persoonlijke informatie kan ook worden verzameld en opgeslagen op servers in het land of de regio waar u zich bevindt of waar u gebruik maakt van de Garmin Golf app. Als u zich in een ander land dan de Verenigde Staten bevindt, dient u zich ervan bewust te zijn dat de wetgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens en privacy in de Verenigde Staten kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land.

Beveiliging

Garmin neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Klik hier voor meer informatie over de maatregelen die Garmin heeft genomen op het gebied van gegevensbeveiliging of om een beveiligingsrisico of -incident te melden.

Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie

Wij en andere leden van de Garmin bedrijvengroep kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over producten of apps van Garmin. Dit gebeurt in overeenstemming met uw e-mailvoorkeuren in het myGarmin Preference Center. We delen geen persoonlijke informatie met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Als u geen marketinggerelateerde correspondentie van Garmin wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren aanpassen in het myGarmin Preference Center of op 'Uitschrijven' klikken in een willekeurige marketinge-mail die u van Garmin ontvangt.

Beleid ten aanzien van kinderen

De Garmin Golf app is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, en wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke informatie aan Garmin te verstrekken. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring bijwerken wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding “LAATST BIJGEWERKT” boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste Privacyverklaring door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen substantieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstuurd of er wordt een overzicht van de wijzigingen vermeld in de app

Bewaarperiode van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien en deze door ons kunt laten corrigeren, actualiseren en verwijderen

U kunt vragen om toegang tot uw persoonlijke informatie en ons verzoeken om onjuiste of onnauwkeurige persoonlijke informatie bij te werken. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke informatie en Garmin account te verwijderen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal Garmin snel reageren op uw verzoeken. Voor uw eigen veiligheid kunnen we alleen verzoeken met betrekking tot Persoonlijke gegevens implementeren die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons op te sturen. Bovendien moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd. Daarnaast kunnen we, voor zover wettelijk toegestaan, bepaalde persoonlijke informatie langer bewaren voor archiveringsdoeleinden, bijvoorbeeld informatie over uw aankopen in verband met garantie of voor administratieve doeleinden.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen als volgt worden ingediend:

E-mail: [email protected]
Post: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, VS.