Privacyverklaring

TRUSTe European Safe Harbor certificering

Laatst bijgewerkt: 3 april 2014

Uw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben deze Privacyverklaring opgesteld zodat u weet hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Lees deze Privacyverklaring door om vertrouwd te raken met ons privacybeleid. Als u vragen hebt, kunt u ons dit laten weten door ons te e-mailen via webmaster@garmin.com of door een brief te sturen naar het adres dat aan het einde van deze Privacyverklaring wordt vermeld.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met de gegevens die Garmin verzamelt op de websites waar deze Privacyverklaring wordt weergegeven en via bepaalde producten en toepassingen van ons. Op bepaalde Garmin websites of websites van onze dochterbedrijven kan een ander privacybeleid van toepassing zijn dan het beleid dat hieronder wordt beschreven. We raden u aan de privacyverklaring van elke Garmin website die u bezoekt door te lezen. Bovendien worden gebruikers van bepaalde producten en toepassingen van ons voorzien van privacyverklaringen die specifiek zijn voor die producten en toepassingen in die gevallen. Deze privacyverklaringen vormen een aanvulling op, en moeten worden gelezen in combinatie met, deze Privacyverklaring.

Voor individuen die online gegevens verstrekken aan onze dochterbedrijven in de Europese Economische Ruimte ("EER") geldt dat onze dochterbedrijven deze gegevens kunnen delen met Garmin International, Inc. in de V.S. Garmin International, Inc. voldoet aan het Safe Harbor Framework tussen de V.S. en de E.U. en aan het Safe Harbor Framework tussen de V.S. en Zwitserland zoals vastgelegd door de Department of Commerce van de V.S. met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie en uit Zwitserland. Garmin International, Inc. verklaart dat het bedrijf zich houdt aan de Safe Harbor Privacy Principles omtrent kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Neem contact op met het Department of Commerce van de V.S. voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de verklaring van Garmin te bekijken.

TRUSTe heeft aan Garmin het Privacy Seal toegekend. Dit houdt in dat door TRUSTe is gecontroleerd of deze privacyverklaring en het privacybeleid voldoen aan de vereisten van het TRUSTe-programma. Hieronder vallen transparantie, aansprakelijkheid en keuze met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke gegevens. Het TRUSTe Seal gaat over gegevens die worden verzameld via onze websites, www.garmin.com, garmin.blogs.com en connect.garmin.com, maar niet over gegevens die mogelijk worden verzameld via andere websites, downloadbare software of onze toepassingen of producten. Het is de missie van TRUSTe om, als onafhankelijke externe partij, het onlinevertrouwen tussen consumenten en organisaties over de hele wereld te verbeteren dankzij een toonaangevend privacykeurmerk en innovatieve vertrouwensoplossingen. Neem contact met ons op via webmaster@garmin.com als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid of deze privacyverklaring. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u contact opnemen met TRUSTe.

1. VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS

A. Persoonlijke gegevens

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens aan de hand waarvan u als individu kunt worden geïdentificeerd. Wanneer u een account maakt op een Garmin website, uw producten registreert, een kaartupdate of product aanschaft op een Garmin website, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan promotieactiviteiten of contact opneemt met ons Product Support-personeel, verzamelen we mogelijk allerlei Persoonlijke gegevens, waaronder mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden, uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalkaartgegevens. Het is ons toegestaan Persoonlijke gegevens van u te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Communicatie U ontvangt mogelijk communicatie van ons, bijvoorbeeld om u te voorzien van de door u gewenste producten en services, met u te communiceren over uw account of transacties met ons, u te voorzien van belangrijke informatie over uw producten of toepassingen en (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzemogelijkheden die u hebt zoals beschreven in Paragraaf 6 hieronder) u aanbiedingen en promoties toe te sturen voor onze producten en toepassingen.
 2. Klantenservice Als u via e-mail of telefoon of in persoon met medewerkers van onze klantenservice communiceert, verzamelen we wellicht Persoonlijke gegevens met betrekking tot de situatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast vergaren we informatie over de Garmin producten die u bezit, zoals de serienummers hiervan, de aankoopdatum en (indien van toepassing) gebeurtenislogboeken die van pas kunnen komen bij het achterhalen van de oorzaak van prestatiegerelateerde problemen met producten of toepassingen, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. We gebruiken deze informatie om klantenservice en productondersteuning te kunnen bieden.
 3. Aankopen Als u op een Garmin website of direct in uw Garmin product uw betaalkaartgegevens invoert, gebruikt Garmin uw betaalkaartgegevens en hieraan gerelateerde betalings- en rekeninggegevens en uw naam en postadres (indien van toepassing), zodat we uw aankopen kunnen registreren of de betaling van terugkerende kosten kunnen innen (indien van toepassing).
 4. Promoties Als u meedoet aan een sweepstake, prijsvraag of een vergelijkbare promotie, kunnen we de gegevens die u verstrekt, gebruiken om die promoties uit te voeren. Wanneer de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke promotie met betrekking tot de behandeling van uw Persoonlijke gegevens in strijd zijn met deze Privacyverklaring, krijgen de voorwaarden en bepalingen van de promotie voorrang.
 5. Door bezoekers gepubliceerde informatie Garmin kan op bepaalde websites services beschikbaar stellen (bijvoorbeeld bulletinboards, forums, chatfunctionaliteit of blogs) waarmee u informatie en materialen kunt publiceren. Houd er rekening mee dat informatie die u via dergelijke services of op een andere manier op onze websites publiceert, openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de websites en het algemene publiek. We raden u aan heel goed na te denken voordat u Persoonlijke gegevens, of overige gegevens, publiceert op onze websites. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG PUBLICEERT OP DE WEBSITES.

B. Overige gegevens

“Met "Overige gegevens" bedoelen we gegevens die uw identiteit niet onthullen of niet direct zijn gerelateerd aan een individu, zoals browser- en toestelgegevens, app-gebruiksgegevens, gegevens die worden verzameld door cookies, pixelcodes en andere technologieën, demografische gegevens en andere gegevens die door u zijn verstrekt, en samengevoegde gegevens. Houd er rekening mee dat we Overige gegevens kunnen gebruiken voor elk gewenst doeleinde, behalve wanneer dit niet wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wanneer de toepasselijke wetgeving ons verplicht om Overige gegevens te behandelen als Persoonlijke gegevens, kunnen we deze gebruiken zoals beschreven in de sectie "Persoonlijke gegevens" hierboven, en voor alle doeleinden waarvoor we Persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken. In sommige gevallen kunnen we Overige gegevens combineren met Persoonlijke gegevens. Als we Overige gegevens combineren met Persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens door ons behandeld als Persoonlijke gegevens zolang ze worden gecombineerd.

 1. Locatiegegevens Als u ervoor kiest om op uw Garmin toepassing of toestel gebruik te maken van locatiegebaseerde services, bijvoorbeeld voor het weer, filmtijden, verkeersinformatie, brandstofprijzen en informatie over plaatselijke evenementen, worden de fysieke gegevens van uw toestel verzameld om locatiegebaseerde services te kunnen verlenen. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Als u hiervoor toestemming geeft bij gebruik van een Garmin navigatietoestel of toepassing, worden toestelgegevens zoals locatie, snelheid en richting door Garmin verzameld en geüpload. Deze gegevens worden samen met andere gebruikersgegevens gecombineerd om de kwaliteit van de verkeersgegevens en andere inhoud die wordt verzorgd door Garmin of haar inhoudsproviders, te verbeteren. Als u hiervoor toestemming geeft, mag Garmin deze gegevens ook delen met of verkopen aan externe partijen. Deze gegevens worden anoniem gedeeld en verkocht op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.
 2. Feedback over nuttige punten We moedigen gebruikers aan feedback te geven over vooraf op onze producten geladen nuttige punten, zoals restaurants, golfbanen, vliegvelden, winkelcentra en benzinestations, zodat we u en andere gebruikers in de toekomst nauwkeuriger informatie over nuttige punten kunnen verstrekken. Als u feedback wilt geven over een nuttig punt, gebeurt dit volledig op vrijwillige basis. Bovendien wordt de feedback anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. U kunt ook nieuwe nuttige punten toevoegen aan uw Garmin toestel, foto's en andere informatie over nuttige punten uploaden en bestaande en nieuwe nuttige punten delen met externe partijen. Als u inhoud genereert, gebeurt dit volledig op vrijwillige basis en is Garmin niet verplicht deze feedback over nuttige punten vertrouwelijk te behandelen. Deze inhoud wordt anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.
 3. Logs voor reclame-evenementen Als u ervoor kiest toepassingen te gebruiken met verkeersgegevens en andere inhoud die advertenties bevat, verzamelen we wellicht gegevens. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om welke advertenties u hebt bekeken, hoe vaak hierop is geklikt en hoe vaak u bijvoorbeeld een coupon hebt opgeslagen of hebt gebeld met of bent doorgestuurd naar een locatie die bij een advertentie hoort. Op die manier kunnen de advertentieproviders u voorzien van inhoud en advertenties die specifiek op u zijn afgestemd. Deze informatie wordt anoniem verzameld en gedeeld met de desbetreffende partners op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.
 4. Activiteiten Op sommige Garmin websites kunt u vrijwillig activiteiten uploaden (bijvoorbeeld hardloopsessies, wandelingen, zwemsessies, wandeltochten, geocaches, avonturen, enzovoort) vanaf uw Garmin toestel. Op die websites kunt u bepalen wie er toegang heeft tot deze activiteiten door de privacyinstellingen op die websites te beheren.
 5. Serverloginformatie Wij en onze serviceproviders gebruiken serverloginformatie voor de volgende doeleinden: het berekenen van het gebruik van de sites, het helpen vaststellen van problemen met de servers van Garmin’ en het beheren van de websites van Garmin. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten over uw IP (Internet Protocol)-adres, het type browser, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, de tijd(en) van uw bezoek(en) en de webpagina('s) die u hebt bezocht. Het is bijzonder gebruikelijk op internet om IP-adressen te verzamelen; vele websites doen dit automatisch. IP-adressen, serverlogbestanden en verwante informatie worden behandeld als Overige gegevens, met uitzondering van gevallen waarin we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen.
 6. Cookies en andere technologie We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, webbakens, Clear GIF’'s en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken. Met behulp van deze technologieën kan Garmin uw bewegingen op onze websites bijhouden, de effectiviteit van advertenties meten en samengevoegde statistieken samenstellen over sitegebruik en reactiepercentages. Ze zorgen er ook voor dat u soepeler over onze websites kunt navigeren. Bovendien maakt Garmin gebruik van Google Analytics. Met deze methode worden statistische sitegegevens en het gebruikersgedrag op veel van onze websites bijgehouden. We kunnen ook een of meer externe serviceproviders inhuren om namens ons onlineadvertenties te plaatsen. Zij kunnen een pixelcode gebruiken om anonieme informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en ze kunnen die informatie gebruiken om advertenties voor goederen en services te selecteren. Deze informatie wordt anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Ga naar Networkadvertising.org voor meer informatie over deze werkwijze en als u niet wilt dat deze informatie wordt verzameld en gebruikt door onze externe serviceproviders.

  Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld doordat u deze technologieën gebruikt, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u kunt kiezen of u ze wilt weigeren of accepteren. Als u zich in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van deze technologieën op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.

  In bepaalde situaties maken we gebruik van lokaal opgeslagen objecten, ook wel Flash-cookies genoemd. We gebruiken dan de Adobe Flash Player om speciale inhoud, zoals video's of videoclips, weer te geven. Flash maakt gebruik van deze technologie om instellingen en voorkeuren te onthouden. Dit werkt ongeveer hetzelfde als bij browsercookies, alleen worden Flash-cookies niet beheerd via uw webbrowser. Ontdek hoe u privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies kunt beheren.

 7. Sociale-mediafuncties en widgets Bepaalde sites van ons kunnen sociale-mediafuncties bevatten, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets (interactieve miniprogramma's die worden uitgevoerd op sites). Deze functies kunnen informatie verzamelen, zoals uw IP-adres of welke pagina u op onze site bezoekt. Bovendien kunnen ze een cookie instellen om ervoor te zorgen dat de functie goed werkt. Sociale-mediafuncties en widgets worden door een externe partij of direct op onze sites gehost. Uw interactie met deze functies valt onder het privacybeleid van het bedrijf dat de functie verzorgt. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het verzamel-, gebruiks- en openbaarmakingsbeleid (inclusief het gegevensbeveiligingsbeleid) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of een ander(e) app, platform voor sociale media of provider van draadloze services.
 8. Framing Op sommige webpagina's van ons wordt gebruikgemaakt van framing- en/of maskeringstechnieken om inhoud van onze partners weer te geven zonder de uitstraling van onze sites te verliezen.
 9. Gebruik van apps Wanneer u apps downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw toestel zich toegang verschaft tot onze servers en welke informatie en bestanden er op de app zijn gedownload op basis van uw toestelnummer.
 10. Eenmalige aanmelding U kunt zich op bepaalde delen van onze sites aanmelden met behulp van services voor eenmalige aanmelding (single sign-on), zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Zulke services verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres te delen en het registratie- of aanmeldingsformulier automatisch in te vullen. Services zoals Facebook Connect bieden u de optie om gegevens over uw activiteiten op bepaalde delen van onze sites op uw profielpagina te plaatsen om die te delen met anderen binnen uw netwerk.

2. INFORMATIE OPENBAAR MAKEN

A. Gelieerde entiteiten

We kunnen informatie die u aan Garmin verstrekt met onze dochterbedrijven over de hele wereld delen voor de doeleinden die worden beschreven in de Privacyverklaring. Een lijst met onze dochterbedrijven staat in ons meest recente Jaarverslag in Form 10-K, dat te vinden is op www.sec.gov. Onze dochterbedrijven zijn verplicht uw Persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Garmin International, Inc. is verantwoordelijk voor het beheer van gemeenschappelijk gebruikte Persoonlijke gegevens.

B. Serviceproviders

Wij kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders die ons bij onze bedrijfsvoering en met onze websites helpen of die activiteiten namens ons beheren, zoals de afhandeling van aankopen, de verwerking van betalingen met behulp van betaalkaarten en de verzending van producten. Het kunnen uw Persoonlijke gegevens, zoals betaalkaartgegevens, met deze externe partijen delen zodat ze de services kunnen uitvoeren.

C. Andere openbaarmakingen

We kunnen uw Persoonlijke gegevens doorgeven aan anderen als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen en als deze toestemming is verkregen in de door de toepasselijke wetgeving vereiste vorm. We kunnen uw Persoonlijke gegevens ook doorgeven aan anderen als wij vinden dat dit nodig of gepast is: (a) onder de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving van een ander land dan het land waar u bent gevestigd; (b) om te voldoen aan juridische vereisten; (c) om verzoeken van openbare autoriteiten en rechtshandhavers, inclusief functionarissen van een ander land dan het land waar u bent gevestigd, in te willigen; (d) om mee te werken aan onderzoeken naar diefstal van producten of eigendommen van Garmin, (e) om onze voorwaarden en bepalingen of ons beleid toe te passen; (f) om onze activiteiten of die van onze dochterbedrijven of aangesloten bedrijven te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Garmin, haar dochterbedrijven of aangesloten bedrijven, uzelf of anderen te beschermen; of (h) om gebruik te maken van beschikbare middelen om de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

D. Afstand

We kunnen informatie overdragen aan een dochterbedrijf, aangesloten bedrijf of externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een faillissement of soortgelijke procedure).

3. UW LOCATIEGEGEVENS VRIJWILLIG DELEN MET ANDEREN

Mogelijk kunt u ervoor kiezen om op uw toestel een toepassing van Garmin of externe partijen te gebruiken waarmee u externe partijen kunt uitnodigen om uw locatie te bekijken op een ander Garmin toestel en/of op een website. Als u ervoor kiest om een dergelijke toepassing te gebruiken, moet u goed nadenken over de vraag aan wie u toegang wilt verlenen tot uw locatiegegevens. Als u ervoor kiest om op sociale netwerken van externe partijen een uitnodiging te publiceren om uw locatiegegevens te bekijken, dan is het mogelijk, afhankelijk van het privacybeleid van die sociale netwerken, dat behalve de personen die u wilde uitnodigen om uw locatiegegevens te bekijken, nog andere personen toegang hebben tot deze gegevens. Daarom moet u heel goed nadenken voordat u een dergelijke uitnodiging publiceert op sociale netwerken van externe partijen en moet u het privacybeleid van die sociale netwerken goed lezen. Als u een toepassing of product van Garmin gebruikt om externe partijen uit te nodigen om uw locatie te bekijken, voorziet Garmin u ook van een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op die toepassing of dat product, en die een aanvulling vormt op deze privacyverklaring.

4. KOPPELINGEN, TOEPASSINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN PRIVACYBELEID VAN EXTERNE PARTIJEN

Onze websites, toepassingen en producten kunnen koppelingen bevatten naar andere sites die niet worden beheerd door Garmin, en onze websites of uw product kan toepassingen bevatten die u kunt downloaden bij een externe partij. Deze gekoppelde sites, services en toepassingen worden niet beheerd door Garmin en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze gekoppelde sites, services en toepassingen. Als u Persoonlijke gegevens verstrekt via dergelijke externe sites, services of toepassingen van derden, vindt uw transactie plaats binnen de externe site, service en/of toepassing en worden de door u verstrekte gegevens verzameld onder de privacyverklaring van die externe partij en is hierop het privacybeleid van die externe partij van toepassing. GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET PRIVACYBELEID OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF TOEPASSINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN. We adviseren u om de privacyverklaring van externe partijen door te nemen.

5. BEVEILIGING

Garmin neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde Persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde vrijgave of wijziging. Op sommige van onze sites kunt u een account maken om gebruik te maken of te profiteren van extra voordelen. De overdracht van gegevens die u aan Garmin verstrekt tijdens het registratieproces wordt versleuteld via SSL-technologie (secure socket layer). Als u van mening bent dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt, is gecompromitteerd), dan dient u ons onmiddellijk van het probleem op de hoogte te stellen volgens Paragraaf 10 hieronder.

6. UW KEUZES MET BETREKKING TOT MARKETINGCORRESPONDENTIE

We delen uw Persoonlijke gegevens niet met externe partijen (behalve met onze dochterbedrijven) ten behoeve van marketingdoeleinden van deze externe partijen, tenzij u hiervoor toestemming geeft wanneer we u dit vragen. Wij en onze dochterbedrijven kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over producten of toepassingen van Garmin, tenzij u aangeeft dat u deze niet wilt ontvangen. Als u geen marketinggerelateerde correspondentie wilt ontvangen van Garmin of onze dochterbedrijven of als u uw eerder gegeven toestemming voor het delen van uw Persoonlijke gegevens met externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden van deze externe partijen wilt intrekken, stuurt u een e-mail naar webmaster@garmin.com. Vertel ons of u geen marketinggerelateerde correspondentie meer wilt ontvangen van Garmin en onze dochterbedrijven en/of u uw eerder gegeven toestemming voor het delen van uw Persoonlijke gegevens met externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden van deze externe partijen wilt intrekken.

7. GEBRUIK VAN WEBSITES, PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN DOOR KINDEREN

Onze producten en toepassingen zijn niet bedoeld voor individuen die jonger zijn dan 13, en wij verzoeken individuen van jonger dan 13 geen Persoonlijke gegevens aan Garmin te verstrekken via een website van Garmin of via onze producten en toepassingen. Als we ontdekken dat we Persoonlijke gegevens hebben verzameld van een individu van jonger dan 13, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

8. AANPASSINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het is ons toegestaan om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen als wij nieuwe producten en toepassingen toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "LAATST BIJGEWERKT" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste Privacyverklaring door ons op de desbetreffende websites is geplaatst. We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. We kunnen u dit, voordat de wijziging van kracht wordt, laten weten via e-mail, door op de desbetreffende websites een kennisgeving te plaatsen over de wijzigingen, of op een andere manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

10. CONTROLEREN, CORRIGEREN EN BIJWERKEN VAN GEGEVENS; GEGEVENSINTEGRITEIT

Garmin neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel zijn. U kunt vragen om toegang tot uw Persoonlijke gegevens en om onjuiste of onnauwkeurige Persoonlijke gegevens bij te werken. U kunt ons ook vragen uw Persoonlijke gegevens te verwijderen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal Garmin snel, en in elk geval binnen 30 dagen, reageren op uw verzoeken. Voor uw eigen veiligheid kunnen we alleen verzoeken met betrekking tot Persoonlijke gegevens implementeren die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons op te sturen. Bovendien moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd. Houd er rekening mee dat wij bepaalde gegevens wellicht moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, en dat er mogelijk ook nog restgegevens zullen achterblijven in onze databases en andere bestanden. Deze worden niet verwijderd.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen als volgt worden ingediend:

E-mail: webmaster@garmin.com

Post: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, Verenigde Staten