Skip navigation links
Gratis bezorging voor bestellingen vanaf € 30.

Garmin neemt haar verantwoordelijkheden naar de samenleving serieus en streeft ernaar een goede 'corporate citizen' te zijn. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde hoge normen die we voor onszelf zetten. Wij verwachten dat onze leveranciers integer handelen en zich aan de hoogste ethische, sociale en milieunormen houden.

California Transparency in Supply Chains Act van 2010 (SB 657)

We houden onze leveranciers verantwoordelijk voor het naleven van de mensenrechten.

Zie ook: Conflictmineralen/a>

Ons Corporate Responsibility Report bevat onze commitment aan ethische en duurzame normen die onze planeet en de bewoners ervan beschermen. Hierin staan de maatregelen die wij nemen om verantwoordelijk en transparant te werken en de nationale en internationale normen die wij aanhouden.