Skip navigation links
BEDRIJF
Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid

Onze bedrijfspraktijken en -beleid weerspiegelen onze inzet om onze planeet te beschermen en mensen en gemeenschappen te stimuleren.

Productontwerp
Garmin produceert milieubewuste producten die minimale milieuschade veroorzaken tijdens hun levenscycli. Als onderdeel van ons duurzame productieproces en ons beleid voor een veilige werkomgeving verstrekken wij, op aanvraag, veiligheidsinformatiebladen voor batterijen en andere artikelen die bij een product worden verkocht.

Recycling
Garmin ondersteunt het herstel en hergebruik van waardevolle materialen en bevordert het veilige beheer van gevaarlijke componenten.

Mensenrechten
Garmin neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereldwijde gemeenschap serieus. Wij verwachten op dezelfde manier dat onze leveranciers integer handelen en zich aan de hoogste ethische, sociale en milieunormen houden.