Skip navigation links
Gratis bezorging voor bestellingen vanaf € 30.

Wij doen onze uiterste best om het milieu te helpen beschermen bij alle aspecten van onze bedrijfsvoering en bieden producten aan die voldoen aan de geldende normen en regels. Wij willen onszelf voortdurend verbeteren door milieudoelstellingen te formuleren ten aanzien van de gevolgen van onze activiteiten op het milieu, zoals het voorkomen van vervuiling en het zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

Materiaalveiligheid

Als onderdeel van ons duurzame productieproces en ons beleid voor een veilige werkomgeving verstrekken wij, op aanvraag, veiligheidsinformatiebladen voor batterijen en andere artikelen die bij een product worden verkocht.

Productontwerp

Garmin produceert milieubewuste producten die minimale milieuschade veroorzaken tijdens hun levenscyclus.

Recycling

Garmin reduceert, hergebruikt en recyclet materialen om het milieu te helpen beschermen.

Veilige en correcte afvoer van producten

Sommige Garmin-producten bevatten kleine hoeveelheden kwik. Deze producten moeten worden afgevoerd conform alle toepasselijke nationale, regionale en lokale vereisten.