Skip navigation links

VÅRT ENGASJEMENT

Kundene våre stoler på Garmins produkter og tjenester når de er utendørs, uavhengig av om de er på land, til sjøs eller i luften. Vi forplikter oss til å ivareta miljøet i alle aspekter av forretningsdriften vår for å beskytte disse uteområdene. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidet vårt ved å etablere miljøvennlige mål som bevisstgjør oss på innvirkningen aktivitetene våre har på miljøet, og for å oppfylle eller overgå forpliktelsene våre.

SERTIFISERINGER

SERTIFISERINGER

Garmin er forpliktet til å innføre miljømessige hensyn i alle ledd av driften vår. I tillegg til å overholde alle lovlige bestemmelser har vi også fått sertifisering for den internasjonale standarden ISO 14001 for utformingen, produksjonen og distribueringen av våre produkter samt brukerstøtten vi tilbyr.

LES MER
PRODUKTER OG INNPAKNING

PRODUKTER OG INNPAKNING

I overensstemmelse med miljøstandardene har vi flere tiltak på plass for å redusere bruken av farlige materialer i våre produkter. Tiltakene omfatter analyser av hver driftsfase for å identifisere materialer som kan ha en potensielt farlig virkning på mennesker og på miljøet, innføring av passende kontroller og sikkerhetsløsninger, samt dokumentasjon over alle handlinger som utføres.

Vi har også pågående initiativ for å redusere klimaavtrykket assosiert med innpakning. Vi prøver kontinuerlig å forbedre innpakningen vår ved å bruke mer bærekraftige materialer til emballasje og redusere størrelsen på emballasjen. De fleste produktene våre sendes i pappinnpakning som består av mer enn 80 % gjenvunnet innhold. Vi har også fjernet bruken av hard sammensveiset plast og bobleplast. I visse tilfeller der vi samarbeider med flyprodusenter og fungerer som originalutstyrsprodusenter, sender vi også flyutstyr i større forsendelser ved å bruke forsendelsescontainere som kan gjenbrukes. Disse containerne tillater flyprodusenter å bruke flyutstyret vårt ved behov og å levere tilbake containeren når den er tom, noe som fjerner behovet for unødvendig innpakking.

Resirkulering

RESIRKULERING

Vi fremmer trygg håndtering av farlige komponenter og støtter innhenting og gjenbruk av verdifulle materialer gjennom gjenvinning. Garmin gjennomfører regelmessige møter angående miljøet og holder et øye med trender innen gjenvinning for å holde seg oppdatert på gjenvinningsbehov og for å sikre overholdelse i andre land. Fokuset på gjenvinning i våre anlegg har hatt en dramatisk effekt og har drastisk redusert mengden avfall som sendes til søppelfyllinger.

I 2020 samlet og resirkulerte gjenvinningsprogrammene på produksjonsfasilitetene våre i Olathe, Kansas, Storbritannia og Taiwan mer enn 1950 metriske tonn med materialer.

Vi har også etablert gjenvinningsprotokoller for enheter i USA, Japan, Europa, Kina og andre steder globalt.


MATERIALER

Garmin begrenser bruken av farlige materialer i produktdesign og materialer for å redusere klimaavtrykket vårt, og for å tilby våre forbrukere ekstra forsikringer om at produktene våre er trygge. Vi overholder EUs direktiv om begrensning av bruk farlige stoffer, som forbyr nytt elektrisk og elektronisk utstyr å inneholde mer enn akseptable nivåer av farlige stoffer. Vi støtter også REACH-forordningen (registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)), som forbedrer beskyttelsen av helse og miljø gjennom tidlig og forbedret identifisering av virkningen til kjemiske stoffer.

LES MER

SYKLUSEN FOR LEVETID

Garmin er i overensstemmelse med EU-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE), som bidrar til å fremme ansvarlig avhending og gjenvinning. Vi fortsetter å søke muligheter globalt som støtter beskyttelsen av miljøet og ansvarlig avhending og gjenvinning av produkter som har kommet til slutten av sin levetid. Tiltakene våre omfatter å fornye produkter, gjenbruke komponenter og samarbeide med resirkuleringsanlegg for elektronisk avfall for de gjenstandene vi ikke kan gjenvinne.

I 2020 resirkulerte vi mer enn 183 metriske tonn med e-avfall.

Vi oppgir nødvendige opplysninger om gjenbruken, behandlingen og resirkuleringen av produktene våre til gjenbrukssentere og behandlings- eller resirkuleringsfasiliteter, dersom dette kreves. Skjema for forespørsel om WEEE-opplysninger

Hvis et produkt inneholder selv små mengder kvikksølv i LCD-skjermen eller i en intern lampe, informerer vi om dette i brukerveiledningen og anbefaler at bare Garmin-sertifisert servicerepresentanter håndterer eventuelle reparasjons- eller erstatningsbehov.

Om du har spørsmål
kan du sende en e-post til [email protected]