Personvernerklæring for vivofit jr.-appen

Sist oppdatert: 5. juni 2020

Se gjennom tidligere retningslinjer

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og videreformidler personopplysninger når du og barna dine bruker vívofit jr.-appen.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter som ikke har en kobling til denne personvernerklæringen, og som har en kobling til andre personvernerklæringer for Garmin, er underlagt den aktuelle personvernerklæringen.

«Personopplysninger» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det inkluderer «personopplysninger» slik begrepet er definert i henhold til det amerikanske personvernregelverket om barn på nettet (COPPA).

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i denne personvernerklæringen:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personopplysninger som samles inn og behandles når du oppretter en Garmin-konto:

Når du som forelder oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi e-postadressen din, navnet ditt og passordet ditt. Du kan velge å oppgi kun fornavnet ditt eller et kallenavn i stedet for fullt navn hvis du ønsker.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Garmin samler inn og behandler e-postadressen din og passordet ditt fordi du må bruke en e-postadresse og et passord for å logge deg på kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og passordet ditt for dette formålet er Garmins legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin samler også inn og behandler e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om Garmin-produkter, -apper eller -kontoen din, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Navnet du oppgir, er tilknyttet kontoprofilen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og navnet ditt for disse formålene er Garmins legitime interesse i å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon eller annen informasjon om Garmin-produktene og -appene dine eller Garmin-kontoen din, eller om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

(c) Hvis du samtykker i å motta markedsføringsinformasjon fra Garmin, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg markedsføringsinformasjon om Garmin-produkter og -apper. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre preferansene dine i Garmin-kontoen eller via koblingen nederst i markedsførings-e-postene våre. Markedsførings-e-postene du mottar fra Garmin, er basert på innstillingene du har valgt for Garmin-kontoen, posisjonen som angis av IP-adressen din, hva slags typer Garmin-enheter du har lagt til Garmin-kontoen din, og eventuelle abonnementer som er inkludert i Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene for dette formålet er Garmins legitime interesse i å redusere antall markedsførings-e-poster som sendes til hver enkelt kunde, ved å velge ut hvilke kunder som skal motta en bestemt markedsførings-e-post, i stedet for å sende alle markedsførings-e-postene til alle kunder som har samtykket i å motta markedsførings-e-poster.

(d) Garmin samler også inn og behandler e-postadressen din for å kunne knytte den til Garmin-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

Andre personopplysninger som samles inn og behandles når du laster ned vívofit jr.-appen og oppretter familieprofilen din:

Når du oppretter en familieprofil i vívofit jr.-appen, blir Garmin Connect-navnet ditt brukt som administratornavn i vívofit jr.-appen. Du blir også bedt om å oppgi et navn for familien din og et navn for hvert av barna med en vívofit jr.-enhet som du legger til i profilen din. Du trenger ikke å oppgi familiens virkelige navn eller barnas fulle navn, og heller ikke barnas ekte navn, i navnefeltene. Det vil være en standard vekketid og leggetid for hvert barn med en vívofit jr.-enhet som du legger til i profilen din. Du kan eventuelt endre standard vekketid og leggetid. Du kan også eventuelt skrive inn et sted for familien din (som kan være noe du selv velger, for eksempel et land, et fylke, en by osv.) og barnas alder og kjønn. Du kan la disse feltene være tomme hvis du ønsker.

Du blir bedt om å angi en visningstekst for hvert barn med en vívofit jr.-enhet som du legger til i profilen din. Visningsteksten du velger, vises på barnets vívofit jr.-enhet og kan vises for andre når barnet deltar i Toe-to-Toe-utfordringer, avhengig av innstillingene du har angitt. Dette er beskrevet mer detaljert nedenfor under *«Personlige opplysninger som behandles når barnet bruker funksjoner i Toe-to-Toe-utfordringer». *

Hvis du velger å invitere en annen forelder eller foresatt i familien din til å bruke vívofit jr.-appen, henter vi inn navnet og e-postadressen til denne personen.

Til slutt, under oppsett og bruk, samler Garmin inn enhetsidentifikatoren (modellnavn og enhets-ID) og enhetsinnstillingene fra alle vívofit jr.-enhetene du aktiverer.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Vi samler inn og behandler Garmin Connect-navnet og bruker det som administratornavnet ditt, og vi behandler navnet du bruker som familienavn i vívofit jr.-appen, slik at venner og familiemedlemmer kan søke etter og legge til deg eller familien din som kontakter. Dette gjør det mulig for deg og familiemedlemmene dine å delta i utfordringer sammen med andre familier hvis du ønsker det. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i at du og andre brukere skal finne kontakter og ta del i utfordringer.

(b) Vi samler inn og behandler navnene du bruker på barna i profilen din i vívofit jr.-appen, slik at du kan bruke vívofit jr.-appens funksjoner, som å gå gjennom og administrere aktivitetene, oppgavene og belønningene for hvert av barna. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å bruke en annen tekst enn barnets navn i navnefeltet.

(c) Vi samler inn og behandler navnet eller annen tekst du skriver inn i feltet for visningstekst, slik at du kan velge hvilket navn eller en annen tekst som skal vises på barnets vívofit jr.-enhet og når barnet deltar i en Toe-to-Toe-utfordring, avhengig av innstillingene du har angitt. Det juridiske grunnlaget for å behandle barnets navn for dette formålet, hvis du velger å bruke barnets navn i feltet for visningstekst, er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre teksten til en annen tekst enn barnets navn.

(d) Vi samler inn og behandler barnets bilde, slik at du kan tilpasse barnets opplevelse i appen. Det juridiske grunnlaget for å behandle barnets bilde er samtykket ditt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å behandle barnets bilde ved å fjerne bildet fra barnets profil.

(e) Vi innhenter og behandler barnets fødselsdato slik at vi kan forbedre vívofit jr.-appen og utforme fremtidige produkter. Det juridiske grunnlaget for å behandle barnets fødselsdato er samtykket ditt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å behandle barnets fødselsdato ved å fjerne denne informasjonen fra barnets profil.

(f) Vi samler inn og behandler barnets kjønn slik at vi kan forbedre vívofit jr.-appen og utforme fremtidige produkter. Det juridiske grunnlaget for å behandle barnets kjønn er samtykket ditt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å behandle barnets kjønn ved å fjerne denne informasjonen fra barnets profil.

(g) Vi samler inn og behandler informasjonen du gir oss om en annen forelder eller foresatt for å sende den andre foresatte en invitasjon til å laste ned vívofit jr.-appen og om å bli med i familien. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen til disse formålene er vår legitime interesse for å gjøre det mulig for brukere å legge til en annen forelder eller foresatt i vívofit jr.-appen.

(h) Vi samler inn og behandler informasjon om barnets enhet (for eksempel modellnavn og enhets-ID) og enhetsinnstillinger, slik at vi kan knytte enheten til profilen din der du kan se gjennom og oppdatere enhetsinnstillingene. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket og nekte å tillate ytterligere innsamling eller bruk av informasjonen ved å ringe oss på 913-397-0872 eller sende en e-post på [email protected]

Personopplysninger som samles inn og behandles når du laster opp data fra vívofit jr.-enheten til Garmin:

Når du synkroniserer vívofit jr.-enheten med vívofit jr.-appen, lastes det opp informasjon til Garmin om barnets enhet (f.eks. modellnavn og enhets-ID) og enhetsinnstillinger samt barnets aktivitet (gjøremål, belønninger, skritt, avstand, aktivitetstid og søvn).

Formål og juridisk grunnlag:

Garmin samler inn og behandler barnets aktivitetsdata slik at du kan se og analysere disse dataene. Informasjon om barnets enhet og enhetsinnstillinger som lastes opp når du synkroniserer vívofit jr.-enheten med vívofit jr.-appen, samles inn og behandles slik at vi kan identifisere og løse feil eller synkroniseringsproblemer. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til å laste opp barnets aktivitetsdata og informasjon om barnets enhet og enhetsinnstillinger til Garmin når som helst ved ikke å synkronisere vívofit jr.-enheten med vívofit jr.-appen.

Andre personopplysninger som samles inn, behandles når du synkroniserer Garmin-enheten:

Når du synkroniserer vívofit jr.-enheten med vívofit jr.-appen, lastes det opp informasjon til Garmin om barnets enhet (f.eks. modellnavn og enhets-ID) og enhetsinnstillinger samt barnets aktivitet (gjøremål, belønninger, skritt, avstand, aktivitetstid og søvn).

Formål og juridisk grunnlag:

Vi samler inn og behandler denne informasjonen for å identifisere og løse feil eller synkroniseringsproblemer. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for dette formålet er Garmins legitime interesse i å løse feil eller synkroniseringsproblemer og tilby produktstøtte av høy kvalitet.

Personopplysninger som kan samles inn, behandles og videreformidles når barnet bruker funksjonene i Toe-to-Toe-utfordringer:

Visningsteksten du velger å skrive inn i feltet for visningstekst i vívofit jr.-appen, sammen med det totale antallet skritt barnet ditt har gått i løpet av utfordringen, blir vist på enhetene til barnets venner eller familiemedlemmer hvis barnet blir med i en skrittutfordring i Toe-to-Toe sammen med dem. Denne informasjonen vises også i vívofit jr.-appene til foreldrene til disse vennene og familiemedlemmene og i Garmin Connect-kontoen til venner eller familiemedlemmer som bruker andre Garmin-enheter til å delta i en skrittutfordring i Toe-to-Toe sammen med barnet ditt. Hvis du ikke vil at barnets virkelige navn skal vises på enhetene til andre brukere eller i vívofit jr.-appene til foreldrene deres eller i Garmin Connect-kontoene til andre når barnet deltar i en Toe-to-Toe-utfordring, kan du bruke en annen tekst i stedet for barnets navn i feltet for visningstekst.

Hvis du ikke ønsker at visningsteksten skal vises på enhetene til andre brukere eller i vívofit jr.-appene til foreldrene deres eller i Garmin Connect-kontoene til andre når barnet deltar i en Toe-to-Toe-utfordring, selv om visningsteksten ikke er barnets navn, kan du endre innstillingene for dette til anonym i vívofit jr.-appen. Da blir visningsteksten som vises på enhetene til andre brukere eller i vívofit jr.-appene til foreldrene eller i Garmin Connect-kontoene til andre når barnet deltar i en Toe-to-Toe-utfordring, endret til en generisk «JR2» eller en lignende generisk og anonym visningstekst.

Formål og juridisk grunnlag:

Hvis du oppgir barnets navn i feltet for visningstekst, behandler vi det for å vise det på enheten til barnet. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykket ditt, som du kan trekke tilbake når som helst ved å endre teksten til noe annet enn barnets navn. Hvis du oppgir barnets navn i feltet for visningstekst, behandler vi det også for å vise det på enhetene og appene til andre når barnet ditt deltar i en Toe-to-Toe-utfordring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykket ditt, som du kan trekke tilbake når som helst ved å endre teksten til noe annet enn barnets navn eller ved å endre innstillingene til anonym.

Personlige opplysninger som behandles når du kommuniserer med Garmin:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige opplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen, i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre logge seg på Garmin-kontoen din, hvis det blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på Garmin-kontoen, hvis dette er aktuelt, for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake.

Kategorier av personer som personopplysninger videreformidles til

Andre Garmin-brukere:

Andre brukere av vívofit jr.-appen kan se profilen din. Brukere som ikke er kontaktene dine, vil kunne se familienavnet du har valgt i profilen din, administratornavnet ditt, navnet på en eventuell annen forelder eller foresatt som du har lagt til i profilen din, og antall barn du har lagt til i profilen din. Brukere som er kontaktene dine, vil kunne se den samme informasjonen, i tillegg til navnene du har oppgitt på barna i profilen din. Du kan utfordre en annen familie til en skrittkonkurranse, og du kan sette opp en intern skrittkonkurranse for familien din. Når du blir med på en skrittkonkurranse med en annen familie, blir det totale antallet skritt som hvert deltakende medlem av familien din har gått i løpet av utfordringen, navnene på de deltakende medlemmene av familien din og kommentarer som deltakende medlemmer av familien din har sendt gjennom vívofit jr.-appen, vist i vívofit jr.-appen til den andre familiens administrator.

Andre tjenesteleverandører:

Garmin benytter seg av skytjenester fra tredjeparter som Adobe og Emarsys i e-postforsendelse. Disse tjenestene sporer aktiviteter tilknyttet disse e-postene, som når de ble åpnet, om koblinger i e-poster ble klikket på, og om det ble kjøpt noe da disse koblingene ble klikket på. Garmin bruker disse dataene for å analysere hvordan e-postene brukes. Garmin benytter seg av tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss å forstå bruken av Garmin Express og nettstedene og appene våre.

Andre utleveringer:

Vi kan videreformidle personopplysninger om deg og barna dine til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovavgjørelse, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av vilkårene eller retningslinjene våre; eller (d) hvis det er nødvendig for å ta i bruk tilgjengelige rettsmidler eller forsvare rettslige krav.

Vi kan også overføre personlige opplysninger om deg og barna dine til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller varer, inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personopplysninger til, ikke har tillatelse til å behandle personopplysningene dine på annet vis enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, uten å varsle deg og, hvis det kreves av gjeldende lovgivning, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper. Når kunder utenfor Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin International Inc. i USA og serverne til Garmin (Europe) Ltd. i Storbritannia. Når kunder i Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, innhentes og lagres personopplysningene på serverne til Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. i Kina.

Personopplysninger om enkeltpersoner som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på [email protected] Du kan også se en klage til vårt valgte uavhengige tvisteløsningsorgan, JAMS, og i enkelte tilfeller påberope deg retten til Privacy Shield-voldgiftsprosessen.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi samler inn data fra brukere om deres bruk av vivofit jr.-appen. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til vivofit jr.-appen og andre Garmin-apper, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte, og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for å behandle denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker produktene, appene og nettstedene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin Connect-nettstedet eller gjennom vivofit jr.-appen.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, med adressen 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia, Sveits og Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Innbyggere i EU eller Storbritannia:

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens side om dine rettigheter "side om dine rettigheter") knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrering.

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve din rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]

Hvis du ikke bor i EU eller Storbritannia, men mener at du har rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot den i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected]

Personer som er bosatt i USA:

Hvis du bor i USA, har du som forelder eller foresatt rett til å gå gjennom eller slette informasjonen Garmin samler inn fra barnet ditt, i henhold til personvernregelverket om barn på nett (COPPA). Du kan også nekte å tillate ytterligere innsamling eller bruk av informasjonen. For å gjøre dette kan du ta kontakt med oss ved å ringe oss på 913-397-0872 eller sende en e-post til [email protected]

Ytterligere informasjon Hvis du har noen spesifikke spørsmål, kan du kontakte oss på:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olavhe, KS 66062-3426 E-post: [email protected] Telefon: (913) 397 8200

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.