Retningslinjer for personvern for Consumer Automotive-programmer

Sist oppdatert: 23. desember 2019

Se gjennom tidligere retningslinjer

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har utarbeidet disse retningslinjene for personvern for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker Garmin Mobile-programmer ("apper") for Android- eller Apple-systemer som er knyttet til Consumer Automotive-produktene og tjenestene våre, inkludert Garmin HUD-apper, Navigon-apper, Navigon Select Telekom Edition-apper, Garmin StreetPilot-apper, Garmin Sony Xperia Edition-appen, Garmin Drive-appen og Garmin Smartphone Link-appen. Navigon er et Garmin-merke.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter som ikke har en kobling til disse retningslinjene for personvern, og som har en kobling til andre retningslinjer for personvern for Garmin, er underlagt de retningslinjene for personvern.

«Personlige data» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i disse retningslinjene for personvern:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personlige data som behandles når du kommuniserer med Garmin:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige data som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen, i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet.

Personlige data som behandles når du bruker Garmins tjenester basert på sanntidsposisjon:

Når du bruker Garmins tjenester basert på sanntidsposisjon, for eksempel værmeldinger, lokale søk, fotobokser, trafikk, drivstoffpriser, parkering, LiveTrack, Foursquare, Flinc, Glympse og flermodal ruting, i appene våre, innhenter vi personopplysninger, for eksempel enhetsidentifikatorer, kontoinformasjon fra app-butikken og posisjon. Vi oppretter kanskje også transaksjonslogger som er nyttige ved diagnostisering av serviceproblemer.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Garmin behandler enhetsidentifikatoren, kontoinformasjonen fra app-butikken og posisjonen din for å kunne godkjenne og oppfylle forespørsler om tjenester basert på sanntidsposisjon. I Android-programmer behandler Garmin også e-postadressen for Google Play-kontoen din for å kunne administrere og levere abonnementsbaserte tjenester på tvers av Android-enhetene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen av aktiviteter er oppfyllelse av en kontrakt.

(b) Garmin behandler påloggings- eller godkjenningsinformasjon for leverandører av tredjepartstjenester for å kunne godkjenne deg hos tredjeparten og forenkle leveringen av visse tjenester basert på sanntidsposisjon til appene våre, for eksempel Flinc eller Foursquare. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å koble fra tredjepartstjenestene basert på sanntidsinformasjon i appene våre.

(c) Garmin behandler posisjonen din for å kunne samle inn flytende bildata (Floating Car Data = FCD) når du bruker kostnadsfrie trafikktjenester i visse apper. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å slutte å bruke kostnadsfrie trafikktjenester eller kjøpe et trafikkabonnement.

Personlige data som behandles når du bruker Navigon Select Telekom Edition-apper:

Når du bruker Garmins Navigon Select Telekom Edition-apper eller foretar et kjøp i en Navigon Select Telekom Edition-app, samler vi inn personlige data, for eksempel enhetsidentifikatoren din.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen til å bekrefte at du abonnerer på Telekom Select. Vi bruker også denne informasjonen til å behandle kjøp i apper som foretas via Telekom Select-leverandøren. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for disse formålene er for å oppfylle en kontrakt.

Personopplysninger som behandles når du bruker den talebaserte søkefunksjonen i Garmin Drive-appen eller kompatible produkter:

Når du bruker talebasert søk, innhenter vi personlige data, for eksempel enhetsidentifikator, posisjon, talebaserte søkeforespørsler og navn på kontakter og lagrede interessepunkter for å gi deg posisjonsrelevante søkeresultater.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Garmin behandler enhetsidentifikatoren, posisjonen og talebaserte søkeforespørsler for å kunne fullføre søkene du har bedt om. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av en kontrakt.

(b) Garmin behandler enhetsidentifikatoren, navn på kontakter og navn på lagrede interessepunkter for å kunne levere bedre søkeresultater som gjenkjenner navn og ord fra kontaktene og interessepunktene dine. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å deaktivere funksjonen under Innstillinger.

Personopplysninger som behandles når du bruker en Garmin-enhet eller -app med automatisk navigasjon:

Hvis du bruker en Garmin-enhet eller -app med automatisk navigasjon og gir ditt samtykke, vil Garmin samle inn og laste opp data som posisjon, hastighet og retning samt datoen og klokkeslettet registreringen ble gjort, fra enheten din. Hvis du gir ditt samtykke når du blir spurt, kan Garmin også dele de innsamlede dataene med tredjeparter for å forbedre kvaliteten på trafikk- og parkeringsfunksjoner og andre funksjoner aktivert av innholdsleverandører.

Formål og juridisk grunnlag:

Disse dataene slås sammen med data fra andre brukere som har gitt sitt samtykke, og brukes til å forbedre kvaliteten på produktene og programmene våre og trafikk- og parkeringsfunksjoner og andre funksjoner aktivert av Garmin eller tredjeparter. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse dataene til dette formålet er samtykket ditt, som du kan trekke tilbake når som helst i innstillingene for Garmin-enheten eller -appen.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

Leverandører av tjenester basert på sanntidsposisjon:

Vi deler kanskje posisjonen din, retningen din, hastigheten din eller enhetsidentifikatoren din med tredjepartsleverandører av tjenester basert på sanntidsposisjon, for eksempel Cyclops, Foursquare, HERE eller andre leverandører, for å kunne tilby den ønskede tjenesten. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for dette formålet er for å oppfylle en kontrakt.

Leverandører av talegjenkjenning:

Det kan være at vi må dele kjennemerket ditt, kontaktene dine, lagrede interessepunkter, posisjon og lydopptak med tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel Nuance, for å kunne levere den forespurte tjenesten. Det juridiske grunnlaget for behandling av denne informasjonen for dette formålet er for å oppfylle en kontrakt.

Andre utleveringer:

Vi kan utlevere personlige data om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår eller retningslinjer; eller (d) hvis det er nødvendig for å ta i bruk tilgjengelige rettsmidler eller forsvare rettslige krav.

Vi kan også overføre personlige opplysninger til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller varer, inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personlige opplysninger til, ikke har tillatelse til å behandle dine personlige opplysninger på annet vis enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen uten å varsle deg og, hvis det kreves av gjeldende lovgivning, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper. Personopplysninger om enkeltpersoner som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield her.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på . Du kan også se en klage til vårt valgte uavhengige tvisteløsningsorgan, JAMS, og i enkelte tilfeller påberope deg retten til Privacy Shield-voldgiftsprosessen.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi samler inn data fra brukere om bruken deres av appene våre. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til appene våre, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte, og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker appene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Her er eksempler på tredjepartsleverandører for analyser og lignende tjenester vi bruker for øyeblikket:

Analysetjenester:

  • Google: Firebase, som er en Google-tjeneste, brukes på noen av mobilappene våre til å spore effektiviteten til markedsføringskampanjene og annonsene våre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Google Analytics.

  • Facebook: Facebook-tjenester brukes på noen av mobilappene våre til å spore effektiviteten til markedsføringskampanjene og annonsene våre. Du kan finne mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Facebook-annonser, ved å klikke her.

  • HockeyApp, Crashlytics (Fabric), Firebase: HockeyApp, som er en Microsoft-tjeneste, samt Crashlytics og Firebase, som er Google-tjenester, brukes til å hjelpe oss med å forstå bruken av Garmin-apper bedre for å forbedre brukeropplevelsen samt identifisere og løse hovedårsakene til programkrasj.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin Connect-nettstedet eller gjennom vivofit jr.-appen.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer de personlige dataene dine som finnes i serverloggfiler, i tretti (30) dager. Vi oppbevarer de personlige dataene dine som finnes i analyser og FCD, på ubestemt tid. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, med adressen 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia, Sveits og Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens side om dine rettigheter "side om dine rettigheter") knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, ta kontakt med vårt produktsupportteam.

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve din rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina og ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Hvis du ikke bor i EU, Storbritannia eller Kina, men du mener at du har rett til å utøve disse eller noen andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected]

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.