Retningslinjer for personvern for inReach og Garmin Explore

Sist oppdatert: 29. april 2021

Se gjennom tidligere retningslinjer

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å gi deg informasjon om hvordan vi og andre Garmin-eide selskaper, inkludert Garmin Services, Inc. (tidligere kalt inReach, Inc.), behandler personopplysningene dine når du besøker Garmin Explore-nettstedet, oppretter en Garmin-konto, registrerer og bruker inReach-enheten din, abonnerer på og bruker inReach-satellittkommunikasjonstjenester og bruker Earthmate-appen og Garmin Explore-appen.

Andre Garmin-nettsteder, -tjenester, -apper og -produkter som inkluderer en kobling til andre Garmin-retningslinjer for personvern, er underlagt disse retningslinjene for personvern. Klikk her for å se retningslinjene våre for personvern.

«Personlige data» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i disse retningslinjene for personvern:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personlige opplysninger som behandles når du oppretter en Garmin-konto:

Når du oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi e-postadresse, navn og passord. Du kan velge å oppgi kun fornavnet ditt eller et kallenavn i stedet for fullt navn hvis du ønsker.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Garmin samler inn og behandler e-postadressen din og passordet ditt fordi du bruker en e-postadresse og et passord når du logger på kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og passordet ditt for dette formålet er Garmins legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin behandler også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om Garmin-produkter, -tjenester, -apper eller -konto, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern. Navnet du oppgir, er tilknyttet kontoprofilen din og vises når du sender inn kommentarer eller annet materiale på et Garmin-nettsted eller en Garmin-app, eller når du samhandler med andre Garmin-brukere. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og navnet ditt til disse formålene er Garmins legitime interesse i å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon eller annen informasjon om Garmin-produkter, -tjenester, -apper eller -konto, eller om vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern og i å gi deg mulighet til å komme i kontakt med andre Garmin-brukere.

(c) Hvis du samtykker i å motta markedsføringsinformasjon fra Garmin, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg markedsføringsinformasjon om Garmin-produkter, -tjenester og -apper, samt nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre preferansene dine i Garmin-kontoen eller via koblingen nederst i markedsførings-e-postene våre. Markedsførings-e-postene du mottar fra Garmin, er basert på innstillingene du har valgt for Garmin-kontoen, posisjonen som angis av IP-adressen din, hva slags typer Garmin-enheter du har lagt til Garmin-kontoen din, og eventuelle abonnementer som er inkludert i Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene for dette formålet er Garmins legitime interesse i å redusere antall markedsførings-e-poster som sendes til hver enkelt kunde, ved å velge ut hvilke kunder som skal motta en bestemt markedsførings-e-post, i stedet for å sende alle markedsførings-e-postene til alle kunder som har samtykket i å motta markedsførings-e-poster.

(d) Garmin behandler også e-postadressen din for å knytte den til Garmin-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

(e) Garmin behandler også e-postadressen din for å varsle kunder når de har brutt vilkårene våre for bruk. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å sikre en kvalitetsopplevelse for alle kunder og sikre overholdelse av vilkårene våre for bruk.

Personlige data som behandles når du kjøper et abonnement til inReach-satellittkommunikasjonstjenestene:

Når du kjøper et inReach-abonnement, samler Garmin inn e-postadressen din, postadressen din, faktureringsadressen din og telefonnummeret ditt. En tredjepart, Adyen, behandler betalingskortinformasjonen din når du kjøper et abonnement på inReach-satellittkommunikasjonstjenestene. Du finner mer informasjon om Adyen her.

Formål og juridisk grunnlag:

Garmin behandler e-postadressen din for å knytte den til abonnementet ditt på inReach-satellittkommunikasjonstjenestene, og vi behandler e-postadressen din og telefonnummeret ditt for å sende deg fakturaer og annen informasjon om abonnementet. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din og telefonnummeret ditt for disse formålene er overholdelse av en kontrakt.

Personlige data behandles når du bruker inReach-satellittkommunikasjonstjenestene:

Når du bruker inReach-satellittkommunikasjonstjenestene, behandler Garmin postadressen din, telefonnummeret ditt, kontaktinformasjonen til de valgte nødkontaktene dine, tekst-, SMS- og e-postmeldinger som sendes til og fra inReach-enheten, og posisjonen til inReach-enheten når den kommuniserer med Iridium-satellitter.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) inReach-produktene og -satellittkommunikasjontjenestene er utviklet slik at de kan brukes til å formidle nødmeldinger til gjeldende myndigheter. Garmin behandler din og dine nødkontakters eller andre meldingsmottakeres kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer eller postadresse, der det er relevant), tekst-, SMS- og e-postmeldinger som sendes til og fra enheten, og posisjonen til enheten når den kommuniserer med Iridium-satellitter, slik at Garmin og Garmins tjenesteleverandører kan utføre denne tjenesten. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av en kontrakt.

(b) Garmin behandler postadressen din og telefonnummeret ditt for å avgjøre om abonnenten utilsiktet har aktivert SOS-knappen på bostedet sitt. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Garmins legitime interesse i å redusere antallet falske alarmer.

Personopplysninger som behandles når du synkroniserer inReach-enheten:

Når du synkroniserer inReach-enheten via Explore-appen, Earthmate-appen, Garmin Express eller inReach Sync, loggfører vi data om overføringen, for eksempel IP-adressen som ble brukt ved synkroniseringen, datoen og klokkeslettet for synkroniseringen, krasj-/diagnostikklogger, enhetens geografiske posisjon, informasjon om enheten din, informasjon om nettverket som ble brukt til å synkronisere (f.eks. Wi-Fi eller mobildata) og enhetens batterinivå.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen til å identifisere enheter som er koblet til systemene våre, og feilsøke problemer med enhetene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Garmins legitime interesse i å forbedre stabiliteten på enhetene våre og tilby kundene våre et kvalitetsprodukt.

Personopplysninger som behandles når du velger å laste opp posisjonsbaserte data via Garmin Explore-appen:

Du kan velge å laste opp posisjonsbaserte data, som veipunkter, ruter, løyper, spor, aktiviteter (for eksempel løpeturer, fotturer, eventyr, jaktturer, offroad-ruter, osv.), og aktivitetsdata fra enheten til Garmin-kontoen via Garmin Explore-appen. Aktivitetsdata kan omfatte data som posisjon, tidsstempel, spor, høyde, hastighet og avstand. Du kan bruke enheten uten å laste opp posisjonsbaserte data til Garmin. Hvis du velger å laste opp posisjonsbaserte data til Garmin, kan du kontrollere om posisjonsdataene dine skal deles med andre brukere via MapShare, sosiale medier eller på andre måter.

Formål og juridisk grunnlag:

Garmin behandler de posisjonsbaserte dataene dine hvis du velger å bruke Garmin Explore-appen og laste dem opp til Garmin, slik at du kan analysere dataene, se posisjonen din i aktivitetsløypen, se målinger og, om ønskelig, dele dataene med andre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av en kontrakt.

Personlige opplysninger som behandles når du kommuniserer med Garmin:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personopplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato og informasjon om abonnementet du har tegnet. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen, i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre logge seg på Garmin-kontoen din, hvis det blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen til å gi deg kunde- og produktstøtte, til å overvåke kvaliteten på og typen kunde- og produktstøtte vi tilbyr kundene våre, samt til å tilrettelegge for reparasjoner, returer eller bytter. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på Garmin-kontoen din, hvis dette blir aktuelt, for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

SØKE- OG REDNINGSTJENESTER OG FØRSTEHJELPSPERSONELL:

Når du bruker inReach-satellittkommunikasjonstjenester og utløser et SOS-nødsignal, kan Garmin gi informasjon som navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og posisjonene til senderen og mottakeren av meldingen til ansvarlige søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell.

FAMILIEMEDLEMMER:

Garmin kan også gi informasjon som meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og posisjonene til senderen og mottakeren av meldingen til medlemmer av familien din som du har angitt i abonnementsinnstillingene.

PERSONER DU INVITERER TIL Å SPORE POSISJONEN DIN:

Du kan invitere familie, venner eller andre til å følge bevegelsene dine på datamaskiner eller mobilenheter ved hjelp av den nettbaserte MapShare-portalen. inReach-enheten sender sporingspunkter ved forhåndsvalgte tidsintervaller, slik at følgere kan spore posisjonen din på nettet. Du kan også invitere familiemedlemmer, venner og andre til å bruke MapShare til å finne enheten din. De vil da kunne se GPS-posisjonen din og spore bevegelsene dine, og dere kan utveksle meldinger mens du er på farten. Du kan også bygge inn MapShare-siden din i en blogg, på et nettsted eller i sosiale medier hvis du ønsker det.

ANDRE TJENESTELEVERANDØRER:

Garmin bruker nettskytjenester fra tredjeparter som Adobe og SendGrid, en Twilio-tjeneste, og Mailchimp for å sende e-poster. Disse tjenestene sporer aktiviteter tilknyttet disse e-postene, som når de ble åpnet, om koblinger i e-poster ble klikket på, og om det ble kjøpt noe da disse koblingene ble klikket på. Garmin bruker disse dataene for å analysere hvordan e-postene brukes. Garmin bruker også Pipedrive til å administrere kommunikasjon med forretningskunder, og kan benytte tredjeparter til å utføre inkassotjenester for ubetalte kontoer.

Garmin bruker Azure Cloud, en Microsoft-løsning, som vert for data og tjenester på servere i USA, Australia og Europa. Garmin bruker Vonage og SendGrid, en Twilio-tjeneste, for å sende tekstmeldinger som en del av tjenestene våre, og spore leveringen av disse meldingene basert på telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren og det valgte innholdet. Garmin bruker også tredjeparts tjenesteleverandører for å forstå bruken av nettstedene og appene våre og til lignende formål.

ANDRE UTLEVERINGER:

Vi kan utlevere personopplysninger om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme juridiske forpliktelser, for eksempel en gyldig stevning, rettskjennelse, rettergang eller andre gyldige rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; (d) om nødvendig for å ta tilgjengelige rettsmidler i anvendelse eller forsvare rettslige krav; eller (e) hvis vi regner det som nødvendig eller hensiktsmessig for å skaffe deg hjelp hvis du er involvert i en nødssituasjon.

Vi kan også overføre personopplysninger til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av virksomheten vår, eiendeler eller varer inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personopplysninger til, ikke har tillatelse til å behandle personopplysningene dine på annet vis enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, uten å varsle deg og, hvis gjeldende lovgivning krever det, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper.

Når kunder utenfor Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp opplysninger til Garmin-kontoen, behandles og oppbevares personopplysningene på servere i USA, Storbritannia og/eller Australia. Når kunder i Kina oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp opplysninger til Garmin-kontoen, behandles og oppbevares personopplysningene på serverne til Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. i Kina.

Personopplysninger om enkeltpersoner som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia ("U.K.") eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av andre Garmin-eide selskaper for å gi støtte, infrastruktur, sikkerhet og andre viktige funksjoner. Garmin Würzburg GmbH har inngått kontraktsbetingelser som er godkjent av Europakommisjonen, der disse selskapene ikke befinner seg i EØS eller i en jurisdiksjon som anses som tilstrekkelig av Europakommisjonen.

Alle Garmin-eide selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

For å analysere hvordan du og andre besøkende bruker Garmin Explore-nettstedet, samle sammen statistikk om bruk av nettstedet og responstider, diagnostisere problemer på Garmins servere og administrere Garmin Explore-nettstedet, innhenter vi, med hjelp av tredjepartsleverandører, visse data når du bruker nettstedet vårt. Disse dataene omfatter IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørsler, klokkeslett for besøk, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, websignaler, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å innhente og analysere slike data. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker nettstedene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten på nettstedene.

Hvis du ikke vil at data skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk slår av mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil slå av eller godta dem.

Hvis du er bosatt i EU eller en annen jurisdiksjon der vi trenger samtykket ditt for å kunne bruke disse teknologiene på nettstedene våre, har du muligheten til å oppgi preferansene dine for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjoner på nettstedet.

Her er eksempler på tredjepartsleverandørene vi bruker for øyeblikket:

  • Google: Google Analytics brukes til å spore plasseringsstatistikk og brukerdemografi, interesser og oppførsel på nettsteder. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at opplysningene dine kan brukes av Google Analytics.

  • New Relic; Loggly: New Relic og Loggly brukes til å spore nettstedsytelse, -feil og -bruk, slik at vi kan gi en bedre samlet opplevelse og forbedre systemytelsen.

Programanalyse

Vi samler inn data fra brukerne om bruk av Garmin Explore-appen, Earthmate-appen og Garmin Express. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt, og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene for å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til disse og andre apper, for å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte, og for å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker produktene og appene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Her er eksempler på tredjepartsleverandørene vi bruker for øyeblikket:

  • Azure Application Insights: Vi bruker Microsoft-tjenesten Azure Application Insights for å få bedre innsikt i bruken av Garmin Express, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

  • Loggly: Loggly brukes til å spore informasjon om feil som oppstår på inReachs infrastruktur for meldingsbehandling, slik at Garmin kan forbedre systemets ytelse.

Barn

Vi ber om at personer under 13 år i USA og under 16 år i resten av verden ikke oppgir personopplysninger til Garmin. Hvis vi oppdager at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 13 år i USA eller under 16 år i resten av verden, tar vi skritt for å slette denne informasjonen så snart som mulig.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter, tjenester og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når disse retningslinjene for personvern sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når de endrede retningslinjene for personvern legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmins nettsider og apper som lenker til vår personvernerklæring.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Automatisk beslutningstaking, inkludert profilering

Garmin tar ingen beslutninger basert på algoritmer eller annen automatisk behandling som påvirker deg i stor grad.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som samles inn av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstraße 1a, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-personvernombud kan kontaktes via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina, blir personopplysninger som samles inn av Garmin, kontrollert av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia, Sveits og Kina, blir personopplysningene som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakte via e-post på [email protected] Selskapets brasilianske databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Hvis du bor i EØS, Storbritannia eller Sveits, har du i henhold til den generelle personvernforordningen ("GDPR") eller annen gjeldende lovgivning rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens My Rights-side (Mine rettigheter) knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia og Sveits, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

Hvis du skal be om tilgang til eller utbedring, deling eller sletting av personopplysninger, eller hvis du vil slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrasjon.

Hvis du bor i EØS, Storbritannia eller Sveits og vil utøve retten din til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kan du kontakte selskapets EU-personvernombud hos Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstraße 1a, 97080 Würzburg, Tyskland eller via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina og ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. via e-post på [email protected]

Hvis du ikke bor i EØS, Storbritannia, Sveits eller Kina, men mener at du har rett til å utøve disse eller andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. via e-post på [email protected]

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettighetene dine i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.