Skip navigation links

Vi tar samfunnsansvar på alvor og er forpliktet til å være en god samfunnsborger. Vi stiller like strenge krav om høy standard til våre leverandører som vi stiller oss selv. Vi forventer at leverandørene våre handler med integritet og overholder beste praksis for etisk, sosial og miljømessig forretningsdrift.

California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657)

Vi holder leverandørene våre ansvarlige for overholdelse av menneskerettighetene.

Se også: Konfliktmineraler

Vår Corporate Responsibility Report dokumenterer forpliktelsen vi har til etisk og fornybar forretningsdrift for å beskytte jordens miljø og befolkning. Det gir informasjon om det vi gjør for å være ansvarlige og åpne og følge nasjonale og globale standarder.