Skip navigation links
SELSKAP
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Forretningsrutinene og retningslinjene våre gjenspeiler ønsket vårt om å beskytte planeten vår og gi mennesker og samfunn muligheten til å gjøre dette.

Produktdesign
Garmin er opptatt av å produsere miljøbevisste produkter som har minimal innvirkning på miljøet i løpet av levetiden sin. Som en del av produktforvaltningen vår og arbeidet vårt for sikkerhet på arbeidsplassen oppgir vi opplysninger om batteriers materialsikkerhet og andre elementer som selges med et produkt, på forespørsel.

Resirkulering
Garmin støtter resirkulering og gjenbruk av verdifulle materialer og fremmer trygg håndtering av farlige komponenter.

Menneskerettigheter
Garmin tar ansvaret for det globale samfunnet på alvor. Vi forventer at leverandørene våre i likhet med oss handler med integritet og overholder gode praksiser for etisk, sosial og miljømessig forretningsdrift.