Skip navigation links

GARMIN.COM PIEEJAMĪBAS POLITIKA

Garmin nopietni rūpējas par to, lai nodrošinātu labu pakalpojumu ikvienam — arī cilvēkiem ar invaliditāti. Tādēļ uzņēmums Garmin ir pieņēmis Pasaules tīmekļa konsorcija (W3C) Pamatnostādņu par satura pieejamību internetā (WCAG) 2.1. līmeni AA kā savu tīmekļa pieejamības standartu pakalpojumu sniegšanā klientiem Garmin.com. Ja jums rodas kādas grūtības, piekļūstot informācijai vai pakalpojumiem vietnē Garmin.com, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]. Lūdzu, norādiet pieejamības problēmas raksturu un jūsu izmantoto palīgtehnoloģiju. Tas palīdzēs mums turpmākajos centienos piedāvāt nevainojamu pakalpojumu visiem vietnes Garmin.com apmeklētājiem.