Skip navigation links

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS

Mūsų klientai pasitiki „Garmin“ produktais ir paslaugomis, mėgaudamiesi užsiėmimais lauke, sausumoje, jūroje ar ore. Siekdami išsaugoti šias erdves, esame įsipareigoję saugoti aplinką visais atžvilgiais. Stengiamės nuolat tobulinti veiklą nustatydami aplinkosaugos tikslus, kuriais atsižvelgiame į mūsų poveikį aplinkai ir kurie atitinka arba viršija mūsų atitikties įsipareigojimus.

SERTIFIKATAI

SERTIFIKATAI

„Garmin“ yra įsipareigojusi į savo operacijas įtraukti aplinkosaugos aspektus. Neapsiribodami tuo, laikomės visų teisinių reikalavimų, esame gavę tarptautinio standarto ISO 14001 sertifikatą, kuriuo įvertintas mūsų gaminių projektavimas, gamyba, platinimas ir palaikymas.

SUŽINOKITE DAUGIAU
PRODUKTAI IR PAKUOTĖS

PRODUKTAI IR PAKUOTĖS

Laikydamiesi aplinkosaugos standartų, esame įdiegę keletą priemonių, padedančių sumažinti mūsų gaminiuose naudojamų pavojingų medžiagų kiekį. Jos apima kiekvieno mūsų veiklos etapo analizę, siekiant nustatyti medžiagas, galinčias daryti potencialiai žalingą poveikį žmonėms ir aplinkai, tinkamų kontrolės ir apsaugos priemonių įgyvendinimą ir visų atliktų veiksmų dokumentavimą.

Taip pat nuolat vykdome iniciatyvas, skirtas mažinti su pakuotėmis susijusį poveikį aplinkai. Nuolat stengiamės tobulinti pakuočių dizainą, naudodami tvaresnes medžiagas ir mažindami pakuočių dydį. Dauguma mūsų gaminių pristatomi kartoninėse pakuotėse, kurioms panaudota per 80 procentų perdirbtų žaliavų. Taip pat nebenaudojame plastikinių lizdinių pakuočių. Tam tikrais atvejais, kai bendradarbiaujame su orlaivių gamintojais per originalios įrangos gamintojų (OEM) programas, aviacijos elektronikos įrangą siunčiame nepakuotą, naudodami daugkartinius gabenimo konteinerius. Šie konteineriai leidžia orlaivių gamintojams prireikus pasinaudoti mūsų aviacijos elektronine įranga ir grąžinti tuščią konteinerį, todėl nebereikia perteklinių pakuočių

Grąžinamasis perdirbimas

GRĄŽINAMASIS PERDIRBIMAS

„Garmin“ skatina saugų pavojingų komponentų tvarkymą ir remia vertingų medžiagų utilizavimą bei pakartotinį naudojimą perdirbant. Reguliariai rengiame susitikimus aplinkosaugos klausimais ir stebime perdirbimo tendencijas, kad neatsiliktume nuo esamų perdirbimo poreikių ir užtikrintume atitikties reikalavimų laikymąsi kitose valstybėse. Sutelkę dėmesį į perdirbimą mūsų objektuose, padarėme milžinišką poveikį, nes sumažinome į sąvartynus siunčiamų atliekų kiekį.

2020 m., vykdant mūsų perdirbimo programas, Oleitoje, Kanzaso valstijoje (JAV), JK ir Taivano gamybos įmonėse buvo surinkta ir perdirbta daugiau nei 1 950 tonų medžiagų.

Taip pat sukūrėme įrenginių perdirbimo protokolus JAV, Japonijoje, Europoje, Kinijoje ir kitose pasaulio vietose.


MEDŽIAGOS

Siekdama sumažinti savo poveikį aplinkai ir pasiūlyti savo klientams papildomų su produktais susijusių sveikatos ir saugos garantijų, „Garmin“ riboja pavojingų medžiagų naudojimą kurdama produktus ir rinkdamasi žaliavas. Mūsų veikla atitinka Europos Sąjungos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) direktyvą, kuri draudžia naujoje elektros ir elektronikos įrangoje naudoti didesnį nei tam tikrą pavojingų medžiagų kiekį. Taip pat laikomės Reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), kuris leidžia pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, anksti ir geriau identifikuojant būdingas cheminių medžiagų savybes.

SUŽINOKITE DAUGIAU

GYVAVIMO CIKLO PABAIGA

„Garmin“ laikosi ES Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos (WEEE) reikalavimų, kurie padeda skatinti saugų ir atsakingą atliekų šalinimą ir perdirbimą. Ir toliau ieškome galimybių, padedančių apsaugoti aplinką ir tinkamai šalinti bei perdirbti produktus, kurių gyvenimo ciklas baigėsi. Mūsų pastangos apima produktų atnaujinimą, pakartotinį komponentų naudojimą ir bendradarbiavimą su elektroninių atliekų perdirbėjais dėl medžiagų, kurių negalime pakartotinai panaudoti.

2020 metais perdirbome daugiau nei 183 tonas elektronikos įrangos atliekų.

Jei gautume užklausą, pateiksime informaciją, reikalingą pakartotinio naudojimo centrams ir apdorojimo bei grąžinamojo perdirbimo įmonėms apie mūsų produktų pakartotinį naudojimą, apdorojimą ar grąžinamąjį perdirbimą. EEĮA informacijos užklausos forma

Be to, jei gaminio skystųjų kristalų ekrane arba vidinėje lemputėje esama nedidelio gyvsidabrio kiekio, mes tai atskleidžiame savininko vadove ir rekomenduojame, kad tik bet kokius techninės priežiūros ar pakeitimo darbus atliktų tik „Garmin“ sertifikuotas techninės priežiūros specialistas.

Jei turite užklausų dėl tvarumo,
rašykite mums el. pašto adresu [email protected]