Skip navigation links
COMPANY
Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Mūsų verslo praktika ir politika atspindi mūsų įsipareigojimą apsaugoti planetą ir suteikti daugiau galios žmonėms ir bendruomenėms.

Produktų kūrimas
„Garmin“ yra įsipareigojusi kurti aplinką tausojančius produktus, kurie per visą jų gyvavimo ciklą darytų tik minimalų poveikį aplinkai. Vykdydami savo produktų valdymo ir saugos darbo vietoje įsipareigojimus, gavę prašymą, pateikiame baterijų ir kitų kartu su produktu parduodamų elementų saugos duomenis.

Grąžinamasis perdirbimas
„Garmin“ palaiko vertingų medžiagų utilizavimą ir pakartotinį naudojimą bei skatina saugų pavojingų komponentų valdymą.

Žmogaus teisės
„Garmin“ rimtai vertina savo įsipareigojimus pasaulio bendruomenei. Taip pat tikimės, kad mūsų tiekėjai elgsis sąžiningai ir laikysis reikliausių etinių, socialinių ir aplinkosaugos verslo praktikų.